مهر 27, 1399

وکیل متخصص مشارکت مدنی

امروز با موضوع معرفی وکیل متخصص مشارکت مدنی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. پیش از اینکه بخوای وارد مذاکره برای یک شراکت بشی چه

مهر 25, 1399

اعتراض به رد اعاده دادرسی

امروز با موضوع اعتراض به رد اعاده دادرسی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته

مهر 23, 1399

مهلت اعاده دادرسی

امروز با موضوع مهلت اعاده دادرسی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. از آنجایی که لفظ مهلت برای اعاده دادرسی تنها در قانون آیین دادرسی

مهر 21, 1399

بهترین وکیل منطقه 8

سلام ما امروز با موضوع بهترین وکیل منطقه 8 در خدمت شما دوستان هستیم. و میخواهیم به سوالات شما دوستان در مورد این منطقه از

مهر 19, 1399

بهترین وکیل منطقه 7

امروز با موضوع بهترین وکیل منطقه 7 درخدمت شما هستیم. منطقه 7 تهران در رابطه با معرفی منطقه 7 تهران باید گفت منطقه 7 یکی

مهر 17, 1399

بهترین وکیل منطقه 12

امروز با موضوع بهترین وکیل منطقه 12 تهران بزرگ در خدمت شما هستیم. بررسی نحوه شکایت از پزشک زیبایی پوست من واسه لیزر میرم یه 

مهر 16, 1399

لایحه اعاده دادرسی حقوقی

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی حقوقی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. مرد در حال سرک کشیدن به داخل اتاق کارم بود وقتی چشمش

مهر 15, 1399

لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. یکی از موضوعات حساس و مهم کیفری تحت عنوان اعاده دادرسی در

مهر 14, 1399

شکایت کلاهبرداری مشارکت در ساخت

امروز با موضوع شکایت کلاهبرداری مشارکت در ساخت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. مشارکت در ساخت در واقع نوعی توافق میان طرفین یک معامله

مهر 12, 1399

وکیل برای مشارکت در ساخت

 با معرفی وکیل برای مشارکت در ساخت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. هر نوعی از قرارداد شراکت می‌تواند به نوعی مزایا و معایبی را