مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع


5/5 - (25 امتیاز)

با مشاوره حقوقی رابطه نامشروع همراهتان هستیم.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم امنیت اخلاقی، به عنوان یکی از دادسراهای تخصصی تهران، با عنوان دادسرای ناحیه 38، مشغول رسیدگی به جرائم مربوط به منافی عفت، قاچاق انسان، روابط نامشروع مادون زنا، کشف حجاب در خیابان، خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، مزاحمت برای نوامیس، فعالیت خانه‌های فساد در فضای مجازی، تشکیل شبکه قمار به صورت حضوری و یا اینترنتی، پولشویی از طریق ارتکاب جرایم امنیت اخلاقی و جرایمی از این دست می باشد.

نام قبلی دادسرای امنیت اخلاقی، دادسرای ارشاد تهران بود.
این دادسرا در معیت مجتمع قضایی دادگاه‌های ارشاد مشغول فعالیت است.
تعدادی از پرونده های این دادسرا با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
تعدادی نیز در دادگاه کیفری 1099، 1088، و 1021 مورد رسیدگی قرار می گیرند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رابطه نامشروع با وکیل تخصصی دادسرای امنیت اخلاقی تهران و یا مجتمع قضایی دادگاههای ارشاد دارید با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

مسئولیت مدنی فیلم سازان

چکیده:
جرم رابطه نامشروع دو طرفه است و صرف اقرار یکی از آنها در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/06
شماره رای نهایی: 930997__22001640

رای بدوی (نخستین) درباره رابطه نامشروع

در خصوص اتهام آقای م.، 28 ساله، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه (سپرن ضامن)، با وکالت ع. و م.ن.، دایر بر جعل و  استفاده از سند مجعول، توهین، تهدید، ایجاد مزاحمت تلفنی و برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر.

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، اظهارات شاکی بدین شرح است:
از سوی یکی از مراجع قضایی حکم جلب وی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی صادر شده است.
این موضوع را بررسی و چون از ایجاد مزاحمت تلفنی و از ثبت نام شماره خط مزاحم هیچ اطلاعی نداشته در پی بررسی موضوع  به این امر مشکوک و از مرجع قضایی درخواست استعلام کلیه خطوط به نام وی را نموده است.
پس از استعلام مشخص شده است ده خط تلفنی که وی هیچ خبری از آن‌ها ندارد به نام وی ثبت شده است.
لذا ادعا می‌نماید چندی پیش مدارک وی مفقود یا سرقت شده و احتمالاً از آن سوء استفاده شده است.

به موازات همین امر فرد ناشناس دیگری نیز با شماره‌های مختلف با وی تماس حاصل نموده، او و خانواده‌اش تهدید می‌نماید که باید زنش را طلاق دهد.
فرد مزاحم بارها با وی و خانواده او تماس حاصل و آسایش را از آنان سلب نموده است.
ماحصل تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا که با احضار افرادی که اسامی آنان به عنوان  صاحبان خط تلفن جملگی بیان کرده‌اند مدارک هویتی وی مدتی مفقود شده و احتمالاً کسی از آن سوء استفاده کرده است.

در ادامه تحقیقات مشخص می‌شود که ده خط تلفن به نام س. در دفاتر خدمات ارتباط شهرستان اسلامشهر از سوی افرادی به نام م. – الف. ثبت شده است.
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

بهترین وکیل منطقه 12

آیا ثبت نام خط تلفن همراه با مشخصات دیگری جرم است؟

در پی تحقیقات از این افراد الف.ف. اقرار می‌نماید که در هنگام ثبت نام این خطوط فردی که بعدها مشخص شد نام وی م.الف. است. دفتر خدمات ارتباطی وی حاضر و با کارت ملی م.س. شش خط تلفن ثبت نام می‌نماید.

در هنگام ثبت نام یکی از خطوط، کارمند وی متوجه می‌شود که نامبرده به جای استفاده از کف انگشت، از زانوی انگشت خود برای زدن اثر انگشت استفاده می‌نماید به همین خاطر با نامبرده درگیری لفظی و از ادامه ثبت نام خودداری می‌نماید به گونه‌ای که برگه نیمه تمام ثبت نام در پرونده موجود است.

پس از سپری شدن تحقیقات با همکاری الف.ف.، نامبرده شناسایی و در پی احضار و حاضر نشدن جلب می‌شود.
نامبرده در آغاز همه اتهامات را نمی‌پذیرد.
در مراحل بعدی تحقیقات اقرار می‌نماید با همسر شاکی به نام ز. در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر آشنا شده است.

چون ز. از زندگی خود ناراضی بوده به همین خاطر به م.الف. گفته است که با همسر و خانواده‌اش تماس بگیرد و برای آنان ایجاد مزاحمت نماید و به همراه همسر شاکی در ساوه به منزل شاکی رفته مدارک هویتی و کارت عابر بانک را به او داده است و رمز آن را نیز در اختیار گرفته و به این طریق توانسته اقدام به ثبت نام خطوط تلفن نماید.

همچنین در اظهارات خود اصرار به برقراری ارتباط نامشروع با همسر شاکی می‌نماید و اظهار می‌دارد قریب به 3700 تماس پیامکی با وی برقرار شده است، همسر شاکی صحت شماره‌های یاد شده را قبول دارند.
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

ارتباط پیامکی با زن شوهردار

اما اظهار می‌دارد که پیامک‌های ارسال شده جعلی است.

لذا با عنایت به مراتب مذکور، شرح شکایت شکات، پاسخ استعلام شرکت ایرانسل، اظهارات مطلعین، اعتراف مشتکی‌عنه در تحقیقات مقدماتی و اقرار به بخشی از اتهامات در جلسه دادرسی، انکار و مدافعات بلاوجه و غیرمؤثر او در جلسه رسیدگی و سوابق متعدد و بعضاً مرتبط با جرایم انتسابی بزهکاری (مجرم بودن) او را در حد جعل امضاء (س.) در ثبت نام 10 خط تلفن همراه از طریق ارائه کارت ملی او و معرفی خود با نام شاکی مذکور و امضاء برگ درخواست شماره تلفن و نیز معرفی خود با نام ب. با جعل امضاء او در درخواست‌های خط تلفن در دفتر خدمات ارتباطی، استفاده از اسناد مجعول ثبت نام خطوط برای دریافت خط تلفن اقدام به تهدید نامبردگان به ضررهای نفسی، جانی و شرفی و هم‌چنین نوشتن دست‌نویس تهدیدآمیز که در تحقیقات مقدماتی نامبرده به نوشتن آن اذعان نموده است.

وکیل آنلاین دادسرای امنیت اخلاقی

مجازات فحاشی، توهین و تهدید از طریق پیامک

فحاشی در پیامک‌های ارسالی برای دادگاه محرز تشخیص و با انطباق جرایم انتسابی به وی با مواد 536-608-669-641 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 137-134 از قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد در تکرار در ارتکاب جرم از بابت جرم جعل به تحمل دو سال و نیم حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی از حیث تهدید به تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق، از جهت توهین به تأدیه یک میلیون ریال جزای نقدی، از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل سه فقره حبس هر کدام هشت ماه که اشد مجازات قابل اجرا است با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.

در خصوص اتهام دیگر او دایر بر ارتکاب عمل نامشروع قطع نظر از اعتراف او در تحقیقات مقدماتی و اصرار به اقرار در جلسه دادرسی نظر به این‌که بزه برقراری ارتباط نامشروع طرفینی است.
طرف مقابل منکر  ارتباط مذکور است و این‌که اقرار در اثبات بزه (جرم) موضوعیت ندارد و مقرون به واقع به نظر نمی‌رسد.

لذا به لحاظ فقدان ادله کافی و مآلاً عدم قناعت وجدانی جهت توجه اتهام اخیر به متهم حکم بر برائت (بی‌گناهی) وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران است.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ن. نسبت به دادنامه ……… دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که جرایم منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است.

تنظیم شکواییه برای رابطه نامشروع

از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات به خصوص نحوه و روش ارتکاب جرم توسط تجدیدنظرخواه فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اگر به وکیل تخصصی پرونده رابطه نامشروع نیاز دارید.
یا برای مشاوره حقوقی با وکیل دادسرای امنیت اخلاقی در روز تعطیل با مشکل مواجه شده اید.
و یا تاکنون پرونده طرح شده در دادسرای امنیت اخلاقی تهران به نتیجه نرسیده است.

با گروه وکلای مهر پارسیان متشکل از وکلای رسمی پایه کی دادگستری و متخصص امور کیفری تماس بگیرید.

آیا اقرار یک نفر برای اثبات رابطه نامشروع کافی است؟

جرم رابطه نامشروع یک جرم دو طرفه است و صرف اقرار یکی از آنها در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

دادنامه تجدیدنظر خواسته چیست؟

دادنامه به معنی حکم است و دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکمی است که نسبت به آن در مرحله تجدید نظر، اعتراض شده است.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل مشاوره حقوقی رابطه نامشروع در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشاوره حقوقی رابطه نامشروع 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *