وکیل کیفری متل قو

وکیل کیفری متل قو

وکیل کیفری متل قو


5/5 - (53 امتیاز)

با معرفی وکیل کیفری متل قو همراهتان هستیم.
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با هدف دسترسی آسان به تخصصی ترین گروه وکلای دادگستری در ایران، همکاران وکیل با تجربه در هر موضوعی را از سراسر کشور به همکاری فرا خوانده است.
وکیل کیفری متل قو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در صورتی که صاحب ملک در سلمانشهر (متل قو) هستید و به هر دلیلی پرونده کیفری در دادگاه عباس آباد و نشتارود دارید.
اگر برای پیگیری پرونده ملکی خود در متل قو نیاز به وکیل دادگستری دارید.
با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
ما بهترین گروه وکلای سراسر کشور را گرد هم آورده‌ایم.
به نمونه‌ای از پرسش و پاسخ‌ها با وکیل کیفری در متل قو توجه نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/1151
شماره پرونده: 1151-168-98 ک

استعلام:
با عنایت به برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 … » در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند این حکم قطعی است»: اولاً، منظور از تا یک چهارم مجازات تعیین شده چیست؟ به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است، دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند؟ یا

دادگاه می‌تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر کند؟

ثانیاً، با توجه به قطعیت رأی و منتفی بودن تجدید نظرخواهی از ناحیه مدعیالعموم، حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت؟

احداث شهرک های صنعتی

ثالثاً، بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح، آیا این حق قانونی از محکوم علیه ساقط خواهد شد؟
پاسخ:
اولا، منظور از عبارت «و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ،کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سه چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد.

ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رأی نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا می‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأی، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موضوعیت می‌یابد.

ثالثا، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد.
بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی نموده است، مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسى کیفرى

در تمامى جلسات دادگاه هاى کیفرى دو، دادستان یا معاون او یا یکى از دادیاران به تعیین دادستان مى‌توانند براى دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضرورى تشخیص دهد که در این مورد و در تمامى جلسات دادگاه کیفرى یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامى است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگى نمى‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامى بداند.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام محکومیت هاى تعزیرى در صورتى که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه مى‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهى با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهى خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضاى تخفیف مجازات کند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگى و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر مى‌کند. این حکم دادگاه قطعى است.

نکات مهم در انتخاب وکیل

ماده ۴۵۹

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم مى‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضاى تجدیدنظر نکرده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/832
شماره پرونده: 832-168-98 ک

استعلام:
بر اساس ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می‌باشند:

اولاً، با توجه به ماده 55 از همان قانون، در جرم مشهود با فرار متهم و ورود وی به منزل مسکونی بسته، آیا ضابطین دارای اختیار ورود به منزل به منظور دستگیری متهم را بدون دستور قضایی دارند؟

ثانیاً، چنانچه در فرض سوال متهم متواری شود و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده کنند، آیا کماکان اختیار دستگیری وی را دارا می‌باشند؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد؟ یا خیر؟

پاسخ:
اولا، با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد؛ و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اطلاق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی توسط ضابطان در تبصره 3 ذیل ماده 184 همان قانون، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جزء در موارد خاص نظیر بند «ث» ماده 45 قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته).
مفاد ماده 58 قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته، مؤیداین مطلب است.

جرایم مالی کارمندان دولت

ثانیا، مستفاد از ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تکلیف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، انجام تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن یا تبانی متهم، به محض اطلاع از وقوع جرم آغاز می‌شود و تا زمان حضور ضابطان دادگستری در صحنه جرم که ممکن است عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد، ادامه خواهد داشت و نظر به اینکه اصولا اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی خلاف اصل است؛ لذا پس از ترک صحنه جرم، انجام هر اقدام دیگری منوط به اخذ دستور قضایی است.

اصل ۲۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.

ماده ۷ قانون آیین دادرسى کیفرى

در تمام مراحل دادرسى کیفرى، رعایت حقوق شهروندى مقرر در «قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوى تمام مقامات قضایى، ضابطان دادگسترى و سایر اشخاصى که در فرآیند دادرسى مداخله دارند، الزامى است.
متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم مى شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدترى مقرر شده باشد.

منظور از دعوای خصوصی و عمومی در پرونده کیفری چیست؟

وکیل کیفری متل قو پاسخ می‌دهد:

فصل دوم – دعواى عمومى و دعواى خصوصى
ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ضابطان دادگسترى به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را براى کسب تکلیف و أخذ دستورهاى لازم به دادستان اعلام مى‌کنند و دادستان نیز پس از بررسى لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایى مناسب اتخاذ مى‌کند.

ضابطان دادگسترى درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن متهم و یا تبانى، به عمل مى‌آورند، تحقیقات لازم را انجام مى‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان مى‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعى در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانى، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج مى‌کنند.

ضابطان دادگسترى در اجراى این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتى مى‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوى بر ارتکاب جرم مشهود توسط وى وجود داشته باشد.

کلاهبرداری از طریق رمز ارز

جرم مشهود چیست؟
ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

جرم در موارد زیر مشهود است:
الف – در مرئى و منظر ضابطان دادگسترى واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینى را به عنوان مرتکب معرفى کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکناى افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکناى خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفى کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره – چنانچه جرایم موضوع بندهاى (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگسترى، تمام شهروندان مى توانند اقدامات لازم را براى جلوگیرى از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره – ولگرد کسى است که مسکن و مأواى مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینى ندارد.

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسى اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردى مقام قضایى است، هر چند وى اجراى تحقیقات را به طور کلى به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگسترى باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایى را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتى که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید مى‌شود و ضابطان بازرسى را انجام مى‌دهند.

شکایت رابطه نامشروع در شرکت ها

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتى که متوارى بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگسترى قرار مى‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱ – چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲ – در صورت ضرورت، بازپرس مى تواند برگه جلب را براى مدت معین در اختیار شاکى قرار دهد تا با معرفى او، ضابطان حوزه قضایى مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳ – در صورتى که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگرى مخفى شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایى أخذ کنند.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل کیفری در متل قو و غرب مازندران با ما تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

6 دیدگاه

 • سلام
  آیا امکان تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک در متل قو از طریق دفتر خدمات قضایی در اصفهان وجود داره؟
  من دادخواست دادم ولی حدود سه هفته است پیامک برام نیومده که به کدوم شعبه تو متل قو ارجاع شده.
  اگه میشه راهنمایی کنین و وکیل دعاوی ملکی تو متل قو یا غرب مازندران که تجربه کافی داشته باشه بهم معرفی کنید.

  • سلام روزتون به خیر و سلامتی
   امکان ثبت دادخواست از طریق دفاتر قضایی سراسر کشور میسر است.
   با توجه به آخر سال بودن احتمالا کمی طول میکشه تا ارجاع بشه ولی باز هم میتونین از طریق همون دفاتر خدمات قضایی روند پیگیری پرونده رو با کد رهگیری دنبال کنید.
   در صورت تمایل به استخدام وکیل در متل قو و عباس آباد مازندارن با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

 • سلام روزتون به خیر جناب دکتر

  میشه بفرمایید جرم تغییر کاربری اراضی زراعی مشمول مرور زمان میشن یا نه؟

  • تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.
   دفتر وکالت محمدرضا مهری
   وکیل پایه یک دادگستری

 • با عرض سلام، ما ویلایی در متل قو از شخصی محلی که در زمینش ویلا سازی میکرد با برگه کد رهگیری و بنچاق که به تایید شورا در امد خریدیم مدت ٩ سال است! و اخیرا متوجه شدیم که این شخص ویلای ما را به شخص دیگری دویاره فروخته است و ایشان متواری هستند! و شخصی که ویلای ما را خریده انجا را تخریب کرده و ویلای جدیدی ساخته که رو به پایان است! لطف کنید مراحل اقدام قانونی را برای من توضیح دهید ! ممنون میشم

  • سلام وقت به خیر
   لطف کنید برای طرح موضوع و انجام مشاوره دقیق، وقت از وکیل بگیرین تا بشه مدارک و مستندات شما رو بررسی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *