وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران


5/5 - (27 امتیاز)

با معرفی وکیل آنلاین کیفری غرب تهران همراه شما هستیم.

آیا نحوه جستجوی بهترین وکیل دادگستری جهت دادسرای غرب تهران را می‌دانید؟

آیا عدم استرداد پولی که به اشتباه واریز شده جنبه کیفری دارد؟

مجازات افترا و توهین به اشخاص چیست؟

واریز اشتباه پول به حساب دیگری

موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد.

در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند؛ اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟

ماده 271 قانون مدنی می‌گوید:

دین باید به شخص داین (طلبکار) یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تادیه (پرداخت) شود یا به کسی که قانونا حق قبض (گرفتن) را دارد.

بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

حال اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است؟

بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، یعنی رایگان نمی‌دهد.

بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.

عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند.

اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی و بدهی وجود داشته است.

دعاوی اراضی ملی

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی‌،

موجب اختلاف نظرهایی شده است: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است.

مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.

در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی (بدهی) بوده است.

صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست؛ به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

تفاوتی میان وجه نقد و اموال دیگر وجود ندارد.

اگر به جای پول نقد، اشتباهی مالی به دیگری داده شود، برای مثال فردی که قرار است مبیع (مورد معامله) را به مشتری تحویل دهد، در قرارداد خرید و فروش خودرو، اشتباهی خودرو را تحویل کسی دهد که مشتری واقعی نیست، برای استرداد مال چه حقوقی دارد، تفاوتی میان مال و پول نقد وجود ندارد چون قانونگذار تصریح کرده است که «هر کس مالی به دیگری ببخشد» و مال اعم از وجه نقد و غیر آن نیست.

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن آن مال و منافع مال خواهد بود.

در خصوص اینکه آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند،

در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و در دست او ضمانت است.

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود؛ حتی اگر از مال، استفاده نکند.

 وکیل در جمشیدیه

چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا و تسلط به مال دیگری به نحو عدوان و غلبه است.

بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استفاده کرده یا نکرده باشد.

✍️تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی اشخاص چه مجازاتی دارد؟

🔻متاسفانه امروزه پس از پایان رابطه‌های دوستی یا نامزدی عده‌ای از آقایان با تهدیدات و حرکات ناشیانه و یا بچه گانه مبنی بر انتشار عکس‌های خصوصی باعث آبرو ریزی و همچنین نابودی چندین خانواده می‌شوند.

🔻شاید اگر خود همین دوستان بدانند که این تهدیدات ساده میتواند منجر به مجازات خود آنها شود، در رفتار خود تغییر ایجاد نمایند.

🔻در این خصوص می‌توان نسبت به تهدید یا مزاحمت از فرد خاطی شکایت نمود.

مجازات تهدید با توجه به شدت و گستردگی جرم و حسب نظر قاضی رسیدگی کننده منجر به صدور حکم به شلاق و یا حبس خواهد بود.

🔻اگر تهدیدکننده تصاویر را منتشر و یا پخش کند و یا با ساختن پیج های جعلی و کامنتها و… آبرو و حیثیت طرف مقابل را لکه دار نماید، شخص می‌تواند با شکایت در دادسرای جرایم رایانه‌ای در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم و از طریق پلیس فتا موضوع را پیگیری نماید.

همانگونه که فوقا مذکور گردید، مجازات متهم، حسب مورد حبس یا جزای نقدی می‌باشد.

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

✍️انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

🔸طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن, آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات🗞،

انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری ( پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند.

تهدید دارای سه عنصر و رکن است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

بهترین وکیل کیفری تهران

✍️آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟

❌تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس کند.

🔰شرایط تهدید

🔰برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد:

🔰١- تهدید کننده قادر به انجام باشد.

🔰٢- با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

🔰تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

🔴مجازات جرم تهدید

🔻هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

🔻هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

👈 اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟

🔻اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد.

اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.

به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند،

زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد.

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.

 اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشد.

از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.

به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی‌گناه است و سارق شخص دیگری است.

بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند.

معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتی که شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود.

بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد.

آیا هرگونه تهدیدی جرم است؟

هرگونه تهدیدی جرم نیست و تهدید دارای ارکان و شرایطی است که اگر آنها محقق شوند، جرم تهدید واقع می‌شود.

شرایط تحقق جرم تهدید چیست؟

تهدید باید موثر باشد یعنی تاثیرگذار در فرد تهدید شونده باشد و همچنین تهدید کننده قادر به انجام تهدید باشد.

 

 

وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

اراضی موقوفی

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی و تنظیم قرارداد با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل آنلاین کیفری غرب تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری غرب تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *