دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی


5/5 - (5 امتیاز)

با بررسی موضوع ضرورت الزام به تنظیم سند رسمی همراهتان هستیم.

اسناد به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می شوند.

اسناد رسمی بر خلاف اسناد عادی که توسط شخص و به صورت دست نویس تنظیم می گردد، در یکی از ادارات دولتی یا دفاتر اسناد رسمی و توسط شخص صالح که مامور به انجام این امر بوده تنظیم می گردد.

و جمله راه های اثبات مالکیت داشتن سند رسمی است و هر فردی بعد از انعقاد قرارداد ملزم به ثبت نقل و انتقال سند و کلیه عقود و معاملات مربوطه در دفاتر اسناد رسمی است .

جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

با توجه به الزام قانونگذار به اخذ سند رسمی و همچنین اعتبار سند رسمی، گاها افراد به موجب قرارداد عادی پیش فروش ساختمان و آپارتمان یا حتی به موجب یک بیع نامه عادی اقدام به خرید ملک دارای سند رسمی از دیگری می نمایند و به دنبال انتقال سند از جانب فروشنده به خود می باشند. عرفا  این امر را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد قید می نمایند بدین جهت که در زمان مقرر طرفین در دفترخانه حاضر شده و فروشنده سند را به خریدار انتقال دهد، گاهی علی رغم تمام تعهدات فروشنده از انتقال سند خودداری می کند و در اینجا مساله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تنظیم سند تفکیکی و همچنین دعوای الزام به تحویل و تسلیم ملک در مراجع ذی صلاح که همان دادگاه صالح محل وقوع  ملک است مطرح می گردد .

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

شرایط عمومی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛

 • خواهان ذینفع بوده باشد.
 • خواهان ضمن داشتن اهلیت قانونی توان پرداخت هزینه های ناشی از اقامه دادرسی را داشته باشد.
دعوی تقابل الزام به تنظیم سند

شرایط خصوصی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛

 • خواهان یک مدرک از ارتباط قراردادی ما بین خود و فروشنده داشته باشد.
 • فروشنده مالکیت قانونی ملک را بر عهده داشته باشد و ملک غیر را به موجب یک مبایعه نامه عادی نفروخته باشد.
 • ملک در رهن یا توقیف نباشد و از پیش دارای سند رسمی باشد.
 • اگر فروشنده علی رغم تعهدات خود در نوعد مقرر از حضور در دفترخانه و انتقال سند امتناع نماید، خریدار برگه عدم حضور او در دفترخانه را داشته باشد.
 • خریدار مابقی ثمن معامله که پرداخت آن مشروط به انتقال سند و پرداخت در محضر بوده است را آماده کرده باشد و توان پرداخت و تسلیم و تحویل ملک را داشته باشد.

*در مورد املاک نوساز، گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوای الزام به اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیز اقامه گردد.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک لازم است که خواهان این امر را با ثبت دادخواست و طرح دعوی در محاکم صالح آغاز نماید تا حکم مقتضی توسط قاضی در خصوص دعوی وی صادر گردد. که در این زمینه می تواند با استفاده از نمونه دادخواست های موجود یا با کمک یک متخصص حقوقی و یا یک وکیل دادخواست خود را به ثبت برساند.

*در خصوص صورت مجلس تفکیک آپارتمان که یکی از مهم ترین مدارک لازم برای انتقال و تنظیم سند رسمی است باید توسط مالک انجام و با ارائه گواهی پایان کار ساختمان قابل اخذ است، در صورت عدم اخذ آن خواهان باید ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مالک را ملزم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نماید.

مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 • خواهان دارای حساب کاربری سامانه ثنا باشد.
 • ارسال اظهارنامه برای فروشنده و الزام به انتقال سند در موعد مقرر.
 • در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه ، تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند(موضوع سند ملک)

منضمات دادخواست:

 • مبایعه نامه.
 • پایان کار ساختمان که از مهمترین مدارک لازم برای انتقال و تنظیم سند رسمی است و سازندگان باید اقدام به اخذ ان نمایند و مالک جهت انتقال سند رسمی هنگام حضور در دفترخانه جهت انتقال سند به همراه داشته باشد.
 • صورت مجلس تفکیکی.
 • قرارداد فی مابین جهت اثبات حق مالکیت.
 • مدارک مثبت ذی نفع بودن یا مالکیت برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مانند قرارداد فروش ملک و گواهی عدم حضور متعهد به انتقال سند رسمی یا مالک در دفترخانه.

هزینه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در خصوص هزینه های قابل پرداخت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، باید گفت که این هزینه ها به دو دسته هزینه دادرسی و هزینه تعرفه خدماتی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال دادخواست انجام می دهند تقسیم می شود.

هزینه دادرسی شامل؛ هزینه برگ های دادخواست و هزینه رسیدگی بوده که برای هر برگ دادخواست  مبلغ 2 هزار تومان و برای هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوا  در صورتی که ارزش منطقه ای ملک  تا 20 میلیون تومان باشد2/5 درصد بهای ارزش منطقه ای ملک و در بیش از 20 میلیون تومان 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک خواهد بود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

که با در نظر گرفتن تعرفه کلی ، مال را مقوم به 201000000 هزار ریال معادل بیست میلیون و صد هزار تومان و ارزش منطقه ای 51000000 معادل پنج میلیون و صد هزارتومان می کنند و الباقی را با جلب نظر کارشناس تعیین می نمایند.

هزینه خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مبلغی در حدود 50 تا 100 هزار تومان می باشد که بابت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه صالح اخذ می گردد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مال منقول است یا غیر منقول؟

منظور این است که آیا این دعوا به تبع غیر منقول بودن ملک دعوای راجع به مال غیر منقول محسوب می شود و دادگاه صالح به رسیدگی به آن دادگاه محل وقوع مال است یا دعوای راجع به مال منقول محسوب شده و دادگاه صالح آن دادگاه محل اقامت خوانده می باشد؟

در ماده 18 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب  مقرر می دارند:”… دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.” و “دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول  اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه، مقیم نباشد.”

دادگاه صالح برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک کجاست؟

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح در خصوص دعاوی منقول و غیر منقول را مشخص کرده و بسته به موضوع دعوا، محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده دعوا را صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه و صدور حکم در خصوص آن می داند.

در خصوص این پرسش که دادگاه صالح برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک کدام دادگاه است؟ باید گفت که با توجه به اینکه ملک، مالی غیر منقول است و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول، دادگاه محل وقوع مال می باشد. دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

در ادامه با نمونه دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همراهتان هستیم.

چنانچه علاقه مند به موضوعات اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی هستید تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

هزینه انتقال سند ملک با چه کسی است؟

یکی از ابتدایی ترین و عرفی ترین روش های پرداخت هزینه های انتقال دادن سند ملک آن است که هر یک از خریدار و فروشنده به تساوی(نصف نصف) اقدام به پرداختن هزینه های انتقال سند در دفترخانه نمایند. در صورتی که طرفین در این خصوص توافق کنند که کدام یک از آنها هزینه ها را پرداخت کنند همان توافق مرجع و قابل قبول است.

وکیل با تجربه ملک نیاوران

اما اگر که عرف خاصی برای پرداخت هزینه انتقال سند ملک وجود داشته باشد می توان مطابق همان عرف عمل کرد اما در صورتی که هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته می شود که پرداخت هزینه حق ثبت انتقال سند ملکی در دفترخانه به عهده فروشنده باشد و هزینه حق تحریر انتقال سند ملک در دفترخانه به عهده خریدار باشد و گاها هم دفاتر اسناد رسمی کل هزینه های مربوط به انتقال سند اعم از حق اثبت و حق تحریر را از فروشنده مطالبه می کنند.

سند تک برگ چیست؟

ملک و یا زمین دارای مشخصاتی از قبیل مشخصات هویتی و نشانی طرفین معامله، متراژ دقیق، پلاک ثبتی اصلی و پلاک ثبتی فرعی، بخش، آدرس دقیق پستی، کد پستی می باشد که به این ها مدارک هویتی سند می گویند.

 سند هر ملک می تواند عادی یا رسمی باشد که سند رسمی خود به دو دسته 1- منگوله دار 2- تک برگ تقسیم میشود.

سند عادی به صورت مبایعه نامه یا دست نویس بین افراد تنظیم می گردد و سند منگوله دار و تک برگ توسط مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می گردد.

به دلیل دقیق نبودن اسناد عادی و رسمی منگوله به جهت جزئیات ملک، همچنین امکان جعل نسبت به آنها و عدم بروز رسانی تغییرات آنها در سامانه ثبت در نقل و انتقال از سال1390دولت امکان درخواست صدور سند به صورت تک برگ و همچنین تعویض سند به صورت تک برگ را برای متقاضیان آن فراهم نمود.

مطابق ماده 1287 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.

سند رسمی منگوله دار چیست؟

یک دفترچه چندی برگ در دفتر ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد و صورت مجلس تفکیکی ساختمان یا زمین از اداره ثبت اخذ می شود.
تمامی نوشته های این سند قلم نویس و دارای مهر پلمپ سربی بوده.

کاداستر یا همان سند رسمی تک برگ چیست؟

 از سال1390 اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کرد مالکین اسناد رسمی منگوله دار و دفترچه اقدام به تعویض دفترچه های خود به شکل سند تک برگ نمایند و بعد از آن تمامی اسناد صادره از مراجع رسمی به صورت تک برگ می باشد. در یک برگ صادر می شود، دارای شناسه یکتای سند مالکیت هولگرام می باشد و در قسمت پائین سند یک کروکی از موقعیت ملک ترسیم شده است.

*برای هر بار انتقال سند به نام مالک دیگر، سند قبلی ابطال و سند تک برگ جدید برای مالک جدید صادر می شود.

*امکان گرفتن سند تک برگ مجزا به میزان سهم مشاعی هر شخص حتی به مقدار نیم دانگ نیز ممکن است.

تجمیع ملک

سامانه درخواست صدور سند تک برگ

جهت تسریع در زمان و تسهیل در روند تبدیل قولنامه به سند تک برگ سامانه ثبتی به نام سامانه همیار سند راه اندازی شده است و همچنین سامانه خدمات اینترنتی به نشانی www.sabtemelk.ssaa.ir فراهم شده است.که با مراجعه به این سایت ها و طی کردن مراحل مذکور می توانید نسبت به گرفتن سند تک برگ اقدام نمائید.

چه زمانی می شود برای دریافت سند تک برگ اقدام کرد؟

 • زمانی کهسند قدیمی دفترچه ای داشته باشید وخواستار تعویض سند خود به تک برگ هستید ضمن در دست داشتن مدارک زیر و طی نمودن مراحل قانونی قادر به دریافت سند تک برگ هستید.
 • زمانی که در روند خرید ملک، سندباید به نام خریدار انتقال یابد و فروشنده ملک جهت انتقال سند ملک در قید حیات است.

مدارک لازم جهت اخذ سند تک برگ

 • اصل شناسنامه و کارت ملی.
 • اصل سند مالیکت.
 • اصل قرارداد معامله.
 • اصل بنچاق ابتیاعی.
 • آدرس پستی و کدپستی ملک.
 • آدرس و کدپستی محل سکونت شخص جهت ارسال سند.

بعد از تکمیل مدارک با مراجعه به اداره ثبت و تحویل مدارک همچنین پر کردن فرم تقاضانامه سند تک برگ، پس از بررسی مدارک و گرفتن استعلامات لازم در اداره ثبت و سپس تعویض سند و تحویل آن به پست جهت ارسال به آدرس شما… تمامی مراحل از طریق پیامک به شما ارسال می گردد و جهت پیگیری وضعیت پستی سند می توانید با مراجعه به آدرس www.abtasnad.post.ir و وارد کردن کد رهگیری پیامک شده از وضعیت پستی سند ارسالی آگاه شوید.

مراحل انتقال سند و صدور سند تک برگ به نام خریدار عبارت است از:

 • مراجعه خریدار و فروشنده به دفتر اسناد رسمی جهت ثبت درخواست انتقالسند رسمی ملک.
 • طی کردن تشریفات انتقال از قبیل گرفتن استعلامات توسط دفتر اسناد از اداره ثبت جهت ممنوع المعامله نبودن ملک و همچنین پرداخت عوارض نوسازی شهرداری و ارائه مفاصا حساب و ارائه گواهی پرداختمالیات ملک به دارایی توسط فروشنده.
 • پر کردن فرم درخواست تعویضسند به نام خریدار.
 • بررسی مدارک و گرفتن استعلامات لازم در اداره ثبت و سپس تعویض سند و تحویل آن به پست جهت ارسال به آدرس خریدار.

* تمامی مراحل از طریق پیامک به شما ارسال می گردد.

موارد زیر قابل پیگیری از طریق سامانه ثبت اسنا و املاک نمی باشد و مالکین ملزم به حضور و مراجعه در دفاتر اسناد رسمی هستند:

*زمانی که ملک فاقد سند رسمی است مانند: اراضی کشاورزی و باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص هستند و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

*املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

*املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

مراحل ثبت درخواست سند تک برگ در آدرس اینترنتی www.sabtemelk.ssaa.ir

 • درخواست پذیرش.
 • در صورتی که واجد شرایط هستید گزینه(حایز شرایط درج شده می باشم)را انتخاب نمائید.
 • تکمیل بخش تقاضانامه(در صورت عدم انجام وارد مرحله بعدی نمی شود)
 • تکمیل مشخصات متقاضی.
 • تکمیل مشخصات ملک.
 • موضوع مورد درخواست را بیان و اطلاعات مربوطه را وارد نمائید.
 • ثبت اولیه(اگر تمامی مراحل به درستی انجام شده باشد ثبت و نمایش داده می شود در غیر اینصورت نیاز به اصلاح و ثبت مجدد دارد)
 • در قسمت مدارک فایل اسکن شده مدارک را بارگذاری نمائید.
 • هزینه را پرداخت کنید یا به صورت اینترنتی یا با فیش بانکی که مستلزم انتخب گزینه پرداخت فیش بانکی است و فیش را در آن قسمت بارگذاری کنید.
 • در قسمت چاپ اطلاعات فرم مربوطه را پرینت گرفته و پس از امضا و درج اثرانگشت آن را به واحد ثبتی مذکور ارسال نمائید.
 • پس از ارسال آن به اداره پست شماره20رقمی مرسوله و تاریخ ارائه به اداره پست را وارد نموده و در آخر ثبت نهایی و دریافت شماره پرونده.
 • پس از دریافت شماره پرونده و رمز عبور که شماره ملی شما است، می توانید به قسمت اطلاع رسانی پرونده مراجعه نموده و روند درخواست خود را پیگیری نمایید.
 • پس از اتمام این مراحل ظرف20روز کارشناسان ادارهثبت جهت بررسی به محل ملک شما می آیند و پس از آن صورت جلسه ای تهیه می کنند و آن را به امضای مالک و چهار نفر از معتمدین آن محل می رسانند و در آخر نتیجه رای دبیرخانه هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود و در صورتی که اعتراضی بر آن وارد نباشد، دبیرخانه مذکور اقدام به صدور سند مالکیت برای شما می کند.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

_

نشانی موسسه مهر پارسیان

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهرپارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

حقوق و دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمیالزام به تنظیم سند رسمی اجارهالزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهنالزام به تنظیم سند رسمی خودروالزام به تنظیم سند رسمی صلح نامهالزام به تنظیم سند رسمی مالی یا غیر مالیالزام به تنظیم سند رسمی مشاعیالزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ایالزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعالزام به تنظیم سند رسمی منقول است یا غیر منقولدعوای الزام به تنظیم سند رسمیدعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه نوع دعوایی استدعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرودعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت کجاستدعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثهدعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقولدعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی استدعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیر مالیدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکدعوای الزام به تنظیم سند رسمی منقول است یا غیر منقولشرایط الزام به تنظیم سند رسمیشرایط الزام به تنظیم سند رسمی ملکشرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمینمونه دادخواالزام به تنظیم سند رسمی ملکهزینه الزام به تنظیم سند رسمیهزینه الزام به تنظیم سند رسمی ملکهزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمیهزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودروهزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملکهزینه دادرسی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *