وکیل در اندرزگو

 وکیل در اندرزگو

 وکیل در اندرزگو


5/5 - (111 امتیاز)

امروز با موضوع معرفی وکیل در اندرزگو با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اندرزگو مثل سایر محله های منطقه یک تهران دارای دسترسی نسبتا مناسبی است.

بلوار اندرزگو از طریق خیابان های کامرانیه جنوبی، کاوه و قیطریه به بزرگراه صدر متصل می شود.

نزدیکترین ایستگاه مترو به محله اندرزگو، ایستگاه مترو قیطریه است که متعلق به خط یک قطار شهری تهران است.

محله اندرزگو از شمال به فرمانیه، از جنوب به چیذر، از شرق به تقاطع کامرانیه و فرمانیه و از غرب به تقاطع کاوه و صبا منتهی می شود.

در ۲ شهریور ۱۳۵۷ زمانی که اندرزگو راهی خانه یکی از دوستان‌اش بود، از سوی مأموران ساواک(سازمان اطلاعت و امنیت کشور) که از قبل آن منطقه را تحت نظر داشتند، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او زمانی که متوجه شد نمی‌تواند از مهلکه بگریزد، سعی کرد تعدادی از اسنادی را که همراه داشت با بلعیدن و آغشته کردن به‌خون از بین ببرد. مامورها پس از آن‌که مطمئن شدند اندرزگو مواد منفجره همراه خودش ندارد به او نزدیک شدند و او را روی برانکارد گذاشتند اما او با تکانی بدن‌اش را به داخل جوی آب انداخت و درگذشت. خانواده وی از مرگ وی خبر نداشتند تا این که پس از انقلاب ۱۳۵۷ از طریق امام خمینی از این موضوع با خبر شدند. از وی به عنوان چریک تنهای انقلاب یاد می‌شود.

در این مقاله  محمدرضا مهری اقدام به پاسخ سوالات شما کاربران محترم منطقه اندرزگو نموده است.

بهترین وکیل خیانت در امانت

نکات مهم معرفی وکیل در اندرزگو

دفتر وکیل اندرزگو  کجاست؟

بهترین وکیل برای پرونده طلاق و خانواده محدوده اندرزگو کیست؟

بهترین وکیل  اندرزگو  کیست؟

آیا موسسه حقوقی معتبر محدوده اندرزگو وجود دارد؟

دادگاه صالح خانواده محدوده اندرزگو کجاست؟

اگر فردی تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند ظرف چه مدت مراتب را به دادسرای محل یا قاضی کشیک اعلام نمایند

اعم از آنکه در وقت اداری یا خارج از وقت اداری باشد حداکثر ظرف مدت یک ساعت.

مطابق با ماده 47 ق.آ.د.ک:

هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. بعلاوه، مطابق با ماده 49 این قانون: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود.

عفو عمومی چه نوع جرایمی منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب میگردد

در جرایم موجب تعزیر

مطابق با ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

وکیل در اندرزگو

چه مجازاتی برای ضابطان متخلف در نظر گرفته شده است؟              

مطابق با ماده 35 ق.آ.د.ک: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می¬کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. مطابق با تبصره ماده فوق: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

وزارت اطلاعات در  جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی زیر ضابط دادگستری محسوب میگردد

وزارت اطلاعات در موارد زیر ضابط دادگستری محسوب می‌شود لیکن در خصوص جرم مذکور ضابط محسوب نمی‌شود.

  1. در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابط قوه قضاییه محسوب می‌شود (تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387)
  2. پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان‌یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری (بند «ج» ماده 205 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389)
 مشاوره حقوقی خرید و فروش رمز ارزها

اقامه دعوی با شاکی یا مدعی خصوصی است ولی تعقیب متهم با دادستان است.

توضیحا اینکه مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. باید توجه نمود که تعقیب متهم اعم از جهت حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی با دادستان است ولی از جهت حیثیت خصوصی با درخواست شاکی است.

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است:

انجام وظایف دادسرا در خصوص جرایم فوق به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

مطابق با ماده 26 ق.آ.د.ک: انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. استثناء وارد بر این حکم، ماده 401 این قانون است که مطابق با آن در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، انجام وظایف دادسرا برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

وضعیت تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری

ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

مطابق با ماده 30 ق.آ.د.ک: احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

نسخ قانون جزا در مرحله تحقیقات مقدماتی چه آثاری دارد

منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد.

مطابق با ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است. مطابق با ماده 10 این قانون، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. بعلاوه، مطابق با ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری، نسخ مجازات قانونی، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات را موقوف می‌نماید.

جرم خرید فاکتور صوری

وکیل در اندرزگو

در کدام دسته از جرایم زیر، صدور حکم به پرداخت منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی امکان پذیر نیست:

جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی

مطابق با تبصره 2 ماده 14 این قانون «مقررات مربوط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می‌گردد، نمی‌شود». عدم پرداخت خسارت به عنوان منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی در جرایمی که از تعزیرات منصوص شرعی یا مستوجب دیه باشند در حالی مقرر شده که اگر این جرایم مستلزم حد یا قصاص یا تعزیر غیر منصوص باشند، حکم به پرداخت منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی داده خواهد شد (خالقی/1393/ 36)

دفتر وکالت اندرزگو محمدرضا مهری

مشاوره شبانه روزی وکلا مجرب اندرزگو محمدرضا مهری

دفتر وکالت محدوده اندرزگو محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی محمدرضا مهری محدوده اندرزگو              

دفتر وکالت محمدرضا مهری منطقه اندرزگو

مشاوره حقوقی منطقه اندرزگو

دفتر وکالت محمدرضا مهری, مشاوره حقوقی اندرزگو

وکالت حقوقی و کیفری شرکت اندرزگو وکالت حقوقی و کیفری ادارات اندرزگو محمدرضا مهری

وکالت حقوقی و کیفری شرکت محمدرضا مهری در  اندرزگو

وکالت حقوقی و کیفری ادارات در اندرزگو توسط  محمدرضا مهری

وکالت حقوقی و کیفری با نرخ اتحادیه  وکلا اندرزگو وکالت حقوقی و مشاوره در اندرزگو

دفتر وکالت در اندرزگو محمدرضا مهری

وکالت حقوقی و مشاوره منزل اندرزگو  محمدرضا مهری

اعزام مشاوره حقوقی در منزل و محل شما اندرزگو

وکیل ملکی اندرزگو محمدرضا مهری

وکیل آنلاین اندرزگو در تمامی زمینه های حقوقی،خانوادگی،چک،

دفتر وکالت اندرزگو محمدرضا مهری مشاوره حقوقی 24 ساعته محمدرضا مهری.

مشاوره حقوقی خانواده. مشاوره ملکی. مشاوره مهریه، ازدواج طلاق. مشاوره حقوقی .

وکیل پایه یک دادگستری اندرزگو

تلفن مشاور اندرزگو مشاوره حقوقی حضانت فرزند

بزرگترین گروه وکلا تخصصی اندرزگو تهران

و با همکاری بهترین و با سابقه ترین وکلای کشور.

بهترین موسسه حقوقی تهران با نام موسسه حقوقی مهرپارسیان، گروه وکلای مهر

دارای مجرب ترین وباسابقه ترین وکلا اندرزگو

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری اندرزگو محمدرضا مهری با سابقه قضاوت و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی می‌تواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد. شما در کنار هستند.

وکیل در اندرزگو

۱۰ نکته مهم و کاربردی درخصوص وصول چک از طریق صدور اجرائیه

۱- درج عباراتی از قبیل بابت ضمانت یا بابت امانت در متن چک مانع پذیرش اجراییه ثبتی نیست برخلاف اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک از طریق دادگاه.

۲- درخواست صدور اجراییه چک از طریق دفاتر اسناد رسمی محل اقامت متقاضی (طلبکار چک) یا محل وقوع بانک محال علیه نیز ممکن است.

۳- ذینفع درخواست صدور اجراییه ثبتی چک عبارت است از کسی که چک در وجه او صادر شده یا بنام او ظهر نویسی شده یا حامل چک در چکهای در وجه حامل و بنابر این افرادی که در خارج از چک در سند رسمی یا عادی چک به آنها منتقل شده است حق چنین تقاضایی ندارند.

۴- در تقاضای صدور اجراییه چک اجراییه هم علیه شخص حقوقی صاحب حساب و هم علیه صادر کننده (نمایندگان صاحبان امضا مجاز) به صورت تضامنی صادر می شود.

۵- در صورت فوت صادر کننده چک می توان علیه وراث وی تقاضای صدور اجراییه کرد.

۶- هریک از مندرجات چک اعم مبلغ یا تاریخ و یا…مخدوش باشد امکان صدور اجراییه ثبتی نیست.

۷- چکهای صادره از اشخاص حقوقی اگر فاقد مهر باشد به صرف امضا امکان صدور اجراییه علیه شخص حقوقی وجود ندارد.

۸-اگر علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید نشده باشد مامور اداره اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه ثبتی را از شما نمی پذیرد.

۹- چنانچه سردفتر اسناد رسمی از پذیرش تقاضای صدور اجرائیه امتناع ورزد و یـا رعایـت مراتـب و مواعـد تعیین شده را ننماید، تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

۱۰- اجراییه ثبتی و همچنین دادگاه صرفا نسبت به اصل مبلغ چک بوده و در آن امکان وصول خسارت تاخیر تادیه چک وجود ندارد.

انواع کلاهبرداری پونزی

مهمترین سوالاتی که احتمالا برای پیدا کردن یک وکیل خوب اندرزگو برای کار حقوقی خود با آن مواجه هستید

وکیل خوب اندرزگو کیست؟

وکیل خوب اندرزگو چه ویژگی ایی دارد؟

چطور یک وکیل متخصص اندرزگو پیدا کنم؟

وکیل پایه یک اندرزگو بهتر است یا پایه دو؟ چه نوع وکلایی داریم؟

انواع وکیل اندرزگو

وکیل دعاوی تجاری اندرزگو

وکیل ملکی اندرزگو

وکیل کیفری دادگستری اندرزگو

وکیل پایه یک اندرزگو

وکیل مرکز مشاوران اندرزگو

وکیل قضایی اندرزگو

وکیل معاضدتی اندرزگو

وکیل تسخیری اندرزگو

وکیل قضایی اندرزگو چه کسی است؟

دفتر وکالت  وکیل در اندرزگو تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل منطقه یک تهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

وکیل در اندرزگو

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل فرمانیه و اندرزگو

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی منطقه یک

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری اندرزگو

 وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو  وکیل در اندرزگو 

2 دیدگاه

    • سلام وقت به خیر

      ابتدا با یکی از شماره های اعلام شده در سایت موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

      سپس وکیل تخصصی ملک در اندرزگو به شما معرفی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *