بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل کیفری تهران


4.9/5 - (57 امتیاز)

بهترین وکیل کیفری تهران را بعد از مطالعه این نوشتار بشناسید.

برای شناخت بهترین وکیل کیفری تهران باید حیطه تخصص آنها را بدانیم بنابراین لازم است که نسبت به دعاوی شناخت پیدا کنیم.
به طور کلی دعاوی که در دادگاه مطرح می‌شوند به امور کیفری، حقوقی، امورحسبی، خانوادگی، ثبتی، بانکی، نظامی و… تقسیم می‌شوند.
امور کیفری، دعاوی هستند که در نتیجه وقوع جرم قابلیت طرح دارند، امور حقوقی که مشمول امور حسبی و خانوادگی و ثبتی، بانکی و… می‌شود و در نتیجه تخلف و تعارض به حقوق افراد و یا جبران خسارت مطرح می‌گردند.
دعاوی انتظامی که در نتیجه تخلف یا وقوع جرم افراد شاغل در نهادها و ارگان‌های نظامی مطرح می‌شود.

بنابراین بهترین وکیل کیفری تهران وکیل پایه یک دادگستری است که گرایش تحصیلی ایشان در امور کیفری و جزا و جرم شناسی باشد و صرفا پرونده‌های مرتبط با وقوع جرم و امور کیفری مانند قتل، مواد مخدر، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، فروش مال غیر، پولشویی، قاچاق و… را پذیرفته و در این حیطه به صورت تخصصی فعالیت داشته باشد.

حقوق متهم

محدود کردن حق دفاع و آزادی متهم، اولین آسیبی است که ارتکاب جرم به هر مجرمی زده و ممکن است در راستای رسیدگی به اتهام وی، آسیب‌های جدی به وی و خانواده‌اش وارد شود.
در این بین رفتار سلیقه‌ای بعضی از مقامات رسیدگی کننده به اتهامات، می‌تواند رنج مضاعف و غیر قانونی، تحمیل نموده و موجبات دفاع و رسیدگی عادلانه را مخدوش نماید.
نقش وکیل خوب کیفری در این تنگنا هویدا می‌شود.بهترین وکیل کیفری تهران

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

وکیل ملکی شمال تهران

حق دسترسی به وکیل در این اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و در بسیاری از قوانین دیگر نیز به آن تصریح شده است.
تضمین حقوق کیفری متهم در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده و در سال 1392 اصلاح و ابلاغ شده است.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌گردد.بهترین وکیل کیفری تهران

آیا متهم حق داشتن وکیل در مرجع قضایی یا امنیتی را دارد؟

بهترین وکیل کیفری تهران پاسخ می دهد:
از نظر وکیل محمد رضا مهری اگر چه از متن ماده 48 مذکور حق متهم مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می شود و نه تکلیف ضابطین قضایی (مأموران نیروی انتظامی) اعم از انتظامی یا امنیتی، مبنی بر اعلام این حق به او، اما این مهم و تکلیف ضابطان از مواد 6 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری به دست می آید.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه (پیوست و همراه) پرونده کنند.
از جمله حقوق متهم حق دسترسی به وکیل است که باید تفهیم شود.

از اطلاق صدر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر “با شروع تحت نظر قرار گرفتن” استنباط می شودکه برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از اینکه در جرائم مشهود (جرمی که در منظر و دید عمومی انجام شود) باشد یا در راستای جلب و دستگیری از سوی مقام قضایی باشد، می شود.بهترین وکیل کیفری تهران

آیا محدودیت انتخاب آزادانه وکیل طبق تبصره ماده 48 در دادگاه کیفری هم وجود دارد؟

به موجب قانون نمی‌توان حق انتخاب آزادانه وکیل رسمی دادگستری را محدود به اسامی اعلامی توسط رئیس قوه قضاییه نمود.
این امر علاوه بر اینکه شائبه مستقل نبودن اینگونه وکلا که به وکلای تبصره ماده 48 معروف شده اند را تقویت می‌کند، موجب ایجاد رانت و امتیاز ویژه‌ای برای این دست وکلا خواهد بود.

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

در عمل در دادگاه‌های کیفری دو و یک وکلا در تمامی جرائم امکان حضور و اعلام وکالت را دارند و این تبصره عملا منسوخ است.
اما این محدودیت صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.بهترین وکیل کیفری تهران

مزایای داشتن وکیل در پرونده کیفری به عنوان متهم

تذکر موارد قانونی توسط وکیل
رعایت حقوق متهم از سوی بازپرس یا مقام تحقیق ضرورت دارد. احضار اشخاص بدون دلایل متقن (مستند و محکم و قانونی) ممنوع است.

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.بهترین وکیل کیفری تهران

اما آیا فردی که به عنوان متهم احضار شده، دسترسی به پرونده جهت اطلاع از دلایل را دارد؟

در عمل بعضی از مراجع از در اختیار گذاردن پرونده قبل از حضور متهم خودداری می کنند. باید آگاه باشید که این عمل بازپرس جرم است. مگر اینکه قرار عدم دسترسی به پرونده توسط بازپرس صادر و به وکیل و یا متهم ابلاغ شده باشد و حق اعتراض وی نیز تفهیم شده باشد.

در اینجا می‌توان با انتخاب بهترین وکیل کیفری، مطالعه پرونده را از وی درخواست نمود.
ملاحظه می‌فرمایید که در مسیر تحقیقات مقدماتی نیز حضور وکیل متخصص کیفری لازم و ضروری است.
چه بسا که طرح هر کدام از این ایرادات در روند رسیدگی به اتهام متهم نیز اثر گذار بوده و بازپرس با حضور وکیل و تذکر موارد قانونی، با دقت بیشتری به بررسی دلایل خواهد پرداخت.

تهیه لوایح و اعتراض به قرارهای صادر شده
تبصره ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری

وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار بازداشت موقت باید مستدل (با دلیل) و موجه باشد و مستند قانونی و ادله (دلایل) آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.

گرفتن شناسنامه برای بچه‌ صیغه

این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.بهترین وکیل کیفری تهران

ممکن است در طول تحقیقات قرار بازداشت موقت متهم صادر شود. این قرار قابلیت اعتراض از سوی متهم را دارد. یا قرار عدم دسترسی به پرونده که قابل اعتراض است.
تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت.بهترین وکیل کیفری تهران

مواد قانونی انتخاب وکیل در پرونده کیفری
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.
وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

سلب (گرفتن) حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.بهترین وکیل کیفری تهران

آیا وکیل می تواند از طرف موکل سوگند یاد کند؟
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

تقاضای سوگند قابل توکیل (واگذاری به وکیل) است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.
متهم در پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری دو حداکثر می تواند دو وکیل داشته باشد.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.
در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

بهترین وکیل منطقه 12

در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
منظور از صلاحیت دادگاه یا دادسرا این است، که چه دادگاه یا دادسرایی بر اساس قانون می‌تواند به دعوا یا پرونده رسیدگی نماید.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.
دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید.

در صورتی که وکیل درخواست حق‏ الوکاله کند، دادگاه حق‏ الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏ الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‏ الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏ دیده (فردی که از جرم ضرر دیده است) فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.

چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل (برکناری) او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند.

حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود.
تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

وجود یکی از جهات (دلایل) رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.بهترین وکیل کیفری تهران

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

وکیل تصرف عدوانی

بهترین وکیل کیفری تهران چه ویژگیهایی دارد؟

هر متهم می‌تواند چند وکیل داشته باشد؟ انتخاب وکیل اختیاری است اما در جرایمی که دادگاه کیفری دو به آنها رسیدگی می‌کند، تا دو وکیل و جرایمی که دادگاه کیفری یک به آنها رسیدگی می‌کند، تا سه وکیل می‌توان انتخاب نمود.

قرار بازداشت موقت چیست؟ تصمیم قضایی است که بازپرس تا تکمیل تحقیقات و مشخص شدن وقوع جرم، نسبت به متهم می‌گیرد و با صدور این قرار، متهم تا مدت معینی بازداشت (حبس) می‌شود.

 

_

نشانی دفتر وکالت بهترین وکیل کیفری تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران 

4 دیدگاه

 • سلام من رو به دادسرا احضار کردن و متهم شدم به فروش مال غیر آیا ممکن به وکیل  وکالت بدم قبل از خودم مراجعه کنن و پرونده رو ببینن که به چه دلیلی متهم شدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری بله امکان پذیر است، مگر اینکه قرار عدم دسترسی به پرونده توسط بازپرس صادر و به وکیل و یا متهم ابلاغ شده باشد و حق اعتراض وی نیز تفهیم شده باشد.

 • با سلام و وقت بخیر، یه شکایت کیفری در مورد چکی به مبلغ 600 میلیون داشتم که، حکم قطعی گرفتم. متهم محکوم به 6 ماه زندان شده. سوال بنده این است اگر متهم 6 ماه زندان رو بگذرونه و پول من رو نده. میتونه از زندان آزاد بشه یا خیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   صدور چک بلامحل جرمی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده و با تحمل مجازات روند پرونده تمام شده و زندانی آزاد میشود اما اگر در پرونده کیفری حکم به رد مال داده نشده، شما میبایست برای دریافت وجه چک دادخواست حقوقی تقدیم کنید. میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *