مقایسه خیانت در امانت و کلاهبرداری

با موضوع مقایسه خیانت در امانت و کلاهبرداری همراه شما هستیم. در بزه کلاهبرداری کسی که مال خویش را در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد

اتهام مشارکت در کلاهبرداری

با موضوع اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شما هستیم. امروز در مورد خود مشارکت در جرم و اتهام کلاهبرداری و خود موضوع کلاهبرداری با شما

دادخواست ابطال محاسبات بانک

با موضوع دادخواست ابطال محاسبات بانک با شما هستیم. در محاسبه نرخ سود وام های بانکی و یا بدهی های اشخاص به بانک ها معمولا

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

با موضوع ابطال قرارداد مضاربه بانکی با شما هستیم. مضاربه بانکی که از جمله عقود بانکی در کشور ما می باشد. در سال  ۱۳۶۲ شمسی

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

با موضوع نمونه رای ابطال قرارداد بانکی با شما هستیم. وقتی پرونده ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان

وکیل دادسرای شرق تهران

با معرفی وکیل دادسرای شرق تهران با شما هستیم. شرق تهران با دادسرای رسالت شناخته شده است. اهالی شرق تهران که در محله‌های قدیمی نارمک

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

با موضوع نمونه رای ابطال اجراییه بانکی با شما همراه هستیم. سری به اجراییه بانکی و مسایل و بخشنامه ها میزنیم، یکی از چالش بر

فرجام خواهی حکم ورشکستگی

با موضوع فرجام خواهی حکم ورشکستگی با شما هستیم. ورشکستگی یک دعوی غیر مالی است و قاعدتا قابل فرجام خواهی نیست. برخی از دعاوی مربوط

شکایت از حکم ورشکستگی

با موضوع شکایت از حکم ورشکستگی با شما هستیم. شکایت از حکم در معنای حقیقی کلمه یعنی همان تجدیدنظر خواهی کردن از حکم که می‌تواند

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

با موضوع دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی با شما هستیم. دادسرای اقتصادی به عنوان دادسرای ویژه، به جرایم اقتصادی، پولی و بانکی رسیدگی می‌نماید. رسیدگی