نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی


5/5 - (17 امتیاز)

با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی همراهتان هستیم.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت چگونه است؟

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت به این نحو است که پرونده شما در تهران به دادسرای ناحیه ۲۶ (۱۹ سابق) ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و در شهرستان ها به شعباتی از دادسرا ها که ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی می باشند ارجاع می شود.

رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا بدین نحو است که پس از ارجاع شکایت به دادسرا معاون ارجاع دادسرا مورد نظر، با توجه به نوبت، پرونده شما را به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع می دهد

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ارجاع به شعبه دادسرا چگونه است؟

وکیل جرایم پزشکی موسسه مهرپارسیان در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت پرونده در شعبه بازپرسی یا دادیاری به این صورت است که مقام رسیدگی کننده در صورتی که موضوع شکایت فوت متوفی باشد به کلانتری دستور می دهد که جسد متوفی را جهت شناسایی علت تامه مرگ به پزشکی قانونی ارجاع دهند.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در ادامه به این صورت است که قاضی رسیدگی کننده با توجه به نوع شکایتی که صورت گرفته است و اینکه شاکی اولیای دم متوفی باشند یا خود بیمار باشد از بیمارستان یا مطب مورد نظر طی نامه ای اصل پرونده بالینی بیمار یا اصل پرونده متوفی را به جهت بررسی در کمیسیون تخصصی مطالبه می نماید.

مستثنیات دین

نحوه رسیدگی در جرایم پزشکی در ادامه به این صورت است که، شاکی یا اولیای دم متوفی پرونده درخواست شده را از بیمارستان یا مطب مورد نظر دریافت می کنند و به دادسرا ارائه می دهند، قاضی رسیدگی کننده پس از دریافت استعلام، پرونده مورد نظر را به کمسیون پزشکی متخصص با توجه به رشته مورد شکایت ارجاع می نماید تا علت حادثه را تشخیص داده و در خصوص قصور و عدم قصور تیم پزشکی مورد شکایت نظر خویش را اعلام نمایند و در صورت قصور پزشک یا تیم پزشکی میزان دیه یا ارش را تعیین کنند.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

انواع قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا

انواع قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری معین شده است که به شرح ذیل می باشد:

 • التزام به حضور با قول شرف
 • التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
 • التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
 • التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
 • التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
 • التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
 • اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
 • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
 • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
 • قرار تامین کیفری برای پزشک متخلف در دادسرا پس از تفهیم اتهام در دادسرا و زمانی که نظر بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده بر مجرمیت پزشک متهم باشد صادر می گردد. در ادامه سه مورد از رایج ترین قرارها را که معمولا در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی صادر می گردد برای شما عزیزان شرح می دهد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

قرارهای رایج در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی

قرار تامین کیفری که عموما برای پزشک در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی که صادر می گردد را سه مورد می داند که در ادامه برای آشنایی شما عزیزان به تشریح این موارد خواهد پرداخت.

دعوای خلع ید

۱- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام می باشد این قرار مربوط به خود پزشک متخلف است به این معنی که مقام رسیدگی کننده مبلغی را برای التزام پزشک به حضور در دادسرا یا دادگاه در نظر می گیرد و خود پزشک در صورت سرپیچی از دستورات مقام رسیدگی کننده مبنی بر حضور در محکمه موظف است که این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

۲- قرار کفالت

قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار کفالت می باشد که وکیل شکایت از پزشک موسسه مهرپارسیان در خصوص این قرار بیان می دارد، برخلاف قرار وجه التزام قرار کفالت مربوط به خود پزشک نمی باشد به عبارتی دیگر در این مورد قاضی رسیدگی کننده مسئولیت حاضر کردن پزشک متخلف را بر عهده شخص دیگری قرار می دهد که آن فرد با سپردن فیش حقوقی و یا جواز کسب یا با تعیین مبلغی به عنوان وجه الکفاله مقید می شود به حاضر نمودن پزشک متخلف در دادسرا یا دادگاه در زمانی که لازم باشد.

۳- قرار وثیقه

قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار وثیقه باشد، این قرار تلفیقی از دو قرار سابق است به این معنی که در این مورد هم خود پزشک می تواند مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و هم شخص دیگری می تواند مال خویش را به عنوان وثیقه برای پزشک معرفی کند البته مبلغ قرار وثیقه از طرف مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و مالی که معرفی می شود باید به همان اندازه یا بیشتر ارزش مادی داشته باشد.

وکیل موسسه مهرپارسیان با توجه به تجربیاتی که در پرونده های متعدد دارد عنوان می دارد، قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا صادر می شود با توجه به اهمیت جرمی که پزشک مرتکب شده است یکی از قرار های تامین کیفری فوق می باشد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در کمیسیون تخصصی پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در کمیسیون تخصصی پزشکی به این صورت است که بعد از مراجعه بیمار یا اولیای دم و ارائه دستور قاضی، یکی از پزشکان متخصص اقدام به اخذ توضیحات شاکی می نماید و ضمن بازبینی مدارک در صورتی که نیاز به اخذ آزمایش یا عکسبرداری باشد اقدامات مورد نظر انجام می گیرد و در ادامه کادر درمان یا پزشک مورد نظر احضار می گردد و اظهارات آنان نیز ثبت و در صورتی که پرونده آماده رسیدگی در کمیسیون تخصصی باشد جلسه رسیدگی تشکیل می گردد.

کلاهبرداری ملکی

برای تشکیل جلسه در کمیسیون تخصصی از طرفین شکایت دعوت و اظهاراتشان مجددا اخذ می گردد و پس از بررسی پرونده کمیسیون تخصصی اقدام به صدور رای می نماید.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از اعلام نظر کمیسیون تخصصی

رسیدگی در دادسرا پس از وصول نظر کمیسیون تخصصی به شعبه مربوط با توجه به اینکه کمیسیون چه عقیده ای در خصوص حادثه داشته باشد متفاوت است.

نظر کمیسیون تخصصی از دو حالت خارج نیست، یا نظر به قصور پزشک و تعیین دیه داده است و یا اینکه نظر به عدم قصور پزشک و کادر پزشکی داده است. در ادامه به بررسی هر دو حالت و اقداماتی که طرفین می توانند در حالت های مختلف انجام دهند خواهیم پرداخت.

رسیدگی وقتی نظر کمیسیون بر عدم قصور پزشک است

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی وقتی نظر کمیسیون بر عدم قصور پزشک است بدین صورت می باشد که قاضی دستور می دهد نظر کمیسیون ثبت شود و به شاکی ابلاغ شود تا در صورتی که به این نظر اعتراضی داشته باشد ظرف مدت ۷ روز اعتراض خویش را طی لایحه ای به شعبه اعلام کند، در صورتی که قاضی با اعتراض صورت گرفته موافق باشد پرونده را برای رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ارسال می کند تا با حضور پنج یا هفت نفر از پزشکان مورد نظر که نباید همان پزشکان کمیسیون بدوی باشند پرونده مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کمیسیون تجدید نظر پس از ملاحظه پرونده از طرفین پرونده و همچنین پزشکان متخصص در این زمینه دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت نمایند و پس از استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تجدید نظر، نظر خویش را به دادگاه اعلام می کند.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

در صورتی که نظر کمیسیون تجدید نظر مبنی بر تایید نظر کمیسیون بدوی باشد قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و پزشک مورد شکایت تبرئه می شود هرچند قرار صادره از سوی شاکی ظرف مدت ده روز قابل شکایت در دادگاه کیفری دو می باشد.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در صورتی که نظر کمیسیون تجدید نظر مبنی بر قصور پزشک یا تیم پزشکی باشد به این نحو است که نظر مذکور به پزشک یا تیم پزشکی مورد نظر ابلاغ می گردد و آنها نیز حق اعتراض به نظر فوق را دارند که در این صورت به کمیسیون عالی پزشکی ارجاع می گردد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی وقتی نظر کمیسیون بر قصور پزشک است

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی وقتی نظر کمیسیون بدوی مبنی بر قصور پزشک است به این نحو می باشد که به دستور قاضی با توجه به ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی چهل و هشت ساعت قبل از احضار پزشک به سازمان نظام پزشکی اعلام می گردد و پس از آن پزشک مورد نظر با اعطای مهلت سه روزه احضار می گردد تا در دادسرا حاضر شود.

پس از حضور متهم در دادسرا بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده ابتدا اتهام وارده را به پزشک یا تیم پزشکی مورد نظر تفهیم و در ادامه با توجه به جرم ارتکابی و میزان مجازات اقدام به صدور یکی از قرار های تامین کیفری مناسب برای پزشک مورد نظر می نماید.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی به این نحو است که پس از طی مراحل فوق اگر پزشک به نظریه کارشناس اعتراض داشته باشد و اعتراض مورد قبول قاضی رسیدگی کننده قرار گیرد پرونده برای بررسی مجدد به کمیسیون تجدید نظر ارجاع می شود و کمیسیون مذکور به شرح پیش گفته اقدام به رسیدگی می نماید و در صورتی که نظر کمیسیون بدوی را تایید کند قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار مجرمیت می نماید و در ادامه اگر دادستان با قرار صادره موافق باشد کیفرخواست علیه متهم صادر می شود.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی به این صورت است که اگر نظریه کمیسیون تجدید نظر مبنی بر عدم قصور پزشک باشد در این حالت شاکی می تواند درخواست ارجاع پرونده به شورای عالی را نماید.

مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا

رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

_

نشانی دفتر وکالت نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی 

7 دیدگاه

 • سلام من از پزشک خواهرم شکایت کردم بخاطر اشتباه و تشخیص نادرستش خواهرم فوت کرد .نظر پزشکی قانونی رو به کمیسیون پزشکی دادم ولی کمیسیون پزشکی ارتباط پنهانی زیادی با پزشک خاطی داره و به سبب همین رای به دور از حق صادر شده تکلیف چیست؟

  • سلام دوست عزیز
   اگر تصور دارید کمیسیون پزشکی بدون رعایت اصول قانونی برگزارگردیده یا پزشک خاطی در جلسه کمیسیون پزشکی حضور داشته است، شکایت نمایید اما بهترین راه اعتراض بر رای کمیسیون پزشکی می‌باشد. در چنین مواردی، کمیسیون پزشکی دیگری با یک کادر دیگر تشکیل می‌شود و پرونده شما نیز مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 • سلام من در سامانه عدل ایران در دی ماه شکایتم رو ثبت کردم اما هنوز نوبتی برای من در نظر گرفته نشده که بفهمم لااقل کی برای کمیسیون پزشکی برم کسی می دونه چه مدت طول می کشد

  • با سلام و احترام
   دوست عزیز دقیقآ بنده هم همین مشکل رو دارم و الان یک ماه بیشتره که از طریق خدمات قضایی شکایت خودم رو ارسال کردم و همچنان منتظرم تا کلاسه پرونده و اینکه کدوم شعبه مراجعه کنم پیام کوتاهش بیاد ولی ظاهرا دادسرای جرائم پزشکی و دارویی استان تهران رویه رسیدگی به شکایتش فرق میکنه یا چه دلیلی داره که رسیدگی نمیکنن منم موندم والا!

   • سلام بله تشریف ببرین شورای حل اختلاف ویژه جرائم پزشکی تو امیرآباد و پیگیری کنید پرونده رو

    • سلام و وقت بخیر
     ۲ ماه از طریق پلیس الکترونیک قضایی شکوائیه فرستادم برای دادسرای جرایم پزشکی ناحیه ۲۶ تهران ولی هنوز خبری نشده چقدر طول میکشه که رسیدگی کنند

     • سلام وقت بخیر زمانبندی قانونی وجود دارد و بستگی به حجم پرونده‌های موجود در آن شعبه زمان رسیدگی تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *