بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی


5/5 - (19 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی همراهتان هستیم.

به استناد ماده 1286 قانون مدنی، اسناد به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می گردند.

اسناد رسمی بر خلاف اسناد عادی که توسط شخص و به صورت دست نویس تنظیم می گردد، در یکی از ادارات دولتی یا دفاتر اسناد رسمی و توسط شخص صالح که مامور به انجام این امر بوده تنظیم می گردد.

از جمله راه های ثابت کننده مالکیت، در دست داشتن سند رسمی است. هر فردی بعد از انعقاد قرارداد ملزم به ثبت نقل و انتقال سند و کلیه عقود و معاملات مربوطه در دفاتر اسناد رسمی است.

با توجه به الزام قانونگذار به اخذ سند رسمی و همچنین اعتبار سند رسمی، گاهی افراد به موجب قرارداد عادی پیش فروش ساختمان و آپارتمان، یا حتی به موجب یک بیع نامه عادی اقدام به خرید ملک دارای سند رسمی از دیگری می نمایند و به دنبال انتقال سند از جانب فروشنده به خود می باشند.

عرفا این امر را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد قید می نمایند. بدین جهت که در زمان مقرر طرفین در دفترخانه حاضر شده و فروشنده سند را به خریدار انتقال دهد، گاهی علی رغم تمام تعهدات فروشنده از انتقال سند خودداری می کند.

وکیل ملک غرب تهران

در اینجا مساله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تنظیم سند تفکیکی و همچنین دعوای الزام به تحویل و تسلیم ملک در مراجع ذی صلاح که همان دادگاه صالح محل وقوع  ملک است مطرح می گردد.

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

۱. شرایط عمومی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛

 • خواهان ذی نفع باشد.
 • خواهان ضمن داشتن اهلیت قانونی توان پرداخت هزینه های ناشی از طرح دعوی را داشته باشد.

۲. شرایط خصوصی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛

 • خواهان یک مدرک از ارتباط قراردادی ما بین خود و فروشنده داشته باشد.
 • فروشنده مالک قانونی باشد و ملک غیر را به موجب یک مبایعه نامه عادی نفروخته باشد.
 • ملک در رهن یا توقیف نباشد و از پیش دارای سند رسمی باشد.
 • اگر فروشنده علی رغم تعهدات خود در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انتقال سند امتناع نماید، خریدار برگه عدم حضور او در دفترخانه را داشته باشد.
 • خریدار مابقی ثمن معامله که پرداخت آن مشروط به انتقال سند و پرداخت در محضر بوده است را آماده کرده و توان پرداخت و تسلیم و تحویل ملک را داشته باشد.

*در مورد املاک نوساز، گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوای الزام به اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیز اقامه گردد.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک لازم است که خواهان این امر را با ثبت دادخواست و طرح دعوی در محاکم صالح آغاز نماید تا حکم مقتضی توسط قاضی در خصوص دعوی وی صادر گردد.

در این زمینه میتواند با استفاده از نمونه دادخواست های موجود یا با کمک بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دادخواست خود را به ثبت برساند.

*در خصوص صورت مجلس تفکیک آپارتمان که یکی از مهمترین مدارک لازم برای انتقال و تنظیم سند رسمی است باید توسط مالک انجام و با ارائه گواهی پایان کار ساختمان قابل اخذ است، در صورت عدم اخذ آن خواهان باید ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مالک را ملزم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نماید.

بهترین وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 1. خواهان دارای حساب کاربری سامانه ثنا باشد.
 2. ارسال اظهارنامه برای فروشنده و الزام به انتقال سند در موعد مقرر.
 3. در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه، تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند (موضوع سند ملک).

منضمات دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار

 1. مبایعه نامه
 2. پایان کار ساختمان که از مهمترین مدارک لازم برای انتقال و تنظیم سند رسمی است و سازندگان باید اقدام به اخذ آن نمایند و مالک جهت انتقال سند رسمی هنگام حضور در دفترخانه جهت انتقال سند به همراه داشته باشد.
 3. صورت مجلس تفکیکی.
 4. قرارداد فی مابین جهت اثبات حق مالکیت.
 5. مدارک مثبت ذی نفع بودن یا مالکیت برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مانند: قرارداد فروش ملک و گواهی عدم حضور متعهد به انتقال سند رسمی یا مالک در دفترخانه.

آیا برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک اثبات مالکیت هم باید مطرح شود؟

در بعضی از پرونده های حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک که توسط گروه وکلای ملکی مهر پارسیان مطرح شده است، تنفیذ بیع نامه هم در ستون خواسته درج شده است.

بدون تنفیذ و تائید مبایعه نامه عادی امکان الزام به انتقال رسمی ملک نیست. اما گاهی نیز این خواسته در دادخواست مستتر است.

یعنی قاضی دادگاه حقوقی بدون احراز سلامت معامله، امکان رسیدگی و صدور حکم نخواهد داشت. چرا که مقدمه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی، بررسی دقیق مبایعه نامه و ارکان آن است.

اما در هر صورت بهتر است در ستون خواسته، اثبات وقوع بیع نیز درج شود. یا تائید و تنفیذ مبایعه نامه نیز مورد خواسته قرار گیرد.

قبل از هر اقدام و تنظیم دادخواست در دعاوی ملکی حتما با بهترین وکیل دعاوی ملکی شمال تهران مشاوره نمائید.

وکیل دعاوی ملکی قزوین

هزینه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در خصوص هزینه های قابل پرداخت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، باید گفت که این هزینه ها به دو دسته هزینه دادرسی و هزینه تعرفه خدماتی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال دادخواست انجام می دهند تقسیم می شود.

هزینه دادرسی شامل هزینه برگ های دادخواست و هزینه رسیدگی است. برای هر برگ دادخواست مبلغ 2 هزار تومان و برای هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوا در صورتی که ارزش منطقه ای ملک، تا 20 میلیون تومان باشد  2/5 درصد بهای ارزش منطقه ای ملک و در بیش از 20 میلیون تومان  3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک خواهد بود.

که با در نظر گرفتن تعرفه کلی، مال را مقوم به 201000000 هزار ریال معادل بیست میلیون و صد هزار تومان و ارزش منطقه ای 51000000 معادل پنج میلیون و صد هزارتومان می کنند و الباقی را با جلب نظر کارشناس تعیین می نمایند.

هزینه خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مبلغی در حدود 50 تا 100 هزار تومان می باشد که بابت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه صالح اخذ می گردد.

معرفی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی تهران

انتخاب بهترین وکیل ملکی تهران با توجه به تعدد وکلای این حوزه کار راحتی نیست. جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یا سایر فضاها، این امکان را برای مقایسه به شما خواهد داد.

در مواقع نیاز به بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی تهران، تجربه دوستان به کار خواهد آمد. شاید در بین نزدیکان شما کسی وجود داشته باشد که قبلا از خدمات وکیل تخصصی ملک استفاده کرده باشد.

در این شرایط با به کارگیری تجربه دوستان میتوانید بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را انتخاب کنید.

بررسی سوابق وکلای تخصصی ملکی در سایت های معتبر حقوقی نیز راه حل خوبی برای انتخاب وکیل است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، منقول است یا غیر منقول؟ 

منظور این است که آیا این دعوا به تبع غیر منقول بودن ملک دعوای راجع به مال غیر منقول  محسوب می شود و دادگاه صالح به رسیدگی به آن دادگاه محل وقوع مال است یا دعوای راجع به مال منقول محسوب شده و دادگاه صالح آن دادگاه محل اقامت خوانده می باشد؟

وکیل اثبات وقوع بیع

در ماده 18 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب  مقرر می دارند:

“… دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل؛ تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.” و “دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌ شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه، مقیم نباشد.”

دادگاه صالح برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه صالح در خصوص دعاوی منقول و غیر منقول را مشخص کرده و بسته به موضوع دعوا، محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده دعوا را صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه و صدور حکم در خصوص آن، می داند.

در خصوص این پرسش که دادگاه صالح برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک کدام دادگاه است، باید گفت که با توجه به اینکه ملک، مالی غیر منقول است و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول، دادگاه محل وقوع مال می باشد، دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

آیا برای طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حتما باید وکیل داشته باشیم؟

خیر برای ثبت دادخواست نیازی به حضور الزامی وکیل نیست. اما توصیه می کنیم حتما تنظیم دادخواست را با توجه به تخصصی بودن موضوع به بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بسپارید.

مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی چند ماه است؟

بسته به تراکم پرونده ها در شعبه رسیدگی کننده معمولا بین شش ماه تا یکسال طول رسیدگی به پرونده های ملکی بابت اخذ سند مالکیت است.

وکیل با تجربه ملک نیاوران
_

نشانی دفتر وکالت بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام به بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *