نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا

با بررسی نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا همراهتان هستیم. کانون وکلای دادگستری در ایران یکی از نهادهای مدنی دیرپا است. در سال

وکیل دادسرای کارکنان دولت

با معرفی وکیل دادسرای کارکنان دولت همراه شما هستیم. جرائم ارتکابی توسط کارکنان دولت به معنی خاص در آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به دادسرای

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

با ارائه نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی همراهتان هستیم. برای دفاع از اتهامات پرونده دادگاه نظامی یک و دو، بهتر است از مشاوره