5/5 - (27 امتیاز)

با معرفی وکیل اثبات وقوع بیع همراهتان هستیم.

همه ما در زندگی روزانه خود به طور متناوب با بیع سر و کار داریم. با خرید یا فروش هر چیزی، ما یک عقد بیع را انجام می‌دهیم.

بیع به معنی خرید و فروش است و با توجه به موضوع عقد بیع، اسم بیع تغییر می‌کند.مثلا بیع خانه، بیع ماشین و…

دعوی اثبات وقوع بیع، از جمله دعاوی است که معمولا در خرید وفروش اموال مهم مثل خانه یا ماشین یا طلا و… مطرح می‌گردد.

گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهرپارسیان، به بررسی ابعاد مختلف اثبات وقوع بیع، پرداخته است.

سوالات مهم در خصوص موضوع اثبات وقوع بیع

بیع چیست؟
دعوی اثبات وقوع بیع چیست؟
در چه مرجعی باید دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود؟
چه دادگاهی به دعوی اثبات وقوع بیع رسیدگی می‌نماید؟
برای اثبات بیع از چه دلایلی می‌توانیم استفاده کنیم؟
دعوی اثبات وقوع بیع ملک چگونه است؟
بهترین وکیل در حوزه اثبات وقوع بیع، چه وکیلی است؟

در قانون مدنی ایران بیع به چه معنی است؟

در قانون ایران عقد یا قرارداد، به عملی گفته می‌شود، که با توافق دو اراده ایجاد می‌شود. یعنی دو نفر با هم توافق می‌کنند که یک طرف مالی را بفروشد و طرف دیگر با پرداخت بهای آن، مال را بخرد.

به این نوع توافق در خرید و فروش اموال بیع گفته می‌شود. به طورمثال یک نفر می‌خواهد ماشین خود را بفروشد، و یک نفر با او توافق می‌کند که با پرداخت مبلغی آن را بخرد.

چگونگی اعمال ماده 477

به این عمل انجام شده بین طرفین(فروشنده و خریدار) که منجر به انتقال ماشین از یک شخص به شخص دیگر شد، بیع گفته می‌شود.

در اصطلاح حقوقی به شخصی که مال خود را می‌فروشد، بایع و به شخصی که مالی را خریداری می‌نماید، خریدار می‌گویند و به مالی که در نتیجه عقد انتقال می‌یابد، مبیع گفته می‌شود.

ماده338 قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

دعوی اثبات وقوع بیع چیست؟

همان‌گونه که بیان شد، برای خرید و فروش هر مال، غالبا از عمل حقوقی بیع استفاده می‌شود. برای خرید و فروش اموال، می‌توان به صورت شفاهی و با گفتگو و حرف زدن برای انتقال مال، توافق نمود و هم به صورت کتبی توافق نمود.

در دعوی اثبات وقوع بیع، مالی به صورت توافق شفاهی به دیگری منتقل می‌شود و بعد بر سر اینکه بیع بین طرفین واقع شده است یا خیر، اختلاف پیش می‌آید.

در چنین مواقعی دعوی اثبات وقوع بیع مطرح می‌گردد. به طور مثال، یک شخص به صورت شفاهی(با حرف زدن) با برادر خود توافق می‌کند که خانه خود را به او انقال دهد و در عوض انتقال خانه خود، از او مبلغی را دریافت نماید.

پس از مدتی شخصی که پول را دریافت کرده است از انتقال خانه خودداری می‌کند، در اینجا شخص برای احقاق حق خود و گرفتن خانه، دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح می‌کند.

بنابراین طرفین دعوی اثبات بیع، خریدار و فروشنده مال مورد توافق می‌باشند.

برای طرح اثبات بیع، شخصی که خواهان اثبات بیع باشد خواهان دعوا گفته می‌شود و شخصی طرف قرارداد، خوانده دعوی اثبات بیع می‌باشد.

همچنین اگر مال به نمایندگی از شخص دیگری به فروش رفته باشد، علاوه بر نماینده، مالک مال هم می‌توان به عنوان خوانده تعیین نمود.

دعوی اثبات وقوع بیع، گاهی اوقات به عنوان دعوای متقابل طرح می‌شود. دادخواست دعوای متقابل، در مقام دفاع از دعوای دیگر طرح می‌شود.

وکیل ملکی آنلاین شمال تهران

به طور مثال می‌توان در دعوای تایید اقاله( اقاله یکی از مواردیست که با آن می‌توان قرارداد را به هم زد و در دعوای تایید اقاله، از دادگاه خواسته می‌شود، به هم خوردن معامله را تایید نماید)، دعوای متقابل اثبات وقوع بیع را مطرح کرد.

به طور مثال شخصی یک عدد خودرو از یک نفر خریداری نموده است و پس از مدتی بدون اطلاع طرف مقابل، اقدام به طرح دعوای تایید اقاله نموده است، طرف مقابل دعوا که خوانده گفته می‌شود، در مقابل دعوای تایید اقاله، دعوای اثبات وقوع بیع را مطرح می‌نماید.

در چه مرجعی باید دعاوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود؟

طرح هرگونه دعوی به موجب دادخواست یا شکوائیه انجام می‌گیرد.

در سیستم قضائی ایران، دعاوی با توجه به موضوع آنها در دادگاه‌های مختلفی مطرح می‌گردند. مثلا دعاوی که مربوط به امور خانواده باشند، مثل طلاق، در دادگاه خانواده مطرح می‌گردند.

دعاوی که براثر وقوع جرم مطرح می‌گردند، مثل سرقت، دعاوی کیفری نامیده می‌شوند، و در دادگاه‌های کیفری به موجب، شکوائیه، مطرح می‌گردد.

اما دعوی اثبات وقوع بیع، در نتیجه اختلاف بر اثر توافق مطرح می‌شود که باید در دادگاه حقوقی و به موجب دادخواست، مطرح گردد.

ثبت دادخواست اثبات وقوع بیع، توسط وکلای دادگستری از طریق سیستم خودکاربری وکلا، انجام می‌گیرد.

اگر اشخاص بخواهند، خودشان اقدام به ثبت دادخواست اثبات وقوع بیع نمایند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام به ثبت دادخواست نمایند.

چه دادگاهی به دعوی اثبات وقوع بیع رسیدگی می‌نماید؟

با توجه به موضوع توافق که در نتیجه منجر به تحقق عقد بیع شده است، دادگاه‌های متفاوتی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند.

چنانچه موضوع بیع، مال غیرمنقول( به اموالی گفته می‌شود که نتوان آنها را از جایی به جای دیگر انتقال داد، مثل خانه) باشد، دادگاهی به دعوا رسیدگی می‌کند، که در محل آن مال غیرمنقول باشد.

مشاوره حقوقی ملک شهر قدس

در سایر موارد برای دعوی اثبات بیع، دادگاهی صالح است که یا محل اقامت( جایی که شخص درآنجا زندگی می‌کند) خوانده باشد، یا توافق در آنجا صورت گرفته باشد.

برای اثبات بیع از چه دلایلی می‌توانیم استفاده کنیم؟

همان‌گونه که بیان شد نقل و انتقال اموال اکثرا به موجب عقد بیع صورت می‌گیرد. در یک نوع تقسیم‌بندی، حقوق‌دانان، عقد بیع را به عقد رضایی و عقد تشریفاتی تقسیم می‌نمایند.

بیع رضایی: به بیعی گفته می‌شود، که فقط با قصد و رضای طرفین واقع می‌شود و نیاز به تشریفات دیگری ندارد.
به این صورت که شخص با بیان اینکه مال خود را می‌فروشم، قصد خود را از فروش مال خود بیان می‌کند و طرف مقابل با گفتن اینکه می‌خرم، قصد خود را از خرید مال بیان می‌کند.

به این ترتیب عقد بیع رضایی محقق می‌شود.

بیع تشریفاتی:

بیع تشریفاتی، در مقابل بیع رضایی قراردارد، یعنی علاوه بر بیان قصد خود مبنی بر فروش یا خرید مال، باید یکسری تشریفات را برای تحقق بیع انجام دهند.
برخی از تشریفات در مرحله تحقق عقد بیع می‌باشد، برخی از تشریفات برای مراجع ثبتی و قضائی لازم می‌باشند.

مثلا خرید و فروش اموال دولتی، دارای تشریفات خاصی می‌باشد. یا در دعوی اثبات بیع املاک، مراجع قضائی، شخصی را مالک می‌‌دانند که دارای سند رسمی می‌باشد.

بنابراین در خرید و فروش هر مالی، اصل بر این است که با گفتگو هم عقد محقق می‌شود.

در همین خصوص قانون مدنی در ماده339 بیان می‌دارند:

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

از جمله ادله‌ای که وکیل اثبات وقوع بیع با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تحقق بیع می‌تواند در دادخواست خود، به آنها استناد نماید، عبارتند از اصل رضایی بودن عقود، شاهدینی که هنگام گفتگو مبنی بر بیع آنجا حضور داشته‌اند، رسید پرداخت مبلغ، سوگند خوردن و…

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

دادگاه پس از بررسی شرایط تحقق عقود که هم دارای شرایط عمومی می‌باشد(شرایط عمومی تحقق عقد به شرایطی مثل اهلیت طرفین قرارداد، مورد معامله، قصدطرفین و… که در تمام عقود یکسان می‌باشد) و هم شرایط اختصاصی( منظور شرایط اختصاصی تحقق بیع، مثل مالی که به فروش می‌رود یا مالی که خریداری می‌شود.) رای به اثبات وقوع بیع می‌دهد.

دعوی اثبات وقوع بیع ملک چگونه است؟

دعوی اثبات وقوع بیع در خصوص املاک ثبتی و املاکی که به ثبت نرسیده‌اند مطرح می‌گردد.

در این دعوا خواهان با اثبات وقوع خرید وفروش(بیع) ملک، خواهان الزام شخص به تنظیم سند رسمی ملک به نام خود می‌باشد.

دعوی اثبات وقوع بیع با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفاوت دارد، به این لحاظ که در دعوی اثبات وقوع بیع، می‌خواهیم ثابت کنیم که بیع اتفاق افتاده است یا خیر.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در وقوع بیع شک نداریم و می‌دانیم که بیع محقق شده است اما فروشنده سند ملک را به نام خریدار، نمی‌زند.

این دو دعوا را می‌توان ضمن یک دادخواست ارائه داد، و برخی فقط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح می‌کنند .

بهترین وکیل در حوزه اثبات وقوع بیع، چه وکیلی است؟

در دعوی اثبات وقوع بیع، به لحاظ اینکه باید یک عمل حقوقی ارادی اثبات گردد، باید به تمام اصول و قواعد فقهی و قوانین مربوط به عقد بیع و همچنین، ادله اثبات دعوی حقوقی اشراف کامل داشت.

به همین دلیل حضور یک وکیل دادگستری خبره، در دعوی اثبات وقوع بیع، بسیار ضروری است و نقش بسیار مهمی در احقاق حق ناشی از بیع صورت گرفته، را خواهند داشت.

بهترین وکیل در حوزه اثبات وقوع بیع، وکیلی است، که علاوه بر تسلط کافی بر قوانین و اصول فقهی و ادله دادرسی، با تکیه بر تجارب و سابقه کاری خود، پرونده‌های زیادی را در این حوزه، در مراحل مختلف دادرسی، پذیرفته و به نتیجه مطلوب رسانده و رضایتمندی موکلین خود را به همراه داشته باشد.

وکیل ملکی آنلاین در تهران

به همین منظور، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره، پذیرش و پیگیری پرونده، در زمینه اثبات وقوع بیع، به شما مخاطبان گرامی، معرفی می‌گردد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *