مرور زمان در شکایت کیفری

مرور زمان در شکایت کیفری

مرور زمان در شکایت کیفری


5/5 - (17 امتیاز)

با موضوع مرور زمان در شکایت کیفری همراهتان هستیم.

در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب و مرور زمان طرح شکایت از هم تفکیک شده است.

تفاوت مرور زمان تعقیب و شکایت در مهلتی است که طبق قانون داده شده است. مرور زمان اجرای حکم دادگاه کیفری نیز در این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، مرور زمان شکایت در دعاوی ملکی با مرور زمان شکایت در دعاوی خانواده متفاوت است.

مجموعه پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان در این نوشتار به بررسی شرایط اعمال مرور زمان در شکایت کیفری بر اساس آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل کیفری در تهران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

سوالات مهم در مرور زمان در شکایت کیفری

  • موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان شامل چه جرائمی می شود؟
  • آیا مجازات افساد فی الارض از طریق دائر کردن خانه فساد و فحشاء مشمول مرور زمان می شود؟
  • در صورت شمول مرور زمان تعقیب محرومیت اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم وجود دارد؟
  • بهترین وکیل کیفری تهران چگونه قابل دسترسی است؟
  • مرور زمان در شکایت کیفری برای اجرای حکم چیست؟
  • چه جرائمی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود؟
  • بهترین گروه وکلای کیفری ایران چگونه قابل شناسائی هستند؟

موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان شامل چه جرائمی می شود؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

آیا می توان نسبت به مال فرزند وصیت نمود؟

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

آیا مجازات افساد فی الارض از طریق دائر کردن خانه فساد و فحشاء مشمول مرور زمان می شود؟

خیر. طبق قانون مجازات اسلامی جرائم شرعی و حدی که مجازات آن در شرع معین شده است مشمول مرور زمان تعقیب نمی شود.
صرفا مجازات جرائم تعزیری قابلیت شمول مرور زمان دارند.

در صورت شمول مرور زمان تعقیب محرومیت اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم وجود دارد؟

آیا درتشخیص درجه مجازاتهای تعزیری در بحث اعمال مجازاتهای تبعی موضوع ماده25 قانون مجازات اسلامی ونیز درمبحث مرور زمان موضوع مواد 105و107 قانون اخیرالذکر ملاک مجازات مندرج در دادنامه است یا مجازات قانونی رفتار مجرمانه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می شود، مجازات مندرج در حکم است.

اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. لکن در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون فوق الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم می باشد.

بهترین وکیل کیفری تهران چگونه قابل دسترسی است؟

برای انتخاب بهترین وکیل کیفری در تهران و ایران می توان سابقه وکیل را بررسی کرد. سایت های معتبر حقوقی از جمله سایت موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان برای این منظور اقدام به درج سوابق علمی وکلا نموده اند. برای یافتن ده وکیل برتر کیفری در ایران با ما تماس بگیرید.

مرور زمان در شکایت کیفری برای اجرای حکم چیست؟

ماده 107 قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

طلاق توافقی چیست؟

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده 108 قانون مجازات اسلامی

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

چه جرائمی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود؟

ماده 109 قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

نمونه لایحه مرور زمان در شکایت کیفری

رئیس محترم شعبه … دادگاه کیفری دو تهران
موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام، بازگشت به لایحه اعتراض وکیل آقای ….به قرار منع تعقیب صادر شده به شماره 140168390005218244 صادر شده از شعبه 1 بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران، مطالب زیر در توضیح مطالب قلب شده توسط ایشان به استحضار حضرتعالی می رسد:

نکته مهم در شمول مرور زمان تعقیب و شکایت

توجه رئیس محترم دادگاه رسیدگی کننده را به ایراد اساسی که مانع ورود به رسیدگی بازپرس محترم نیز بود، جلب می کنم.

بر اساس ماده 106قانون مجازات اسلامی، شاکی در جرائم تعزیری قابل گذشت، صرفا تا یکسال از تاریخ وقوع جرم احتمالی امکان طرح شکایت دارد. به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوع شکایت شاکی از جمله جرائم قابل گذشت محسوب میشود. طبق مستند پیوست که ارائه نموده و به پیوست این لایحه ارسال خواهم نمود، موکل در تاریخ 1399/12/12 مطالبه مهریه به همراه تامین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم شعبه 234 دادگاه خانواده نمود.

ابلاغیه وقت رسیدگی به همراه دادخواست و ضمائم طبق گواهی مامور ابلاغ در تاریخ 1399/12/13 به آقای م ابلاغ و به دفتر دادگاه اعاده شد. (مستندات پیوست است)

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

بنابراین تاریخ اطلاع شاکی، از مفاد دعوی و مستندات که عقدنامه و دست نویس عادی وی می باشد، 1399/12/13 می باشد.

تاریخ طرح شکایت از سوی شاکی1401/04/06 یعنی 16 ماه پس از اطلاع بوده و قابلیت رسیدگی ندارد.

نکته دیگر اینکه طبق ماده 673 اصلاحی 23/02/1399 مجازات سوء استفاده از سفید امضا و استفاده از سند مجعول، درجه 6 محسوب می شود. به فرض اثبات ادعای شاکی و وکیل وی، عقد در سال 1383 منعقد شده و سند مورد ادعا در سال 1389 تنظیم و امضا شده است.

طبق بند ت ماده 105 قانون مجازات اسلامی، موضوع مشمول مرور زمان شده و می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر می شد و امکان ورود به ماهیت موضوع وجود نداشت.

چرا که موضوع شکایت از استثنائات مندرج در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نیست.
بنابراین در این قسمت تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از آن مقام محترم دارد.
حال به فرض عدم پذیرش استدلال مذکور در ماهیت امر در صورت ورود عالیجناب، مطالب زیر نیز به استحضار شریفتان می رسد:

دلایل موجه نبودن اعتراض به قرار منع تعقیب

اول: آقای وکیل در حالی در لایحه اعتراض مثبوت خود به شماره 1401220536896660 از سوی موکل خود اقرار به درج امضا توسط موکل خود و پذیرش مراتب زوجیت 99 ساله بنده را ذکر نموده، که در تاریخ 1400/09/13 در جلسه رسیدگی شعبه 234 دادگاه خانواده تهران، به شماره پرونده 9900617،  صراحتا درج هرگونه امضائی را در دفترچه منکر شده اند. (تصویر پیوست ارسال می شود).

دوم: قرار منع تعقیب صادر شده توسط بازپرس محترم به فرض پذیرش امکان ورود ماهیتی، کاملا منطبق با قانون است.

چرا که به فرض محال صحت ادعای وکیل شاکی مبنی بر استفاده از سفید امضا که قطعا اینگونه نبوده است، تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری جهت عدم بسط و توسعه دادن جرم انگاری، موید این مطلب است.

تعارض در گفتار شاکی و وکیل وی

سوم: وکیل شاکی در حالی مدعی سفید امضا بودن عقدنامه است. در مراحل قبلی، اساسا ازدواج با موکل را منکر شده و اصلا عقدی را از سوی موکلش، قبول نداشت. اما شخص آقای م، با ارائه دلائل متقن، مجبور به اعتراف به زوجیت ولی با تعیین 20 سکه به عنوان مهریه شدند.

غافل از اینکه طی شهادت رسمی و با اتیان سوگند عاقد آقای …، مراتب اجرای صیغه عقد موقت 99 ساله با تعیین 200 سکه طلای بهارآزادی، در پرونده 9900617 شعبه 234 دادگاه خانواده تهران صراحتا درج شده است: “شخصا صیغه محرمیت و جاری کرده ام دفترچه مهر و امضا این جانب و مدارک موجود در پرونده می باشد”. (تصویر پیوست تقدیم می شود).

وکیل آنلاین

چهارم: آقای م طی لایحه شماره 7102849 مورخ 1400/12/06 خطاب به رئیس دادگاه خانواده 234 تهران مرقوم داشتند: نام برده یک دفترچه ای داد…..شرایط با دست خودم نوشتم با امضاء….گفت صفحات بعد بدون نوشته ای سفید امضا کن… امضاء کردم…

آقای شاکی عضو هیئت علمی دانشگاه و با 60 سال سن و شغل روحانی با داشتن چندین همسر، نمی دانست معنی صیغه نامه چیست؟

به فرض محال امضاء سفید وی، آیا نباید به ذهن متبادر شود که ایشان حتی اختیار تعیین مهریه و درج آن را به عاقد داده است؟

برای اثبات سوء استفاده از سفید امضا ابتدا اصل سپرده شدن باید اثبات شود.

عاقدی که خود صراحتا اقرار نموده تنظیم و امضاء سند توسط وی انجام و مهر و امضا شده است. آیا به فرض محال صحت ادعای وکیل شاکی، سندی به موکل سپرده شده بود که از آن سوء استفاده شده باشد؟

کجای پرونده های متعدد، وصف سپرده شدن امضای ایشان به موکل مطرح یا اثبات شده است؟ چه دلیلی برای سپرده شدن سفید امضای ادعائی به ایشان دارند؟
ملاحظه میفرمائید که هیچ دلیلی ارائه نشده ولی بازپرس محترم حسب وظیفه، تحقیقات جامع و مبسوط انجام داده اند.
قاعده درا نیز در اینگونه موارد راهنمای خوبی است و با این همه شبهه چگونه وکیل محترم تقاضای تعقیب بنده را دارند، خدا عالم است.

پنجم: همانگونه که استحضار دارید و از مستندات پیوست احراز خواهید فرمود، تا زمان قطعی شدن محکومیت شاکی در پرونده پرداخت مهریه از سوی شعبه 76 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ابلاغ اجرائیه، و الزام ایشان به انجام تعهدات مالی نسبت به یک زن تنها که مورد سوء استفاده ایشان به لحاظ اعتماد به لباس روحانیت قرار گرفته است، به انواع حیله و تقلب جهت زیر سوال بردن اصل ازدواج متوسل شدند.

ابتدا کلا زوجیت را منکر شدند. سپس امضای خود ذیل عقدنامه را منکر شدند. و با نظریه هیئت کارشناسان و کارشناس بدوی مبنی بر تائید امضای صادر شده ایشان و حال بعد از قطعیت رای دادگاه خانواده، تیری در تاریکی انداخته تا باز هم با سوء استفاده از عنوان و لباس روحانیت موفق به تضییع حق موکل شود که قطعا قاضی محترم دادگاه کیفری، خود اشراف کامل به پرونده داشته و مانع این امر با رسیدگی دقیق خواهند شد.

آیا دست بردن در سفید امضاء جرم است؟

ششم: به فرض محال که دفترچه عقدنامه سفید امضاء بوده که با شهادت عاقد و شهود در دادگاه خانواده که مورد تایید دادگاه عالی تجدیدنظر نیز قرار گرفت، این امر قطعا منتفی است.

اما شاکی درباره دست نوشته صریح خود که بنا به نوشته خود ایشان، فاقد هر نوع قلم خوردگی می باشد، مبنی بر تعیین 200 سکه، طی یک متن بهم پیوسته و فشرده مرقوم شده است، چه حرفی باقی می ماند؟

وکیل جرائم اقتصادی

با نگاهی به این دست نوشته حتی با چشم عادی هم مشخص می شود که هیچگونه فضائی جهت الحاق و اضافه کردن حتی یک صفر هم وجود ندارد.
بنابراین تمامی ادعاهای شاکی مبنی بر ایذاء موکل به قصد فرار از انجام تعهدات مالی است. قطعا این امر از نگاه تیزبین حضرتعالی مخفی نخواهد ماند.
با توجه به مواردی که در بالا به نظر آن مقام محترم رسید، تقاضای رسیدگی و رد اعتراض به قرار صادر شده را دارم.
منوط به نظر و امر عالیست.
با احترام مجدد. محمدرضا مهری وکیل متهم

مشاوره حقوقی مرور زمان در شکایت کیفری

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری مرور زمان در شکایت کیفری 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *