وکیل رشا و ارتشا

وکیل رشا و ارتشا

وکیل رشا و ارتشا


5/5 - (91 امتیاز)

با بررسی ماهیت جرم رشا و ارتشا توسط وکیل رشا و ارتشا همراهتان هستیم.

 

به گفته وکیل رشا و ارتشا، این دو جرم از مهمترین نمونه‌ های فساد اقتصادی در نظام‌ های حقوقی مختلف، می‌ باشند.

بررسی ماهیت، شرایط تحقق، آثار، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا

از جمله جرایمی که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب و موجب تزلزل آن می‌ شود، جرم رشا و ارتشا است. کارمندان دولت در چارچوب قانون و آئین‌ نامه ‌ها، موظف به انجام وظیفه و تکالیف قانونی خود هستند، اما گاهی کارمندان اداره ­ها و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص یا دادن وعده ‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌ کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که به ­موجب قانون وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌ شود، جرم در حقوق است و ارتشا نام دارد و در مقابل گاه هم افراد در قبال انجام یا عدم انجام کار با دادن مال یا وجه یا سند را وادار به ارتکاب جرم می­ نمایند که به پرداخت رشوه توسط این شخص یا اشخاص رشا گفته می‌ شود و از جمله جرایمی است که خلاف نظم‌ عمومی ‌جامعه است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و غیرقابل گذشت است.

رشوه

رشوه عبارت است از؛ دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی.

ارتشاء یا رشوه گرفتن

ارتشاء به ­معنای اخذ وجه مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

رشا یا رشوه دادن

رشا به معنی دادن مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی اشخاص به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

جرم رشا

شخص رشوه ‌دهنده است، در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مامور دولت است وجه یا سند می ­دهد، راشی محسوب می­ شود، به تعبیر دیگر هرکس با آگاهی و عمدی برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیرمستقیم بدهد.

جرم ارتشا

مرتشی شخصی است که اقدام به گرفتن رشوه می‌ کند، در واقع مامور گیرنده وجه کسی که در نظر راشی صالح برای انجام آن بوده است، مرتشی تلقی می ­شود، به ­تعبیر دیگر هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌ های دولتی یا سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به ­خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان ­های مزبور می‌ باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بطورمستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.

کودک آزاری توسط مادر

نکته: اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری ازقبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشا نداشته است، در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می­ شود، بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل رشا و ارتشا در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ارکان اصلی تحقق جرم رشا و ارتشا

 • مرتکب کارمند دولت باشد،
 • آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا

 • وابستگی استخدامی شخص مرتشی به نهادهای و موسسه ­های دولتی مذکور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،
 • کشف وجه مورد ادعا از متهم،
 • رضایت مرتشی به اخذ وجه،
 • قبول وجه، مال یا سند از سوی شخص مرتشی،
 • توافق، تبانی و وحدت قصد شخص مرتشی با شخص رشوه دهنده،
 • علم و آگاهی کامل طرفین از عمل مجرمان.

برخی از مصادیق رشوه

 • گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
 • اخذ مالی بلاعوض.
 • اخذ مالی به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهری به قیمت معمولی و واقعی.
 • فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
 • اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌ باشد.
 • اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌ شود؛
 1. هرگونه ابراء وام بدون رعایت ضوابط،
 2. هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط،
 3. پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد،
 4. گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص،
 5. اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف نسبت به حقوق، مزایا و امتیازهای دریافتی گردد.

نوع جرم رشا و ارتشا

جرم ارتشا، جزو دسته جرایم مطلق بوده و فارغ از نتیجه دهی یا ناکام ماندن آن، تأثیر در جرم انگاری و مجازات مرتشی نخواهد داشت، یعنی نیاز به نتیجه ندارند، همین­ که شخصی رشوه بدهد و یا رشوه دریافت نماید، این جرایم واقع می ­شوند و نیاز نیست عمل مورد توافق واقع گردد.

مجازات مرتشی (رشوه گیرنده)

 • اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
  به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم ­طراز مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
  به انفصال دائم از مشاغل دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیرکل یا‌ هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
  از 1سال تا 3 سال حبس،
  جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
  انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
  از 1سال تا 3 سال حبس،
  جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
  انفصال دائم از مشاغل دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
  به 2 تا 5 سال حبس،
  جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
  انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
  تا ۷۴ ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
  به 2 تا 5 سال حبس،
  جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
  انفصال دائم از خدمات دولتی،
  تا ۷۴ ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
  به 5 تا 10 سال حبس،
  جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
  انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
  تا ۷۴ ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
  به 5 تا 10 سال حبس،
  جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
  انفصال دائم از خدمات دولتی،
  تا ۷۴ ضربه شلاق.

مجازات راشی (رشوه دهنده)

 • ضبط مال به نفع دولت،
 • لغو امتیاز تحصیل شده از طریق ارتشا،
 • حبس از ۶ ماه تا ۳ سال،
 • تا ۷۴ ضربه شلاق.

جهت دریافت مشاوره با وکیل رشا و ارتشا در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

معاونت در جرم رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا

بطور عمومی معاونت در جرم رشا و ارتشا به­ عنوان نوعی پوشش و در راستای تسهیل یا مخفی کردن عمل ارتشا صورت می گیرد و شخص معاون می ­تواند اعمالی از جمله واسطه ­گری، انتقال مال یا وجه به شخص مرتشی یا مراتب مذاکرات مابین رشوه دهنده و رشوه گیرنده را انجام دهد.

وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی

لازم به ذکر است که، برای اجرای مجازات معاون ارتشا ارتباطی میان اینکه او از سمت کدام یک از طرفین گماشته شده است وجود ندارد.

مجازات معاونت در جرم رشا و ارتشا

مجازات معاون جرم ارتشا برابر با مجازات رشوه ­گیرنده و از آن جایی که میزان مجازات رشوه گیرنده منتاسب با مبلغ رشوه مشخص می شود، مجازات معاونت در این جرم نیز برابر با همان مقداری است که برای رشوه گیرنده تعیین می شود.

مجازات شروع به جرم رشا و ارتشا

 • اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به انفصال موقت از تا 6 ماه خدمات دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم ­طراز مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه پائین­ تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 1 سال حبس،
 • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
 • انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 3 سال حبس،
 • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
 • به انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی.
 • اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 2 سال حبس،
 • جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
 • انفصال موقت تا 6 خدمات دولتی،
 • تا 31 ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم­ طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 5 سال حبس،
 • جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
 • انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
 • تا 31 ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 5 سال حبس،
 • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
 • انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی،
 • تا 31 ضربه شلاق.
 • اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
 • به 10 سال حبس،
 • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
 • انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
 • تا 31 ضربه شلاق.

جرم در حکم رشا و ارتشا

طبق قانون مجازات اسلامی جرم در حکم ارتشا عبارت است از اینکه؛ یکی از داوران و ممیزان (دارایی) و کارشناسان (رسمی دادگستری)، خواه توسط دادگاه معین شده باشند، خواه توسط طرفین، در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید.

مجازات جرم در حکم ارتشا

 1. مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) به شرح ذیل عبارتند از؛
 • حبس از 6 ماه تا 2 سال،
 • مجازات نقدی از ۲۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال.
 1. مجازات راشی (رشوه دهنده) نیز عبارتند از؛
 • ضبط وجه یا مال به نفع دولت.

مجازات قانونی رشا و ارتشا از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشا مشدد)

 1. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهند شد؛
 •  استرداد اموال کسب شده،
 • رد اموال کسب شده به دولت،
 • جزای نقدی معادل مجموع اموال،
 • انفصال دائم از خدمات دولتی،
 • حبس از 15 سال تا حبس ابد.
 1. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند و موجب افساد فی الارض باشند به مجازات «اعدام» خواهد بود.

مجازات واسطه­ ارتکاب جرم رشا و ارتشا

هرکس در خصوص رشوه دادن و رشوه گرفتن نقش واسطه ­گری ایفا نماید، یعنی با آگاهی و عمد با دخالت خود سبب دادن رشوه را فراهم کند، از جمله؛ مذاکره جهت جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع یا جلب موافقت کارمند برای دریافت مال یا سند پرداخت وجه، به مجازات رشوه ­دهنده محکوم می ­شود.

مرتکبین جرم ارتشا

1- مامورین دولتی

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ­های دولتی یا سازمان ­های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی را در صورت دریافت مال مرتشی می­ داند.

دادخواست حقوقی خیانت در امانت

2- داوران، ممیزان و کارشناسان

طبق کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اشخاص ذیل اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، اگر در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، را مشمول جرم ارتشا می­ داند.

 •  داوران،
 •  ممیزان،
 • کارشناسان.

3- نظامیان

طبق قانون جرایم نیروهای مسلح هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی‌ دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد.

موارد تخفیف و معافیت راشی از مجازات
قبل از کشف جرم

در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می­ شود.

ضمن تعقیب

اگر راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌ شود و امتیاز نیز لغو می ­گردد.

اضطرار در پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه‌ دهنده) برای پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی مضطر بوده باشد و جرم را اطلاع بدهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

گزارش پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی را گزارش دهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

شکایت از پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) از پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی شکایت کند و به نوعی جرم ارتشا گزارش کند، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل رشا و ارتشا در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشا و ارتشا

جرم رشا و ارتشا در زمره جرایم عمومی است و تحقیق و کشف جرم ارتشا در صلاحیت دادسرای ویژه کارکان دولت و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و این رسیدگی جدا از تحقیق و بررسی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است و تحقیق و کشف جرم رشا در صلاحیت دادسرا و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

همچنین دادگاه کیفری تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در این ­صورت ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه صالح دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع می ­شود، یعنی رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می ­باشد.

مالکیت راشی نسبت به موضوع رشوه

برای تحقق جرم رشا یا ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می ­دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشوه می باشد، جهت تحقق این جرم لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود، بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشاء و ارتشا باشد جرم محقق خواهد شد.

گذشت در ارتکاب جرم رشا و ارتشا

جرم ارتشا جزو دسته جرایم غیرقابل گذشت بوده و دارای جنبه عمومی و مخل امنیت جامعه می ­باشد، بنابراین بخشش از سمت هر شخص متضرری، تأثیری در مجازات یا رفع محکومیت شخص خاطی نخواهد داشت.

نکته ­های مهم تحقق جرم رشا و ارتشا

 • راشی باید به پرداخت وجه یا مال یا تسلیم سند محکوم شود،
 • مرتشی باید به دریافت آن وجه یا مال یا سند محکوم شود،
 • در دادن مال (رشا) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می ­دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به­ عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است،
 •  برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی (رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده در مجموع شروع به جرم ارتشا باشد،
 • برای تحقق رشا تسلیم مال توسط راشی (رشوه دهنده) کفایت می ­کند و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که راشی انجام یا وعده داده، در مجموع شروع به جرم رشا باشد،
 • در صورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تأثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد، زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می­ شود،
 • صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد، جرم رشوه دادن محسوب می­ شود،
 •  قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم ارتشا است، بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می ­دهد، البته چون وجهی اخذ یا وصول نشده است، نمی ­توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود،
 • اگر فرد گیرنده مال، کارمند نباشد عمل ارتکابی او حسب مورد ممکن است اخاذی یا کلاهبرداری باشد، بنابراین در این حالت، مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی ­شود و پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی­ گردد و طبق قانون پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی ­باشد،
 • ماهیت این جرم به نحوی است که فقط توسط کارکنان دولت انجام خواهد شد و افراد عادی نمی‌ توانند مرتکب جرم ارتشا شوند؛ مگر اینکه رشوه بدهند یا واسطه باشند،
 • رشد این جرم در سیستم اقتصادی یک کشور موجب فساد در جامعه و دولت و همچنین بی‌ اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی می‌ گردد،
 • برخلاف اغلب جرایم، اکثر کشف جرم ارتشا توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است،
 • اگر متهم یعنی رشوه گیرنده بنا به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفاء یکی دیگری نیز منتفی می ­گردد و وقتی که حکم برائت متهم از دادن رشوه صادر می­ شود، دیگر وجه حاصله ضبط نمی­ گردد،
 • اگر انجام یا عدم انجام کاری که کارمند بابت آن وجهی را دریافت نموده، مربوط به وظایف سازمانی او نباشد، در این ­صورت آن عمل، رشا و ارتشا نخواهد بود. در تحقق جرم ارتشا مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد نظر توسط مرتشی ضرورتی ندارد، بلکه اخذ مال می ­تواند بعد از انجام کار مورد نظر صورت بگیرد،
 • اگر رشوه دهنده از سمت رشوه گیرنده به عنوان مأمور دولت اطلاع نداشته باشد و یا آگاه باشد اما قصد او از دادن مال، رشوه دادن نباشد در این ­صورت مشمول رشوه گرفتن نخواهد بود،
 • گرفتن رشوه در موردی می ­باشد که انجام یا عدم انجام امر از وظایف مأمور دولت باشد و اگر مأمور دولت در خارج از حدود وظیفه خود وجهی را بگیرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می­ شود،
 • محکومیت تعلیقی مرتشی مانع رفع تعلیق حکم کارگزینی نیست و کارمند به ­رغم حکم تعلیقی می­ تواند دوباره مشغول به کار شود،
 • مال ناشی از ارتشا باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی­ دهد،
 •  انفصال از شغل روز وقوع جرم به مناسبت رشا و ارتشا به معنی این است که اشتغال در مشاغل دیگر در آن اداره بلامانع است،
 • مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نمی­ شود،
 • جرم رشوه گرفتن مربوط به نظم عمومی است و حق الله محض نیست، لذا رسیدگی غیابی آن جایز است،
 • دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام درحالی ­که کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.
انواع مالکیت اراضی

تفاوت میان رشوه و هدیه

رشوه آن مال یا وجه با سندی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده یا گرفته می‌ شود، برای مثال گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می‌ دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی و در معنی رشوه، معاوضه با انجام ­کار یا ترک­ کاری هم­ زمان است.

اما در موضوع هدیه دادن، اصل بر این است که این مال یا شبه مال، بطور مجانی به طرف مقابل اعطا ‌می­ شود، برای مثال شخص به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آن ها دارد، هدیه می‌ دهد.

لازم به ذکر است که، در برخی مواقع هدیه دادن از روی محبت نیست، بلکه به خاطر امری معنوی هدیه می­‌ دهد، برای مثال به مؤمنی به خاطر ایمان او یا به عالمی به خاطر علم او هدیه می‌ دهند و در اینجا غرض و هدف از هدیه دادن، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است و گاهی هم غرض این است که محبت کسی را به خود جلب کردن است تا اگر زمانی به او احتیاج پیدا شد، نیازش برطرف شود. اینجا هم مال را مجانی می‌ دهند، اما غرض او از این بذل مال این است که کاری در حق انجام شود، اما چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجانی داده می‌ شود، در اینجا هم پرداخت رشوه محقق نشده است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل رشا و ارتشا در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

بهترین وکیل متخصص در زمینه رشا و ارتشا کیست و دارای چه ویژ‌گی‌ هایی می‌ باشد؟

بهترین وکیل در خصوص مجازات جرم رشا و ارتشا، وکیلی است که بهترین و بیشترین تاثیر را روی روند پرونده گذارد و در کاهش مجازات نقش داشته باشد.
همچنین دارای تخصص و تجربه در زمینه ارتشا و مجازات آن باشد و از تمامی قوانین مختلف در این مورد آگاهی داشته باشد.

شکایت از مامور رشوه‌گیر

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل رشا و ارتشا هستید، می‌ توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی وکیل رشا و ارتشا را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.
جهت دریافت وقت مشاوره در زمینه رشا و ارتشا، می‌ توانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت مشاوره با وکیل رشا و ارتشا در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

وکیل رشا و ارتشا چیست؟

بطور کلی مجازات ارتشا حبس، شلاق، انفصال (محرومیت) دائم از مشاغل دولتی، ضبط (گرفتن) مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر (مجازات) می‌ باشد اما میزان این مجازات‌ ها براساس جایگاه شغلی مرتکب متفاوت است.

مجازات انفصال از خدمت چیست؟

برکناری و ممنوعیت از شغلی که در حین انجام آن مرتکب جرم شده اند و میزان آن ها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

رشوه چیست؟

رشوه، عبارت است از وجه یا مال یا سندی که مستخدمین دولت، در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان آن‌ها است، دریافت می‌نمایند.

آیا جرم ارتشا قابل گذشت است؟

بر اساس قانون، جرم ارتشا از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد، یعنی لازمه تعقیب و مجازات، شکایت شاکی نمی‌باشد.

شکایت از رشوه به چه شکل است؟

با تنظیم شکواییه و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا از طریق سامانه ثبت و اعلام جرم رشوه خواری است.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل رشا و ارتشا | وکیل اختلاس در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌ های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا

وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا وکیل رشا و ارتشا

6 دیدگاه

 • با سلام و وقت بخیر، فردی شاغل در نیروی انتظامی با درجه بالای نظامی، به اتهام اخذ رشوه به مبلغ رشوه 20 میلیون تومان است، در دادسرای عمومی تحت تعقیب است با صدور کیفرخواست با استناد به مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و…. و مقررات حاکم بر نیرو های مسلح ایا فرد معلق از خدمت می‌گردد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقررات خاصی را در خصوص اخذ رشوه پیش بینی کرده است. بدین ترتیب که ماده 118 قانون مذکور مقرر میکند، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام امر یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ، بیش از 10 میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح میباشد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ارتشا با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام میخواستم بدونم جرم یک سرهنگ نظامی که رشوه گرفته بابت معدوم کردن یک سری مدارک چیه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۱۸ مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده و مجازات آنها را به سه دسته تقسیم کرده و حبسهای ۱ تا ۵ سال، ۲ تا ۱۰ سال و ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.

 • سلام آقای وکیل من همسرم در دیوان محاسبات مشغول به کار هستن و الان متهم شدن به اخذ رشوه من میخواستم بدونم این پرونده کجا رسیدگی میشه و آیا شما وکالت قبول میکنید؟

  • سلام وقت شما بخیر
   رسیدگی به جرم رشا و ارتشا، در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت است. بله، برای هماهنگی تایم مشاوره با آقای دکتر مهری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *