وکیل با تجربه ملک نیاوران

وکیل با تجربه ملک نیاوران

وکیل با تجربه ملک نیاوران


5/5 - (32 امتیاز)

با معرفی وکیل با تجربه ملک نیاوران همراه شما هستیم.

تشریح دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی

با افزایش فضای شهری نیاز به ساخت‌های عمرانی برای شهرسازی ضروری‌تر احساس می‌شود.
از طرفی هم ساخت و سازهای غیر اصولی و بافت قدیمی شهر، مانع انجام فعالیت‌های شهرسازی نوین می‌باشد.

لذا نهادهای دولتی برای بهبود بخشی به فضای شهر‌ی و انجام طرح‌های خود مجبور به تخریب و از بین بردن تمام یا قسمتی از املاک و خانه‌های شهری می‌باشند.وکیل با تجربه ملک نیاوران

خوانده دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی کیست؟

ابتدا باید بررسی نماییم که منظور از خوانده دعوی چیست؟

هنگامی که میخواهیم دادخواست حقوقی ثبت نمایید در قسمت خواهان باید نام فردی را بنویسیم که از دادگاه خواستار پیگیری حق و حقوق او می‌باشد.

در قسمت خوانده هم نام شخصی را قرار می‌دهیم که مدعی هستیم حق را ضایع کرده است.

بنابراین به موجب این دعوا شما با طرفیت قراردادن شهرداری یا هر نهاد مربوط به دستگاه ‌اجرایی دیگری، که منجر به تخریب ملک شما شده است، الزام آن نهاد را به پرداخت مبلغ مورد توافق خود و دستگاه اجرایی را خواستار می‌شوید.

شهرداری یا نهادهای اجرایی برای عملی سازی  طرح‌های خود با صاحب ملک قراردادی را منعقد می‌کنند و ضمن آن قرارداد بها‌ی ملک مورد نظر نیز به توافق طرفین تعیین می‌شود.

اگر شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی به تعهد خود در این قرارداد عمل نکنند می‌توان دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی را مطرح نمود.

در موسسه حقوقی مهر ‌پارسیان به بررسی‌ ابعاد مختلف دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی پرداخته‌ایم.وکیل با تجربه ملک نیاوران

سوالات درباره دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی

چه اشخاصی حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی را دارند؟

شکایت کلاهبرداری مشارکت در ساخت

چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی را دارند؟

مواد قانونی مرتبط با دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی کدامند؟

برای انتخاب وکیل با تجربه ملکی در نیاوران و شمال تهران چه باید کرد؟وکیل با تجربه ملک نیاوران

چه اشخاصی می‌توانند دادخواست الزام به پرداخت بهای املاک واقع درطرح‌های عمومی را ارائه دهند:وکیل با تجربه ملک نیاوران

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر‌کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.وکیل با تجربه ملک نیاوران

همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

بنابراین هم به موجب قانون اساسی و هم مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی کلیه اشخاصی که در راستای تحقق طرح های عمرانی شهری متضرر شده‌اند می‌توانند خود اقدام کنند.

یا وکیل یا نماینده قانونی خود را برای پیگیری و مطالبه حق خود به مراجعه صالح رسیدگی جهت احقاق حق خود معرفی نمایند، مرجع صالح (مثل دادگاه) مکلف به رسیدگی می‌باشد.

زمانی اشخاص می‌توانند دادخواست الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی را مطرح کنند که طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (زمین‌ها) و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولتی توافقی بین دستگاه اجرایی و اشخاص صورت گرفته و حال دستگاه اجرایی به تعهدات خود عمل نمی‌کند.وکیل با تجربه ملک نیاوران

در این موارد صاحب حق که می‌تواند صاحب ملک یا نماینده قانونی وی و وکیل با تجربه ملکی و…. اقدام به طرح دعوی نمایند.وکیل با تجربه ملک نیاوران

مرجع رسیدگی به دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی

در تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (زمین) و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مرجع خاصی را جهت عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی پیش‌بینی نکرده است و فقط از عبارت دادگاه صالح استفاده نموده است.وکیل با تجربه ملک نیاوران

بنابراین برای تعیین دادگاه صالح در رسیدگی بدوی (نخستین) و تجدیدنظر دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی، به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع می‌کنیم.

دفتر وکالت شمال تهران ملکی

دادگاه صالح، دادگاهی است که مال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی آن وجود ندارد مثل زمین و خانه) در حوزه آن واقع است.

برای بررسی صلاحیت‌ها‌ی مراجع رسیدگی به دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی می‌توان چند فرض را تصور کرد.

برای مثال مرجع رسیدگی در فرضی که شهرداری بدون توافق اقدام به تخریب املاک شخصی نموده باشد، اینجا بحث تخریب غیرقانونی، تصرف غیرقانونی و…. می‌تواند مطرح شود.

ضمن شکایت کیفری، می‌توان خسارت وارده و الزام به پرداخت بهای ملک مورد تصرف را نیز از مرجع رسیدگی قضایی آن که دادگاه کیفری2 می‌باشد، درخواست نمود.وکیل با تجربه ملک نیاوران

در این گونه موارد دادسرای ویژه جرائم کارکنان شهرداری ناحیه 37 تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

در فرضی که توافق بین مالک ملک و دستگاه اجرایی صورت گرفته است اما دستگاه اجرایی به تعهد خود عمل نکرده و از پرداخت بها در موعد مقرر بین طرفین امتناع (خودداری) می‌کند.

مرجع رسیدگی برای دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل ملک مورد نزاع (درگیری) می‌باشد.وکیل با تجربه ملک نیاوران

مواد قانونی مرتبط با دعوی الزام به پرداخت بها‌‌ی املاک واقع در طرح‌های عمرانی

در خصوص این موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک (مالک شدن) اراضی (زمین‌ها) و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مجری می‌باشدکه به بررسی اجمالی (کوتاه) مواد قانونی این لایحه می‌پردازیم.

در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ابتدا ازدستگاه‌های اجرایی نام برده و سپس مواردی که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی خود مورد نیاز آن‌ها می‌باشد را بیان نموده است.

به این صورت که: (اراضی (زمین‌ها)، ابنیه (بناها)، مستحدثات (ساخت و سازها)، تأسیسات سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌ آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد.

وکالت تخصصی ملک

دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌ سازمان خاص که مقتضی (مناسب) بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک (مالک شدن) نماید.وکیل با تجربه ملک نیاوران

ماده دو لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، برنامه‌هایی را برای اجرای طرح‌های عمرانی لازم و ضروری می‌داند که به تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد.

به عبارت ساده‌تر دستگاه اجرایی تنها در صورتی می‌تواند به توافق با اشخاص برای خریداری و تملک ملک آنها بپردازد که ابتدا ضرورت این کار توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی محرز شده باشد.

همچنین در تبصره یک این ماده بیان شده که دستگاه ‌های اجرایی برای تحقق طرح‌های خود باید حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده کنند و چنانچه اراضی ملی یا دولتی جهت تحقق طرح عمرانی  موجود نباشد، عدم وجود اراضی حسب مورد توسط وزارتخانه یا شعب موجود در مراکز استانها تأیید شود.

ماده چهار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، فرضی را متصور شده که دستگاه اجرایی و صاحب ملک بر سر بهای ملک به توافق نرسیده باشند.

در این فرض بهای ملک براساس نظر هیأت کارشناسی، مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری (یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق، یک نفر از طرف دستگاه اجرایی و یک نفر هم با توافق طرفین و در صورت عدم  توافق یا استنکاف (خودداری) توسط دادگاه تعیین می‌گردد) تعیین می‌شود.وکیل با تجربه ملک نیاوران

ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ارضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ملاک تعیین قیمت املاک مختلف را بررسی کرده است.

ملاک تعیین قیمت در املاک شخصی بهای عادله روز تقویم اراضی (زمین) و ابنیه (ساختمان)  و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در محل ملک، بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت‌ها.وکیل با تجربه ملک نیاوران

در تبصره سه ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ارضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، درخصوص املاک مورد معامله‌ای که محل کسب و پیشه اشخاص می‌باشد.

وکیل خرید ملک تهران

چنانچه به آنان حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی، محل کسب و پیشه بوده باشد.وکیل با تجربه ملک نیاوران

همچنین در ماده هفت این قانون به دستگاه اجرایی این اجازه داده شده است که به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق، تعهد نماید که پس از انجام طرح اجرایی، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

تبصره چهار این ماده در مورد  اموال وقفی که در طرح‌های عمرانی قرار گرفته‌اند بیان می‌دارد که نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل  آنها قانونا مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام می‌شود اما نسبت به املاکی که شرعا مجاز نیست به طریق اجاره بلندمدت عمل خواهد شد.وکیل با تجربه ملک نیاوران

ماده نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، فرضی را متصور شده که تاخیر در اجرای طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر دستگاه اجرایی گردد.

در این حالت دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

ماده ده این قانون اراضی (زمین‌های) مربوط به نهادها یا موسسات یا سازمان‌های اجرایی دولتی یا وابسته به دولت می‌باشد که در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.

واگذاری این املاک به صورت بلاعوض و با موافقت مدیر یا رئیس موسسه یا شرکت صورت می‌گیرد.وکیل با تجربه ملک نیاوران

در شرکت‌هایی که براساس، اساسنامه آن شرکت امکان واگذاری بلاعوض اراضی ممکن نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.وکیل با تجربه ملک نیاوران

بهترین وکیل در دعوی الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی چه وکیلی است؟

وکیلی است که به موجب سابقه و تجارب کاری خود فنون و مهارت لازم در پیگیری پرونده‌ها را دارا باشد و با تکیه بر دانش و معلومات خود، در امر رسیدگی با در نظر گرفتن کلیه جوانب در احقاق حقوق موکل خود تلاش نماید.وکیل با تجربه ملک نیاوران

بدین منظور، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری، جهت ارائه مشاوره و طرح دعوی در‌خصوص الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی، آماده‌ی ارائه خدمات حقوقی به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

حق ریشه چیست؟

اراضی ملی چیست؟ زمین‌ها و املاکی که دارای مالک خصوصی نیستند و دولت مالک آنها می‌باشد.

الزام به انجام تعهد چیست؟ هرگاه فردی خود را متعهد به انجام امری نماید اما از انجام آن خودداری کند می‌توان از دادگاه خواستار شد که فرد را ملزم (مجبور) به انجام تعهد نماید که به این دادخواست الزام به انجام تعهد گفته می‌شود.

وکیل با تجربه ملک نیاوران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

6 دیدگاه

 • سلام جناب وکیل
  ما مالک یک خانه بهر خیابان بودیم که سالها متروکه بوده است. و متوجه شدیم شهرداری جهت تعریض خیابان قسمتی از ملک رو خراب کرده آیا فایده ای داره برای مطالبه خسارت طرف مقابل را شهرداری عنوان کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. شما با طرفیت قراردادن شهرداری که منجر به تخریب ملک شما شده است، الزام آن نهاد را به پرداخت مبلغ مورد توافق خود و دستگاه اجرایی را خواستار میشوید.

 • سلام روز شما بخیر
  میخواستم بدونم قیمت ملک در زمین هایی که در طرح های شهرداری هستند به چه نحوی محاسبه می‌شوند؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ملاک تعیین قیمت در املاک شخصی بهای عادله روز تقویم اراضی (زمین) و ابنیه (ساختمان) و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در محل ملک، بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمتها میباشد.

 • با سلام ،وقت یخیر. من مالک سه دانگ از شش دانگ یک ملک قدیمی در شمال تهران هستم، و 4 نفر از پسر عموهایم ، مالک سه دانگ دیگر می‌باشند. آیا من می‌توانم با درخواست افراز، فقط سهم خودم را از بقیه جدا کنم یا برای افراز، اجباراً سهم کلیه شرکا باید مورد افراز قرار بگیرد؟ (امکان افراز برای سایرین با توجه به ناچیز بودن سهم آنها مقدور نیست) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر ملک مشاع قابل افراز باشد، شما میتوانید فقط سهم خود را جدا نمایید و سهم سایر افراد مشاع باقی میماند و باید به اداره ثبت درخواست افراز را مطرح نمایید. بهتر است برای انجام و دریافت مراحل قانونی با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *