وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی

وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی

وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی


5/5 - (27 امتیاز)

با بررسی موضوع وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی همراهتان هستیم.

طبق اظهارات وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مهم‌ترین و اساسی‌ترین مرحله مالکیت عمومی بر اراضی ملی و همچنین به نوعی زیربنای مالکیت اراضی ملی محسوب می‌شود.

تشخیص، مجموعه اقداماتی است که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی موضوع ماده یک، قانون ملی شدن جنگل‌ها از مستثنیات قانونی و تبصره 3 ماده 2، این قانون اعلام شده است.

 توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، تشخیص، جداسازی، ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص انجام می‌شود.

 با ابطال مالکیت قبلی و دریافت سند رسمی مالکیت اراضی ملی به دولت تعلق می‌گیرد.

تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات اشخاص حقیقی (افراد انسان) و اشخاص حقوقی (مثل شرکت و موسسه)، مهم و اجرای آن گاهی موجب تضییع حقوق قانونی و حقوق مالکانه اشخاص می‌‌‌گردد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

سوالات مهم در بررسی موضوع وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی:

 1. برگ تشخیص اراضی از مستثنیات چیست؟
 2. عمل تشخیص منابع ملی از مستثنیات توسط چه ارگانی صادر می‌شود؟
 3. برای صدور برگ تشخیص اراضی ملی چه مراحلی باید طی شود؟
 4. انواع برگ تشخیص در اراضی ملی چیست؟
 5. قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای کدام ماده می‌باشد؟
 6. برای دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی چه ارکانی در نظر گرفته می‌شود؟
 7. بهترین وکیل متخصص در زمینه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

برگ تشخیص اراضی از مستثنیات

همانگونه که وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی در بالا اشاره نموده‌اند، تشخیص عبارت است از: مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تمیز و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات انجام می‌گردد.

در طی مرور زمان انسان‌ها در منابع طبیعی دخل و تصرف نموده‌اند و ماهیت آن را از طبیعی و بایر بودن خارج نموده‌اند.

 قانون‌گذار به چنین تصرفاتی که قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده باشد، تحت عنوان مستثنیات بر اراضی، احترام گذاشته و آن را سبب مالکیت می‌داند.

تشخیص این امر فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی نمایند، از نقشه‌های هوایی برای اثبات نهایی دلایل خود استفاده نمایند.

عمل تشخیص منابع ملی از مستثنیات

وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی اظهار دارد: در ماده 20 آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1342، تشخیص و تمییز اراضی ملی از مستثنیات بر عهده جنگل‌دار گذاشته شد.

 اما با تصویب ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.
پس از مدتی وزارت منابع طبیعی منحل گردید و وظیفه تشخیص بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت.

اعتراض به دستور تخلیه

در وزارت کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع تشکیل شد که عهده‌دار تشخیص منابع ملی از مستثنیات اشخاص بود.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی، تصدی منابع طبیعی از وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت.

بر اساس گفته‌های وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر عهده جهاد سازندگی تعیین شده است.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون مزبور، تشخیص بر عهده وزارت جهاد سازندگی بود، که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور انجام می‌گردید.
در حال حاضر با تشکیل جهاد سازندگی، عمل تشخیص به عهده این وزارتخانه است که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع اعمال قانون می‌نماید.

اوایل ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، تشخیص برعهده جنگل‌دار بوده است، با تغییر قوانین، این امر بر عهده وزارت منابع طبیعی و وزارتخانه‌های بعدی قرار داده شد.

مطابق عرف و بخشنامه‌های موجود، در حال حاضر تایید برگ تشخیص بر عهده کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان‌ها است، که پس از تایید مدیر کل اجرا می‌گردد.

صدور برگ تشخیص اراضی ملی

تشخیص اراضی ملی طبق بیانات وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، مبنا در ادارات منابع طبیعی، پلاک ثبتی آن است که کلیه مکاتبات، نقشه ها، کروکی و برگ تشخیص در این پرونده بایگانی می‌گردد.

مراحل صدور عبارتند از:

 1. به موجب اقدامات اولیه مامور مجری تشخیص، اطلاعات فنی و لازم برای تمییز اراضی ملی از مستثنیات را کسب می‌نماید.
 2. اولین اقدام مامور مجری تشخیص، مراجعه به محل وقوع ملک و مشاهده مستقیم آن است.
 3. اقدام بعدی تشکیل پرونده برای هر ملک می‌باشد.
 4. باید وضعیت ملک از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان استعلام شود.
 5. مامورین برای تشخیص، باید از مطلعین محلی راجع به وضعیت منطقه، حدود اربعه ملک و سابقه ایجاد اعیانی در ملک تحقیق انجام دهند.
 6. مراجعه ماموران به بایگانی و سوابق موجود در ادارات منابع طبیعی و تهیه گزارش از اقدام افراد به تخریب و تجاوز در اراضی ملی.
 7. ترسیم نقشه ملک موضوع تشخیص که دارای سابقه ثبتی باشد، ماموران باید از نقشه ثبتی تبعیت نمایند. 8. در صورتی که تهیه نقشه از منطقه مورد بازدید امکان پذیر نباشد، مامور مجری تشخیص باید کروکی ترسیم کند.
 8. تشخیص مامور دولت در برگی به نام برگ تشخیص صورت می‌پذیرد.
 9. پس از صدور برگ تشخیص می‌بایست از طریق انتشار آگهی به اشخاص ذینفع ابلاغ شود.
قوانین تعمیر آپارتمان

انواع برگ تشخیص در اراضی ملی

ذکر انواع برگ تشخیص با توجه به تعداد مالکین و مساحت ملک، توسط وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی:

 1. برگ تشخیص جزیی: در صورتی که مساحت ملک محدود و یا مالکین ملک مشخص باشند، برگ تشخیص به نام ملک معین و یا اشخاص معینی صادر می‌شود.
 2. برگ تشخیص کلی: چنانچه مساحت ملک موضوع تشخیص وسیع و یا تعداد مالکین نامحدود یا غیر معین باشد، برگ تشخیص به نام شخص معین صادر نمی‌گردد. بلکه بدون نام شخص یا اشخاص خاص صادر می‌گردد.

قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 می‌باشد.

دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی در نظام حقوقی ما، به دلیل تعداد زیاد خواهان‌ و خوانده از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌باشد.

خواهان دعوا: 1- مالکان اراضی 2- صاحبان باغ‌ها و تاسیسات 3- اشخاص حقوقی عمومی دولتی 4- زارعان صاحب اراضی نسقی (زمین‌هایی که تحت تصرف و نظم و کشت کشاورز است) 5- سازمان‌های مردم‌ نهاد.

خواندگان دعوا: 1- مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی 2- ادارات منابع طبیعی شهرستان 3- سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان.

بهترین وکیل متخصص در زمینه وکیل اعتراض به تشخیص ملی اعلام شدن اراضی کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

اعتراض به تشخیص اراضی ملی یک امر فنی و تخصصی است که حتما نیاز به وکیل اعتراض به تشخیص ملی اعلام شدن، دارد.

شخصی که حرفه‌ای و با تجربه و مسلط به تمامی آیین نامه ها، قوانین، مقررات مهم در حوزه اراضی ملی و مستثنیات مسلط باشد و در پرونده‌های متعددی در این زمینه فعالیت داشته است.

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

اراضی موات چیست؟

اراضی موات به آن دسته از زمین‌هایی که معطل و غیرآباد مانده است و از آن بهره‌برداری نمی‌شود گفته می‌شود.

اراضی ملی چیست؟

زمین‌هایی هستند که در اختیار دولت درآمده‌اند و اموال دولتی به شمار می‌آیند. (زمین‌هایی که در حال حاضر انسان‌ها هیچ دخل و تصرفی در آنها ندارند و شکل طبیعی خود را حفط کرده‌اند)

برگ تشخیص چیست؟

برگی که حدود مستثنیات (زمین‌های عادی) را از علف چر جدا می‌سازد و تفکیک اراضی ملی را از مستثنیات مشخص می‌نماید.

وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی  وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی وکیل اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

وکیل ملک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

3 دیدگاه

 • سلام. من زمینی رو از پسرعموی رفیقم خریدم. الان بعد از دو سال که استعلام گرفتم فهمیدم اراضی ملی هست ازشون پرسیدم میگن یه چیزایی بوده ولی اعتراض به ملی شدن کردیم درست شد. من چیکار باید انجام بدم لطفا راهنماییم کنید.

 • سلام. من زمینی رو از پسرعموی رفیقم خریدم. الان بعد از دو سال که استعلام گرفتم فهمیدم اراضی ملی هست ازشون پرسیدم میگن یه چیزایی بوده ولی اعتراض به ملی شدن کردیم درست شد. من چیکار باید انجام بدم لطفا راهنماییم کنید.

  • سلام دوست عزیز
   اگر پسر عموی دوستتان (فروشنده) از ملی بودن زمین اطلاع داشته است، می‌توانید شکایت کیفری فروش مال غیر را ثبت نمایید. در غیر اینصورت دادخواست ابطال معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز را دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *