با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی همراهتان هستیم.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت چگونه است؟

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت به این نحو است که پرونده شما در تهران به دادسرای ناحیه ۲۶ (۱۹ سابق) ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و در شهرستان ها به شعباتی از دادسرا ها که ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی می باشند ارجاع می شود.

رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا بدین نحو است که پس از ارجاع شکایت به دادسرا معاون ارجاع دادسرا مورد نظر، با توجه به نوبت، پرونده شما را به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع می دهد

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ارجاع به شعبه دادسرا چگونه است؟

وکیل جرایم پزشکی موسسه مهرپارسیان در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت پرونده در شعبه بازپرسی یا دادیاری به این صورت است که مقام رسیدگی کننده در صورتی که موضوع شکایت فوت متوفی باشد به کلانتری دستور می دهد که جسد متوفی را جهت شناسایی علت تامه مرگ به پزشکی قانونی ارجاع دهند.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در ادامه به این صورت است که قاضی رسیدگی کننده با توجه به نوع شکایتی که صورت گرفته است و اینکه شاکی اولیای دم متوفی باشند یا خود بیمار باشد از بیمارستان یا مطب مورد نظر طی نامه ای اصل پرونده بالینی بیمار یا اصل پرونده متوفی را به جهت بررسی در کمیسیون تخصصی مطالبه می نماید.

مشاوره حقوقی آنلاین

نحوه رسیدگی در جرایم پزشکی در ادامه به این صورت است که، شاکی یا اولیای دم متوفی پرونده درخواست شده را از بیمارستان یا مطب مورد نظر دریافت می کنند و به دادسرا ارائه می دهند، قاضی رسیدگی کننده پس از دریافت استعلام، پرونده مورد نظر را به کمسیون پزشکی متخصص با توجه به رشته مورد شکایت ارجاع می نماید تا علت حادثه را تشخیص داده و در خصوص قصور و عدم قصور تیم پزشکی مورد شکایت نظر خویش را اعلام نمایند و در صورت قصور پزشک یا تیم پزشکی میزان دیه یا ارش را تعیین کنند.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

انواع قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا

انواع قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری معین شده است که به شرح ذیل می باشد:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار تامین کیفری برای پزشک متخلف در دادسرا پس از تفهیم اتهام در دادسرا و زمانی که نظر بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده بر مجرمیت پزشک متهم باشد صادر می گردد. در ادامه سه مورد از رایج ترین قرارها را که معمولا در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی صادر می گردد برای شما عزیزان شرح می دهد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

قرارهای رایج در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی

قرار تامین کیفری که عموما برای پزشک در دادسرای جرایم پزشکی و داروئی که صادر می گردد را سه مورد می داند که در ادامه برای آشنایی شما عزیزان به تشریح این موارد خواهد پرداخت.

شکایت تزریق خون آلوده

۱- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام می باشد این قرار مربوط به خود پزشک متخلف است به این معنی که مقام رسیدگی کننده مبلغی را برای التزام پزشک به حضور در دادسرا یا دادگاه در نظر می گیرد و خود پزشک در صورت سرپیچی از دستورات مقام رسیدگی کننده مبنی بر حضور در محکمه موظف است که این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

۲- قرار کفالت
قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار کفالت می باشد که وکیل شکایت از پزشک موسسه مهرپارسیان در خصوص این قرار بیان می دارد، برخلاف قرار وجه التزام قرار کفالت مربوط به خود پزشک نمی باشد به عبارتی دیگر در این مورد قاضی رسیدگی کننده مسئولیت حاضر کردن پزشک متخلف را بر عهده شخص دیگری قرار می دهد که آن فرد با سپردن فیش حقوقی و یا جواز کسب یا با تعیین مبلغی به عنوان وجه الکفاله مقید می شود به حاضر نمودن پزشک متخلف در دادسرا یا دادگاه در زمانی که لازم باشد.

۳- قرار وثیقه
قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا می تواند قرار وثیقه باشد، این قرار تلفیقی از دو قرار سابق است به این معنی که در این مورد هم خود پزشک می تواند مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و هم شخص دیگری می تواند مال خویش را به عنوان وثیقه برای پزشک معرفی کند البته مبلغ قرار وثیقه از طرف مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و مالی که معرفی می شود باید به همان اندازه یا بیشتر ارزش مادی داشته باشد.

وکیل موسسه مهرپارسیان با توجه به تجربیاتی که در پرونده های متعدد دارد عنوان می دارد، قرار تامین کیفری برای پزشک در دادسرا صادر می شود با توجه به اهمیت جرمی که پزشک مرتکب شده است یکی از قرار های تامین کیفری فوق می باشد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در کمیسیون تخصصی پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در کمیسیون تخصصی پزشکی به این صورت است که بعد از مراجعه بیمار یا اولیای دم و ارائه دستور قاضی، یکی از پزشکان متخصص اقدام به اخذ توضیحات شاکی می نماید و ضمن بازبینی مدارک در صورتی که نیاز به اخذ آزمایش یا عکسبرداری باشد اقدامات مورد نظر انجام می گیرد و در ادامه کادر درمان یا پزشک مورد نظر احضار می گردد و اظهارات آنان نیز ثبت و در صورتی که پرونده آماده رسیدگی در کمیسیون تخصصی باشد جلسه رسیدگی تشکیل می گردد.

طلاق توافقی چیست؟

برای تشکیل جلسه در کمیسیون تخصصی از طرفین شکایت دعوت و اظهاراتشان مجددا اخذ می گردد و پس از بررسی پرونده کمیسیون تخصصی اقدام به صدور رای می نماید.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از اعلام نظر کمیسیون تخصصی

رسیدگی در دادسرا پس از وصول نظر کمیسیون تخصصی به شعبه مربوط با توجه به اینکه کمیسیون چه عقیده ای در خصوص حادثه داشته باشد متفاوت است.

نظر کمیسیون تخصصی از دو حالت خارج نیست، یا نظر به قصور پزشک و تعیین دیه داده است و یا اینکه نظر به عدم قصور پزشک و کادر پزشکی داده است. در ادامه به بررسی هر دو حالت و اقداماتی که طرفین می توانند در حالت های مختلف انجام دهند خواهیم پرداخت.

رسیدگی وقتی نظر کمیسیون بر عدم قصور پزشک است

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی وقتی نظر کمیسیون بر عدم قصور پزشک است بدین صورت می باشد که قاضی دستور می دهد نظر کمیسیون ثبت شود و به شاکی ابلاغ شود تا در صورتی که به این نظر اعتراضی داشته باشد ظرف مدت ۷ روز اعتراض خویش را طی لایحه ای به شعبه اعلام کند، در صورتی که قاضی با اعتراض صورت گرفته موافق باشد پرونده را برای رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ارسال می کند تا با حضور پنج یا هفت نفر از پزشکان مورد نظر که نباید همان پزشکان کمیسیون بدوی باشند پرونده مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کمیسیون تجدید نظر پس از ملاحظه پرونده از طرفین پرونده و همچنین پزشکان متخصص در این زمینه دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت نمایند و پس از استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تجدید نظر، نظر خویش را به دادگاه اعلام می کند.

بهترین وکیل منطقه 12

در صورتی که نظر کمیسیون تجدید نظر مبنی بر تایید نظر کمیسیون بدوی باشد قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و پزشک مورد شکایت تبرئه می شود هرچند قرار صادره از سوی شاکی ظرف مدت ده روز قابل شکایت در دادگاه کیفری دو می باشد.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در صورتی که نظر کمیسیون تجدید نظر مبنی بر قصور پزشک یا تیم پزشکی باشد به این نحو است که نظر مذکور به پزشک یا تیم پزشکی مورد نظر ابلاغ می گردد و آنها نیز حق اعتراض به نظر فوق را دارند که در این صورت به کمیسیون عالی پزشکی ارجاع می گردد.رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی وقتی نظر کمیسیون بر قصور پزشک است

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی وقتی نظر کمیسیون بدوی مبنی بر قصور پزشک است به این نحو می باشد که به دستور قاضی با توجه به ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی چهل و هشت ساعت قبل از احضار پزشک به سازمان نظام پزشکی اعلام می گردد و پس از آن پزشک مورد نظر با اعطای مهلت سه روزه احضار می گردد تا در دادسرا حاضر شود.

پس از حضور متهم در دادسرا بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده ابتدا اتهام وارده را به پزشک یا تیم پزشکی مورد نظر تفهیم و در ادامه با توجه به جرم ارتکابی و میزان مجازات اقدام به صدور یکی از قرار های تامین کیفری مناسب برای پزشک مورد نظر می نماید.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی به این نحو است که پس از طی مراحل فوق اگر پزشک به نظریه کارشناس اعتراض داشته باشد و اعتراض مورد قبول قاضی رسیدگی کننده قرار گیرد پرونده برای بررسی مجدد به کمیسیون تجدید نظر ارجاع می شود و کمیسیون مذکور به شرح پیش گفته اقدام به رسیدگی می نماید و در صورتی که نظر کمیسیون بدوی را تایید کند قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار مجرمیت می نماید و در ادامه اگر دادستان با قرار صادره موافق باشد کیفرخواست علیه متهم صادر می شود.

جرم پول‌شویی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی به این صورت است که اگر نظریه کمیسیون تجدید نظر مبنی بر عدم قصور پزشک باشد در این حالت شاکی می تواند درخواست ارجاع پرونده به شورای عالی را نماید.

رسیدگی به پرونده جرایم پزشکی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *