مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات

مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات

مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات


Rate this post

بهترین وکیل اراضی ملی در این نوشتار به بررسی مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت مرجع صالح تشخیص اراضی زراعی و باغ ­ها، عمل­کرد آن و صادرکننده مجوز دیوارکشی دور اراضی زراعی و باغ­ ها

شاید یکی از مواردی که بسیار محل بحث و مناقشه است، موضوع دیوارکشی به ‌دور اراضی زراعی و باغ ­ها است و رویه قضائی یکسان و واحدی در این حوزه وجود ندارد و در این خصوص به ­نوعی تشتت و پراکندگی آراء محاکم قابل مشاهده است. به ­این ­نحو که عمده محاکم بدوی معتقدند که اگر دیوارکشی خللی به بهره ‌برداری و استمرار امر کشاورزی وارد نکند، از مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز محسوب نمی­ شود.

در حوزه دکترین حقوقی بطور کلی 2 دیدگاه به شرح ذیل مطرح است؛

دیدگاه اول – معتقد است هر عملی که مانع از تداوم و استمرار بهره ‌برداری از اراضی نشود مجاز است.

دیدگاه دوم – اعتقاد به تبعیت از قوانین و مقرراتی است که مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز را تعیین می ­کنند.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح تشخیص اراضی زراعی و باغ ­ها

طبق قانون مرجع صالح تشخیص اراضی زراعی و باغ ­ها، وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضائی و اداری، نظر سازمان جهادکشاورزی ذی‌ ربط را در این زمینه استعلام می ‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نکته: نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می ‌شود.

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک­ ها و طرح هادی روستاها

میتوان ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک­ ها و طرح هادی روستاها به شرح ذیل بیان داشت؛

 • الف ـ کارگروه تشخیص اراضی زراعی و باغ ­های دارای سابقه بهره ‌برداری و اراضی

بررسی و تشخیص اراضی زراعی و باغ ­های دارای سابقه بهره ‌برداری و اراضی تحت فعالیت ‌های احداث گلخانه ‌ها،‌ دامداری ­ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدهای کشاورزی و کارگاه ­های صنایع تکمیلی و غذایی که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ ها محسوب می ‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رئیس اداره امور اراضی جهاد کشارزی شهرستان با رعایت ضوابط و مقررات صورت می ­گیرند.

وظایف کارگروه تشخیص اراضی زراعی و باغ­ های دارای سابقه بهره ‌برداری و اراضی

کارگروه یاد شده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد 9 ‌گانه ذیل، نظریه خود را ظرف 20 روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی ‌ربط ارسال شود که عبارتند از؛

پلیس بین‌المللی

الف. سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که موید زراعی بودن زمین یا باغ باشد،

ب. سوابق کشت و کار و تولیدهای کشاورزی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها فارغ از زمان احداث،

پ. اراضی زراعی و باغ ‌های واقع در محدوده قطب ‌های کشاورزی و یا شرکت ‌های سهامی زراعی یا شرکت‌ های تعاونی تولید و امثال آن ها،

ت. استعلام محلی،

ث. سایر اراضی زراعی و باغ ­ها واقع در زیردست سدها و شبکه ‌های آبیاری که در اجرای برنامه ‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می ‌شود،

ج. نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز،

چ. تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)،

ح. استفاده از عکس ‌های هوایی یا تصاویر ماهواره ‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز،

خ. منابع تامین آب برای اراضی آبی.

 • ب – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی، مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق 4 گانه محیط زیست (پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات ‌وحش و منطقه حفاظت شده) را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید و اداره مذکور نیز مکلف است ظرف 15 روز نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید و عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.

نکته: نسبت به اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی ‌صلاح برای اجرای طرح ‌های زراعی و باغی واگذار گردیده است، تا قبل از انتقال قطعی طبق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد.

نکته: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در موارد تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ضرورت اقدام به موقع جهت پیشگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز و طرح شکایت در مراجع قضائی، بی ­واسطه با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تشخیص اراضی زراعی و باغ ها اقدام می‌ نماید.

نکته: وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مناطقی که طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی اجرا شده است، اطلاعات مکانی و توصیفی طرح را در تشخیص نوع اراضی زراعی و باغی ملاک عمل قرار دهد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تکلیف اداره ­های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در مورد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی اراضی زراعی و باغ­ ها

اداره­ های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ­ها و مراجع مربوط مکلف اند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ­ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ ها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت جهاد کشاورزی) را استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

در ضمن تفکیک، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تائید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.

کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

طبق قانون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها در هر استان به عهده این کمیسیون که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌ ‌گردد، است و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام طبق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط می‌ ‌تواند بدون حق رای در جلسه­ های کمیسیون شرکت نماید.

جلسه­ های کمیسیون با حضور رئیس و حداقل 3 عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیم ­های آن با حداقل 3 رای موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

اعضاء کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها

این کمیسون از اعضاء ذیل تشکیل شده است که عبارتند از؛

 •  رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون)،
 • ‌مدیر امور اراضی،
 • رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،
 • مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان،
 •  1 نفر نماینده استاندار.

وظایف کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی

این کمیسیون ‌موظف است در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی موارد ذیل را رعایت نماید که عبارتند از؛

 • اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی،
 • ضوابط طرح­ های کالبدی، منطقه ‌ای و ناحیه ‌ای مصوب شورای­ عالی شهرسازی و معماری ایران،
 • مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح،
 • ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه ‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها،
 • استاندارد ها، اصول و ضوابط فنی مربوط طبق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ ربط.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دبیرخانه کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

این دبیرخانه کمیسیون در سازمان ­های جهاد کشاورزی استان­ ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و مستقر می ‌گردد و مدیر امور اراضی، دبیر کمیسیون می ‏باشد.

وکیل شکایت از اداره برق

دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان از رؤسای سازمان­ های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی دبیر دعوت خواهد شد.

دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف 1 ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید و بدیهی است در صورت ارائه مدارک و مستند ها، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می ‌گیرد.

در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارائه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع قانون به حساب خزانه ­داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می‌ نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت 2 سال دارای اعتبار می ‌باشد.

وظایف دبیرخانه کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

این دبیرخانه وظایف ذیل را بر عهده دارد که عبارتند از؛

 • دریافت تقاضای صدور مجوز،
 • تشکیل و تکمیل پرونده،
 • ‌بررسی کارشناسی اولیه،
 • مطرح نمودن تقاضا ها به نوبت در کمیسیون،
 • نگهداری سوابق و مصوبه ­ها.

مرجع تجدیدنظر در تصمیم ­های کارگروه تشخیص اراضی زراعی و باغ­ های دارای سابقه بهره‌ برداری و اراضی

نظریه این کارگروه این ماده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ آن قابل تجدیدنظر خواهی است و تجدیدنظر نسبت به نظریه یاد شده ظرف 15 روز از زمان درخواست متقاضی، توسط هیاتی به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی و عضویت معاون مربوط و مدیر امور اراضی استان صورت می‌ پذیرد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

کمیسیون تجدیدنظر در مورد تصمیم ­های کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

این کمیسیون نظارت بر عملکرد و تصمیم گیری و انطباق یا عدم انطباق تصمیم ­های کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها را بر عهده دارد.

نکته: نماینده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط میتواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.

اعضاء کمیسیون تجدیدنظر در مورد تصمیم­ های کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

این کمیسیون متشکل از اعضاء ذیل است که عبارتند از؛

 • وزیر جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون) یا نماینده تام‌ الاختیار وی،
 • معاون ذی ‌ربط وزارتخانه‌ راه و شهرسازی،
 • معاون ذی ‌ربط وزارتخانه‌ کشور،
 • معاون ذی ‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست.

وظایف کمیسیون تجدیدنظر در مورد تصمیم ­های کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

در موارد ذیل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد بر عهده این کمیسیون است و این کمیسیون موظف است حداکثر پس از 2 ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید که عبارتند از؛

 1. تجدیدنظر در مورد تصمیم ­های کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است.
 2. همچنین در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استان ها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تجدیدنظر مذکور احاله می ‌گردد.

کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ­ها

وظیفه این کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ­هایی که متشکل از 3 نفر می ­باشد و تصمیم این کمیسیون از زمان اعلام به متقاضی به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدد توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.

اعضاء کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ­ها

اعضاء کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ­ ها، متشکل از اعضاء ذیل می ­باشد که عبارتند از؛

 • نماینده سازمان جهاد کشاورزی در هر یک از شهرستان ­ها،
 • نماینده استانداری در هر یک از شهرستان ­ها،
 • نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان ­ها.

موارد ضروری درباره دیوارکشی باغ ­ها

طبق قوانین رعایت موارد ذیل در جهت دیوارکشی باغ­ ها ضروری می ­باشد که عبارتند از؛

 1. دیوارکشی باغ ­ها در منطقه­ ای که بنا به عرف معمول بوده و در مناطقی که بطور عرفی دیوارکشی برای باغات مرسوم نیست از صدور مجوز دیوارکشی خودداری شود، صدور مجوز دیوارکشی اطراف باغات به ارتفاع ۸۰ سانتی متر با استفاده از هر نوع مصالح ساختمانی و ارتفاع بیش از آن به صورت فنس یا نرده خواهد بود،
 2. بازسازی و مرمت دیوارهای قدیمی اطراف باغ ­ها،
 3. در خصوص باغ ­های مشاع ضمن رعایت عرف محل و اصول فنی به منظور حفظ حقوق اشخاص با اخذ تقسیم نامه مورد تائید کلیه مالکین مشاعی و تعهد رسمی از متقاضی.
کلاهبرداری ثبتی

نکته: در مورد متقاضیانی که شرایط یاد شده را برای دیوارکشی دارند، میبایست قبل از صدور مجوز تعهدنامه ­ای از آنان اخذ تا اگر بر خلاف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط قانونی و مقررات مربوط اقدام نمایند و عمل آنان تخلف محسوب شده و سازمان جهاد کشاورزی استان بتواند مجوز صادره را بی­ واسطه ملغی الاثر و موضوع تخلف ارتکابی را از طریق دادگاه صالحه در اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها تعقیب و پیگیری نماید.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

صدور مجوز دیوارکشی

صدور مجوز دیوارکشی در 3 سطح ذیل قابل بررسی است که عبارتند از؛

 1. دیوارکشی در محدوده شهر

طبق قانون شهرداری، یکی از تکالیف این سازمان، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر می شود. از این رو دیوارکشی نیز به­ عنوان احداث بنا نیاز به صدور مجوز از سوی شهرداری دارد. با این حال دیوارکشی در محدوده شهر تابع طرح ­های تفصیلی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شامل محدوده شهر نمی ­شود.

 1. دیوارکشی در حریم شهر

طبق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها وزیر جهاد کشاورزی، دیوارکشی در اراضی زراعی و باغ ­های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ­عنوان یکی از مصادیق تغییر کاربری تلقی شده است.

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اداره ­های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ­ها و مراجع مربوط مکلف اند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ­ها و تغییر کاربری آن ­ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ ها از سازمان ­های جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

همچنین طبق قانون فوق صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت در اراضی مذکور فقط پس از تائید کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. از این ­رو هر چند به ­موجب قانون شهرداری، صدور مجوز دیوارکشی در اراضی زراعی و باغی در حریم شهرها، تکلیف شهرداری­ ها است اما شهرداری بدون تائیدیه کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و مجوز سازمان جهاد کشاورزی، مجاز به صدور پروانه دیوارکشی نخواهد بود.

 1. دیوارکشی در خارج از محدوده و حریم شهر

در خارج از محدوده و حریم شهر نیز بحث دیوارکشی با مبحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ارتباط پیدا می­ کند. تغییر کاربری خارج از محدوده و حریم شهر و شهرک طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آئین ­نامه اجرایی آن و دستورالعمل­ های مربوطه، انجام می­ شود. به هر طریق طبق قانون مذکور، دیوارکشی در کلیه اراضی زراعی و باغ ­های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ ها نیاز به اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و تائیدیه کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها دارد. با این حال طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی شده ­اند. از این رو قانون مزبور بر کلیه اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهر و شهرک و خارج از روستاهای دارای طرح هادی، حاکم می ­باشد.

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها به ­منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره ­وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. آئین ­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها تغییر کاربری عبارت است از؛ هرگونه اقدام که مانع از بهره­ برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و  باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدام ­های که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ­شود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مواردی از جمله؛ احداث گلخانه­ ها، ‌دامداری ­ها، مرغداری­ ها، پرورش ماهی و سایر تولید های کشاورزی و کارگاه ­های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها را از شمول تغییر کاربری مستثنی کرده است و مقرر کرده این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان ­های جهاد کشاورزی استان ­ها بلامانع خواهد بود و انجام اقدام ­های تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیر ساخت­ ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدهای کشاورزی هستند از قبیل؛

 • احداث راه های بین مزارع،
 • تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال ­های زه­ کشی،
 • ایستگاه­ های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی،
 • موتورخانه و آشیانه ماشین آلات کشاورزی،
 • اتاق کارگری و نگهبانی،
 • دیوارکشی باغ ­ها،
 • محل جمع‎ آوری و نگهداری محصول­ های کشاورزی.

موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ­ها

طبق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ­­ها اقدامات ذیل در صورتی ­که در اراضی زارعی و باغ ­های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ­ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح ‎­های الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره ­‎برداری و استمرار کشاورزی شود، به­ ­عنوان موارد تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می ‎گردد که به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • برداشت یا افزایش شن و ماسه،
 • ایجاد بنا و تاسیسات،
 • خاکبرداری و خاکریزی،
 • گود برداری،
 • احداث کوره‎ های آجر و گچ‎ پزی،
 • پی کنی،
 • دیوارکشی اراضی،
 • دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی،
 • ایجاد سکونتگاه ­های موقت،
 • استقرار کانکس و آلاچیق،
 • احداث جاده و راه،
 •  دفن زباله ‎های واحدهای صنعتی،
 • رها کردن پساب‎ های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎ های شهری، ضایعات کارخانجات،
 • لوله گذاری،
 • عبور شبکه‎ های برق،
 • انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغ ­ها به سایر اراضی و فعالیت‎ های غیر کشاورزی،
 • سوازندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغ ها به هر طریق،
 • مخلوط ریزی و شن ریزی،
 • احداث راه ‎آهن و فرودگاه،
 • احداث پارک و فضای سبز،
 • پیست‎ های ورزشی،
 • استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی،
 • احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف،
 • محوطه سازی (شامل؛ سنگ فرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)،
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‎ های موضوع تبصره ۴ فوق ‎الذکر،
 • صنایع دستی،
 • طرح‎ های خدمات عمومی،
 • طرح‎ های تملک دارایی ‎های سرمایه‎ ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی).
خیانت در امانت مدیران شرکت

که طبق این دستورالعمل دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها اگر بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ­‌برداری و استمرار کشاورزی صورت بگیرد، به ­عنوان مصداقی از تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می ­گردد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موارد مجاز تغییر کاربری

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها موارد مجاز تغییر کاربری، به شرح ذیل عبارتند از؛

 • احداث گلخانه ‌ها،‌
 • تولیدات گلخانه ‌ای،
 • احداث دامداری ­ها،
 • احداث مرغداری ­ها،
 • پرورش آبزیان،
 • احداث بنگاه‎ های تولیدی – کشاورزی،
 • احداث کارگاه ­های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها،
 • احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی،
 • احداث کارگاه­ های صنایع دستی،
 • تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک­ بار.

با توجه به اینکه فعالیت های مذکور برای بهینه کردن تولیدهای بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی ‎شوند، لذا انجام اقدام ­های تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیر ساخت­ ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدهای کشاورزی می‎ باشند، با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعلام می ‎گردد مشمول این موارد مجاز تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ­ها می ­شود و به شرح ذیل عبارتند از؛

 • احداث راه های بین مزارع،
 • تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال ­های زه ­شکی،
 • ایستگاه ­های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی،
 • موتورخانه و آشیانه ماشین آلات کشاورزی،
 • اتاق کارگری و نگهبانی،
 • دیوارکشی باغ­ ها،
 • محل جمع ‎آوری و نگهداری محصولات کشاورزی.

در خصوص موارد مجاز تغییرکاربری «دیوارکشی باغ ­ها» نیز با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی تعیین شده، تغییر کاربری محسوب نمی ­شود و به ­نظر در خصوص تغییر کاربری تلقی شدن دیوارکشی باغ ­ها بین دستورالعمل آئین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ­ها (تغییر کاربری تلقی نشدن دیوارکشی باغ ­ها) و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری تلقی شدن دیوارکشی اراضی) تعارض وجود دارد، که در مقام رفع تعارض باید شرایط ضوابط و مقررات فوق را با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد؛

الف) شرایط تغییر کاربری بودن دیوارکشی باغ­ ها

طبق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دیوارکشی در صورت تحقق شرایط ذیل، تغییر کاربری محسوب می ­شود که عبارتند از؛

 • اراضی زراعی و باغ­ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد،
 • بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه باشد،
 • بدون اخذ مجوز از کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ­ها،
 • بدون موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی.

ب) شرایط تغییر کاربری نبودن دیوارکشی باغ ­ها

مطابق دستورالعمل آئین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ­ها دیوارکشی باغات در صورت تحقق شرایط زیر، تغییر کاربری محسوب نمی ­شود که عبارتند از؛

الف- اگر در راستای زیر ساخت­ ها و تاسیسات مورد نیاز گلخانه ‌­ها، ‌دامداری ­ها، ­مرغداری­ ها، پرورش­ ماهی و سایر تولیدهای کشاورزی و کارگاه ­های صنایع تکمیلی و غذایی باشد،

ب- اگر در روستا­های فاقد طرح هادی باشد،

پ- با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده، باشد،

ت- اگر با موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان باشد.

بنابراین بطور کلی دیوارکشی در اراضی زراعی و باغ ­ها، تغییر کاربری محسوب می­ شود، مگر در خصوص دیوارکشی­ ای که در راستای زیرساخت و تاسیسات مورد نیاز گلخانه ‌­ها، ‌دامداری ­ها، مرغداری ­ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه­ های صنایع تکمیلی و غذایی در روستا­های فاقد طرح هادی، با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی وضع شده و موافقت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان صورت گیرد.

انواع دعاوی اراضی و املاک

مجازات تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­ها

مالک یا متصرف مزرعه یا باغ، با نقض تشریفات قانونی اقدام به تغییرکاربری به ­صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوزهای قانونی بنماید، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛

 1. اگر فرد برای اولین بار مرتکب تغییر کاربری شده باشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 •  قلع و قمع بنای احداثی،
 • پرداخت جزای نقدی 1 تا 3 برابر بهای زمین، با کاربری جدید مورد نظر او و به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
 1. اگر فرد دارای سابقه تغییر کاربری (در همان زمین یا سایر اراضی) داشته باشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • قلع و قمع بنای احداثی،
 • پرداخت جزای نقدی 3 برابر بهای زمین، با کاربری جدید مورد نظر او و به قیمت روز محاسبه خواهد شد،
 • حبس از 1 تا 6 ماه.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مجازات تخلف از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها توسط اداره­ های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها، اداره ­­های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات­ ­ها و مراجع مربوطه در موارد تفکیک، افراز، تقسیم و تغییر کاربری زمین­ های کشاورزی بایستی از سازمان ­های جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر اعلام شده را اعمال نمایند. همچنین صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی در اراضی کشاورزی از سوی دستگاه ­های ذی­ ربط، فقط بایستی پس از تائید «کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها» صورت پذیرد و در صورت نقض مقررات فوق حسب مورد مرتکب مجازات ­هایی پیش­ بینی شده است که عبارتند از؛

 1. اگر نقض مقررات توسط کارمندان نهادهای یاد شده صورت پذیرد، مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛

مرتبه نخست:

 •  ابطال مجوز صادره،
 • جزای نقدی 1 تا 3 برابر بهای اراضی.

در صورت تکرار:

 • ابطال مجوز صادره،
 • جزای نقدی 3 برابر بهای اراضی،
 •  به انفصال دائم از خدمات دولتی.
 1. اگر نقض مقررات توسط سردفتران اسناد رسمی صورت پذیرد، مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛

مرتبه نخست:

6 ماه تا 2 سال تعلیق از خدمت.

در صورت تکرار:

6 ماه حبس،

محرومیت از سردفتری.

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری

از آنجا که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ماهیت مجرمانه داشته و توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ­های عمومی­ – کیفری (دادگاه کیفری دو) است. تحقیقات مقدماتی در خصوص این عنوان مجرمانه نیز در دادگاه کیفری دو صورت می ­گیرد، نظر به اینکه مجازات تغییر کاربری علاوه بر قلع و قمع بنا، جزای نقدی نسبی (به میزان 1 تا 3 برابر بهای اراضی کشاورزی با کاربری جدید و به قیمت روز) است، بنابراین به موجب رای وحدت رویه شماره 759 مشمول جزای نقدی درجه 7 شده و از آنجا که جرائم با مجازات درجات 7 و 8 که مستقیم در دادگاه مطرح شده و در واقع مرجع تحقیق و تعقیب آن­ ها واحد است، در نتیجه امکان انجام تحقیق ­های مقدماتی در دادسرا در خصوص این جرائم وجود ندارد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل اراضی ملی در خصوص مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متاکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *