احداث شهرک های صنعتی

احداث شهرک های صنعتی

احداث شهرک های صنعتی


Rate this post

بهترین وکیل اراضی ملی در این نوشتار به بررسی احداث شهرک های صنعتی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک ­های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح ­های قابل واگذاری دولتی، با ­رعایت مقررات زیست محیطی

آغاز هر فعالیتی منوط به تدارک مکان مناسب است و البته تهیه زمین مناسب از اهمیت بالائی برخوردار می ­باشد، لذا در تصمیم­ های مربوط به سرمایه ‌گذاری برای احداث شهرک­ های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح ­های قابل واگذاری دولتی در هر شهر و منطقه ‌ای، شناخت از وضعیت و شرایط تملک زمین از جمله دغدغه ‌های سرمایه ‌گذاران است. این موضوع در خصوص احداث شهرک ­های مذکور از جایگاه ویژه ­ای برخوردار است، زیرا احداث تاسیسات این شهرک ­ها و مناطق ویژه اقتصادی از یک طرف نیازمند تملک زمین بسیار وسیعی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه اغلب این سرمایه ‌گذاری ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته و بکر از لحاظ طبیعی صورت می ‌گیرد، هرگونه تملک زمین و شروع فعالیت ‌های ساخت و ساز منجر به ایجاد یک تحول قابل توجه در منطقه شده و نیازمند رعایت مقررات زیست محیطی است.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع اراضی

 • اراضی بایر،
 • اراضی دایر،
 • اراضی موات،
 • اراضی آئیش،
 • اراضی منابع طبیعی؛

الف – جنگل ­ها یا بیشه،

ب – مراتع،

پ – نهالستان ­ها،

ت – جنگل ­های دست کاشت عمومی که توسط دولت،

ث – اراضی جنگلی،

 • اراضی مستحدثه،
 • اراضی ساحلی،
 • اراضی دولتی (اعم از ثبت شده و ثبت نشده، دایر و بایر) عبارتند از:

الف – اراضی موات،

ب – اراضی که به نحوی از انحاء بدولت منتقل شده است (اعم از اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و…)

پ – اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسه­ های دولتی قراردارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد بدولت برگردانده شده است.

 • اراضی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین ­هائی که جهت محیط زیست، شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده است).

اراضی قابل واگذاری (تخصیص)

منظور، اراضی منابع ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسائی، مکان ­یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می ­گردد.

انواع اراضی قابل واگذاری (تخصیص)

اراضی قابل واگذاری به شهرک ­های صنعتی را می­توان به 2 دسته ذیل تقسیم نمود؛

 1. کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می ­باشد؛

الف) اراضی منابع ملی (املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی).

ب) همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد.

 1. اراضی که توسط دادگاه­ های انقلاب اسلامی مصادره شده به 2 بخش ذیل قابل دسته ­بندی است که عبارتند از؛

الف – اراضی که به صورت واحدهای بزرگ کشت صنعت و مکانیزه و باغ­ ها می ­باشد و تقسیم آن ها به­ مصلحت جامعه نیست، در مورد این اراضی هیات 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آن ها اخذ نماید.

ب – سایر اراضی مصادره شده و قابل واگذاری است، توسط هیات ­های 7 نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار داده خواهد شد.

 1. اراضی بایر.
 2. اراضی دایر بزرگ.

مبناء واگذاری اراضی

به موجب قوانین و مقررات مبنای واگذاری اراضی به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. به منظور کمک به توسعه و ایجاد موسسه­ های دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به ­آن ها،
 2.  به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها،
 3. به منظور آزاد سازی عرصه­ های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه.

اراضی غیرقابل واگذاری

کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد، مگر در موارد ذیل که واگذاری آن ها بطور مطلق ممنوع است؛

الف – جنگل ­ها یا بیشه طبیعی،

ب – مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات 7 نفره جهت تعلیف احشام ضروری است،

پ –  نهالستان­ های عمومی،

شکایت از پولشویی بانک

ت – پارک ­های جنگلی عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد،

ث – جنگل ­های کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد،

ج – حریم قانونی تاسیسات دولتی،

چ – راه­ های مسیر کوچ ایل نشین ­ها و حریم مربوط به ­آن ها.

اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی

مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ‌ای که دارای توجیه اقتصادی می ‌باشد و جهت تولید انبوه بر اساس ضوابط مقرر در قانون واگذار می گردد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

عرصه‌ های منابع طبیعی، ملی و دولتی قابل احیاء و بهره ‌برداری کشاورزی

آن دسته از اراضی منابع ملی، موات و دولتی بلامعارض که با توجه به مطالعه ­های انجام شده دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره ‌برداری محصول ­های بخش ‌های مختلف کشاورزی و دامی است.

اراضی مستعد قابل واگذاری قلمرو عشایر

عرصه ‌های بلامعارض منابع ملی و دولتی در ییلاق و قشلاق و میان ‌بند، عشایر دارای پروانه چرا و یا اراضی طرح ­های مرتع داری که بر اساس ضوابط فنی و مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی شناخته شده و برای بهره ‌برداری به عشایر ذی­ حق واگذار می ‌شود.

عشایر ذی ­حق

آن دسته از بهره‌ برداران مراتع که بنا بر تائید سازمان امور عشایری جزو نظام خاص اجتماعی عشایر بوده و ذی ­حق بودن آن ها منوط به دارا بودن مجوز بهره ‌برداری از مراتع (دارای پروانه چرای دام) یا انعقاد قرارداد اجرای طرح های مرتع ­داری تائید شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می ‌باشد.

حریم اراضی

منظور از حریم اراضی، مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده (‌تاسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی ‌احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب حدود حریم متفاوت است.

حریم روستا

مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که بنا به ­عرف به مصالح و منافع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می ‌گیرد، به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند، دچار زحمت و مشکل گردند.

حریم قانونی تاسیسات دولتی

عبارت است از؛ مقدار زمینی در مجاورت تاسیسات دولتی که محدوده و میزان آن بر اساس استعلام از ادارات ذی ربط مشخص می گردد.

عرف محل

میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.

احیاء و تبدیل به احسن

عبارت است از؛ عملیات اجرایی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی می ‌باشند.

 شروع بهره ‌برداری

زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن طبق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تائید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.

طرح ­های اقتصادی

عبارت است از؛ طرح ­های مدون زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

طرح مدون

عبارت است از؛ مجموعه اطلاعات فنی، مالی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارش ­های مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است.

طرح مصوب

عبارت است از؛ طرح مدون که با بررسی ‌های همه ‌جانبه توسط دستگاه ­های متولی ذی ­ربط به تصویب رسیده است.

صنایع تبدیلی کشاورزی

به آن دسته از صنایعی اطلاق می گردد که، ماده اولیه مصرفی آن ها یکی از انواع محصول­ های دست اول کشاورزی (مواد خام کشاورزی) بوده و نتیجه آن محصولی با ارزش افزوده بالاتر و قابلیت نگهداری بیشتر می ‌باشد.

صنایع تکمیلی و جانبی کشاورزی

عبارت است از؛ صنایعی است که بطور مستقیم از محصول ­های کشاورزی استفاده نمی ‌کنند.

طرق تصرف اراضی از راه­ های نامشروع

امکان تصرف اراضی از طریق راه ­های غیر مشروع به شرح ذیل وجود دارد؛

 • خرید و اجاره اراضی با پول حرام و نامشروع مثل: پول ربا، رشوه، فروش مسکرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی، دزدی و…،
 •  تصرف ­های غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به ­زور اداری و غیراداری،
 • تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی به ­وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداری ­ها،
 • تملک و احیای اراضی موات بیش از مقدار استحقاق که با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیاء دیگران انجام گرفته و در شرایطی که اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح ­های کشاورزی و تولیدی

کمیسیون طرح ­های کشاورزی و تولیدی

به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح ­های کشاورزی و تولیدی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای ایجاد و توسعه واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آن ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح ­های اقتصادی زراعی و باغبانی کمیسیونی به نام «کمیسیون طرح ­های کشاورزی و تولیدی» در استان تشکل می ­شود و نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها برای واگذاری برای طرح ­های کشاورزی و تولیدی بررسی و تصمیم‌ گیری می نماید و تصمیم ­های کمیسیون با چهار 4 رای موافق، معتبر خواهد بود.

اعضاء کمیسیون طرح ­های کشاورزی و تولیدی

اعضاء آن به­ شرح ذیل عبارتند از؛

الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی،

ب) مدیر کل منابع طبیعی،

پ) مدیر امور اراضی،

ت) معاون یا مدیر یا مدیر کل ذی­ ربط حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی،

ث) یک نفر کارشناس صاحب­ نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی ترجیح معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی.

وظیفه مدیریت امور اراضی کمیسیون طرح­ های کشاورزی و تولیدی

مدیریت امور اراضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز مصوبه کمیسیون را به صورت کتبی به مجری ابلاغ نموده و مجری را به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ، دعوت نماید و اگر در مهلت تعیین شده متقاضی جهت انجام تشریفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننماید، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در کمیسیون می ‌باشد.

دبیرخانه کمیسیون طرح ­های کشاورزی و تولیدی

دبیرخانه کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ‌گردد و وظایف ذیل به عهده دبیرخانه (مدیریت امور اراضی) می ‌باشد؛

 • مدیریت امور اراضی استان،
 • اخذ مستمر گزارش اقدام ­های مربوط به هیات نظارت و عوامل نظارتی، از دبیرخانه هیات نظارت در راستای انجام مفاد این «دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌ های کشاورزی و غیر کشاورزی» مورد بهره ‌برداری قرار دهد،
 • مصوبه­ ها را با تائید «کمیسیون طرح ‌های غیرکشاورزی» را اجرا نموده و گزارش عملکرد فعالیت ‌ها را طبق فرم ‌های مربوط تهیه و به ‌سازمان امور اراضی ارسال نماید،
 • تعدیل مدت اجاره اراضی واگذاری در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدهای، تمدید و میزان مال ‌الاجاره،
 • اعلام نظر کمیسیون درباره امکان واگذاری زمین را به مراجع صادر کننده موافقت اصولی (یا جواز تاسیس)،
 • تعیین میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون و موافقت اصولی (یا جواز تاسیس) ارائه ‌شده،
 • خودداری از واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی را که فاقد استعداد زراعی و باغی می باشند، در قالب شهرک ­های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع ‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی،
 • خودداری واگذاری ­های پراکنده اراضی در قالب شهرک­ های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌ های تولیدی، صنعتی و خدماتی،
 • دریافت تقاضای زمین و جمع ‌آوری اطلاعات مورد نیاز و ارائه آن به کمیسیون،
 • اعلام وضعیت اراضی منابع ملی و دولتی،
 • گواهی بلامعارض بودن اراضی،
 • تکمیل پرونده،
 • انجام کلیه مکاتبه ­های مربوطه.
وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

نکته: اختیارها و اقدام ­های هیات نظارت نافی وظایف و اختیارهای مرجع واگذاری اراضی نمی ‌باشد و مرجع مذکور موظف است در چارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح­ ها نسبت به اعمال نظارت لازم برحسن اجرای مفاد اقدام لازم معمول نمایند.

نحوه واگذاری اراضی طرح ­های کشاورزی و تولیدی

واگذاری زمین ­های موضوع به­ صورت قرارداد اجاره و قرارداد بیع بوده و تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح و سایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون طرح­ های کشاورزی و تولیدی می ‌باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وظیفه متقاضیان واگذاری اراضی برای طرح ­های کشاورزی و تولیدی

متقاضیان اراضی در قالب فعالیت ­های کشاورزی و تولیدی میبایست طرح خود را به­ صورت مدون به­ همراه جدول زمان‌ بندی اجرای آن متناسب با نوع فعالیت و موقعیت و میزان زمین و منابع تامین اعتبار اجرای طرح به همراه توجیه فنی و اقتصادی به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند، طرح ­های واگذاری به­ صورت طرح مصوب و به­ صورت طرح مدون ارائه می گردد.

شرایط اشخاص (حقیقی و حقوقی) متقاضی واگذاری اراضی برای طرح­ های کشاورزی تولیدی

قانونگذار برای اشخاص (حقیقی و حقوقی) متقاضی واگذاری اراضی برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی رعایت و داشتن شرایط ذیل را الزامی دانسته است؛

 • تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال مدیرعامل و هیات مدیره در دستگاه ­های دولتی،
 • مدیرعامل و هیات مدیره شرکت نبایستی از کارمندان شاغل در دستگاه ­های دولتی باشند،
 • ارزش سهام ثبت شده (سرمایه) شرکت بایستی حداقل 5% میزان کل سرمایه‌ گذاری پیشنهادی در طرح اقتصادی باشد،
 • اعضاء مونث شرکت باید حداقل دارای 18 سال سن و یا متاهل باشند،
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اعضاء آقا الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص (حقیقی و حقوقی) متقاضی واگذاری اراضی برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی

واگذاری اراضی اعم از فردی و یا تشکل حقوقی به منظور اجرای فعالیت ­های مربوط به طرح ­های کشاورزی – تولیدی مستلزم ارائه مدارک ذیل است؛

 • ارائه درخواست کتبی واگذاری زمین با قید مساحت، محل وقوع اراضی، میزان کل سرمایه ‌گذاری در طرح پیشنهادی (کشاورزی – تولیدی) به مدیریت امور اراضی می ‌باشد.
 • ارائه پیش طرح اقتصادی،
 • ارائه اساسنامه شرکت،
 • ارائه آگهی ثبت،
 • ارائه آخرین تغییرات شرکت و مسئولیت­ ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد.

نکته: در صورت عضویت کارکنان دولت در شرکت­ های تولیدی، رعایت مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 الزامی است.

نکته: هیچ یک از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی و یا اشخاصی که در این وزارتخانه سمتی دارند نمی ‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی به ­شخصه ذی ­نفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازات ­های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از معرفی برای دریافت اراضی

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از معرفی برای دریافت زمین به شرح ذیل عبارتند از؛

 • ارائه طرح دارای توجیهات فنی و اقتصادی و جدول زمان ‌بندی اجرای طرح،
 • گواهی استعداد و قابلیت اراضی مورد معرفی صادره از واحدهای ذی ­ربط حسب مورد،
 • گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذی ­ربط سازمان‌ های آب منطقه‌ ای،
 • گواهی مبنی بر امکان توسعه باغات دیم با رعایت اصول آبخیزداری برابر نظریه کمیسیون استعدادیابی،
 • سایر گواهی ­ها حسب مورد در صورت لزوم.

موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان طرح­ های کشاورزی – تولیدی

موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح ذیل لازم ‌الرعایه می ‌باشد و به ­هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای 1 بار زمین واگذار می گردد و واگذاری مجدد منوط به اجرای کامل طرح مصوب قبلی و نبود متقاضی دیگر برای زمین مورد تقاضا می ‌باشد و واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تامین آب کافی امکان ‌پذیر می ‌باشد و اگر مرجع صادر کننده موافقت اصولی و یا تصویب­ کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون، اراضی به مجری طرح واگذار می ‌شود که عبارتند از؛

الف) افراد بی ‌زمین، کم‌ زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل،

ب) مرتع ‌داران، بهره ‌برداران عرفی و عشایری، مجریان طرح ­های آبخیزداری،

پ) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل،

ت) افراد با تجربه یا فارغ ‌التحصیلان در رشته ‌های مرتبط با طرح،

ث) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی،

ج) سایر اشخاص واجد شرایط.

نکته: واجدین شرایط این ماده که جزو ایثارگران و یا تحصیلکرده ‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و سایر تشکل های موضوع بند «الف و ب» تعاونی ­ها و تشکل ­های مختلف تولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.

نکته: اولویت بند «الف» در مواردی لازم ‌الاجراء است که عرصه مورد واگذاری جهت امر زراعت و باغبانی و متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط ساکن در محل و در حد عرف بوده که از سوی شورای هیات 7 نفره واگذاری زمین هر استان انجام می ‌شود.

نکته: قراردادهای اراضی جنگلی و جلگه ‌ای شمال کشور موسوم به 10 هکتاری و قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل­ ها و مراتع از شمول این دستورالعمل خارج می ‌باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ضوابط واگذاریی اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح­ های غیرکشاورزی

کمیسیون طرح ­های غیرکشاورزی

به­ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح­ های تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای مصارف غیرکشاورزی از اراضی منابع ملی و دولتی کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون طرح ­های غیرکشاورزی» در استان تشکیل می گردد و نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها جهت واگذاری برای طرح ­های غیرکشاورزی بررسی و تصمیم ‌گیری می ‌نماید و جلسه ­های کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و 4 عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیم ­های کمیسیون با 4 رای موافق (اکثریت) معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفویض به غیر نمی ‌باشد.

اعضاء آن به شرح ذیل عبارتند از؛

الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی،

ب) مدیرکل منابع طبیعی،

پ) مدیر امور اراضی،

ت) نماینده تام ‌الاختیار استانداری،

ث) مدیرکل متناسب با طرح ذی ­ربط.

دبیرخانه کمیسیون­ های طرح ­های غیرکشاورزی

دبیرخانه کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ‌گردد و وظایف ذیل به عهده دبیرخانه (مدیریت امور اراضی) می ‌باشد که عبارتند از؛

 • مدیریت امور اراضی استان،
 • اخذ مستمر گزارش اقدام­ های مربوط به هیات نظارت و عوامل نظارتی، از دبیرخانه هیات نظارت در راستای انجام مفاد این «دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح ‌های کشاورزی و غیرکشاورزی» مورد بهره ‌برداری قرار دهد،
 • مصوبه­ ها را با تائید «کمیسیون طرح ‌های غیرکشاورزی» اجرا نموده و گزارش عملکرد فعالیت ‌ها را طبق فرم ‌های مربوط تهیه و به ‌سازمان امور اراضی ارسال نماید،
 • تعدیل مدت اجاره اراضی واگذاری در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدها، تمدید و میزان مال‌ الاجاره،
 • اعلام نظر کمیسیون درباره امکان واگذاری زمین را به مراجع صادرکننده موافقت اصولی (یا جواز تاسیس)،
 • تعیین میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون و موافقت اصولی (یا جواز تاسیس) ارائه ‌شده،
 • خودداری از واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی را که فاقد استعداد زراعی و باغی می ‌باشند، در قالب شهرک­ های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌ های تولیدی، صنعتی و خدماتی،
 • خودداری واگذاری ­های پراکنده اراضی در قالب شهرک­ های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع ‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی،
 • دریافت تقاضای زمین و جمع ‌آوری اطلاعات مورد نیاز و ارائه آن به کمیسیون،
 • اعلام وضعیت اراضی منابع ملی و دولتی،
 • گواهی بلامعارض بودن اراضی،
 • تکمیل پرونده،
 • انجام کلیه مکاتبه ­های مربوطه.
وکیل شکایت از بانک شمال تهران

نکته: اختیارها و اقدام­ های هیات نظارت نافی وظایف و اختیارهای مرجع واگذاری اراضی نمی ‌باشد و مرجع مذکور موظف است در چارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ­ها نسبت به اعمال نظارت لازم برحسن اجرای مفاد اقدام لازم معمول نمایند.

اراضی مورد نیاز برای طرح­ های غیرکشاورزی

اراضی مورد نیاز برای مصارف و فعالیت ­های غیرکشاورزی به شرح ذیل عبارتند از؛

1 ـ شهرک ‌سازی، ساختمان­ ها و تاسیسات مسکونی بخش خصوصی،

2 ـ شهرک ­ها و نواحی صنعتی ـ شهرهای جدید و بنیاد مسکن،

3 ـ پایانه ‌ها، کارخانجات، تاسیسات وابسته به صنایع،

4 ـ تاسیسات فرهنگی، هنری، آموزشی، تفریحی، تحقیقاتی، مذهبی و موسسه ­های ورزشی، مجتمع‌ های اقامتی و پذیرائی و توریستی،

5 ـ درمانگاه ­ها، بیمارستان ­ها، آزمایشگاه­ ها، گورستان ­ها، غسالخانه ‌ها، آسایشگاه ­ها و سایر تاسیسات بهداشتی و رفاهی،

6 ـ مراکز خدمات عمومی از قبیل؛ سردخانه، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری کالا و بارگیری در بنادر و موارد مشابه.

وظیفه مجریان طرح­ های غیرکشاورزی

مجریان طرح ­ها ملزم می باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست‌ محیطی حداقل 25% سطح مورد واگذاری را برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.

کمیسیون نظارت بر اجرای طرح ­ها

به­ منظور نظارت بر اجرای کلیه «طرح ‌های کشاورزی» و «طرح ‌های غیرکشاورزی» کمیسیونی در استان تحت عنوان «کمیسیون نظارت بر اجرای طرح­ ها» که از این پس کمیسیون نامیده می ‌شود تشکیل می ‌گردد. کمیسیون می تواند عنداللزوم از مشاورین و کارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شرکت در جلسه ­های دعوت و در صورت نیاز از وضعیت طرح بازدید نماید، عضو دعوت شده به­ عنوان عضو مشورتی و بدون حق رای می ‌باشد. تصمیم کمیسیون با حداقل 4 رای قطعی و لازم ‌الاجرا است.

نکته: اگر کمیسیون در تصمیم ‌گیری دچار اشتباه شده و یا انجام تشریفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته، میبایست مراتب را به ‌سازمان امور اراضی اعلام و تصمیم‌ گیری مجدد کمیسیون منوط به اخذ مجوز از ریاست سازمان می ‌باشد.

نکته: کمیسیون تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد این تصمیم قطعی است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد.

در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره، تاسیسات و مستحدثات موضوع طرح ایجاد شده باشد با رعایت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره، خلع ید به عمل می آید و چنانچه مجری از تسهیلات مالی بانک ها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره 31466 مورخ 09/05/1369 و 122290 مورخ 17/04/1370 هیئت محترم وزیران اقدام خواهد شد.

نکته: حضور مستاجر و یا مجری طرح با نظر کمیسیون در جلسات بلامانع است.

اعضاء کمیسیون نظارت بر اجرای طرح ­ها

اعضاء کمیسیون نظارت بر اجرای طرح­ ها به شرح ذیل عبارتند از؛

الف- رئیس سازمان جهادکشاورزی،

ب- مدیرکل منابع طبیعی،

پ- مدیر امور اراضی،

ت- ئیس اداره حقوقی سازمان جهادکشاورزی،

ث- رئیس اداره حقوقی و یا کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی،

ج- یک نفر کارشناس با معرفی دستگاه ذی ربط و با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وظایف کمیسیون نظارت بر اجرای طرح ­ها

قانونگذار وظایفی رای برای این کمیسیون در نظر گرفته است که به شرح ذیل عبارتند از؛

 •  نظارت بر اجرای کلیه «طرح ‌های کشاورزی» و «طرح ‌های غیرکشاورزی»،
 • تشخیص تعلل از اجرای طرح،
 • تشخیص تغییر کاربری طرح،
 • تشخیص تخلف از مفاد قرارداد توسط مجریان طرح ­ها،
 • تشخیص عذر موجه مجریان طرح ­ها،
 •  تصمیم‌ گیری در مورد فسخ و یا خلع ید از مجریان براساس گزارش مدیریت امور اراضی و سایر مراجع ذی ­صلاح.

دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اجرای طرح ­ها

جلسه­ های کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی و محل دبیرخانه در مدیریت امور اراضی می ‌باشد.

وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اجرای طرح­ ها

وظایف این دبیرخانه به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. تکمیل و تنظیم و آماده ‌سازی پرونده ‌ها جهت رسیدگی و دعوت از کمیسیون،
 2. اقدام برای اخذ تامین دلیل پس از فسخ قرارداد واگذاری اراضی،
 3. اقدام نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد واگذاری اراضی با اعلام نظریه کمیسیون به دفترخانه اسناد،
 4. خلع ید طرف قرارداد در محدوده اجرای طرح تصرفاتی، ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طریق مراجع قضائی،
 5. پرداخت قیمت ارزیابی شده از طریق ردیفی که در بودجه سنواتی پیش‌ بینی شده به مستاجر، در صورت عدم انعقاد قرارداد اجاره از سوی مدیریت امور اراضی،
 6. پرداخت کلیه هزینه ‌های مربوط به حق ‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول.

نکته: پرداخت کلیه هزینه ‌های مربوط به حق ‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تجدیدنظر بر عهده شخص معترض می باشد.

اقدام ­های ضروری تنظیم قرارداد اجاره واگذاری اراضی برای طرح‌ های کشاورزی و طرح‌ های غیرکشاورزی

اقدام ­های ضروری تنظیم قرارداد اجاره واگذاری اراضی برای طرح‌ های کشاورزی و طرح‌ های غیرکشاورزی به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. پس از تصویب تقاضا واگذاری اراضی در کمیسیون ­های «کمیسیون طرح ‌های کشاورزی» و «کمیسیون طرح ‌های غیرکشاورزی»، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی عامل منعکس و پس از تفکیک قطعه مورد واگذاری و تنظیم قرارداد اجاره، مدیر امور اراضی نسبت به امضاء آن اقدام می ‌نماید.
 2. محل مورد اجاره پس از جانمائی بر روی نقشه اجرای قانون ( اراضی ملی یا دولتی) و انجام عملیات تفکیک با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت امور اراضی طی صورتجلسه ‌ای به مستاجر تحویل داده می ‌شود.
 3. مدیریت امور اراضی مکلف است قبل از سپری شدن مهلت تعیین شده در قرارداد اجاره مراتب تمدید قرارداد یا تعدیل اجاره بها را به صورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید.
 4. در صورت مراجعه مستاجر مدیریت امور اراضی موضوع را در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها قرارداد رسمی را تمدید نماید.
 5. در صورتی ‌که پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طریق موجر (مدیریت امور اراضی) جهت تعدیل اجاره بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه، مدیریت امور اراضی میبایست با توجه به نظریه اخذ شده از کمیسیون­ های «کمیسیون طرح ‌های کشاورزی» و «کمیسیون طرح‌ های غیرکشاورزی»، نسبت به تعدیل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بهاء تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید.
 6. اجاره بهاء سالانه اراضی واگذار شده برای طرح­ های کشاورزی حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می گردد و اگر ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ ای) مشخص نباشد، اجاره بهاء زمان واگذاری توسط 3 نفر کارشناس منتخب کمیسیون تعیین و با تائید کمیسیون اعلام خواهد شد و حداقل اجاره بهاء سالانه معادل 10% ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ‌ای) خواهد بود.
وکیل ابطال اجراییه ثبتی

نکته: کلیه هزینه ‌های متعلقه برعهده متقاضی می باشد.

مدت قرارداد اجاره اراضی برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی

 • مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده به ­عشایر حداقل 5 سال و حداکثر 30 سال تعیین و هر 5 سال 1 بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره بهاء توسط کمیسیون ­های تعدیل می ‌گردد و اجاره بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می ‌شود.
 • مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده برای تاسیسات و مستحدثات حداقل 3 سال و حداکثر 15 سال و هر 3 سال 1 بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان مال ‌الاجاره توسط کمیسیون تعدیل می گردد و اجاره بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می ‌شود.

نحوه و میزان واگذاری اراضی به صورت قرارداد اجاره برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی

الف – واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح­ های کشاورزی مستلزم ارائه طرح مصوب یا مدون و اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس از سوی واحدهای ذی ­ربط وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

ب – واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی و تولیدی در قالب قرارداد اجاره در مساحت ­های بیش از 5 هکتار در استان­ های گیلان، مازندران، تهران و گلستان و بیش از 150 هکتار در سایر استان ­ها و مناطق ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می ‌باشد.

پ – واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح ­های اقتصادی (زراعت ـ باغبانی) به ازاء هر نفر حداکثر 50 هکتار و در قالب تشکل­ های تولیدی متناسب با تعداد سهامداران، حداکثر پانصد 500 هکتار و بیش از مساحت مذکور منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می ‌باشد. واگذاری این اراضی در استان ­های گیلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می ‌باشد.

ت – واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی بصورت فردی حداقل 50 و حداکثر 250 هکتار و در قالب تشکل­ های کارآفرین متناسب با طرح مربوطه و میزان اشتغال ‌زائی و تعداد سهامداران و تخصص آن ها حداکثر 2000 هکتار می ‌باشد. واگذاری این اراضی در استان ­های گیلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می ‌باشد.

مدت و شرایط قرارداد اجاره اراضی برای طرح ­های غیرکشاوری

واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس از دستگاه­ های دولتی ذی ­ربط می ‌باشد و در مساحت­ های بیش از 3 هکتار در استان­ های گیلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از 50 هکتار در سایر استان ­ها ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می ‌باشد و حداقل اجاره ‌­بها سالیانه اراضی طرح­ های غیرکشاورزی تولیدی  معادل 20% ارزش معامله ­های (قیمت ‌منطقه ‌ای) خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اقدام ­های ضروری برای دریافت اجاره بهاء آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری­ های آن ها مورد موافقت کمیسیون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره نشده

در رابطه با دریافت اجاره بهاء آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری ­های آن ها مورد موافقت کمیسیون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذیل اقدام می ‌شود؛

الف. اگر اجاره بهاء تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، برای مهلت باقی مانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم می گردد،

ب. هرگاه اجاره بهاء تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را بر اساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره (عادی) دریافت و برای مدت باقی مانده، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید،

پ. اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجددا پرونده در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها بر اساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ‌ای) دوره بهره ‌‌برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام می گردد،

ت. اراضی منابع ملی که به استناد مصوبه ­های کمیسیون ­های «کمیسیون طرح‌ های کشاورزی» و «کمیسیون طرح ‌های غیرکشاورزی» مورد موافقت قرار گرفته، ولی مجری بدون قرارداد اجاره و صورت ­مجلس تحویل و تحول بی­ واسطه اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرایی طرح مصوب را شروع کرده باشد، مجدد پرونده در کمیسیون­ های مذکور مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل 80% ارزش معامله ­های (قیمت منطقه ‌ای) تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می ‌نماید.

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی برای طرح­ های غیرکشاوری

انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی به میزان سطوح مقرر با رعایت مقررات مربوط و با تصویب کمیسیون ­های ذی ­ربط توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی و انتقال بیش از آن با تائید رئیس سازمان امور اراضی صورت می ‌پذیرد. تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی بر اساس شرایط ذیل صورت می ‌گیرد که عبارتند از؛

1) زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا به ‌­بهره ‌برداری رسیدن کامل طرح و تائید عوامل نظارتی و در صورت درخواست متقاضی به قیمت روز تقویم و ارزیابی و به مستاجر اعلام می گردد، انتقال قطعی ظرف مدت تعیین شده و پس از واریز وجه در مهلت قانونی صورت می ‌پذیرد.

2) قیمت زمین واگذار شده بر مبنای 2 برابر ارزش معامله ­های (قیمت منطقه ‌ای) سال واگذاری برآورد و به مجری طرح اعلام می گردد. انتقال قطعی اراضی منوط به احیاء و بهره ‌برداری از اراضی واگذار شده می باشد.

نکته: مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضی واگذاری تا قبل از تنظیم سند انتقال قطعی می ‌باشد.

نحوه تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی واگذاری

نحوه تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی واگذاری توسط هیات کارشناسی متشکل از 3 نفر کارشناس بصیر و مطلع و بر اساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی هم­ جوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه ‌گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد، صورت می پذیرد.

در صورت اعتراض موجر یا مستاجر به قیمت ارزیابی شده ارزیابی مجدد توسط 3 نفر از کارشناسان رسمی ذی ­ربط دادگستری انجام می ‌گیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آئین‌‌ دادرسی مدنی عمل خواهد شد.

کلیه هزینه ‌های مربوط به انتقال سند و تادیه حق ‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مستاجر و در مرحله تجدیدنظر خواهی به عهده معترض می ‌باشد.

هیات کارشناسی نحوه تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی واگذاری

هیات کارشناسی که تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی واگذاری را انجام می ­دهد، به شرح ذیل متشکل از 3 نفر کارشناس بصیر و مطلع می باشد که عبارتند از؛

الف) کارشناس سازمان جهاد کشاورزی،

ب) کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان­ های مذکور،

جرم خرید فاکتور صوری

پ) کارشناس رسمی ذی­ ربط دادگستری.

نکته: واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع ‌داران و بهره ‌برداران عرفی و عشایری تا 3 برابر عرف محل رایگان خواهد بود.

موارد تخفیف از فروش

موارد تخفیف فروش اراضی قابل واگذاری برای طرح ­های کشاورزی – تولیدی و طرح­ های غیرکشاورزی به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. اعمال تخفیف در مورد قیمت اراضی واگذاری حداکثر تا 50 % برای طرح‌ های کشاورزی و تولیدی و 30% برای طرح­ های غیرکشاورزی خواهد بود.
 2. رسیدگی به درخواست تخفیف، زمانی امکان ‌پذیر است که طرح مصوب و یا مدون مربوطه طبق اهداف آن به صورت کامل اجرا و به بهره ‌برداری رسیده و تعهدهای مستاجر یا مستاجرین طبق مفاد قرارداد انجام شده باشد.
 3. اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده و مالکیت آن به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل گردیده و نیز اراضی واقع در استان های گیلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفیف نمی باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع رسیدگی به تقاضاهای تخفیف فروش

رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی در کمیسیون ‌های «کمیسیون طرح ‌های کشاورزی» و «کمیسیون طرح‌ های غیرکشاورزی» پس از بررسی توسط مدیریت امور اراضی و با تائید رئیس سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.

در صورت موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی، متقاضی مو‌ظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز مدارک و مستندات لازم را تهیه و به دبیرخانه ارائه و مدیریت امور اراضی نیز پس از بازدید از محل اجرای طرح و بررسی مدارک و مستندات مربوطه، پرونده را جهت اظهارنظر در کمیسیون مطرح می نماید. رای کمیسیون قطعی و لازم ‌الاجراست.

عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی قابل واگذاری

عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی قابل واگذاری به شرح ذیل عبارتند از؛

الف) عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه

چنانچه مجری یا مجریان طرح ها به ‌علت حادث شدن عوامل قهری و غیرمترقبه از قبیل؛ زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و… بنا به ارائه گواهی از ستاد حوادث غیرمترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند. با تائید کمیسیون ­های «کمیسیون طرح ‌های کشاورزی» و «کمیسیون طرح‌ های غیرکشاورزی» برای طرح ­های کشاورزی حداکثر 20% و طرح ‌های غیرکشاورزی حداکثر 5% از تخفیف بهره ‌مند خواهند شد.

ب) اجرای به موقع طرح

طرح‌ هایی­ که به ازای هر ماه زودتر از برنامه‌ زمان ­بندی شده به بهره ‌برداری رسیده و دیون خود را نیز به موقع پرداخت نموده باشند هر ماه 1% و در مجموع از 10% تخفیف برخوردار می ‌گردند و اگر طبق برنامه‌ زمان ­بندی شده اجرا و به بهره ‌برداری رسیده باشند، حداکثر از 8% تخفیف با تائید دستگاه یا واحد مربوطه بهره‌ مند خواهند شد.

پ) اشتغال ‌زائی طرح

در طرح ‌های کشاورزی و تولیدی حداکثر 5% که به ازای هر نفر شاغل در طرح 1% تخفیف در نظر گرفته شده است و در طرح ‌های غیرکشاورزی به ازای ایجاد اشتغال هر 5 نفر در طرح 1% تخفیف و حداکثر 5% در صورت تائید دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری استان بهره ‌مند خواهد شد.

نکته: برای طرح ­های خدماتی آموزشی و فرهنگی میزان 5% تخفیف اشتغال ‌زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره ‌مند خواهند شد.

ت) ایثارگران

ایثارگران حداکثر از 5% تخفیف بهره ‌مند خواهند شد.

ث) ایجاد امکانات زیربنایی

چناچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنایی مثل: راه، آب، برق و… باشد و مجری طرح با سرمایه‌ گذاری از محل اعتبارهای تسهیلاتی طرح یا با سرمایه شخصی امکانات مذکور را با تائید دستگاه ذی ­ربط فراهم نموده باشد، از میزان 3% تخفیف بهره ‌مند خواهد شد.

ج) روستاها و دهستان ­های کمتر توسعه ‌یافته

طرح‌ های اجرا شده کشاورزی و تولیدی در مناطق کمتر توسعه ‌یافته (بر اساس گواهی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان) حداکثر از 3% تخفیف و طرح ‌های غیرکشاورزی در موارد مشابه از 2% تخفیف بهره‌ مند خواهند شد.

چ) فارغ‌ التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

به ازای عضویت هر نفر فارغ ‌التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی در طرح 1% و حداکثر از 4% تخفیف بهره‌ مند خواهند شد.

مسئولیت اداره کل منابع طبیعی

حفاظت از اراضی که براساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی می ‌باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص احداث شهرک های صنعتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل احداث شهرک های صنعتی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متاکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی 

احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی 

احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی احداث شهرک های صنعتی 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *