تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی


4.6/5 - (5 امتیاز)

با بررسی جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی همراهتان هستیم.

برخی جرایم به دلیل عوامل متعدد تاثیرگذار بر آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردارند، چون از یک سو با حقوق مالکانه و فردی افراد در ارتباط بوده و از سوی دیگر بر خدشه دار کردن منفعت عامه و نظم عمومی تاثیرگذارند. جرم تغییر کاربری اراضی یکی از این گونه جرایم است. این جرم به علت اینکه می‌تواند ریشه بسیاری از جرایم دیگر، که با محیط زیست در ارتباطند و همچنین نقطه آغاز بسیاری از جرایم دیگری باشد، باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم تغییر کاربری اراضی پرداخته و در این نوشته، به بررسی جرم تغییر کاربری اراضی، ارکان تشکیل دهنده جرم تغییر کارابری اراضی و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی در دادسرای عمومی امکان پذیر است.

دادگاه کیفری 2 عهده دار این امر مهم است.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم تغییر کاربری اراضی با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی جرم تغییر کاربری اراضی پاسخ داده می شود.

تغییر کاربری چیست؟
چه مقرراتی برای تغییر کاربری اراضی زارعی در قانون وضع شده است؟
انواع تغییر کاربری چیست؟
ارکان تشکیل دهنده جرم تغییر کاربری اراضی چیست؟
آیا جرم تغییر کاربری اراضی زراعی جرمی قابل گذشت می باشد؟
تبدیل کاربری اراضی چیست ؟
چه مصادیقی شامل جرم تغییر کاربری اراضی می شود ؟
مرجع تشخیص تغییر کاربری کجاست ؟
بهترین وکیل برای پرونده تغییر کاربری اراضی در تهران کیست؟
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ‌ماه محکوم خواهند شد.

وکیل آنلاین ملکی فرمانیه

تغییر کاربری چیست؟

تعریف تغییر کاربری
مالک یک ملک به دلیل ایجاد منافع بهتر نسبت به استفاده از ملک خارج از نوعیت مجاز آن اقدام کند، برای مثال زمین زراعی را تبدیل به مسکونی‌ کند، بنابراین قانونگذار برای حفاظت از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به اماکن مسکونی یا غیر آن، قوانین را وضع نموده و با جرم انگاری این عمل، سعی کرده است تا از کاربری اراضی جلوگیری کند.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

چه مقرراتی برای تغییر کاربری اراضی زارعی در قانون وضع شده است؟

قانون‌گذار در سال 74 با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مصوب کرد که به ‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌ وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی در وزارت جهاد کشاورزی مأمور کرد تا با بررسی درخواست ‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند.

بر اساس تبصره 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌ شود.

بر اساس تبصره 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

بر اساس ماده 2 این قانون، پس از تشخیص کمیسیون ذی‌ربط و رعایت شرایط قانونی، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.البته بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

کلاهبرداری خرید و فروش زمین در چمخاله

این مقررات برای کسانی است که از طریق قانونی و طی مسیر‌های اعلام شده، اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی یا باغی خود می‌کنند، اما کسانی که غیر قانونی تغییری در کاربری اراضی زراعی ایجاد کنند، از نظر قانون دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

انواع تغییر کاربری

با توجه به ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری مصوب سال 1385، دو نوع تغییر کاربری غیرمجاز متصور است:

*تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک
*تغییر کاربری به صورت غیرمجاز

تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون، مشتمل بر مواردی است که بدون موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر اقدام به اجرای فعالیت ‌های موضوع تبصره یک صورت گیرد، چراکه اجرای این فعالیت‌ ها نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مزبور می‌باشد.

به محض تغییر کاربری اراضی مشمول تعریف زراعی و باغی در خارج از طرح هادی روستا و یا خارج از محدوده شهر‌ها بدون موافقت کمیسیون تغییر کاربری ضروری در طرح‌ های موضوع تغییر کاربری ضروری و موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی در طرح‌های موضوع تغییر کاربری غیرضروری از قبیل دیوارکشی اراضی اعم از زراعی و باغی، چنانچه محاکم مانعیت از تداوم تولید در بخش کشاورزی را احراز نمایند، عمل مزبور مصداق تغییر کاربری غیرمجاز خواهد بود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تغییر کاربری اراضی

عنصر قانونی جرم تغییر کاربری اراضی
طبق ماده ۳ قانون تغییر کاربری اراضی

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

 عنصر مادی قانون تغییر کاربری اراضی

عنصر مادی جرم که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد.

رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه این جرم دو عنوان تغییر و کاربری است که هر دو عنوان باید به صورت فعل مثبت مادی نمود پیدا کنند

*تغییر: تغییر در لغت به معنی دگرگونی، عوض کردن، جابه‌جا کردن و برگشت دادن می باشد. منظور مقنن در این قانون تغییر در نوع کاربری سابق اراضی و باغات می‌باشد که بدواً به صورت زراعی بوده است.

*کاربری: کاربری دارای انواع مختلفی می‌باشد که با توجه به نوع استفاده و انتفاع از عرصه یا اعیان مصداق پیدا می‌کند از جمله کاربری مسکونی، تجاری، زراعی و غیره

صرف تغییر دادن و تغییر در کاربری کافی نیست بلکه کاربری تغییر یافته باید مربوط به اراضی زراعی و یا باغات باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم تغییر کاربری اراضی

مرتکب جرم: مرتکب این نوع جرم باید مالک یا متصرف قانونی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مالکیت آنان با ارائه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا طبق احکام قطعیت‌یافته از محاکم قضائی محقق شده باشد.

موضوع جرم: موضوع جرم تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ­ها شامل: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره­برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت­های موضوع تبصره ۴ الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغ­ها محسوب می­شود.

قلمرو مکانی جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها هنگامی جرم محسوب می­گردد که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها اتفاق بیفتد.

عنصر معنوی جرم تغییر کاربری اراضی

حالت­های روانی مرتکب و تعلق اراده فرد به انجام عمل مادی عنصر معنوی جرم نامیده می­شود که از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است.

رفتار آگاهانه و عامدانه مرتکب جرم تغییر کاربری، در انجام اعمال و مصادیق مربوط به آن به‌عنوان سونیت عام محسوب خواهد شد.

تعلق اراده مرتکب به تحقق نتیجه مجرمانه را سوءنیت خاص گویند؛ به عبارتی مرتکب باید قصد به نتیجه رساندن عمل مجرمانه که در جرم تغییر کاربری از بین بردن کاربری سابق و ایجاد کاربری جدید می­باشد را داشته باشد تا سوءنیت خاص محرز گردد و الا صرف انجام اعمال مخالف کاربری اراضی زراعی و باغات نمی­تواند موجب شود تا مرتکب، مجرم قلمداد گردد.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

غیر قابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی

تغییر کاربری اراضی طبق قانون مربوط جنبه عمومی دارد و قابل گذشت محسوب نمی‌شود. در مقررات کیفری اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و وقتی می‌توان جرمی را قابل گذشت تلقی کرد که در قانون تصریح شده باشد. نظر به اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح نشده، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

تبدیل اراضی کاربری

تغییر کاربری اراضی باید به صورت تبدیلی باشد یعنی از بین رفتن حالت سابق و ایجاد حالت جدید باشد. صرف از بین بردن حالت زراعی اراضی کشاورزی و مساقی باغات بدون تبدیل به یکی از مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده ۱۰ و تصویب­نامه مربوط به آن نمی­تواند عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی را در بر داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر شخصی زمین مزروعی را آتش بزند، بدون اینکه قصد تغییر و تبدیل آن به کاربری دیگری را داشته باشد، مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی نخواهد بود.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

مصادیق جرم تغییر کاربری اراضی موضوع ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن شن و ماسه و سایر اقدامات را بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری بیان نمود از جمله:

برداشتن یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، گودبرداری، احداث کوره­های آجر و گچ ­بری، پی­ کنی، دیوارکشی اراضی، دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونتگاه‌های موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، دفن زباله‎های واحدهای صنعتی، رها کردن پساب‎های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎های شهری،

ضایعات کارخانجات، لوله‌گذاری، عبور شبکه ‎های برق، انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی، مخلوط ریزی و شن‌ریزی، انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات به هر طریق، مخلوط ریزی و شن‌ریزی، احداث راه آهن و فرودگاه، پیست های ورزشی، استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی،

احداث پارک و فضای سبز، محوطه سازی شامل سنگفرش و آسفالت‌کاری، جدول‌گذاری، سسنگ‌ریزی و موارد مشابه ، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره ۴ فوق الذکر، صنایع دستی، طرح های خدمات عمومی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند.

وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت

مرجع تشخیص تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کجاست؟

وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ­ها:

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ­ها، وزارت جهاد کشاورزی است. مراجع قضائی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی­ربط را در این زمینه استعلام می­نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می­شود.

معرفی وکیل با تجربه پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *