اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

با بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر همراه شما هستیم. از منظر قانون مدنی و فقه شیعه، معامله شخص مکره و

کلاهبرداری ثبتی

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری ثبتی با شما هستیم. کلاهبرداری از طریق تصرف ملک دیگری و درخواست سند مالکیت، چیست؟ ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای

وکیل دادسرای کارکنان دولت

با معرفی وکیل دادسرای کارکنان دولت همراه شما هستیم. جرائم ارتکابی توسط کارکنان دولت به معنی خاص در آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به دادسرای

روند رسیدگی به تصادفات رانندگی

با بررسی موضوع روند رسیدگی به تصادفات رانندگی همراهتان هستیم در این مقاله همراه با تیم کیفری موسسه مهر پارسیان به روند رسیدگی به پرونده

خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه

با بررسی جرم خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه همراهتان هستیم.  خودداری بیمارستان از پذیرش بیمار که در زمره جرایم علیه اشخاص می

مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا

با موضوع مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا همراهتان هستیم. در اصطلاح عامیانه دعوا به درگیری بین اشخاص گفته می شود. اما اصطلاح حقوقی دعوا

توقیف اموال در چک برگشتی

امروز با موضوع توقیف اموال در چک برگشتی با شما هستیم. مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟ مراجع ذی صلاح

جرم پول‌شویی

امروز به بررسی موضوع جرم پول‌شویی می‌پردازیم. آیا می‌دانید پول‌شویی چیست؟ آیا از جرم بودن پول‌شویی اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید مجازات جرم پول‌شویی چیست؟ برای

وکیل آنلاین در کرج

با معرفی وکیل آنلاین در کرج همراهتان هستیم. پرسش و پاسخ حقوقی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری در کرج از طریق سایت وکیل آنلاین

تبانی در معاملات دولتی

با موضوع بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی همراهتان هستیم. با تصویب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه