استفاده غیر مجاز از نام بانک

4.9/5 - (55 امتیاز)

با بررسی موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک همراه شما هستیم.

نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ابتدای شروع دوره جدید حاکمیتی مبتنی بر بانکداری دولتی بود، اما در 20 سال اخیر، نظام بانکداری خصوصی نیز در ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر همه بانک ها و موسسات اعتباری در ایران عمل می کرند. تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات نظارت بر بانک مرکزی به صورت بخشنامه و دستورالعمل به همه مراکز مالی اعلام می شود. مراکز مالی و اعتباری نیز مکلف به پیروی از این رویه ها هستند.

تشریح حقوق بانکی با توجه به تحولات گسترده در این حوزه، مهارت خاصی می طلبد. شاید با جستجوئی ساده در موتور جستجوگر گوگل نتیجه‌ ای بالغ بر میلیون ها وکیل مدعی وکالت تخصصی حقوق بانکی یافت شود. اما در عمل باید مشخص شود که برای انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران چه باید کرد.

در گروه وکلای مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک

 1. راه های انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی چیست؟
 2. انواع مراکز بانکی، مالی و اعتباری در ایران چه می‌ باشند؟
 3. مجازات استفاده غیر مجاز از نام بانک چیست؟
 4. مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده چیست؟
 5. . بهترین وکیل متخصص در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک کیست و دارای چه ویژ‌گی هایی می‌ باشد؟
وکیل پرونده های بانکی

راه‌ های انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی

 • انتخاب با معرفی دوستان و اقدامی که قبلا شکایت حقوقی یا کیفری علیه بانک داشته اند.
 • بررسی عملکرد و رزومه کاری وکیل.
 • مطالعه مطالب و مقالات و نمونه لوایح و دادخواست های وکیل.

حال به بحث اصلی درباره استفاده غیر مجاز از نام بانک در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

انواع مراکز بانکی، مالی و اعتباری در ایران

اول: بانک ها (خصوصی، دولتی، مجاز و غیر مجاز)

با تصویب شورای انقلاب و در راستای اجرای قانون ملی شدن بانک ها و موسسات اعتباری، لایحه قانونی اداره امور بانک ها در تاریخ 02/07/1358 ابلاغ شد:

ارکان بانک
مجمع عمومی، شورای عالی، هئیت مدیره، مدیر عامل و بازرسان قانونی بانک.

اساسنامه هر بانک باید پس از تایید شورای عالی بانک ها به تصویب مجمع عمومی برسد و شامل هدف و موضوع، نحوه اداره، و سایر وظایف و اختیارات قانونی باشد. مدیرعامل هر بانک با پیشنهاد شورای عالی بانک از طرف مجمع عمومی بانک ها انتخاب می شود.

اجازه فعالیت بانک های خصوصی در ایران

بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، اولین بانک خصوصی ایران در سال 1379 تاسیس شد. تاسیس بانک های خصوصی با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام شد. ماده واحده اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی در تاریخ 21/01/1379 تصویب شد که دست مایه تشکیل بسیاری از موسسات اعتباری و بانک غیر مجاز در ایران شد.

دوم: موسسات مالی اعتباری غیر بانکی

موسسه اعتباری از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی، به تامین منابع مالی پرداخته و از طریق تخصیص اعتبار و تسهیلات به متقاضیان، واسطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر می شود.

انواع موسسات اعتباری

الف: موسسه اعتباری تخصصی

اینگونه موسسات صرفا در یکی از فعالیت های تخصصی با تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص فعالیت اقتصادی می نمایند.

ب: موسسه اعتباری عمومی

موسسه اعتباری که فقط مجاز است در قالب شرکت سهامی عام و با عرضه سهام با نام، اقدام به فعالیت در چندین رشته اقتصادی نماید. موسسه اعتباری عام با سرماه حداقل سه هزار میلیارد ریال قابل تاسیس است.

نحوه رسیدگی به شکایت در بانک مرکزی

وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و عدم استفاده از نام بانک توسط موسسات اعتباری غیر مجاز که هنوز موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی نشده اند، به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون نتوانسته به این وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کند.

هر از چندگاهی شاهد فروپاشی یکی از این موسسات اعتباری غیر مجاز و تضییع حقوق مردم و تشکیل پرونده های کیفری و حقوقی در سطح ملی و به اصطلاح کثیر الشاکی هستیم.

چرا که برای فعالیت اینگونه موسسات شروط سه گانه ای لازم است که به آن ها خواهیم پرداخت.

بنابراین استفاده غیر مجاز از نام بانک توسط این موسسات علاوه بر قابلیت تعقیب کیفری، متضمن جبران خسارت نیز می باشد.

صندوق و بانک قرض الحسنه

دو نهاد تخصصی امور بانکی عبارتند از بانک و صندوق قرض الحسنه که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

صندوق قرض الحسنه

موسسه ای است که هم در تجهیز منابع و هم در تخصیص منابع فقط از قرارداد قرض الحسنه استفاده می کند. مستند تشکیل آن ها نیز مواد 584 و 585 قانون تجارت است. هدف از تاسیس آن جذب منفعت و تقسیم سود بین اعضا نیست. بلکه قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است که از جنبه حقوقی مانند احکام قرض است.

صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت نموده و بخشی از فعالیت های بانکداری کشور را در اختیار دارند. این صندوق ها مکلف اند 10 تا 15 درصد کل حساب های پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.

بانک قرض الحسنه

برابر دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها مصوب 26/12/1386 هئیت وزیران در جهت گسترش قرض الحسنه در کشور و بهره گیری از ظرفیت های قانونی کشور تاسیس بانک قرض الحسنه به رسمیت شناخته شد. حداقل سرماه بانک پانصد میلیارد ریال است. بانک قرض الحسنه برای تکمیل سرمایه می تواند به پذیره نویسی عمومی سهام اقدام نماید. طبق مواد 29 و 31 دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کارمزد با درصد مشخص و کسب سود مستقیم با اجازه خرید اوراق مشارکت تجویز شده است.

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز

برای شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری دریافت مجوزهای سه گانه از بانک مرکزی ضرورت دارد.
موافقت اصولی، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت را در ادامه توضیح خواهیم داد.

الف: موافقت اصولی

عبارت است از؛ موافقت نامه ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از دریافت و بررسی درخواست، اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی، و سایر مدارک متقاضی و تطبیق با ضوابط بخش تعاونی صادر می نماید.

ب: مجوز تاسیس

عبارت است از؛ موافقت بانک مرکزی با تاسیس شرکت تعاونی اعتبار پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب جلسه 1092 مورخ 03/06/1386 شورای پول و اعتبار.

ج: مجوز فعالیت

عبارت است از؛ مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی برای شروع فعالیت شرکت تعاونی اعتبار که با وصف مذکور، قانونگذار، شرکت های تعاونی اعتبار را فقط در خصوص موافقت اصولی معاف نمود، نه مجور تاسیس و فعالیت.

ضمانت اجرای فعالیت بانک غیر مجاز

کلیه معاملات و عقود و تسهیلات بانکی موسسات فاقد مجوزهای مذکور به جهت امری بودن مقررات پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا باطل است.

بانک غیر مجاز چیست؟

زمانی بانک غیرمجاز امکان حیات یافت که برخی موسسات صرفا با ثبت آن به اسم بانک در ثبت شرکت ها، بدون داشتن مجوز قانونی از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به انجام فعالیت های بانکی اعم از تجهیز منابع (دریافت سپرده های مردم) و تخصیص منابع (انعقاد عقود و تسهیلات بانکی اعم از عقود مشارکتی و مبادله ای) اقدام نمودند.

کلیه عملیات بانکی بانک غیر مجاز فاقد توجیه قانونی و محکوم به بطلان است. عملیات و مقررات پولی و بانکی مربوط به نظم عمومی بوده و قاعده امری محسوب می شود. بنابراین امکان سپردن سرمایه های مردم به موسسات بانکی غیر مجاز وجود ندارد.

کلاهبرداری از طریق فارکس

مجازات استفاده غیر مجاز از نام بانک

ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شدهاستفاده غیرمجاز از نام و علائم استانداردهای ملی یا بین‌ المللی

هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

 1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
 2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
 3. احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی.
 4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌ رود.
 5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌ المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌ المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل متخصص در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک کیست و دارای چه ویژ‌گی هایی می‌ باشد؟

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک هستید، می‌ توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌ المللی مهر پارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری متانکلائی را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک می‌ توانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی بین‌ المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

برترین مشاور حقوق بانکی ایران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری متانکلائی
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک 

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *