مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی


Rate this post

با موضوع مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی همراهتان هستیم.

در جامعه برای برخورداری شهروندان از امنیت فیزیکی و روانی، قانون گذار باید به مجازات های بازدارنده و کیفری توجه نماید و عدم توجه به آن موجب خدشه به امنیت شهروندان در جامعه می‌شود. مزاحمت یک نمونه از این افعال است. مزاحمت برای بانوان از جرائم بسیار مهم است که در اکثر جوامع با جرم انگاری آن سعی کردند از اثرات منفی آن جلوگیری کنند.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

 1. مجازات جرم مزاحمت چیست؟
 2. منظور از مزاحمت برای بانوان و اطفان در اماکن عمومی و معابر چیست؟
 3. ارکان جرم مزاحت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر چیست؟
 4. از چه طریقی می‌توان جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر را اثبات کرد؟
 5. رسیدگی به جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر چگونه است؟
 6. بهترین وکیل برای دریافت مشاوره در زمینه مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر کیست؟
قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

مجازات جرم مزاحمت چیست؟

به طور کلی مطابق قانون ایران تعریف دقیق و روشنی از واژه مزاحمت در دست نیست، ولی قانون مجازات اسلامی درباره جرم مزاحمت بیان می‌کند:

مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده فوق مزاحمت برای بانوان موجب خدشه و خلل در حق آزادی و اجتماعی بانوان می‌شود.

بنابراین جرم مزاحمت از جرائم مربوط به هتک حرمت اشخاص محسوب می‌شود و قانون گذار برای کاهش وقوع این جرم در جامعه، به شدت با فرد مزاحم برخورد می‌کند.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

منظور از مزاحمت برای بانوان و اطفان در اماکن عمومی و معابر چیست؟

در قانون مجازات اسلامی مزاحمت برای زنان و اطفال جرم محسوب می‌شود و توهین به آنان بخاطر جنسیت آنان از موارد تشدید مجازات توهین محسوب می‌شود. به طورکلی به دلیل آسیب پذیر بودن بانوان و اطفال و جریحه دارشدن عفت و نظم عمومی این جرم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به همین دلیل این جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. جرایم غیرقابل گذشت به جرایمی‌ گفته می‌شود که برای تعقیب شکایت شاکی خصوصی نیاز نیست و در صورتی که شاکی نیز رضایت دهد، مراجع قضایی به دلیل رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف نخواهند کرد.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

براساس ماده 619 قانون مجازات اسلامی
واژه تعرض به زنان و اطفال در ماده به معنی دست درازى و ایجاد مزاحمت جسمانى تلقی می‌شود.

منظور از اماکن عمومى در این ماده، به اماکنى گفته می‌شود که حضور اشخاص و رفت و آمد آنها آزاد است. بر این اساس صرف عدم حضور شاهد در مکان‌های عمومى موجب خروج آن از این مفهوم نمی‌شود و ایجاد مزاحمت در اماکن عمومى حتی بدون حضور اشخاص دیگر مزاحمت برای زنان و اطفال محسوب می‌شود. اطفال در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به معنی، طفلی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

چگونگی اعمال ماده 477

منظور از توهین با حرکات و رفتار مخالف شئون در این ماده تنها صرف توهین لفظى نیست حتی تعقیب یک زن توسط یک مرد را شامل می‌‌شود و از مصادیق ایجاد مزاحمت براى زنان تلقی می‌شود.

بنابراین قربانی این جرم مطابق ماده زنان و اطفال هستند و در صورت مزاحمت برای مردی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.

همچنین قانون امکان صدور قرار بازداشت موقت مجرمان اینگونه جرائم نیز پرداخته است. از این رو بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، موجب سلب آزادی از متهم و زندانی شدن او در تمام یا بخشی از مراحل تحقیقات مقدماتی یا بعد از آن، توسط مقامات قضایی می‌گردد.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

ارکان جرم مزاحت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر چیست؟

_ رکن قانونی: رکن قانونی جرم مزاحمت با جرم انگاری و تصویب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که به بررسی این ماده پرداخته‌ایم صورت گرفته است.

_ رکن مادی: رکن مادی جرم مزاحمت را تمام افعالی که موجب خدشه دار شدن آزادی و حقوق بانوان شده است را شامل می‌شود، که شامل تعقیب کردن و زیر نظر گرفتن یک زن و متلک انداختن به او در مکان های عمومی است.

_ رکن معنوی: درصورتی که رکن مادی اثبات شود رکن معنوی صورت می‌گیرد، و متشکی عنه در صورتی که به شکواییه اعتراض داشته باشد یا بیان کند که سوء نیتی نداشته و یا در صورت ادعای عدم قوه عقل در حین ارتکاب جرم مزاحمت باید آن را اثبات کند. و در صورت عدم اثبات مجرم محسوب می‌شود.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

از چه طریقی می‌توان جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر را اثبات کرد؟

معمولا اثبات مزاحمت در اماکن عمومی کار دشواری است به همین سبب اکثر قربانیان اینگونه مزاحمت ها از شکایت صرف نظر می‌کنند. ولی در صورتی که نوع جرم و شدت آن به گونه ای باشد که قربانی قصد پیگیری قانونی آن را دارد باید اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام دهد:

 • متوقف کردن مجرم: قربانی می‌تواند از طریق درخواست کمک و بالا بردن صدا مجرم را متوقف سازد.
 • شهادت شهود: از اشخاصی که شاهد واقعه بودند درخواست شود که شهادت کتبی دهند. بنابراین درصورت عدم اقرار متهم، و بدون شهادت شهود در بسیاری از موارد اثبات جرم امکان پذیر نیست.
 • اقرار
 •  ثبت پلاک وسیله نقلیه مجرم: در صورتی که مجرم سرنشین خودرو یا موتور سیکلت باشد می‌توان با عکس گرفتن پلاک وسیله نقلیه را ثبت کرد.
 • جرم در حضور نیروی انتظامی واقع شود.
 • ثبت اتفاق از طریق دوربین های مدار بسته شهری
 • اطلاع به پلیس: تماس با پلیس برای برخورد با مجرم و پیگیری جرم اهمیت بسیاری دارد.
انواع مالکیت اراضی

مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

«افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.»

براساس ماده فوق قانون گذار جهت حمایت از زنان بزه دیده، اقداماتی اتخاذ کرده است که اطلاعات مربوط به هویت و اقامتگاه زنان بزه دیده توسط ضابطان دادگستری افشا نگردد. براین اساس، افشا کردن اطلاعات هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، مگردر صورتی که قانون مشخص کرده است، ممنوع می‌باشد.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

رسیدگی به جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر چگونه است؟

برای رسیدگی به جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی بعد از ارائه گزارش به کلانتری و کامل کردن اطلاعات پرونده به دادسرا برای رسیدگی فرستاده می‌شود و سپس در دادسرا تحقیقات لازم در رابطه با پرونده صورت می‌گیرد. پس از آن به شعب بازپرسی ارسال می‌گردد. بازپرس با رویت محتویات پرونده زمانی را برای حضور متهم در دادسرا و تحقیق از وی مشخص می‌کند.

سپس شاکی می‌تواند خواستار تحقیقات محلی در دادسرا باشد. که بازپرس در صورتی که لازم بداند به تحقیق محلی اقدام می‌کند.

بعد از آن بازپرس متهم را از روند رسیدگی به پرونده، به صورت اخطاریه مطلع خواهد کرد. در این مرحله شاکی نیز شاهدان را به مرجع رسیدگی معرفی می‌کند. پس از آن بازپرس از متهم، شاکی و شاهدان اظهاراتشان را اخذ می‎‌کند و به بررسی اظهارات آن ها می‌پردازد درصورتی که بر اساس شهادت شهود ثابت شود که مزاحمت از سوی متهم صورت گرفته است شهادت شاهد به صورت کتبی قید می‌شود و به امضای حاضرین در جلسه و بازپرس خواهد رسید.مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

پس از انجام این مراحل در مرحله ی بعد پرونده ی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد و ثبت می‌شود و قاضی با مشاهده ی جزئیات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین و نماینده ی دادستان صادر می‌کند. در انتها جلسه ی دادگاه تشکیل شده و نماینده ی دادستان نیز حاضر می‌شود و اظهارات خود را بیان می‌کند، در پایان رای دادگاه توسط قاضی با امضای صورت جلسه توسط طرفین و قضات اعلام می‌شود.

وظایف پلیس امنیت اقتصادی

بهترین وکیل برای دریافت مشاوره در زمینه مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر کیست؟

دریافت مشاوره از وکیل باتجربه و متخصص دربار‌ه ی موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر موجب کسب اطلاعات دقیق و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی پرونده شما در زمینه موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر با سرعت بالاتری به نتیجه برسد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی و معابر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

توقیف اموال در چک برگشتی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *