مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس


5/5 - (26 امتیاز)

با موضوع مشاوره حقوقی ملک شهر قدس با شما هستیم.

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس به بررسی مسائل ملکی که اهم آنها خلع ید  و اثبات مالکیت است، اقدام نموده است.

خلع ید به لحاظ حقوقی، نام دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از مراجع قضایی می‌خواهد به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

چناچه فردی مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کند، مالک مال غیرمنقول مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و کسی که مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کرده، مکلف به تحویل مال به صاحب آن است و اگر این مال به نحوی تلف شده باشد، مکلّف به پرداخت قیمت یا مثل(مانند) آن خواهد بود. بنابراین، دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول (غیر قابل جابجایی به لحاظ فیزیکی) به وجود می‌آید.

با ما همراه باشید.

نکات مهم مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

هزینه مشاوره حقوقی ملک شهر قدس چگونه تعیین می‌شود؟

دفتر وکیل شهر قدس کجاست؟

دفتر وکیل ملکی شهر قدس در کجا واقع شده است؟

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوای خلع ید

تجدید بنای ملک فرسوده

اصل بر اینه که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح شود، ولی بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به ملک خواهان باید به دادگاهی که  ملک در آن حوزه است، مراجعه کند.

چنانچه دعاوی مرتبط با ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح نشوند و در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، یا دادگاه دیگری مطرح گردد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

مثلاً در صورتی‌ که آپارتمانی در شهر کرج واقع شده باشد، هرچند خوانده مقیم شهر کرج نباشد، دعوای خلع ید باید در دادگستری کرج مطرح شود، چون آپارتمان در کرج واقع شده است.

چرا که در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع آن مال است.

بدیهی است با توجه به این‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره بر اساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی، همان است که خواهان در دادخواست خود به‌ عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیر قابل‌ تجدیدنظر خواهد بود.
مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

دعوای خلع ید دعوای مالی است یا غیر مالی؟

دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و مثلاً اگر کسی تقاضای خلع ید آپارتمانی را بکند، باید آن را تقویم نماید و میزان آن به عهده خود خواهان است، یعنی باید یک قیمتی معین کند.

مثلاً به هنگام تنظیم دادخواست در ستون خواسته می‌نویسد: «خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مُقَوَّم (قیمت‌شده) به مبلغ ۵۰0 میلیون تومان».

اگر چه آپارتمان ممکن است واقعاً 6۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ولی قانون‌گذار تقویم را به عهده خواهان گذاشته است.

نحوه طرح پرونده کلاهبرداری ملکی

هزینه‌ی دادرسی در دعوای خلع ید

تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود.

در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌ شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند.

چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟

زیرا اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است.

درنتیجه، چنانچه شخصی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند، حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد.

زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده باشد.

از این ‌روی، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.

بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده (متصرف) است.
بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست، چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد.

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد.

در واقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.

باید خاطر نشان کرد که اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارایه دلایل مالکیت خود را ثابت کند.

مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی (قولنامه) ارایه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌ هنگام تقویم (قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

دعوای اثبات مالکیت

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد.

اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته‌ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

دادگاه حقوقی هم در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر می‌نماید.

دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند.

بهترین وکیل ملک منطقه 2

نکته مهم این است که این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می‌شود.

همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) به عنوان مالک رسمی ملک، می‌تواند از مزیت‌های رای استفاده نماید.

 خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع (شنیدن و رسیدگی) نیست.

چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است و معمولاً دادگاه‌ها در این خصوص قرار عدم استماع (شنیدن و رسیدگی) دعوا صادر می‌نمایند.

برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد، بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد، برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد.

در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می‌تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح نماید.

خلع ید چیست؟ ید واژه عربی به معنی دست و خلع ید به معنی چیزی را از دست فردی در آوردن می‌باشد، در حقوق نیز دعوای خلع ید زمانی مطرح می‌شود که فردی بدون رضایت مالک و یا بدون حکم قانونی ملک دیگری را تصرف نموده و مالک خواستار تخلیه و خارج کردن ملک از دست متصرف غیر قانونی است.

دعوی اثبات مالکیت چیست؟ هرگاه ملکی دارای سند رسمی نباشد و در مورد مالکیت آنها اختلافی پیش آید، فردی که به هر طریقی آن ملک را خریداری نموده است باید در دادگاه حقوقی دعوای اثبات مالکیت را مطرح نماید.

خرید و فروش ملک در رهن بانک

 

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی غرب تهران
مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملک غرب تهران

09120067664
09120067665
09120067669

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی ملک غرب تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
مشاوره حقوقی ملک شهر قدس
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهارن
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی استان تهران
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

4 دیدگاه

 • سلام جناب وکیل اگر فردی یک زمینی در حومه شهر مالک باشه و یک نفر دیگه رفت باشه و اون ملک تصرف کرده باشه چه دعوایی میشه مطرح کرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   چناچه فردی مال دیگری را بدونِ داشتن حق تصرف کند، مالک مال غیرمنقول، مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین، طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و اگر ملک فاقد سند باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی قابل طرح است.

 • با سلام و وقت بخیر، ما چهارتا خواهر و دو برادرهستیم، سر ارث که یک ملک مغازه ای، واقع در شهر قدس هست، مشکل پیدا کردیم برادرها ملک مغازه رو نه می‌‌خرن، و نه می‌فروشند، و یکی از برادرام هم داخل مغازه کار می‌کنه، و هیچ اجاره ای به ما نمی‌ده، اگه کار ما به شکایت بکشه آیا ممکنه تو مزایده ملک رو که برای مثلا متری30 میلیون تومن قیمت داره رو کم تر یعنی متری 15 میلیون از ما بخرن؟ و اینکه اصلا درسته ما شکایت کنیم؟

  • سلام و عرض احترام
   در صورت عدم توافق ورثه در نحوه تقسیم یا بهره برداری از ملک موروثی دادگاه با درخواست یکی از ورثه تصمیم خواهد گرفت.
   در موضوعی هم که شما مطرح میفرمائید چاره ای جز تقسیم ترکه و یا صدور دستور فروش در صورتی که غیر قابل تقسیم باشد وجود نداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *