4.9/5 - (65 امتیاز)

با بررسی موضوع وکیل با تجربه کمیسیون ماده 100 شهرداری همراهتان هستیم.

در قوانین کشور ما، نسبت به هر مسئله تخصصی نهادی مجزا برای رسیدگی و حل اختلاف وجود دارد، به طور مثال برای دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده پیش‌بینی شده است.

کمیسیون ماده 100 شهرداری جزء مهمترین کمیسیون های اداری است که در شهرداری دایر می‌گردد اما کاملاً مجزا و مستقل از شهرداری می‌باشد.

این کمیسیون بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و در خصوص رسیدگی و تصمیم‌گیری با فرد متخلف در عملیات ساختمانی تشکیل شده است.

در گروه وکلای حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل با تجربه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهرپارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهمی که در معرفی وکیل با تجربه کمیسیون ماده 100

1. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری چیست؟
2. کمیسیون ماده100 شهرداری به چه دلیل تشکیل می‌شود؟
3. رای قطعی کمیسیون ماده 100 چیست؟
4. مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 چه مدت می‌باشد؟
5. روند نقض حکم کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
6. رسیدگی کمیسیون ماده 100 به چه شکل می‌باشد؟
7. چگونه می توان از وکیل با تجربه در خصوص موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری مشاوره دریافت نمود؟

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

این کمیسیون در شهرداری و به تقاضای شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمان‌سازی تشکیل می‌شود و دارای سه عضو از شورای شهر و قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور می‌باشد.

کمیسیون ماده100 شهرداری به چه دلیل تشکیل می‌شود؟

براساس ماده 100 قانون شهرداری‌ مالکان زمین‌ها و املاک که در محدودۀ شهری واقع هستند باید قبل از شروع به ساخت ‌و ساز از شهرداری‌ پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ موظف است از طریق مأموران خود این مورد را پیگیری کند و عملیات ساخت و ساز بدون مجوز یا خلاف مجوز در زمین محصور یا غیرمحصور را متوقف نماید و عاملان تخلف برای رسیدگی به تخلفات خود به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در ساختمان‌سازی می‌باشد، یعنی اگر بنایی بدون پروانه ساخت و ساز، ساخته شود یا بنای ساخته شده مطابق با پروانه ساختمانی نباشد یا بعد از پایان ساخت و ساز، اقدامات دیگری در بنا انجام گیرد،‌ کمیسیون ماده100 شهرداری، بعد از مهلت داده شده می‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادرکند.

اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است.

رای قطعی کمیسیون ماده 100 چیست ؟

کمیسیون ماده100 در دو مرحله بدوی (نخستین) و مرحله تجدیدنظر در صورت اعتراض به رأی صادر شده تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون بدوی قطعی می‌باشد اما اشخاص طی ده روز مهلت اعتراض دارند، همان رأی کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و رأی صادر می‌گردد.

آرای قطعی شده از کمیسیون ماده 100، قابل بررسی در دیوان عدالت اداری می‌باشد. برای رسیدگی در دیوان هر شخص ذی‌نفعی می‌تواند در دیوان اعتراض نماید نکته قابل توجه این است که شهرداری نمی‌تواند در دیوان اعتراض نماید.

قوانین تعمیر آپارتمان

بنابراین آرای صادره از کمیسیون بدوی پس از گذشت مهلت 10 روز و اعتراض نکردن در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 چه مدت می باشد؟

بعد از آنکه تخلفات ساختمانی توسط مأموران شهرداری بررسی و برای رسیدگی به کمیسیون ماده100 شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون بدوی رأی صادر کرد شخص ذینفع می‌تواند، ظرف ده روز به رأی کمیسیون بدوی اعتراض کند.

مطابق ماده10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1392

مرجع اعتراض به آرای قطعی کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده100 شهرداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد. مهلت اعتراض به آراء صادره 3 ماه از تاریخ قطعیت رای می‌باشد.

لازم به ذکر است که صرف نظر از دو روز مهلت قانونی ابلاغ و اقدام، مجموع مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری 90 روز می‌باشد.

نقض حکم کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری به چه صورت می‌باشد؟

مورد مهم نقض آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در شهرهای مختلف، در دیوان عدالت اداری عدم وجود رویه یکسان در برخورد با تخلفات ساختمانی مشابه می باشد.

به این صورت که کمیسیون ماده100 در رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی و در موارد مشابه نسبت به یک ملک و تخلفات آن به نوعی رأی صادر می‌نماید که کاملاً با رأی دیگری در مورد ملک مشابه و همجوار آن متفاوت است.

به طور مثال در مورد ملکی با تخلف اضافه بنای زاید بر تراکم، حکم به تخریب صادر نموده و در مورد ملک دیگری با شرایط مشابه حکم به پرداخت جریمه صادر می‌نماید و لازم به ذکر است که معمولا احتمال آنکه رأی کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر نقض شود بسیار کم است.

بهترین وکیل ملک منطقه 2

در صورتی که دلایل فنی در این خصوص ارائه نشود معمولا این گونه آرا توسط دیوان عدالت اداری نقض خواهد شد به طور مثال می‌توان به رأی شماره ۷۴۷ مورخ8/11/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اشاره کرد.

رسیدگی کمیسیون ماده 100 به چه صورت است؟

طبق ماده 100 کمیسیون شهرداری رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در دو مرحله انجام می شود:

ابتدا در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ رسیدگی صورت می‌گیرد و رای صادر می‌شود.

بعد از آن اگر شهرداری و یا مالک اعتراضی داشته باشند، در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی خواهد شد.

در اکثریت کمیسیون‌ها، اعتبار آراء به صورت نصف به علاوه یک و با حضور ۳ عضو رسمی می‌باشد و از نماینده شهرداری توضیحات شفاهی و لایحه دفاعیه فرد ذی‌نفع خوانده می‌شود.

در صورتی که برای رسیدگی به پرونده مشکلی وجود نداشته باشد، اکثراً در همان جلسه برای صدور رأی و امضاء به ‌وسیله اعضاء اقدام می‌شود.

براساس تبصره یک ماده 100 کمیسیون، پس از وصول این پرونده، به ذینفع پرونده اعلام می‌گردد که ظرف مدت 10 روز برای پیگیری رأی کمیسیون ماده 100 اقدام کند.
در صورتی که در جلسه اول رسیدگی صدور رأی ممکن نباشد، کمیسیون باید حداکثر ظرف مدت1 ماه تصمیم مقتضی را اظهار کند. پس از صدور رأی، ذینفع پرونده می‌تواند طی مدت 10 روز نسبت به رأی صادره، اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به پرونده،کمیسیون تجدید نظر می‌باشد که البته اعضاء آن غیر از آن افرادی هستند که در زمان صدور رأی قبل حضور داشته‌اند.

چگونه می توان از وکیل با تجربه در خصوص موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری مشاوره دریافت نمود؟

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

دریافت مشاوره از وکیل باتجربه و مجرب در خصوص موضوع کمیسیون ماده 100 با ارائه رویه‌های قانونی به غیر از اینکه موجب سرعت‌بخشی در پیگیری اصولی پرونده شما می‌شود باعث دریافت اطلاعات جامع و مستند از وکیل باتجربه کمیسیون ماده 100می‌گردد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع وکیل باتجربه کمیسیون ماده 100 هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، را به شما معرفی می‌کنیم که دارای وکلای متخصص و با تجربه در زمینه موضوع کمیسیون ماده 100 است.

معرفی دفتر وکیل برای شکایت از شهرداری

وکیل با تجربه کمیسیون ماده 100 شهرداری

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل منطقه 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *