کودک آزاری توسط مادر

با بررسی موضوع کودک آزاری توسط مادر همراهتان هستیم. کودکان در جامعه از اهمیت به سزای برخوردار هستند که سرمایه و آینده جامعه محسوب می‌شوند

شکایت رابطه نامشروع در شرکت ها

با موضوع شکایت رابطه نامشروع در شرکت ها همراهتان هستیم. استفاده ابزاری از زنان در محیط های کار که یکی از مصادیق بارز خشونت علیه

دفاع مشروع در قتل عمد

با بررسی موضوع دفاع مشروع در قتل عمد همراهتان هستیم. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال

مجازات جرم کودک آزاری

با بررسی موضوع مجازات جرم کودک آزاری  همراهتان هستیم. کودک آزاری از جمله جرایمی است که قانون‌گذار در سال1381 برای نخستین بار به جرم انگاری

وثیقه ملکی

با بررسی موضوع وثیقه ملکی همراهتان هستیم. وثیقه ملکی یعنی چه و شرایط گذاشتن وثیقه برای متهم و زندانی وثیقه، کلمه ای است کاربرد های

مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی

با موضوع مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی همراهتان هستیم. در جامعه برای برخورداری شهروندان از امنیت فیزیکی و روانی، قانون گذار باید

شکایت از آلودگی صوتی

با بررسی موضوع شکایت از آلودگی صوتی همراهتان هستیم. به طور معمول هنگامی که در مورد آلودگی فکر می‌کنیم، تصاویری از شهر‌های پر دود، سواحل

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل کیفری تهران را بعد از مطالعه این نوشتار بشناسید. محدود کردن حق دفاع و آزادی متهم، اولین آسیبی است که ارتکاب جرم به

اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

با بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر همراه شما هستیم. از منظر قانون مدنی و فقه شیعه، معامله شخص مکره و

کلاهبرداری ثبتی

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری ثبتی با شما هستیم. کلاهبرداری از طریق تصرف ملک دیگری و درخواست سند مالکیت، چیست؟ ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای

ثبت نام لاتاری 2023