دفتر وکالت دکتر مهری

تبانی در معاملات دولتی

تبانی در معاملات دولتی

با موضوع بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی همراهتان هستیم. با تصویب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه ... مطالعه مقاله
طلاق آسان و سریع

طلاق آسان و سریع

با موضوع طلاق آسان و سریع  همراهتان هستیم. برای اینکه زن بتواند اقدام به اخذ حکم طلاق از دادگاه نماید معمولا در نظام فقهی و ... مطالعه مقاله