وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان


5/5 - (9 امتیاز)

با معرفی وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان همراهتان هستیم.

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان وکیلی است که اشراف کامل نسبت به بحث تجدیدنظر و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر زنجان دارد.

دادگاه تجدیدنظر زنجان دارای دو صلاحیت است، و به تجدیدنظرخواهی و اعتراض اشخاص از آرا دادگاه عمومی حقوقی زنجان و آرا دادگاه کیفری دو زنجان و برخی آرا دادگاه کیفری یک زنجان رسیدگی می‌کند.

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان اشاره داشت که در خصوص احکام کیفری هم مانند احکام حقوقی قانون گذار برای هریک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی را در نظر گرفته است. با این حال در این خصوص موارد و شرایط خاصی را تبیین نموده است که نیازمند شرح و توضیح بیشتر می باشد.

مرجع تجدیدنظر در احکام کیفری زنجان شعب خاصی است که در دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به این امر اختصاص یافته است.

در غیر از مواردی که احکام دادگاه‌های کیفری زنجان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر زنجان است، استثنائا مواردی وجود دارد که اعتراض به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد.

به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر مطابق با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین گردیده رسیدگی می‌نماید.

وکیل ملک غرب تهران

مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز دیوان عالی کشور است.

وکیل در زنجان گفت: درباره اعتراض به آراء کیفری، لازم به ذکر است مواردی از احکام وجود دارد که توسط قانون قطعی شمرده شده است.
یعنی این احکام قابل تجدیدنظر نیست. با شناختن این استثناء، هر حکمی که شامل موارد قطعی نباشد غیر قطعی و قابل تجدیدنظر هست.

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان در این مقاله به صورت دقیق و به تفکیک آرا قابل تجدیدنظر را بررسی نموده و در خصوص قوانین ناظر بر آن توضیحاتی را به شما گرامیان ارایه نموده است.
بهترین وکیل در زنجان وکیلی است با موکل خود صادق باشد.

در گروه وکلای حقوقی و کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

نکات مهم معرفی وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان

 • احکام قطعی به چه احکامی گفته می‌شود؟
 • آیا قرار قابل تجدیدنظر است؟
 • مهلت اعتراض به حکم دادگاهها از چه تاریخی تعیین می شود؟
 • تجدیدنظر چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود؟
 • بهترین وکیل متخصص در زمینه وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجانکیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

آرا غیر قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان اشاره داشت که مواردی در آرا وجود دارد که قانون آن را قطعی دانسته است و این موارد به صورت دقیق در ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده است و شامل:

وکیل ملکی آنلاین در تهران

مواردی که جرایم ارتکاب یافته از جمله تعزیرات درجه هشت باشد.

جرایم تعزیری درجه هشت شامل جرایمی است که مجزات آنها به این شرح است:

 1. حبس تا سه ماه
 2. جزای نقدی تا ده میلیون ریال
 3. شلاق تا ده ضربه

وکیل در زنجان اشاره نمود که به موجب قانون موارد زیر استثنای مورد فوق می‌باشند و قابل طرح به صورت اعتراضی می باشند که شامل

قرار بایگانی کردن موضوع در ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی و قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی و قرار توقف تحقیقات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اعتراض دادستان در خصوص توبه موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

بهترین وکیل در زنجان با تاکیید به تقسیمات جرایم در قانون مجازات اشاره داشت بزه‌هایی‌ که مجازات آن صرفا جزای نقدی درجه ۸ باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و رایی که در شورا صادر شده است غیر قطعی است.

بهترین وکیل در زنجان گفت: در مورد اطفال و نوجوانان تمامی آراء غیر قطعی و قابل اعتراض هستند.
جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتیکه میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
نکته ی مهم که وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان بدان اشاره نمود این است که بزه‌های مشمول عنوان حد و قصاص همواره قابل تجدیدنظر می باشد.

قرارها و احکام قابل تجدیدنظر

بهترین وکیل در زنجان اینگونه شرح داد:

احکام اعم از محکومیت و برائت (بیگناهی)

قرارها: شامل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، قرار اناطه، قرار تعویق صدور حکم، قرار رد دادخواست واخواهی و یا رد دادخواست تجدیدنظر خواهی منوط بر اینکه اصل دعوی نیز قابل تجدیدنظر باشد.

قوانین تعمیر آپارتمان

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان اشاره داشت که غیر از موارد فوق که بدان اشاره گردید، سایر موارد قابل فرجام خواهی (اعتراض در دیوان عالی کشور) می‌باشد.

بهترین وکیل در زنجان بیان داشت:
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است: آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

مهلت تجدیدنظرخواهی

وکیل در زنجان توضیح داده که مهلت درخواست و یا دادخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای و یا انقضای مهلت واخواهی است.

قرار بایگانی کردن پرونده و قرار نظارت قضایی ظرف مهلت ۱۰ روز قابل اعتراض است.
مهلت اعتراض نسبت به رای صادره از دادگاه نظامی جنگ ظرف ۷۲ ساعت از ابلاغ است.

تجدیدنظرخارج از موعد تجدیدنظرخواهی

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان شرح داد که هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ کننده عذر موجهی عنوان نماید، دادگاه صادر کننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.

اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام

وکیل خوب در زنجان گفت که اشخاص زیر می‌توانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی کنند:
محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او.
شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان.
دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

انواع مالکیت اراضی

جهات اعتراض به آرا دادگاه‌های عمومی حقوقی زنجان

وکیل خوب در زنجان موارد زیر را توضیح داد:

 • ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
 • مخالف بودن رای با قانون
 • عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس.
 • توجه نکردن دادگاه به ادله ابرازی معترض.

نکته‌ی مهم و قابل توجه آن است که دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می‌کند.
آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود، قطعی است.

نشانی دادگاه تجدیدنظر زنجان

دادگاه تجدیدنظر زنجان در مرکز استان زنجان قرار دارد.

بهترین وکیل متخصص در زمینه وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان وکیل دادگاه تجدیدنظر زنجان 

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *