شکایت تزریق خون آلوده

امروز موضوع شکایت تزریق خون آلوده همراه شما هستیم. در صورت تزریق خون آلوده و ابتلا به ایدز یا هپاتیت چه مسئولیتی به عهده دولت

کلاهبرداری ثبتی

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری ثبتی با شما هستیم. کلاهبرداری از طریق تصرف ملک دیگری و درخواست سند مالکیت، چیست؟ ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای

دعاوی بیمه‌

امروز با موضوع دعاوی بیمه‌ با شما هستیم. بیمه چیست و انواع آن کدامند؟ خصوصیات بیمه چیست؟ تقسیم‌بندی بیمه بر اساس کارکرد و هدف به

خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه

با بررسی جرم خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه همراهتان هستیم.  خودداری بیمارستان از پذیرش بیمار که در زمره جرایم علیه اشخاص می

مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا

با موضوع مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا همراهتان هستیم. در اصطلاح عامیانه دعوا به درگیری بین اشخاص گفته می شود. اما اصطلاح حقوقی دعوا

توقیف اموال در چک برگشتی

امروز با موضوع توقیف اموال در چک برگشتی با شما هستیم. مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟ مراجع ذی صلاح

جرم پول‌شویی

امروز به بررسی موضوع جرم پول‌شویی می‌پردازیم. آیا می‌دانید پول‌شویی چیست؟ آیا از جرم بودن پول‌شویی اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید مجازات جرم پول‌شویی چیست؟ برای

مطالبه سهم‌الشرکه

امروز با موضوع مطالبه سهم‌الشرکه با شما هستیم. سهم‌الشرکه چیست؟ مطالبه آن در شرکت مدنی به چه نحو می‌باشد؟ مطالبه آن در شرکت تجارتی به

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

امروز با موضوع جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با شما هستیم. آیا درباره مفاهیم دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق،

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

امروز با موضوع سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ با شما هستیم. سفته چیست؟ بر اساس قانون تجارت و عرف معاملاتی، سفته، سند تجاری