قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره


5/5 - (22 امتیاز)

امروز با بررسی جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره همراه شما هستیم.

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به عنوان قانون مرجع در موضوع جرم فوق مورد استفاده قرار می گیرد.

با همه گیر شدن خرید تجهیزات دریافت از ماهواره در ایران، عملاً اجرای این قانون با چالش‌های زیادی روبروست.

تولید بخش زیادی از تجهیزات دریافت از ماهواره در داخل ایران و ورود سایر تجهیزات از طریق مرزهای رسمی و غیر رسمی به صورت قاچاق بحث دیگری در این موضوع است. وجود دستگاههای پیشرفته تجهیزات دریافت از ماهواره که به راحتی نیز قابل خرید در بازار رسمی و غیر رسمی است، بیانگر وجود کالای قاچاق ممنوعه در بازارهای کشور است.

دفتر وکیل آنلاین به صورت مجازی یا حقیقی آماده ارائه مشاوره حقوقی درباره جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره است.

در این بحث که در دفتر حقوقی و وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و صاحب امتیاز سایت وکیل آنلاین در ایران تهیه شده است به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت.

جرایم مالی کارمندان دولت

نکات قابل بحث در بررسی جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره.

میزان مجازات و محکومیت جرم قاچاق رسیور ال ان بی و تجهیزات جانبی ماهواره.

مجازات فروش و نصب آنتن ماهواره در ایران.

مجازات خرید و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره.

معرفی بهترین وکیل قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره.

بررسی ارتباط جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره و جرم افساد فی الارض و اشاعه فحشا.

سوالات مهم در بررسی مجازات جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

رسیدگی به این جرم در صلاحیت تخصصی کدام مرجع قرار دارد؟

آیا بابت جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره ممکن است کسی به اعادم محکوم شود؟

بهترین وکیل دادگستری در پرونده قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در تهران کیست؟

مجازات نصاب آنتن ماهواره و فروشنده آن چیست؟

خریدار برای مصارف خانگی تجهیزات دریافت از ماهواره چه مجازاتی دارد؟

جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در رسته کدام جرایم قرار می گیرد؟

بر اساس ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این جرایم از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند.

قاچاق عمده تجهیزات دریافت از ماهواره نیز در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نحوه تعیین مجازات قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در دادگاه انقلاب

ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ فقط بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ را از تاریخ لازم الاجرا شدن منسوخ اعلام نمود.

بنابراین مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نیست.

وکیل اراضی خالصه

لذا استفاده کنندگان از تجهیزات ماهواره مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند.

و طبق قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند.

شد ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ناظر بر تعیین مجازات کالای قاچاق ممنوع و نیز نگهداری حمل و فروش چنین کالایی است.

درباره نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق است.

تبصره ۴ الحاقی ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشروبات الکلی، اموال تاریخی فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است.

ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره در داخل کشور نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

نحوه تعیین مجازات جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

ارتکاب قاچاق کالای ممنوع یا کالای ممنوع قاچاق یا نگهداری کالای ممنوع قاچاق و یا حمل و فروش آنها علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر مجازات دارد :

در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

در صورتی که ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

بهترین وکیل خیانت در امانت

در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا به ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

بنابراین در صورتی که ارزش کالای قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد:

مجازات حبس برای مرتکب متصور نیست.

لذا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این جرم قرار می گیرد.

رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها درجه هفت و هشت میباشد به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود.

با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق کالا طبق قانون این جرایم باید مستقیماً در شعبه دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز به اعتبار وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر می‌شود و یک تکلیف قانونی دادگاه است. این مصادره عنوان مجازات ندارد و به صراحت تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از شمول این ماده خارج است.

بنابراین تعیین کننده درجه جرم و مجازات نیست و تاثیری از این حیث ندارد.

آیا مجازات حبس قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره قابل تبدیل به جزای نقدی است؟

طبق ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ جزای نقدی قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره قابل تعلیق و تخفیف نیست.

مجزاتهای شلاق و حبس در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نیست.

اما با توجه به ماده ۷۲ قانون مذکور هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر شبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند بنابر تشخیص مرجع صالح ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد.

حق ریشه چیست؟

بنابراین تخفیف و تعلیق اجرای حکم در قانون قاچاق کالا و ارز تحت شرایط مخصوص قابل اعمال است.

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز می‌شود. ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مصادیق منطبق با ماده صد ذکر شامل متهمان نوجوان نمی گردد

وکیل تخصصی پرونده قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

شکایت کلاهبرداری مشارکت در ساخت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کیفری تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *