5/5 - (55 امتیاز)

امروز با موضوع اعتراض به رد اعاده دادرسی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته صادره از دادگاه‌های دادگستری است که مرجع رسیدگی به آن در امور کیفری دیوانعالی کشور و در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

در اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری توسط دیوانعالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست تردیدی وجود ندارد و در هر حال تصمیم شعب دیوانعالی کشور در رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده داردسی، غیر قابل اعتراض است؛

 آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی نیز قطعی است؟

یا می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد؟

این موضوع به ویژه از این حیث سوال برانگیز است که از طرفی مقنن در ماده332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیاوره و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده 435 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است.

مطالبی که گفتیم تماما از متن قانون بود اما ما به شما مخاطبان حق می دهیم که در درک اصطلاحات حقوقی به کار رفته دچار مشکل شوید ضمن اینکه  توقع آشنایی همه با اصطلاحات پیچیده و سنگین فقهی که در متن های حقوقی از جمله  اسناد رسمی نوشته می شود منطقی به نظر نمی رسد (عباراتی مانند: اسقاط کافه خیارات,  غبن ولو افحش, ضمان درک مبیع , تبعض صفقه و …)  تقریبا همه قبول دارند که متوسط دانش حقوقی مردم ما در سطح قابل قبولی نیست و بسیاری از معنای اصطلاحات ساده و ضروری که عدم آگاهی از آنها ممکن است زیان های جبران ناپذیری برای آنها بوجود بیاورد هم اطلاع نداشته اند.

ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

در این چند سالی که قضاوت را کنار گذاشته ام و وارد حرفه وکالت شده ام، با اشخاص زیادی مواجه شدم که قصد تنظیم سند وکالت را داشته اند اما هیچ درک درستی از این عقد مهم و کابردی ندارند.

(بارها شاهد بوده ام بعضی از اشخاص وکالت بلاعزل را بلا عرض تلفظ می کنند)

آیا وکالت بلاعزل غیر قابل ابطال است؟

مثلا اینکه وکالت از عقود ناقله نیست یعنی با تنظیم وکالت نامه وکیل مالک مورد وکالت نمی شود و تنها از طرف او (موکل )  برای انجام اموری نیابت و نمایندگی پیدا می کند

و اینکه عقد وکالت از عقود جایز محسوب می شود یعنی با عزل و استعفای وکیل و یا فوت و سفهات و جنون هر کدام از طرفین عقد وکالت هم منحل و منفسخ است.

و یا اینکه بلا عزل بودن وکالت به این معنی نیست که موکل (وکالت دهنده ) با دادن وکالت خودش اختیار انجام مورد وکالت را نداشته باشه و یا نتواند این اختیار را به شخص دیگری واگذار کند.

و یا اینکه در وکالت بلا عزل هم همان موارد فسخ یعنی عزل و استعفاء , فوت و جنون و سفه باعث منتفی شدن وکالتنامه است و بلا عزل بودن وکالت بجز این معنایی ندارد که موکل فقط حق برکنار کردن وکیل را از خود سلب می کند و لا غیر …خلاصه اینکه حواسمان را بیشتر جمع کنیم.

ساعت , یازدهِ قبل از ظهر رو نشان می داد آقا و خانمی  برای مشاوره وکالت در طلاق آمده بودند.

مرد جوانی که بچه کوچکی هم در بغل داشت همراهشان بود که بعد معلوم شد پسر بزرگ و نوه آنهاست.

اعاده دادرسی توسط شاکی

بر خلاف مرد که کاملا خون سرد و آروم به نظر می رسید همسرش ملتهب و آشفته بود  جوان به بهانه ساکت کردن بچه از اتاق خارج شد و تو سالن قدم می زد.

ظاهرا هیچ تمایلی به دخالت در این قضیه نداشت  و شاید هم  خجالت می کشید.

درخواست طلاق از سوی مرد تحت چه شرایطی پذیرفته می شود؟

زن که نمی توانست جلوی بغض و اشک های خودش رو بگیره بدون توجه به توصیه های مکرر شوهرش که از او می خواست از جزئیات اختلاف شان حرفی نزنه، یک ریز از فحش و بد دهنی  و اینکه مرد هر روز از ارتباط جنسی اش با  زن های دیگه و مشروب خوردنش تعریف می کنه  …می گفت.

شوهر همچنان بدون اینکه حرفای زن رو تایید و یا تکذیب کنه ازش می خواست سکوت کنه و چیزی نگه!

قباله ازدواج شان رو که رنگ و لعابی نداشت و از وسط پاره و چسبانده شده بود ورق می زدم  سی و هفت سال از زندگی مشترک شان می گذشت.

سی و هفت سال پیش زنی که امروز در برابر من ایستاده  در زمانی که به خانه بخت رفته بود هیچگاه  تصور نمی کرد جوانی که با او ازدواج می کنه  بعد از سال ها زندگی مشترک و با داشتن چند فرزند و عروس و نوه به قول معروف شلوارش که دو تا شد فیلش یاد هندستون کرده و قصد جدایی داشته باشه مرد هم از این می گفت که همه حق و حقوقت رو کامل دادم و چیزی از من طلب نداری باقیمانده اون رو هم  جلو وکیل امروز نقدا پرداخت می کنم .

حقیقت اینه که اون پرنده سی و چند سال پیش امروز  نه بالی برای  پرواز داشت و نه پرواز کردن می دانست

تفاضل دیه

قفس خانه برای زن  مامن و محل تامین  آب و نان و همه چیزش بود.

همه این ها را گفتیم که بگیم در برخی مسایل با توجه به حقوقی که از اشخاص زایل می شود کماکان راهی برای جلوگیری از تضییع حق بیشتر پیش بینی شده آنهم در اوج نا امیدی و در مقابل رای قطعی دادگاه ، بله اعاده دادرسی یعنی شانس مجدد اما اگر همین اعاده دادرسی هم رد شد چیکار کنیم چجوری اعتراض کنیم .

نکات مهم اعتراض به رد اعاده دادرسی

بهترین وکیل برای اعتراض به رد اعاده دادرسی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

در چه مواردی می‌توان نسبت به طرح اعتراض رد اعاده دادرسی اقدام کرد؟

راه های اعتراض به رد اعاده دادرسی در قانون چیست؟

مهلت اعتراض به رد اعاده در دیوان چگونه تعیین می شود؟

آیا امکان درخواست اعاده 477 بعد از رد درخواست اعاده دادرسی وجود دارد؟

چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی وبا ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر نماید.

در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت وبدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی (بر فرض ورود دادگاه درماهیت) قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده 332 قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

 به موجب ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،

قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهایی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛

لایحه اعاده دادرسی حقوقی

اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده 331 و بندهای سه گانه آن است.

مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده 331 شمول ندارد؛

چراکه تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده 332 در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده 331 از شمول مقررات ماده 332 خروج موضوعی دارد.

قرار دادگاه عمومی-حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدید نظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر برتائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی – حقوقی قطعی است.

بدین ترتیب مستنداً به ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چراکه، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

چنانچه رای صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوانعالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوانعالی کشور قرار گیرد نیزقرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

دیوانعالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات ماخوذه دیوانعالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین اعتراض به رد اعاده دادرسی در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل اعاده دادرسی مجدد

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل اعاده دادرسی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل اعاده دادرسی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل اعتراض به رد اعاده دادرسی

اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی اعتراض به رد اعاده دادرسی 

10 سه نظر

 1. وکیل خوب و تخصصی برای اعاده دادرسی که حکم زندان رو برگردونه و جریمه بدم زنمدان نرم تضمینی کارمو انجام بده چه جوری پیدا کنم؟

  1. سلام وقت به خیر
   ما هیچ عنوانی تحت نام وکیل تضمینی اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور رو به رسمیت نمیشناسیم.
   وکیلی که نتیجه پرونده رو تضمین میکنه قطعا کلاهبردار هست.

 2. سلام خسته نباشید. تا چند بار میشه برای یه پرونده تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی داد؟ ما توی یه پرونده برنده شدیم اون طرف یه بار درخواست تجدید نظر داد الانم اعاده دادرسی داده حتما نزدیک یه سالم باید صبر کنیم تا جواب اون بیاد بعد اگه دوباره میشه به رد اعاده دادرسی هم اعتراض کرد که ما تا موهامون رنگ دندونامون بشه درگیر این پرونده‌ایم. جون میده برا آدمای مردم آزار.

  1. سلام تقدیم اعاده دادرسی محدودیتی نداره و با فراهم شدن شرایط میشه هر زمان اعاده دادرسی رو درخواست کرد.

   1. سلام و احترام

    چنانچه در پرونده حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شود و معترض درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را بنماید:

    1 -آیا ماهیت این اعتراض، اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی است یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟

    2-آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و پیش از تشخیص و تجویز اعاده دادرسی، توقف اجرای رأی ممکن است؟

    3-در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، آیا اجرای حکم خود به خود و بدون هیچ مقدمه ای متوقف می شود یا این که رعایت شرایط ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است؟

    1. سلام وقت خوش

     1 -درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آرای قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متفاوت است.

     2 -به صرف درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی، اجرای رای متوقف نمی شود.

     3 -تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه تاسیس خاص است، لذا به موجب ماده 478 قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و حکم موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی شود.

 3. سلام میشه لطفا من راهنمایی کنید متاسفانه برادرم رو به جرم تجاوز به عنف محکوم به اعدام کردن و در تجدید نظرهم این حکم تایید شده الان ما متوجه شدیم اون دختر خانم ادعا دروغ داشت ایشون چندین سال با برادر من در رابطه بودن و با رضایت خودش بوده این مورد الان کسی حاضر شده در این مورد شهادت بده ما چه اقدامی میتونیم انجام بدیم ؟

  1. سلام دوست عزیز
   در مورد این پرونده شما امکان اعاده دادرسی دارید و باید اعمال ماده 474 آیین دادرسی کیفری انجام بدهید مرجع این مورد دیوان عالی کشور می باشد .

 4. سلام وقتتون بخیر برای من حکم 20 سال حبس دادن برای مواد مخدر و در تجدید نظر قطعی شد و اعاده دادرسی انجام دادم و رد شد ایا من میتونم مجدد اعاده دادرسی کنم ؟

  1. سلام دوست عزیز
   شرط اعاده دادرسی مجدد، هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی این است که، اگر به جهتی نسبت به حکم تقاضای اعاده دادرسی شود، دیگر نمی‌توان دوباره با استناد به همان جهات درخواست اعاده دادرسی کرد. اما می‌توان نسبت به جهت قانونی دیگر درخواست اعاده دادرسی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.