تفاضل دیه

با بررسی موضوع تفاضل دیه همراهتان هستیم. در این مقاله همراه با گروه حقوقی و قضایی موسسه مهر پارسیان در رابطه با موضوع تفاضل دیه

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

با موضوع نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد همراهتان هستیم. در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به

تنظیم لایحه توسط وکیل

با موضوع تنظیم لایحه توسط وکیل همراهتان هستیم. لایحه زبان گویای شما با قاضی است. اگر به کاربرد و کارایی زبان شک دارید لایحه را

فرجام خواهی حکم ورشکستگی

با موضوع فرجام خواهی حکم ورشکستگی با شما هستیم. ورشکستگی یک دعوی غیر مالی است و قاعدتا قابل فرجام خواهی نیست. برخی از دعاوی مربوط

اعاده دادرسی کارکنان دولت

با بررسی شرایط درخواست اعاده دادرسی کارکنان دولت همراه شما هستیم. راه به جریان انداختن پرونده مختومه، راهنمای طرح درخواست اعاده دادرسی تشکیل دیوان کیفر

وکیل متخصص مشارکت مدنی

امروز با موضوع معرفی وکیل متخصص مشارکت مدنی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. پیش از اینکه بخوای وارد مذاکره برای یک شراکت بشی چه

اعتراض به رد اعاده دادرسی

امروز با موضوع اعتراض به رد اعاده دادرسی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته

مهلت اعاده دادرسی

امروز با موضوع مهلت اعاده دادرسی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. از آنجایی که لفظ مهلت برای اعاده دادرسی تنها در قانون آیین دادرسی

لایحه اعاده دادرسی حقوقی

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی حقوقی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. مرد در حال سرک کشیدن به داخل اتاق کارم بود وقتی چشمش

لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. یکی از موضوعات حساس و مهم کیفری تحت عنوان اعاده دادرسی در