4.9/5 - (80 امتیاز)

با بررسی چگونگی اعمال ماده 477 همراهتان هستیم.

رسیدگی قضائی در سیستم ایران در سه مرحله انجام می‎پذیرد.
تصمیمات قضایی که مشمول حکم و قرار و دستور و… می‌باشد، در هر مرحله از رسیدگی متفاوت می‌باشد.
قبل از رسیدگی به ماهیت و محتوا دعوی و دادخواست، دادگاه این اختیار را دارد تا با صدور قرار به رسیدگی خاتمه دهد.
پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه با صدور حکم، مراجع قضائی اعلام نظر می‌کنند.

در هر مرحله از رسیدگی رأیی که صادر می‌شود قطعا به ضرر یکی از طرفین دعوی می‌باشد.
اما قانون‌گذار در راستای اجرای عدالت قضایی و همچنین زایل نشدن حقوق اشخاص، برای اشخاصی که فکر می‌کنند رأی به صورت ناعادلانه صادر شده است امکان دادخواهی مجدد را مقرر نموده است.

حقوق‌دانان آن را تحت عنوان طرق اعتراض به آراء مورد بررسی قرارداده اند.
شیوه اعتراض به آرا کیفری و حقوقی شبیه به هم می‌باشد که عبارتند از: واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.چگونگی اعمال ماده 477

واخواهی

اعتراض به رأیی می‌باشد که به صورت غیابی صادر شده است.
در این صورت شخصی که رأی نسبت به او به صورت غیابی صادر شده باشد، می‌تواند به رأی صادر شده تحت عنوان واخواهی اعتراض نماید.

تجدیدنظرخواهی

اعتراض به رأیی که در مرحله بدوی (نخستین) صادر شده باشد را، تحت عنوان تجدیدنظر انجام می‌دهند که دارای احکام و شرایط خاص خود می‌باشد.

اعاده دادرسی یا همان به جریان انداختن مجدد پرونده مختومه

نیز یکی از شیوه‌های خاص اعتراض به رأی می‌باشد که قانون‌گذار فقط در چند مورد خاص این نوع اعتراض را می‌پذیرد.

فرجام‌خواهی در واقع رسیدگی مجدد به درخواست حقوقی یا کیفری گفته می‌شود که خود نیز دارای شرایط و احکام خاصی می‌باشد که از مبحث این مقاله خارج می‌باشد.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

اعاده دادرسی در دعاوی کیفری از جمله شیوه‌های فوق‌العاده رسیدگی به دعوی می‌باشد که در دو ماده 474 و 477 آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.چگونگی اعمال ماده 477
گروه وکلای کیفری، موسسه حقوقی مهرپارسیان، به بررسی ماده 477 پرداخته است.

سوالات مهمی که درباره چگونگی اعمال ماده 477

 1. ماده 477 آیین دادرسی کیفری چیست؟
 2. چه مواردی قابلیت اعمال ماده 477 را دارند؟
 3. چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعمال ماده 477 نمایند؟
 4. رویه قضایی اعمال ماده 477 چگونه است؟
 5. دستگاه‌های اجرایی از چه طریقی می‌توانند اعمال ماده 477 نمایند؟
 6. بهترین وکیل در حوزه اعمال ماده 477 چه وکیلی است؟

ماده 477 آیین دادرسی کیفری چیست؟

مطابق ماده 477، رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد که در صورتی که هر تصمیم قضایی اعم از رأی و قرار و دستور صادره در مراجع قضایی اعم از شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه، برخلاف شرع تشخیص دهند، اجازه رسیدگی مجدد به آن پرونده را صادر می‌نمایند.

در همین خصوص ماده 477 آیین دادرسی کیفری، بیان می‌دارد که:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور، ارسال می‌نماید.

تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصص یافته است رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی (ظاهری) و ماهوی (محتوایی) به عمل می آورند و رای مقتضی (مناسب) صادر می نمایند.چگونگی اعمال ماده 477

چه مواردی قابلیت اعمال ماده 477 را دارند؟

از آنجایی که استفاده از ماده 477 نوعی اعتراض به رأی محسوب می‌شود، تصور براین است که نمی‌توان از قرارهای صادر شده یا آرای شورای حل اختلاف چنین اعتراضی نمود.

اما براساس تبصره‌های ماده 477، در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توان نسبت به تمام تصمیمات قضائی حتی دستور موقت دادگاه‌ها و آرای شورای حل اختلاف در صورت تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه چنین اقدامی نمود.

وکیل تنظیم لایحه 477

در واقع ملاک اعمال ماده 477 در اعتراض به چه آرایی، تشخیص رئیس قوه قضائیه در خلاف شرع بودن رای یا قرار یا دستور می‌باشد.چگونگی اعمال ماده 477

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی (نخستین)، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعمال ماده 477 نمایند؟

بر اساس ماده5 دستورالعمل اجرایی ماده 477 اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دستگاه‌های دولتی، که مدعی هستند که در روند رسیدگی حقی از آنها زایل شده است و تمام مراحل رسیدگی هم نتوانند احقاق حق نمایند.

در صورت داشتن دلایل کافی، تنها راهی که برای احقاق حق برایشان باقی می‌ماند اعمال ماده 477 می‌باشد.

علاوه بر اشخاص متضرر، در تبصره3 ماده 477 اشخاصی را نام برده است که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها اگر با مواردی برخورد نمایند می‌توانند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت (دلیل) دیگری باشد.چگونگی اعمال ماده 477

رویه قضائی اعمال ماده 477 چگونه است؟

قانون‌گذار در سال 1392 با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 را برای اعاده دادرسی و احقاق حقوق متضررین پیش‌بینی کرده است و در سال1398 دستورالعمل اجرایی این ماده توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ گردید.

دستورالعمل اجرایی ماده 477

بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

بهترین وکیل کیفری تهران

رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.چگونگی اعمال ماده 477

قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل (با ارائه دلیل) به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند.

روسای حوزه‌‌‌‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رای، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر گلاسه پرونده، شماره دادنامه (حکم)، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به همراه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید.

رئیس کل دادگستری استان، در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید.

شعبه مرجوع الیه موظف است بر مبنای نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی (محتوایی) را معمول و اقدام به صدور رای نماید.

دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رای نسخه ای از رای دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رای جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

دستگاه‌های اجرایی از چه طریقی می‌توانند اعمال ماده 477 نمایند؟

دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه (حکم) صادره داشته باشند، می‌توانند به صورت ذیل اقدام کنند.چگونگی اعمال ماده 477

‌‌‌ درخواست خود را با ذکر گلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه (همراه) تصویر دادنامه (حکم) یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.

مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند.
بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در حداقل زمان به ضمیمه (همراه) پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

اگر اعمال ماده 477 نماییم، تکلیف حکم صادره چه می‌شود؟

اصولا در خصوص ماده ماده8 دستورالعمل اجرایی ماده 477 در این خصوص چنین بیان می‌دارند:

چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.چگونگی اعمال ماده 477
تبصره‌‌‌‌- با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

بهترین وکیل در حوزه اعمال ماده 477 چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در حوزه اعمال ماده 477، وکیلی است که علاوه بر دانش کافی در امور دادرسی مدنی و دادرسی کیفری، به صورت تخصصی در حوزه اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 فعالیت داشته باشد و پرونده‌های زیادی را در خصوص این موضوع پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب رسانده باشد.

به همین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش پرونده در خصوص اعاده دادرسی و اعمال ماده 477، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.چگونگی اعمال ماده 477

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

18 سه نظر

  1. سلام
   در اختیار رئیس قوه قضائیه هست که فعلا برای پذیرش اولیه به رئیس کل دادگستری هر استانی تفویض اختیار شده است.

  1. سلام خیر این دو روش ربطی به هم ندارن دو مواردی که میشه درخواست داد در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند.

 1. سلام. همسرم از من شکایت کیفری ترک انفاق کرده و با وجود اینکه بنده ماهانه نفقه را به کارت ایشان واریز میکردم دادگاه کیفری ۲ بنده را به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر هم رای را تایید کرده. در پرونده همسرم دو نفر شاهد معرفی شده که شهادت آنها کذب بوده . آیا میتونم درخواست ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را مطرح کنم؟به وکیل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری نیاز دارم.

  1. در صورتی که دادگاه صالح حکم قطعی به محکومیت شهود برای شهادت دروغ صادر کرده باشه، موضوع از موارد اعاده دادرسی کیفری طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور خواهد بود.

 2. سلام. بابت بدهی به شخصی در مرداد ماه رای غیابی در دادگاه بر علیه من صادر شده، من سامانه ثنا را با خط شخص دیگری داشتم که دسترسی به آن خط نداشتم و متاسفانه به همین علت ابلاغیه های دادگاه را دریافت نکردم. و در تماسی که وکیل با بنده تماس وکیل شاکی متوجه صدور رای شدم. با دادن وکالت به شخص دیگر، او میتواند حکم دادگاه را بگیرد.
  اگر خودم برای گرفتن حکم به دادگاه مراجعه کنم ، امکان دستگیر کردن من وجود دارد ؟ مطمئن نیستم که حکم جلب گرفته شده یا نه . ممنون میشم راهنمایی فرمایید

  1. سلام وقت به خیر
   برای گرفتن حکم دادگاه نیازی به مراجعه حضوری به دادگاه نیست.
   شما میتونین از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به نسخه چاپ شده رای دسترسی پیدا کنید.
   در صورتی که رای غیابی صادر شده باشه و از تاریخ اطلاع میتونین واخواهی کنید.

 3. سلام وقت بخیر خانم برادرم برای برادرم سال 97 حکم محجوریت گرفتن و این مورد تو دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و اون سال ایشون رو بحث اموال برادرم بابت مهریه اقدام کردن الان ما متوجه شدیم ایشون برادرم قرص های قوی اعصاب میداده و خودشون به عمد با همکاری کس دیگه ای این کار انجام دادن ایا ما الان میتونیم تقاضا اعمال 477 بدیم ؟

  1. سلام صرفا طرفین پرونده که ذینفع محسوب میشن و تحت شرایطی که رای خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده بشه امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

 4. سلام روز بخیر
  همسرم حکم غیابی طلاق گرفتن و نشانی محل سکونت من رو اشتباه دادن من سامانه ثنا نداشتم ابلاغیه برای من نیامده وهمچنین ایشون بابت مهریه ماشین من توقیف کردن و این ماشین منبع درامد من ایا من میتوانم اعمال ماده 477 انجام بدم ؟

  1. سلام و احترام
   اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مواردی که رای خلاف بین شرع و قانون باشه قابلیت اجرا خواهد داشت.

 5. سلام من به مدت 22 سال در ارتش خدمت کرده ام و بعد به جرم سو استفاده از موقعیت شغلی و درگیری شخصی با فردی به مدت 3 سال انفصال از خدمت بهم حکم دادن د رحال حاضر شاکی خصوصی من رضایت دادن و متوجه سو تفاهم پیش اومده شدن ایا من باید از ماده 477 استفاده کنم یا 474 ؟

  1. سلام اعلام گذشت شاکی خصوصی بعد از محکومیت قطعی مشمول هیچ کدام از مواد قانونی برای اعاده دادرسی نیست.
   در این حالت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتونین درخواست تخفیف یا تبدیل حکم داشته باشین.

 6. با سلام و ضمن تشکر از الطاف شما…..
  بنده طی تنظیم دادخواست درخصوص مطالبه نفقه ایام معوقه ام رای بدوی به نفع گرفتم ولی به ناحق طی رای قطعی قاضی حق مطالبه نفقه ایام گذشته رو به من نداد و من طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی اعتراضم روئ عنوان کردم خواستم بپرسم که بصورت تقریبی چه مدت زمان طول میکشه تا ابلاغ نهایی در این خصوص حاصل بشه؟

 7. سلام روز بخیر من حکمی بهم ابلاغ شده و من ۳ ماهی به خاطر شرایطم بستری بودم و تو حکم نوشته مهلت واخواهی دارم این مورد چه حقی ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   اعتراض به رای میباشد که به صورت غیابی صادر شده است.
   در این صورت شخصی که رای نسبت به او به صورت غیابی صادر شده باشد، میتواند به رای صادر شده تحت عنوان واخواهی اعتراض نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.