بهترین وکیل منطقه 7

بهترین وکیل منطقه 7

بهترین وکیل منطقه 7


5/5 - (27 امتیاز)

امروز با موضوع بهترین وکیل منطقه 7 درخدمت شما هستیم.

منطقه 7 تهران

در رابطه با معرفی منطقه 7 تهران باید گفت منطقه 7 یکی از مناطق 22 گانه این کلان شهر است که می توان گفت در مرکز این شهر قرار گرفته است. از مشخصات این منطقه باید گفت این منطقه دارای 16 محله است که درون 5 ناحیه در این منطقه قرار گرفته است.

وسعت این منطقه در حدود 15.000.000 متر مربع می باشد.

امروز با وکیل منطقه 7 همراه هستیم تا موضوع مهمی به اسم ماده 100 شهرداری را بررسی کنیم.

نمونه اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

اعضای محترم کمیسیون تجدید نظر ماده صد

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رسانیم با توجه به رای صادرشده از کمیسیون بدوی ماده صد به شماره ۹۷۰۷۰۲۵۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ در مهلت ۱۰ روز مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را به رای مذکور به شرح ذیل به اطلاعتان می رسانیم.

۱-کمیسیون بدوی در رای خود با استناد به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به صدور رای نموده است ، در حالی که همانگونه که مستحضر هستید تبصره فوق الذکر بیان داشته است : (( شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و ………… )) اما در خصوص ملک مذکور با توجه به زمان و سال ساخت هیچ گونه پروانه ساختمانی صادر نشده است بنابراین تبصره مورد استفاده کمیسیون بدوی در خصوص ملک مورد نظر صحیح نمی باشد و در مورد ساختمان هایی می باشد که قبل از ساخت برای آن پروانه ساختمانی صادر و نوع کاربری آن نیز مشخص شده است.

۲- برابر با تبصره ۴ ماده ۱۰۰

(( در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند اقدام به اخذ جریمه برابر این تبصره نماید … )) لذا به نظر می رسد که با توجه به اینکه در خصوص رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی  کارشناسی لازم به عمل نیامده است صدور رای به قلع و جمع آوری بسیار سخت گیرانه می باشد به خصوص در شرایط و وضعیت بد معیشتی مردم تعطیل نمودن محل کسبی که سالهاست منبع در آمد یک خانواده می باشد به دور از عدالت و انصاف خواهد بود.

وکیل ملکی آنلاین ونک

۳- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ که مقررداشته است:

(( با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لزوم و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر یا تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی می باشد . )) که توجه به رای مذکور نیست نشان دهنده این نکته می باشد به صدور رای به تعطیل کردن محل و قلع و جمع آوری آن بسیار سنگین و ناعادلانه خواهد بود.

۴- برابر با نظریه مشورتی ۴۵۸۹/۷ مورخه ۲۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته است:

(( تخلفات ساختمانی قبل از انقلاب همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های ماده صد قانون شهرداری هاست و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود.

کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در موردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده رای بر تخریب صادر کند در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدوربرگ پایان ساختمان اعلام می شود.)) مشخص می گردد که با توجه به اینکه زمان ساخت ملک مورد نظر در اوایل انقلاب می باشد و زمان زیادی از آن سپری شده است می تواند محل اعمال نظریه مشورتی فوق الذکر باشد مضاف بر آنکه صدور رای بر قلع و جمع آوری بنا بدون بررسی در خصوص رعایت اصول فنی مغایر با نظریه مذکور و قانون می باشد.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به اینکه کمیسیون در صور رای باید ابتدا نسبت به احراز تخلف با استناد به اسناد ، مدارک ، نظریه کارشناسی  معاینه محل و اظهارات مالک اقدام به صدور رای نماید و قطعا در صورتی که مستند و مستدل نباشد رای صادر مخدوش و در خور نقض خواهد بود خواهشمندم با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نقض رای صادره رسیدگی شایسته را اعمال فرمایید . ضمنا به پیوست مدارکی که نشان دهنده این است که از سالهای گذشته نا به امروز مکان مورد نظر فعالیت تجاری داشته و کاربری آن نیز مطابق با مفاصا حساب های مالیاتی و قبوض آب و برق و ….. طبق تعرفه تجاری محاسبه شده است تقدیم می گردد

بهترین وکیل منطقه 8

متن بالا نمونه لایحه در مورد ماده 100 شهرداری بود

بهترین وکیل منطقه 7

موارد صدور رای به تخریب بنا در کمیسوین ماده صد شهرداری

تخریب:

حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد.

اخذ جریمه:

در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد.

تخلف تراکم اضافی

تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد.

کمیسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از:

تخریب

الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه  پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع  خود داری کند.

در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد.

رای به اخذ جریمه

کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد.

در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد.

الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی

خیابانهای اصلی

خیابانهای فرعی

کوچه بن باز

کوچه بن بست

ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده

ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی

د – نوع حوزه استفاده از اراضی

مسکونی باشد

که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ها را ذکر و عدم ضرورت قطع، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

تجاری، صنعتی و اداری باشد

مشاور حقوقی طلای جهانی

در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.

تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد »

جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .

بهترین وکیل منطقه 7

تجاوز به معابر شهر

در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .

در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود، در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده است.

ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید.

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

تخلف عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد.

تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .

اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .

منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .

تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .

تغییر کاربری

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م ۱۰۰ مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .

اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش »

لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .

وکیل الزام به اخذ پایان کار

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :

یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟

مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود.

بهترین وکیل منطقه 7

دفتر وکالت وکیل آنلاین در منطقه 7 تهران بهترین وکیل منطقه 7

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی شرق تهران

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی منطقه 7 تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص منطقه 7

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر بهترین وکیل منطقه 7

بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 بهترین وکیل منطقه 7 

حقوق پولی و بانکیحقوق دعاوی سایبریحقوق و دعاوی ملکی

آدرس کمیسیون ماده صد شهرداری تهراناسامی بهترین وکیل های تهراناعضای کمیسیون ماده ۱۰۰اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریاعضای کمیسیون ماده صد شهرداریبهترين وكيل خانواده تهرانبهترين وكيل در تهرانبهترين وكيل طلاق در تهرانبهترين وكيل هاي تهرانبهترین وکیل استان تهرانبهترین وکیل املاک تهرانبهترین وکیل ایران تهرانبهترین وکیل بین المللی تهرانبهترین وکیل پایه یک تهرانبهترین وکیل پایه یک دادگستری تهرانبهترین وکیل تهرانبهترین وکیل تهران ارثبهترین وکیل تهران برای طلاقبهترین وکیل تهران حقوقیبهترین وکیل تهران خانوادهبهترین وکیل تهران کیستبهترین وکیل تهران کیفریبهترین وکیل تهرانپارسبهترین وکیل جرایم پزشکی در تهرانبهترین وکیل جنایی تهرانبهترین وکیل جنایی در تهرانبهترین وکیل چک در تهرانبهترین وکیل حقوقی در تهرانبهترین وکیل خانم تهرانبهترین وکیل خانم در تهرانبهترین وکیل خانواده در تهرانبهترین وکیل خانواده در شرق تهرانبهترین وکیل خانواده در غرب تهرانبهترین وکیل خانواده شرق تهرانبهترین وکیل دادسرای نظامی تهرانبهترین وکیل دادگستری تهرانبهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در تهران برای طلاقبهترین وکیل در شرق تهرانبهترین وکیل در غرب تهرانبهترین وکیل دعاوی خانوادگی در تهرانبهترین وکیل دعاوی ملکی در تهرانبهترین وکیل زمین در تهرانبهترین وکیل زن تهرانبهترین وکیل زن در تهرانبهترین وکیل سرپرست در تهرانبهترین وکیل سرقت در تهرانبهترین وکیل سیاسی تهرانبهترین وکیل شرق تهرانبهترین وکیل شمال تهرانبهترین وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاق در تهرانبهترین وکیل غرب تهرانبهترین وکیل قانون کار در تهرانبهترین وکیل کلاهبرداری تهرانبهترین وکیل کیفری در تهرانبهترین وکیل مالی تهرانبهترین وکیل ملکی تهرانبهترین وکیل ملکی در تهرانبهترین وکیل مهاجرت در تهرانبهترین وکیل مهاجرتی در تهرانبهترین وکیل مهریه در تهرانبهترین وکیل مواد مخدر در تهرانبهترین وکیل نیروهای مسلح تهرانبهترین وکیل ها در تهرانبهترین وکیل های تهرانبهترین وکیل های خانواده تهرانبهترین وکیل های شهر تهرانبهترین وکیل های مهاجرت در تهرانتبصره های کمیسیون ماده ۱۰۰جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰جریمه کمیسیون ماده صد شهرداریشماره بهترین وکیل تهرانشماره بهترین وکیل های تهرانشماره تلفن بهترین وکیل تهرانكميسيون ماده صدکمیسیون ۱۰۰ شهرداریکمیسیون اصل ۱۰۰کمیسیون اصل صدکمیسیون صد شهرداریکمیسیون صدور پروانهکمیسیون صدور پروانه چاهکمیسیون صدور پروانه هاکمیسیون ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ چیستکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهوازکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهرانکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیستکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشتکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قمکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرجکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهدکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هاکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریکمیسیون ماده ۱۰۰ یزدکمیسیون ماده ۱۰۰شهرداریکمیسیون ماده صد چیستکمیسیون ماده صد شهرداری تهرانکمیسیون ماده صد شهرداری چیستکمیسیون ماده صد شهرداری قمکمیسیون ماده صد شهرداری کرجکمیسیون ماده صد شهرداری مشهدکمیسیون ماده صد شهرداری هاکمیسیون ماده صد شهرداری یزدکمیسیون ماده صد شهرداریهاکمیسیون ماده صد قانون شهرداریکمیسیون ماده صد قانون شهرداریهاکمیسیون وکیلمعرفی بهترین وکیل تهراننام بهترین وکیل تهرانوکیل کمیسیون پزشکیوکیل کمیسیون عفووکیل کمیسیون ماده 100وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداریوکیل کمیسیون ماده 5وکیل کمیسیون ماده 55 شهرداریوکیل کمیسیون ماده صدوکیل متخصص کمیسیون ماده 100

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *