انواع وکالت

انواع وکالت

انواع وکالت


5/5 - (10 امتیاز)

امروز با موضوع بررسی انواع وکالت و جزییات مربوط به هر کدام از آنها با شما هستیم.

انواع وکالت کدام است؟

وکالت اتفاقی در چه مواردی است؟

فرق بین وکالت تسخیری و معاضدتی چیست؟

برای پاسخگویی به این سوالات با ما همراه باشید.

وکالت چیست؟

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقد جایزی است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود قرار می‌دهد.

وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن است.

وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.انواع وکالت

چکیده‌ای از وکالت در قانون مدنی

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

وکالت عقدی است جایز، یعنی هر کدام از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را بر هم بزند، وکیل استعفا دهد یا موکل وکیل را عزل (برکنار) کند. عقد جایز به فوت، جنون و سفه هر کدام از طرفین نیز از بین می‌رود و منحل می‌شود.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف پیدا می‌کنند و دارای روابط حقوقی، تکالیف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.انواع وکالت

انحلال وکالت

وکالت به یکی از شیوه‌های زیر منحل می‌شود:

الف) فوت و جنون (دیوانگی) و سفه (افرادی که به دلیل ضعف عقلی توانایی انجام برخی امور را ندارند) وکیل یا موکل
ب) عزل (برکناری) وکیل توسط موکل
ت) استعفای وکیل از سمت وکالت
ث) از بین رفتن متعلق (موضوع) وکالت

 مشاوره حقوقی خرید و فروش رمز ارزها

انواع وکالت

الف) وکالت به طور کلی به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود.

یک) وکالت مطلق
در وکالت مطلق شخصی را برای تمام امور وکیل می‌کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش و یا خرید که در این موارد وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.

دو) وکالت مقید
در وکالت مقید، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، اقدام نماید. مثل خریدن ملک یا فروختن ماشین.

ب) وکالت از جهت شکلی نیز به وکالت رسمی، عادی و شفاهی تقسیم می‌شود.انواع وکالت

وکالت تعیینی

در وکالت تعیینی یا وکالت قراردادی، هریک از اصحاب دعوا برای اقامه و تعقیب دعوا و دفاع از حق، به وکیل دادگستری مراجعه و با او قرارداد وکالت منعقد می‌کنند.

وکالت اتفاقی

در مقابل وکالت تعیینی، وکالت اتفاقی یا موقت قرار دارد.

در این نوع وکالت اشخاصی که معلومات و دانش کافی حقوقی برای وکالت کردن داشته باشند اما پروانه دایم وکالت را دارا نباشند یعنی وکیل محسوب نمی‌شوند، می‌توانند در صورت صدور مجوز از کانون وکلا، در هر سال سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی و سببی در مراجع قضایی وکالت نمایند.

البته صرف داشتن تحصیلات حقوقی برای اخذ مجوز کفایت نمی‌کند و کانون وکلا می‌تواند قبل از مجوز دادن برای وکالت اتفاقی، با شخص مصاحبه علمی کند و در صورت نداشتن اطلاعات کافی، از دادن مجوز خودداری کند.انواع وکالت

وکالت تسخیری

در وکالت تسخیری یا وکالت انتخابی، از طرف دادگاه در امور کیفری برای رعایت حقوق متهم و نتیجه‌ی عادلانه‌ آن، متهم به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود.

اختیارات وکیل تسخیری با وکیل تعیینی تفاوتی ندارد و فقط در مرجع تعیین‌کننده متفاوت هستند.

تبانی در معاملات دولتی

وکالت معاضدتی

وکالت معاضدتی یا انتخابی در امور مدنی مثل انحصار وراثت و تقسیم ارث، نکاح (ازدواج) و طلاق می‌باشد و برای خواهان دعوا قابل استفاده می‌باشد.

در این نوع وکالت دادگاه شرایط خواهان را بررسی می‌کند و اگر خواهان در پرداخت حق‌الوکاله شرایط مالی مناسب را نداشته باشد، او را به کانون وکلا معرفی می‌نماید.

وکیل معاضدتی باید با موکل قرارداد حق‌الوکاله تنظیم کند و نسخه‌ای از آن را برای واحد معاضدت قضایی در کانون وکلا ارسال نماید و در صورت اتمام دعوا و برنده شدن موکل یا اخذ محکوم‌به (مالی که به پرداخت آن محکوم می‌شوند)، باید یک پنجم از حق‌الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند، مگر اینکه اثبات کند که دریافت حق‌الوکاله قانونا ممکن نیست.انواع وکالت

وکالت در قانون مدنی به تفسیر کامل

فصل سیزدهم در وکالت مبحث اول

مواد قانونی مرتبط، مواد 656 تا665 که در ادامه آورده خواهند شد:

  وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید.

 تحقق وکالت منوط (مشروط) به قبول وکیل است.

وکالت ایجاباً (پیشنهاد دادن) و قبولاً (پذیرش) به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین (نشانه‌ها) دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

وکیل آنلاین جرایم فضای مجازی تهران

وکالت در بیع (خرید و فروش) وکالت در قبض (گرفتن) ثمن (مبلغ قرارداد) نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم در تعهدات وکیل

مواد قانونی مربوط از ماده666 تا673:

هرگاه از تقصیر (کوتاهی) وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده ‌است به او رد کند (برگرداند).

هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع (مشترک)، وکیل باشند به موت (فوت) یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن (نشانه‌ها)، وکیل در توکیل باشد.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل مواد 674 تا677:

مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده ‌است، انجام دهد.

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده ‌است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده ‌است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت (عرف) مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل (اجرت انجام عمل خود) است.

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح (نوشته) نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم  در شیوه‌های مختلفه انقضای وکالت مواد678 تا683 قانون مدنی:

وکالت به طرق (شیوه‌های) ذیل مرتفع (رفع می‌شود و از بین می‌رود) می‌شود:

۱- به عزل (برکناری) موکل

۲- به استعفا ی وکیل

۳- به موت (فوت) یا جنون (دیوانگی) وکیل یا موکل.

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل (برکنار) کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل (برکناری) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل (برکناری) به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ (صحیح) است.

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن (اجازه) خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

محجوریت (از دست توانایی انجام برخی امور) موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر (محجور شدن)، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ (از بین می‌رود) می‌شود.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی به هم‌میهنان عزیز است.

انواع وکالت

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *