بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی


5/5 - (25 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی همراهتان هستیم.

صورت مجلس تفکیکی 

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان سندی است که از سوی اداره ثبت پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمان و به موجب درخواست مالک صادر می شود.

مفاد مندرج در آن شامل اطلاعات مربوط به هر واحد از آپارتمان های یک مجتمع و مشاعات ساختمان می باشد. از آن جایی که صورت مجلس تفکیکی از مدارک ضروری برای تنظیم تقسیم نامه میان مالکان مشاعی یک ملک یا تنظیم و صدور سند تک برگی ملک می باشد در مواردی که فروشنده از اخذ آن خودداری کند خریدار می تواند پس از طی کردن مراحل اداری و قانونی و نحوه طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمان فروشنده را از طریق مراجع صالح ملزم به انجام این مهم کند.

شرایط طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

 1. فروشنده یا متعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی از دریافت آن امتناع کند.
 2. خریدار یا خواهان صورت مجلس تفکیکی از اهلیت لازم قانونی برای طرح دعوا و ثبت دادخواست این امر برخوردار باشد.
 3. دعوا به طرفیت شخص دارای صلاحیت اخذ و دریافت صورت مجلس مطرح شود. ( کسی که مالک تمام ملک است یا از تمام مالکین وکالت نامه دارد و متعهد به انجام این امر است. )
 4. خواهان اخذ صورت مجلس تفکیکی ذی نفع بوده و مدارک لازم مانند مبایعه نامه خرید ملک داشته باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 1. مدارک مربوط به حساب کاربریسامانه ثنا که شامل نام کاربری و رمز عبور می باشد.
 2. شرح دادخواست.
 3. مدارک مثبت مالکیت خواهان مانند مبایعنامه یا سند تعهد به انتقال.
 4. استعلامات ثبتی مبنی بر عدم اخذصورت مجلس تفکیکی توسط فروشنده.
خرید و فروش ملک رهنی

هزینه دعوای الزام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی

 1. هزینه های دادرسی که شامل هزینه برگ دادخواست و هزینه رسیدگی دادگاه به دعوا بوده که هزینه هر برگ دادخواست مبلغی برابر با 2 هزار تومان و هزینه دادرسی با توجه به غیر مالی بودن دعوا مبلغی در حدود 40 تا 180 هزار تومان می باشد.
 2. هزینه های خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که بابت ثبت و ارسالدادخواست از خواهان اخذ می کنند و مبلغی حدود 100 هزار تومان می باشد.

دادگاه صالح رسیدگی در دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مستند به قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به موضوع دعوا دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا متفاوت خواهد بود.

در بعضی موارد دادگاه صالح ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا دادگاهی بوده که طرفین بر صالح بودن آن در صورت بروز اختلاف توافق کرده اند و در مواردی دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

در حوزه دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا دعوای الزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی  دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک که مالی غیر منقول است صالح به رسیدگی و صدور حکم است.

هزینه انتقال سند ملک

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی توضیح می دهد:
یکی از ابتدایی ترین و عرفی ترین روش های پرداخت هزینه های انتقال دادن سند ملک آن است که هر یک از خریدار و فروشنده به تساوی (نصف نصف) اقدام به پرداختن هزینه های انتقال سند در دفترخانه نمایند.

در صورتی که طرفین در این خصوص توافق کنند که کدام یک از آنها هزینه ها را پرداخت کنند همان توافق مرجع و قابل قبول است.

اگر که عرف خاصی برای پرداخت هزینه انتقال سند ملک وجود داشته باشد می توان مطابق همان عرف عمل کرد.

اما در صورتی که هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته می شود که پرداخت هزینه حق ثبت انتقال سند ملکی در دفترخانه به عهده فروشنده و هزینه حق تحریر انتقال سند ملک در دفترخانه به عهده خریدار باشد. گاهی هم دفاتر اسناد رسمی کل هزینه های مربوط به انتقال سند اعم از حق اثبت و حق تحریر را از فروشنده مطالبه می کنند.

سند تک برگ چیست؟

ملک و یا زمین دارای مشخصاتی از قبیل مشخصات هویتی و نشانی طرفین معامله، متراژ دقیق، پلاک ثبتی اصلی و پلاک ثبتی فرعی، بخش، آدرس دقیق پستی، کد پستی می باشد که به این ها مدارک هویتی سند می گویند.

وکیل ملک در امور ثبتی

سند هر ملک می تواند عادی یا رسمی باشد. سند رسمی خود به دو دسته 1- منگوله دار 2- تک برگ تقسیم میشود.

سند عادی به صورت مبایعه نامه یا دست نویس بین افراد تنظیم می گردد. سند منگوله دار و تک برگ توسط مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می گردد.

به دلیل دقیق نبودن اسناد عادی و رسمی منگوله به جهت جزئیات ملک، همچنین امکان جعل نسبت به آنها و عدم به روز رسانی تغییرات آنها در سامانه ثبت در نقل و انتقال از سال 1390 دولت امکان درخواست صدور سند به صورت تک برگ و همچنین تعویض سند به صورت تک برگ را برای متقاضیان آن فراهم نمود.

ماده 1287 قانون مدنی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.

سند رسمی منگوله دار

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
یک دفترچه چندی برگ در دفتر ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد و صورت مجلس تفکیکی ساختمان یا زمین از اداره ثبت اخذ می شود.
تمامی نوشته های این سند قلم نویس و دارای مهر پلمپ سربی بوده .

کاداستر یا همان سند رسمی تک برگ

از سال 1390 اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کرد مالکین اسناد رسمی منگوله دار و دفترچه اقدام به تعویض دفترچه های خود به شکل سند تک برگ نمایند و بعد از آن تمامی اسناد صادره از مراجع رسمی به صورت تک برگ می باشد.

در یک برگ صادر می شود، دارای شناسه یکتای سند مالکیت هولگرام می باشد و در قسمت پائین سند یک کروکی از موقعیت ملک ترسیم شده است.

*برای هر بار انتقال سند به نام مالک دیگر، سند قبلی ابطال و سند تک برگ جدید برای مالک جدید صادر می شود.
*امکان گرفتن سند تک برگ مجزا به میزان سهم مشاعی هر شخص حتی به مقدار نیم دانگ نیز ممکن است.

سامانه درخواست صدور سند تک برگ

جهت تسریع در زمان و تسهیل در روند تبدیل قولنامه به سند تک برگ سامانه ثبتی به نام سامانه همیار سند راه اندازی شده است و همچنین سامانه خدمات اینترنتی به نشانی https://sabtemelk.ssaa.ir فراهم شده است. که با مراجعه به این سایت ها و طی کردن مراحل مذکور می توانید نسبت به گرفتن سند تک برگ اقدام نمائید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چه زمانی می شود برای دریافت سند تک برگ اقدام کرد؟

 1. زمانی که سند قدیمی دفترچه ای داشته باشید و خواستار تعویض سند خود به تک برگ هستید ضمن در دست داشتن مدارک زیر و طی نمودن مراحل قانونی قادر به دریافت سند تک برگ هستید.
 2. زمانی که در روند خرید ملک، سند باید به نام خریدار انتقال یابد و فروشنده ملک جهت انتقال سند ملک در قید حیات است.

مدارک لازم جهت اخذ سند تک برگ 

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی
 2. اصل سند مالیکت
 3. اصل قرارداد معامله
 4. اصل بنچاق ابتیاعی
 5. آدرس پستی و کدپستی ملک
 6. آدرس و کدپستی محل سکونت شخص جهت ارسال سند

بعد از تکمیل مدارک با مراجعه به اداره ثبت و تحویل مدارک همچنین پر کردن فرم تقاضانامه سند تک برگ، پس از بررسی مدارک و گرفتن استعلامات لازم در اداره ثبت و سپس تعویض سند و تحویل آن به پست جهت ارسال به آدرس شما… تمامی مراحل از طریق پیامک به شما ارسال می گردد.

جهت پیگیری وضعیت پستی سند می توانید با مراجعه به آدرس sabtasnad.post.ir و وارد کردن کد رهگیری پیامک شده از وضعیت پستی سند ارسالی آگاه شوید.

مراحل انتقال سند و صدور سند تک برگ به نام خریدار 

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی توضیح می دهد:

 1. مراجعه خریدار و فروشنده به دفتر اسناد رسمی جهت ثبت درخواست انتقالسند رسمی ملک.
 2. طی کردن تشریفات انتقال از قبیل گرفتن استعلامات توسط دفتر اسناد از اداره ثبت جهت ممنوع المعامله نبودن ملک و همچنین پرداخت عوارض نوسازی شهرداری و ارائه مفاصا حساب و ارائه گواهی پرداخت مالیات ملک به دارایی توسط فروشنده.
 3. پر کردن فرم درخواست تعویض سند به نام خریدار.
 4. بررسی مدارک و گرفتن استعلامات لازم در اداره ثبت و سپس تعویض سند و تحویل آن به پست جهت ارسال به آدرس خریدار.

* تمامی مراحل از طریق پیامک به شما ارسال می گردد.

موارد زیر قابل پیگیری از طریق سامانه ثبت اسنا و املاک نمی باشد و مالکین ملزم به حضور و مراجعه در دفاتر اسناد رسمی هستند:

*زمانی که ملک فاقد سند رسمی است مانند : اراضی کشاورزی و باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص هستند و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

وکیل اثبات وقوع بیع

*املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

*املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

مراحل ثبت درخواست سند تک برگ در آدرس اینترنتی https://sabtemelk.ssaa.ir

 1. درخواست پذیرش
 2. در صورتی که واجد شرایط هستید گزینه (  حایز شرایط درج شده می باشم ) را انتخاب نمائید.
 3. تکمیل بخش تقاضانامه ( در صورت عدم انجام وارد مرحله بعدی نمی شود ).
 4. تکمیل مشخصات متقاضی..
 5. تکمیل مشخصات ملک.
 6. موضوع مورد درخواست را بیان و اطلاعات مربوطه را وارد نمائید.
 7. ثبت اولیه ( اگر تمامی مراحل به درستی انجام شده باشد ثبت و نمایش داده می شود در غیر اینصورت نیاز به اصلاح و ثبت مجدد دارد )
 8. در قسمت مدارک فایل اسکن شده مدارک را بارگذاری نمائید.
 9. هزینه را پرداخت کنید یا به صورت اینترنتی یا با فیش بانکی که مستلزم انتخب گزینه پرداخت فیش بانکی است و فیش را در آن قسمت بارگذاری کنید.
 10. در قسمت چاپ اطلاعات فرم مربوطه را پرینت گرفته و پس از امضا و درج اثرانگشت آن را به واحد ثبتی مذکور ارسال نمائید.
 11. پس از ارسال آن به اداره پست شماره 20 رقمی مرسوله و تاریخ ارائه به اداره پست را وارد نموده و در آخر ثبت نهایی و دریافت شماره پرونده
 12. پس از دریافت شماره پرونده و رمز عبور که شماره ملی شما است، می توانید به قسمت اطلاع رسانی پرونده مراجعه نموده و روند درخواست خود را پیگیری نمایید.
 13. پس از اتمام این مراحل ظرف 20 روز کارشناسان اداره ثبت جهت بررسی به محل ملک شما می آیند. پس از آن صورت جلسه ای تهیه می کنند و آن را به امضای مالک و چهار نفر از معتمدین آن محل می رسانند. در آخر نتیجه رای دبیرخانه هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود. در صورتی که اعتراضی بر آن وارد نباشد، دبیرخانه مذکور اقدام به صدور سند مالکیت برای شما می کند.
_

نشانی دفتر وکالت بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

تماس با دفتر بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام به بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *