بهترین وکیل کیفری گرگان

بهترین وکیل کیفری گرگان

بهترین وکیل کیفری گرگان


5/5 - (15 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل کیفری در گرگان همراهتان هستیم.

همراهان صفحات مجازی گروه وکلای مهر پارسیان، خواهان معرفی وکیل دادگستری در شهرهای بزرگ ایران شده اند. با افتخار اعلام می کنیم موسسه حقوقی مهر پارسیان، آمادگی پذیرش پرونده در استان گلستان را دارد.

به همین منظور به معرفی بهترین وکیل کیفری گرگان و استان گلستان خواهیم پرداخت.
ضمن اینکه به مباحث حقوق کیفری نیز خواهیم پرداخت.

مسئولیت کیفری چیست؟

توان تحمل بار مجازات به خاطر ارتکاب جرم را مسدولیت کیفری گویند.
به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات: مسئولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است. اکراه در قتل مجوز قتل نیست.

برای تعلق دیه بر ذمه مرتکب لزومی به احراز شرایط مسئولیت کیفری نیست. زیرا در قانون جدید مقنن احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمانی را در خصوص دیه پیش بینی کرده است.

طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری شخصی است. اما به طور استثنائی در دو فرض مقنن مسئولیت ناشی از فعل غیر را پذیرفته است.

طبق ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

پایگاه یکم پلیس امنیت اخلاقی

در چه مواردی امکان مجازات شخص حقوقی وجود دارد؟

بهترین وکیل کیفری گرگان و استان گلستان پاسخ می دهد:

در خصوص مجازات اشخاص حقوقی باید گفت در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

الف: انحلال شخص حقوقی
ب: مصادره کل اموال
ج: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال.
ت: ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال.
ث: ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال.
پ: جزای نقدی.
چ: انتشار حکم بوسیله رسانه ها.

مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمیشود.
لذا اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که به کار تصدی گری مشغولند دارای مسئولیت کیفری هستند.

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود. که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

در فرضی که شخص حقوقی صرفاً برای ارتکاب جرم تاسیس شده است یا ابتدا برای هدفی مشروع تاسیس شده ولی فعالیت خود را تغییر داده وبه فعالیت های مجرمانه منحصر شده است دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید شخص حقوقی را به هر دو مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال محکوم کند.

محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود.

مجازات های مقرر در ماده ۲۰ مجازات های اصلی هستند. مجازات های تکمیلی و تبعی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. به طور کلی جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی از شمول عفو، گذشت شاکی و تخفیف مجازات خارج اند.

لازم به ذکر است در خصوص مجازات اشخاص حقوقی که در جرائم رایانه ای دخیل هستند طبق ماده ۷۴۷ کتاب تعزیرات و ۱۴۳ مجازات عمل می کنیم.

وظایف پلیس امنیت اخلاقی

طبق ماده ۷۴۸ تعزیرات 

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم میشوند.

ماده ۶۹۴ آیین دادرسی کیفری

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است.

در صورتی که شعبه یا واحدزیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخصی حقوقی نیز میباشد.

مجازات قاچاق توسط شرکتها

ماده ۶۷ قانون قاچاق کالا و ارز

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دوتا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم میشود.

رسیدگی به جرم قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
پرونده قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

جرم قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
رسیدگی به پرونده جرم قاچاق مشروبات الکلی ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن)  با دادگاه انقلاب است.

موانع مسئولیت کیفری (عوامل موجهه جرم -اسباب اباحه)

عواملی هستند که به موجب قانون، موجب زوال عنصر قانونی جرم شده و عمل مرتکب دیگر جرم نیست.

لذا مرتکب اصولاً نه تنها مسئولیت کیفری ندارد. که مسئولیت مدنی نیز ندارد. همچنین این عوامل به جهت اینکه عینی هستند شامل حال سایر مداخله کنندگان در جرم (شرکاء و معاونین )نیز می شوند. در صورت تحقق این عوامل در دادسرا منع تعقیب و در دادگاه اصولاً حکم برائت صادر میشود.

اما موانع شخصی مسئولیت کیفری (عوامل رافع)عواملی هستند که اگرچه عمل مرتکب همچنان جرم است، اما به موجب آن مرتکب فاقد مسئولیت کیفری بوده و لذا قابل تعقیب و محکومیت به مجازات نیست.

لذا در این عوامل مرتکب اگرچه مسئولیت کیفری ندارد. اما مسئولیت مدنی وی به قوت خود باقی است. همچنین این عوامل به جهت اینکه شخصی هستند شامل حال سایر مداخله کنندگان در جرم یعنی شرکاء و معاونین نمی شود و در صورت تحقق این عوامل چه در دادسرا و چه در دادگاه اصولاً قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.

زنا زن شوهردار با پسر مجرد

مجازات شروع به قتل چیست؟

وکیل تخصصی پرونده کیفری گرگان توضیح می دهد:
در مورد شروع به قتل آیا حکم بند ۱ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (حبس درجه چهار بیش از ۵ تا ۱۰ سال) اعمال می شود یا حکم ماده ۶۱۳ قانون مجازات بخش تعزیرات (حبس درجه پنج ۶ ماه تا ۳ سال) اعمال می شود؟

طبق نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 92/5/26 در تمامی موارد شروع به جرم بخش تعزیرات اعم از عام و خاص منسوخ و مشمول ماده ۱۲۲ است.
طبق نظر برخی حقوقدانان حکم ماده ۶۱۳ همچنان پابرجاست و نسخ نشده است.
طبق قواعد فقهی عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست مضافا اینکه با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد حکم ماده ۶۱۳ به قوت خود باقی است.

طرح دعوا در امور کیفری چگونه است؟

دعوی در امور کیفری از جنبه حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرائم بررسی میشود.

حیثیت عمومی: از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.
حیثیت خصوصی: از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.
دعوای عمومی: برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی.

دعوای خصوصی: مطالبه ضرور و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.
بزه دیده: از جرم مستقیماً ضرر کرده است جرم علیه اش واقع شده است.
شاکی: تعقیب متهم را از جهت دعوای عمومی درخواست می کند.

مدعی خصوصی: علاوه بر تقاضای تعقیب متهم جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز از مرجع کیفری مطالبه میکند.
هر مدعی خصوصی لزوماً شاکی است اما هر شاکی لزوماً خصوصی نیست.

سقوط دعوای عمومی

سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نیست (در دادگاه ممکن است ولی اگر دادسرا باشد باید به دادگاه مراجعه کرد)
دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضروروزیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله مدارک موجود رای مقتضی را صادر کند مگر آن که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم و تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه کیفری رای را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی میکند

تنظیم شکواییه برای رابطه نامشروع

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای حقوقی  و مستلزم تقدیم دادخواست است.

آیا در مرحله دادسرا هم می توان وکیل دادگستری انتخاب نمود؟

وکیل در مرحله کشف جرم: در کلانتری، از آغاز تحت نظر گرفتن حداکثر یک ساعت ملاقات حضوری و درج اظهارات،وکیل تسخیری در این مرحله نداریم.
متهم در هیچ جرمی از این حق محروم نیست، این حق به متهم تفهیم میشود.

وکیل در دادرسی کیفری

در کیفری یک، نظامی یک، انقلاب با تعدد قاضی، کیفری یک ویژه نوجوانان متهم میتواند حداکثر ۳ وکیل داشته باشد. در غیر اینها حداکثر ۲ وکیل.

نکته بسیار مهم این است که در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا )متهم فقط میتواند یک وکیل همراه داشته باشد و معرفی وکلای متعدد در مرحله دادگاه میباشد.

هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر در جرائم حق الناس، که در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ میشود که طرف مهلت ۵ روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی وکیل، وکیل تسخیری انتخاب میشود.

در جرائم موضوع بندهای الف ،ب،پ،ت،ماده ۳۰۲ آدک جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. اگر متهم وکیل معرفی نکند وکیل تسخیری الزامی است.

در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه و یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیر درجه ۶ و بالاتر، اگر متهم وکیل معرفی نکند مرجع قضایی وکیل تعیین میکند.

(ماده ۴۱۵ آدک و این ماده مختص جرائم اطفال و نوجوان است)
در جرایم درجه ۷ و ۸ ولی یا سرپرست میتواند از طفل دفاع کند، نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.

تحقیقات در دادسرا

تحقیقات در دادسرا غیر علنی است ،متهم در همه جرائم حق برخورداری از وکیل رادارد ودر هیچ جرمی محروم نیست اما محدودیت دارد.

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ۳۰۲، در تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه است انتخاب می نمایند
بازپرس باید به متهم تفهیم کند که حق اختیار وکیل دارد و نباید این حق را از متهم سلب کند.

سلب حق وکیل: مجازات انتظامی درجه ۸
عدم تفهیم حق داشتن وکیل: مجازات انتظامی درجه ۳
حتی اگر بازپرس این موارد را رعایت نکند و به تحقیقات ادامه بدهد موجب بی اعتباری تحقیقات نمیشود.

اعتراض به دستور ضبط وثیقه

بهترین وکیل کیفری گرگان

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

آیا حکم قلع بنا در تغییر کاربری اراضی زراعی نیاز به دادخواست حقوقی دارد؟

خیر صدور حکم بر قلع و قمع بنا غیر مجاز در کاربری اراضی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

آیا در دادسرا هم متهم می تواند وکیل تسخیری داشته باشد؟

بله وکیل تسخیری در دادسرا فقط در جرائم سلب حیات و حبس ابد قابل تعیین از سوی مرجع قضائی است.

بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان بهترین وکیل کیفری گرگان 

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *