مسئولیت مدنی فیلم سازان

با بررسی مسئولیت مدنی فیلم سازان همراهتان هستیم. بی تردید فیلم به عنوان مهم ترین عنصر انتقال مفهوم به مخاطبان آثار، در قرون اخیر مبدل

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

با بررسی آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی همراهتان هستیم. بعضی دعاوی کیفری و حقوقی نظر به اهمیتی که دارند و فلسفه وجودی آنها

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

با موضوع مشاوره حقوقی تغییر جنسیت با شما همراه هستیم. واژه تغییر در موضوع بحث عبارت است از دگرگون شدن حالت و کیفیت مردانگی و

راه های ثابت کردن خیانت همسر

با موضوع راه های ثابت کردن خیانت همسر همراهتان هستیم. وقتی رابطه ای خدشه دار می شود، و به عبارت ساده تر خیانت رخ می

تنظیم شکواییه برای رابطه نامشروع

با موضوع تنظیم شکواییه برای رابطه نامشروع همراهتان هستیم. رابطه نامشروع چیست؟ برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای

وظایف پلیس امنیت اخلاقی

بسیاری از مردم حدود وظایف پلیس امنیت اخلاقی را نمی‌دانند، لذا در مقاله زیر سعی در بررسی شرح وظایف پلیس امنیت اخلاقی شده است. اما

شعبه اول بازپرسی ارشاد

با موضوع شعبه اول بازپرسی ارشاد با شما هستیم. دادسرای ارشاد شامل چندین شعبه بازپرسی  می شود که هرکدام با توجه ارجاع صلاحیت ورود را

پایگاه ششم پلیس امنیت اخلاقی

با موضوع پایگاه ششم پلیس امنیت اخلاقی با شما هستیم. احساس امنیت بُعد ذهنی امنیت تلقی می شود. عواملی که باعث شکل گیری ناامنی می

پایگاه یکم پلیس امنیت اخلاقی

با موضوع پایگاه یکم پلیس امنیت اخلاقی با شما هستیم. چند وقتی هست که طرحی در تهران پیاده شده که بر اساس آن، پیامکهایی به

وکیل دادسرای شرق تهران

با معرفی وکیل دادسرای شرق تهران با شما هستیم. شرق تهران با دادسرای رسالت شناخته شده است. اهالی شرق تهران که در محله‌های قدیمی نارمک