هیات عالی نظارت تخلف های اداری

هیات عالی نظارت تخلف های اداری

هیات عالی نظارت تخلف های اداری


Rate this post

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در این نوشتار به بررسی وظایف هیات عالی نظارت تخلف­ های اداری پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، اعضاء، حدود وظایف هیات عالی نظارت تخلف­ های اداری

هیات عالی نظارت تخلف­ های اداری

طبق قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به احکام هیات­ های رسیدگی به تخلف­ های اداری، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط هیات ­های رسیدگی به تخلف­ های اداری را دارند و ایجاد هماهنگی در کار هیات­ های رسیدگی به تخلف­ های اداری و هیات­ ها و یا کمیسیون­ های مشابه در کلیه دستگاه ­های اجرائی کشور، هیات عالی نظارت بر تخلف­ های اداری است، که ریاست این هیات با دبیرکل سازمان امور استخدامی کشور است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص هیات عالی نظارت تخلف های اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اعضاء هیات عالی نظارت بر تخلف­ های اداری

اعضاء تشکیل دهنده هیات عالی نظارت بر تخلف ­های اداری به شرح ذیل عبارتند از؛

 • 1 نفر نماینده رئیس قوه قضاییه،
 • 3 نفر از بین نمایندگان وزراء،
 • و یا حتی بالاترین مقام سازمان ­های دولتی.

جلسه ­های هیات عالی نظارت بر تخلف ­های اداری

جلسه ­های هیات عالی نظارت به دعوت دبیر هیات تشکیل می ­شود. جلسه­ های هیات عالی نظارت با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت پیدا می ­کند و تصمیم ­های آن با نظر موافق اکثریت ۳ نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و 1 نفر از اعضاء هیات به ­عنوان نایب رئیس انتخاب می ­شود، تا در غیاب رئیس هیات جلسه ­ها را برگزار و اداره نماید.

کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری

وظایف هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلف­ های اداری

وظایف هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلف ­های اداری را میتوان به شرح ذیل بیان داشت؛

 • نظارت به حسن اجرای این قانون را در دستگاه ­های دولتی مشمول قانون،
 • ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیات­ های رسیدگی به تخلف­ های اداری،
 • بررسی و رسیدگی نظارت عالی بر احکام مربوط به تخلف­ های اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات و ابطال آن ها در صورت عدم تطبیق با موارد یاد شده،
 • ابطال تمام یا بعضی از تصمیم­ات هیات ­های بدوی و تجدیدنظر دستگاه ­های مشمول قانون،
 • ابطال احکام در هر زمان که بنا تشخیص هیات عالی احکام صادره خلاف قوانین و مقررات بوده یا با اعتراض کارمند محکوم به رسیدگی مجدد است،
 • انحلال هیات­ های بدوی و تجدیدنظر با احراز سهل انگاری در انجام وظایف آن ها،
 • ورود در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلف ­های اداری و مقررات مشابه در رسیدگی به پرونده کارمند متخلف توسط هیات­ ها،
 • ورود در صورت اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری و مقررات مشابه توسط هیات ­ها،
 • ورود در صورت کم­ کاری در امر رسیدگی به تخلف­ های اداری توسط هیات­ ها، در مواردی که برای احراز مساله­ ای ضرورت رسیدگی به آن را تشخیص دهد،
 • در خصوص پرونده‌ های مطروحه بی ­واسطه رسیدگی موضوع را مختومه اعلام نماید،
 • رسیدگی به تخلف ­های اداری،
 • انتخاب و اعزام بازرسان،
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ­ها،
 • تفسیر و تبین چگونگی اجرای قانون و آئین ­نامه ­های مربوطه.

حدود اختیار های هیات نظارت بر تخلف­ های اداری و وظایف آن

‌هیات مذکور در صورت مشاهده موارد ذیل از سوی هر یک از هیات ­های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه ­های مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از‌ تصمیم ­های آن را با ذکر دلیل ابطال می ‌نماید که عبارتند از؛

الف- عدم رعایت قانون تخلف­ های اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه،

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلف­ های اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه،

پ- کم ‌کاری در امر رسیدگی به تخلف ­های اداری.

جهت دریافت مشاوره در خصوص هیات عالی نظارت تخلف های اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلف­ های اداری و حدود اختیارهای آن

دفتر هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلف­ های اداری، به­ عنوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بوده و کلیه کارهای هیات عالی نظارت از طریق این دفتر اجرا می ­گردد و مدیرکل دفتر مزبور به عنوان دبیر هیات عالی نظارت در جلسات حضور خواهد داشت.

فروش اراضی موقوفی

هیات­ های رسیدگی به تخلف ­های اداری باید پیشنهاد اصلاح یا تغییر آراء خود را پس از تشخیص مخدوش بودن رای توسط هیات ­های مذکور با ذکر دلیل و ارائه مدرک و سوابق امر از طریق مسئول هماهنگی دستگاه ذی­ ربط به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم نمایند تا در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گرفته و اخذ تصمیم شود.

شکایت کارمندان نسبت به آراء صادره از هیات­ های رسیدگی به تخلف ­های اداری در دبیرخانه هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار می ­گیرد و چنانچه لغو، اصلاح یا تغییر آراء ضرورت داشته باشد مراتب به هیات عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد. در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد.

در مواقعی که حضور مسئول هماهنگی یا رئیس هیات یا شاکی در بررسی پرونده ضرورت داشته باشد، دبیرخانه هیات عالی نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد آورد و پس از استماع نظرات آنان گزارش لازم را همراه با مدارک و مستندات مربوط جهت اخذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارائه خواهد نمود.

وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلف ­های اداری

وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلف ­های اداری به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • ضمن پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین،
 • اقدام به تهیه و ارائه گزارش های لازم را جهت طرح در هیات عالی نظارت در موارد ذیل نماید، که عبارتند از؛

الف) عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری و مقررات انضباطی مشابه در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلف ­های اداری،

ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون مذکور یا مقررات انضباطی مربوطه،

پ) کم کاری در امر رسیدگی به تخلف ­های اداری و یا عدم رعایت قانون در صدور آراء، گزارش ­های لازم را جهت طرح در هیات عالی نظارت تهیه و ارائه نماید.

فرآیند هماهنگی و نظارت بر کار هیات ­های رسیدگی کننده به تخلف­ های اداری

برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیات ­ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری، 1 نفر را به ­عنوان نماینده خود که بطور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می ­کند، برای هماهنگی هیات ­های آن دستگاه و تشکیل دفاتر هماهنگی میان هیات ­ها تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می ­کنند.

حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

دفتر هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلف­ های اداری، به عنوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بوده و کلیه کارهای هیات عالی نظارت از طریق این دفتر اجرا می ­گردد.

مدیرکل دفتر مزبور به عنوان دبیر هیات عالی نظارت در جلسات حضور خواهد داشت.

وظایف، اختیارها و مسئولیت ­های نمایندگان دفاتر هماهنگی هیات­ ها

وظایف، اختیارات و مسئولیت­ های نمایندگان دفاتر هماهنگی هیات­ ها به شرح ذیل عبارتند از؛

 • برگزاری جلسه ­های هماهنگی بین هیات­ های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله ­های زمانی مناسب.
 • بازرسی از چگونگی کار هیات­ های مربوط در تهران و شهرستان ­ها،
 • تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آن ها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت،
 • نظارت بر فعالیت هیات­ ها در تهران و شهرستان­ ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آن ها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون،
 • بررسی صلاحیت اعضای هیات­ ها و گروه­ های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت،
 • ارائه نقطه نظر ها و پیشنهادات هیات­ ها به مراجع ذی­ ربط برای رفع اشکال­ ها و بهبود فعالیت هیات­ ها،
 • تهیه گزارش­ های ماهانه از کار هیات­ های مربوط و ارسال آن ها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادر شده به منظور موارد ذیل که عبارتند از؛

الف- جمع بندی و تهیه گزارش­ های دوره­ ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی ­ربط،

ب- تجزیه و تحلیل کار هیات­ ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه ­های اجرایی،

پ- بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیات ­ها در موارد لزوم.

 •  انجام پی ­گیری لازم برای رفع مشکل ­ها و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیات ­ها برای تسهیل در کار آن ها،
 • بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ­ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ­ها و آثار این فعالیت ­ها در سالم سازی محیط اداره­ های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله ­های زمانی 6 ماهه و 1 ساله،
 • پیشنهاد دادن به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه ­هایی از هیات ­ها در مرکز یا استان ­ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ­ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته،
 • حضور مستقیم در جلسه ­های نمایندگان جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیات­ های مربوطه،
 • ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ­ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

جهت دریافت مشاوره در خصوص هیات عالی نظارت تخلف های اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفاوت رسیدگی به شکایت از آراء هیات ­های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف­ های اداری در دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت

رسیدگی به شکایت از آراء هیات ­های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف ­های اداری در دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت تفاوت ­هایی با یکدیگر دارند که به شرح ذیل عبارتند از؛

 • رسیدگی در دیوان عدالت اداری به شکایت از آراء قطعی هیات ­های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف­ های اداری فقط به صورت شکلی است و طبق قانون دیوان عدالت اداری، اگر نقص یا اشتباهی موثر در رای صادر شده توسط شعب دیوان مشاهده شود، جهت اصلاح به مرجع صادر کننده ارجاع داده می ­شود، ولی هیات عالی نظارت بر تخلف­ های اداری طبق قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری هم ورود شکلی و هم ماهوی به آراء می­ کند.
 • برخلاف دیوان که وجود شکایت شرط رسیدگی است، در رسیدگی توسط هیات عالی نظارت ضرورتی بر وجود شکایت نیست،
 • طبق قانون دیوان عدالت اداری از آراء هیات عالی نظارت می­توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، ولی از آراء دیوان به مرجع دیگری امکان شکایت وجود ندارد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص هیات عالی نظارت تخلف های اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل هیات عالی نظارت تخلف های اداری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متاکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری

هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری هیات عالی نظارت تخلف های اداری

2 دیدگاه

  • سلام وقت شما بخیر
   هیات مزبور شامل یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه، سه نفر از بین نمایندگان وزراء،و یا حتی بالاترین مقام سازمان های دولتی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *