ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

با بررسی ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی همراهتان هستیم. برای تاسیس و فعالیت بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اخذ

وکیل تنظیم لایحه 477

با معرفی وکیل تنظیم لایحه 477 همراهتان هستیم. اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به رای قطعی است. اعاده دادرسی موجب رسیدگی مجدد به پرونده

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

با بررسی نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران همراهتان هستیم. اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، آخرین کورسوی امید برای احقاق حق زائل

چگونگی اعمال ماده 477

با بررسی چگونگی اعمال ماده 477 همراهتان هستیم. رسیدگی قضائی در سیستم ایران در سه مرحله انجام می‎پذیرد. تصمیمات قضایی که مشمول حکم و قرار

تفاضل دیه

با بررسی موضوع تفاضل دیه همراهتان هستیم. در این مقاله همراه با گروه حقوقی و قضایی موسسه مهر پارسیان در رابطه با موضوع تفاضل دیه

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

با موضوع نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد همراهتان هستیم. در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به

تنظیم لایحه توسط وکیل

با موضوع تنظیم لایحه توسط وکیل همراهتان هستیم. لایحه زبان گویای شما با قاضی است. اگر به کاربرد و کارایی زبان شک دارید لایحه را

فرجام خواهی حکم ورشکستگی

با موضوع فرجام خواهی حکم ورشکستگی با شما هستیم. ورشکستگی یک دعوی غیر مالی است و قاعدتا قابل فرجام خواهی نیست. برخی از دعاوی مربوط

اعاده دادرسی کارکنان دولت

با بررسی شرایط درخواست اعاده دادرسی کارکنان دولت همراه شما هستیم. اعاده دادرسی به معنی به جریان انداختن مجدد پرونده و رسیدگی مجدد به پرونده‌ای

وکیل متخصص مشارکت مدنی

امروز با موضوع معرفی وکیل متخصص مشارکت مدنی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. پیش از اینکه وارد مذاکره برای یک شراکت شوید بهتر است