5/5 - (33 امتیاز)

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از موضوعات حساس و مهم کیفری تحت عنوان اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

در صورتی که مقامات قضایی دادسرا شخص را را مجرم تشخیص دهند، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

در صورتی که در دادگاه اتهام محرز گردد، دادگاه نیز وی را مجرم و کلاهبردار دانسته و حکم محکومیت وی  بر اساس قانون صادر می شود. پس از صدور حکم از سوی دادگاه بدوی، شخص می تواند اقدام به تجدیدنظرخواهی نمایند. پس از تجدیدنظرخواهی و قطعی شدن رای و با فرض اینکه حکم محکومیت از سوی مرجع تجدیدنظر تایید گردد، پرونده به منظور اجرای رای به دایره اجرای احکام کیفری ارسال می گردد. حال چنانچه، شخص متهم دارای دلیل موجهی به منظور اعاده دادرسی باشد، می تواند از حکم قطعی صادره درخواست اعاده دادرسی نماید.

موجبات درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری چیست؟

یکی از مراجعان امروز  برای مشاوره به مهر پارسیان خانمی محجبه (چادری) و میانسال بود برای آنکه حرفاهایش را دیگران  نشنود وسواس زیادی نشان می داد بخاطر  همین روی نزدیک ترین صندلی به میز من نشست با این وضع کرونا که تک و توک همکاران ما را نیز درگیر کرده است خدا رحم کند.

وکیل کلاهبرداری منطقه 3

گفت چند سالی می شود که برادرش محجور ( کسی که بخاطر ضعف قوای عقلانی در تصرف در اموالش ممنوع شده) است و او قیمومیتش را به عهده دارد همسر اول برادرش طلاق گرفته و آنها (خانواده محجور ) توانسته اند با زحمت زیاد یک دختر شهرستانی که از خانواده ضعیف و خودش هم بیسواد است به عقد او در آورند زن گفت برادرش حدود شصت و پنج سال سن و از همسر اولش هم یک پسر سی ساله دارد.

زن خیلی پراکنده گویی می کرد  و به روشنی معلوم نبود خواسته اش چیست.

گفت پدرمان چند سال می شود که فوت شده و ثلث موالش را هم به نفع مادرمان  وصیت کرده و می دانیم اگر مادر هم فوت کند اموالش بین خوهران و برادرم تقسیم می شود.

در حالی که برادرم علاوه بر اینکه محجور و معتاد به مواد مخدر است مبتلا به بیماری پارکینسون هم هست.

گفتم خوب انشاء الله خداوند به مادرتان عمر طولانی بدهد اما بعد از مادر هم جای نگرانی نیست.

کلاهبرداری از طریق تنظیم وصیت نامه صوری

شما قیم برادر هستی و می توانی با ارثیه ای که سهم برادرتان می شود او را اداره کنی …

احساس می کردم نگاه های زن به من  نگاه عاقل اندر سفیه است از آنجایی که وقت های مشاوره معمولا چهل دقیقه است و وقت بعدی با یک ربع فاصه برگزار می شد بلاخره مجبور شد حاشیه سازی را کنار گذاشته و بنده را شیر فهم کند که تمام نگرانی او و خواهرانش این است با فوت مادر برادرشان هم بمیرد و همسر او که تازگی ها به صرافت افتاده مهریه اش یعنی هفتصد سکه طلا را  از اموال و ماترک برادر مطالبه کند. 

پرسیدم خوب چطور موقعی که آن دختر بیچاره را به عقد برادر خل و چل و معتاد و بیمار تان در آوردید چنین روزهایی را پیش بینی نکردید زن گفت چه می دانم گفتیم برادر معتادمان که مالی ندارد و این دختر هم این چیزها حالیش نیست و …کم کم احساس می کردم حوصله ام از یاوه گویی های زن سر رفته سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم پرسیدم خانم چه کاری می توانم برای شما انجام بدهم؟

مهلت اعاده دادرسی

آیا وصیت محجور نافذ است؟

زن خیره خیره به من نگاه می کرد و انگار تنها با کلام نمی توانست منظور خودش را بیان کند.

بالاخره گفت آقا من می دانم فقط شما یک وکیل هستید می توانید مشکل ما را حل کنید.

گفتم سرکار خانم قانون شرع تکلیف شما را روشن کرده اگر من هم قرار بود تصمیم بگیرم وجدان و انصاف غیر از این حکمی نداشت زن گفت منظورم این است که حالا وصیت نامه ای چیزی از برادرم بگیرید که اموالش را بعد از مرگ حداقل این زن نتواند بالا بکشد….! زن متوجه نبود که امکان تنظیم یک وصیت نامه ای از طرف فرد محجور وجود داشت بعد مرگ برادرشان باز هم با وجود طلب همسر جایی برای مطالبه سایرین که بر فرض محال وصیتی به نفعشان شده باقی نمی ماند.

نکات مهم لایحه اعاده دادرسی کلاهبردااری

چجوری لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری تنظیم کنیم؟

بهترین لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری از چه سایتی قابل دسترسی است؟

وکیل تنظیم لایحه اعاده دادرسی کیفری در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

فروش اموال موروثی توسط یکی از ورثه چه حکمی دارد؟

اموال وراث در واقع به صورت شراکتی تا قبل از تقسیم آنها بین ورثه است.

هر چند که هر مالکی می تواند سهم خود را از ملک به فروش برساند اما قطعاً قادر به تسلیم مبیع نخواهد بود.

چرا که فرض بفرمایید در خانه های مسکونی شخص یک سهم دارد،حال سهم خود را به غیر واگذار می نماید، چگونه می‌تواند بخشی از خانه را به خریدار تحویل دهد؟

بنابراین امکان عقلایی در این گونه خرید و فروش ها وجود ندارد.

 وکیل حصار بوعلی

اما فروختن مازاد بر سهم وارث به عنوان فروش مال غیر قابل طرح در دادسرا خواهد بود.

مجازات فروش مال غیر نیز مانند موارد قبلی مجازات کلاهبرداری است.

تفاوتی ندارد که شکایت کلاهبرداری از برادر ، خواهر و مادر و یا سایر وراث انجام شود.

در هر صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر خواهد کرد

اساس کدام شرایط می توان در پرونده کلاهبرداری اعاده دادرسی نمود؟

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی را در خصوص تمامی جرائم بیان نموده است. می بایست این موارد را در خصوص پرونده کلاهبرداری به کار گرفت. در ذیل به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

الف . چند نفر به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

ب . این امکان وجود دارد، شخصی به اتهام کلاهبرداری محکوم شود و فرد دیگری نیز در خصوص همان اتهام کلاهبرداری محکوم شود، طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی احراز گردد.

پ . ر خصوص یک شخص و یک اتهام کلاهبرداری احکام متفاوتی صادر شود.

ت . در دادگاه ثابت شود که شهادت خلاف واقع گواهان یا اسناد جعلی مبنای حکم کلاهبرداری بوده است.

ث . پس از قطعیت حکم، ادله جدیدی به دست آید یا واقعه جدیدی حادث شود که مثبت بی گناهی یا عدم تقصیر مرتکب باشد.

ج . عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مرجع صالح به منظور رسیدگی به اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری کجاست؟

به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود و در صورتی که دیوان عالی اعاده دادرسی را تجویز نماید پرونده به منظور رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود. این قاعده در خصوص  پرونده های اعاده دادرسی در تمامی جرایم مجری خواهد بود. البته در حیطه عمل درخواست اعاده دادرسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت خواهد بود.

تعدد و تکرار جرم

خوب است در اینجا به بیان برخی از نکات قانونی اعاده دادرسی در پرونده های کلاهبرداری بپردازیم. مورد اول اینکه؛ اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض بر آرای فضایی محسوب شده و صرفا در خصوص احکام قطعیت یافته ممکن می باشد. پس حکمی که قطعی نشده قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

اشخاصی که مطابق قانون حق اعاده دادرسی دارند عبارتند از: محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت محکوم علیه همسر یا وراث قانونی یا وصی. همچنین دیگر اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم خواهند بود.

اعاده دادرسی می تواند عادی یا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

اینکه، اعاده دادرسی عادی چه تفاوتی با اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ دارد خود بحث مفصلی بوده که در آینده ای نزدیک در خصوص آن مطلبی جداگانه خواهیم نوشت.

از هر جهت اعاده دادرسی فقط یک بار می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

نکات مهمی که دانستن آن به شما در نوشتن لوایح دفاعیه کمک می کند

وقتی صحبت از این می شود که فلان شخص مثلا  به موجب رای دادگاه  به فلان میزان و بهمان مجازات محکوم شده به این معنی است

فرایند رسیدگی در مراحل چهار گانه کشف , تحقیق , تعقیب و دادرسی انجام و رای صادر شده

مسئولیت کشف جرم حسب مورد معمولا

با نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است و کار تحقیق و تعقیب به عهده مقامات دادسرا و درمرحله اخر رسیدگی به ادله و مستندات له و علیه متهم و تصمیم گیری نهایی است که در صلاحیت قاضی پرونده و مرجع صدور حکم است

تنظیم لایحه توسط وکیل

البته اجرای حکم را نیز می توان  در فرایند دادرسی به معنای عام  به شمار آورد که در این صورت این فرایند پنج مرحله خواهد داشت .

در هر حال به نظرم آشنایی اجمالی با وظایف و اختیارات مراجع و مقامات ذیربط و ذیصلاح در هر کدام از مراحل یاد شده برای عموم شهروندان لازم و ضروری است .

دفتر وکالت وکیل آنلاین لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل اعاده دادرسی کیفری با تجربه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی اعاده دادرسی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل کیفری اعاده دادرسی دیوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023