وکیل محمد رضا مهری

چگونگی اعمال ماده 477

چگونگی اعمال ماده 477

با بررسی چگونگی اعمال ماده 477 همراهتان هستیم. رسیدگی قضائی در سیستم ایران در سه مرحله انجام می‎پذیرد. تصمیمات قضایی که مشمول حکم و قرار ... مطالعه مقاله
مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی

با بررسی موضوع مطالبه ارز خارجی همراهتان هستیم. بعضی مواقع امکان دارد در قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، یکی از آن‌ها متعهد گردد که ... مطالعه مقاله