5/5 - (29 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل قرارداد رهنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اکثر قراردادهای رهنی بانک نسبت به اموال غیرمنقول بوده و از همین رو، این دعوی نیز معمولا دعوایی غیرمنقول است.

بنابر ماده 793 قانون مدنی،

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 نیز همین مراتب را تأیید می‌کند.

این رأی وحدت رویه بیان میدارد:

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛

اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.

بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست،در نتیجه رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

وظایف پلیس امنیت اقتصادی

»اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 8253ـ7 مورخ 18/9/81 بیان داشته است که :با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه 620 ـ 76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حقوق مرتهن باشد بنابراین فروش ملکی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حق مرتهن حسب مورد ممکن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و یا مقررات جزایی دیگری از قبیل کلاهبرداری باشد.«

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در تهران هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و دارای سوابق مشاوره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را معرفی می‌نماییم.

آیا بانک حق طرح دعوای متقابل الزام به فک رهن دارد؟

بنابر آنچه در مقدمه مقاله گفتیم انتقال ملک مرهونه به غیر قبل از تصفیه‌حساب با داین بانک، غیرنافذ و از جانب مرتهن یعنی بانک قابل رد است. در دعاوی الزام به فک رهن، بانک می‌تواند به‌عنوان دعوی متقابل دادخواست اعلام بطلان قرارداد بیع را در همان دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند تقدیم دارد.

این حکم در مقام الزام فروشنده مال مرهونه به تصفیه حساب با بانک و خارج کردن ملک از رهن بانک می‌باشد. بنابراین، این حکم هیچ الزامی برای بانک به همراه ندارد و دادگاه نیز نباید در حکم خود الزام یا تکلیفی را متوجه بانک کرده باشد.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به فک رهن

در دادخواست الزام به فک رهن باید تمام اشخاص متأثر در سند یعنی مرتهن ذینفع سند که همان بانک باشد و هم‌چنین مدیون که همان دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باشد، خوانده قرار گیرند. در غیر این صورت اگر هریک از بانک یا مدیون خوانده قرار نگیرند دعوی وفق قانون طرح نشده و مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م به دلیل عدم طرح دعوی علیه همه اشخاص متأثر از دعوی، دعوی مستحق صدور قرار عدم استماع دعوی است. همچنین در صورتیکه راهن شخصی غیر از مدیون بانکی است، باید نام وی نیز به عنوان  خوانده دعوی ذکر شود.

دفتر وکالت تخصصی دعاوی و حقوق بانکی

وکیل قرارداد رهنی بانک

الزام به فک رهن چگونه دعوایی است؟

این دعوی، دعوایی مالی است، زیرا اثر مستقیم مالی دارد.

از همین‌رو درج بهای خواسته در دادخواست الزامی است.

معاونت آموزش قوه قضائیه نیز این دعوی را مالی دانسته است.

بنابراین درصورت عدم درج بهای خواسته در قسمت خواسته در برگه دادخواست، این امر قابل ایراد است.

با توجه به آن‌که حق وثیقه‌ای که به‌واسطه قرارداد رهن برای بانک ایجاد شده است به تبع طلب بانک از مدیون ایجاد شده است و به‌عبارت دیگر حق وثیقه یک حق عینی تبعی است که بابت تضمین وصول مطالبات پولی برقرار شده است و با توجه به آن‌که در هر سند رهنی، مبلغی که سند رهنی بابت آن تنظیم شده است، مشخص و مندرج می‌باشد، لازمه است که خواهان همان مبلغ سند رهنی را به‌عنوان بهای خواسته فک رهن درج نماید و درج مبالغی مانند 000/000/21 ریال و… فاقد وجاهت قانونی است. در این موارد بهای خواسته تابع بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م بوده و باید اصل مبلغ سند رهنی درج شود. درصورت تخلف خواهان از این الزام، مراتب قابل اعتراض است.

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی الزام به فک رهن

در دعاوی فک رهن وقتی که مال مرهونه یک مال غیرمنقول باشد، با توجه به غیرمنقول بودن دعوی، بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی فقط از حیث هزینه دادرسی تابع قیمت منطقه‌ای ملک است؛ اما از جهت امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در سند رهنی که باید به‌عنوان بهای خواسته درج گردد، مالک عمل است.

حق رهنی بانک یک حق عینی و متضمن حق تقدم است.

وکیل جرایم مالی

بنابراین حق رهنی بانک بر هر حق عینی که پس از آن برای سایرین نسبت به مال مرهونه پدید آید، مقدم و مرجح است.

حق رهنی بانک چه ویژگی هایی دارد؟

حق رهنی بانک مستند به سند رسمی است. در دعاوی الزام به فک رهن که از جانب خریداران مال مرهونه اقامه می‌شود، ادعای ایشان مبنی بر خرید ملک مستند به یک مبایعه‌نامه عادی است. حتی اگر تاریخ مبایعه‌نامه مزبور، مقدم بر تاریخ سند رهنی باشد، این مبایعه‌نامه نمی‌تواند به اعتبار سند رسمی رهنی خللی وارد آورد؛ چرا که وفق ماده 1305 تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. گرچه در این صورت، طرح دعوی فک رهن غیرصحیح است و باید دعوی اعالم بطالن قرارداد رهنی طرح می‌شد.

وکیل قرارداد رهنی بانک

دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی و اقتصادی در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

وکیل متخصص پولشویی

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی و بانکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قرارداد رهنی بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص قرارداد رهنی بانک

09120067664

09120067669

09121281014

وکیل قرارداد رهنی بانک

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اقتصادی و بانکی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023