وکیل ملکی آنلاین کل تهران

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

وکیل ملکی آنلاین کل تهران


5/5 - (4 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل ملکی آنلاین کل تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم

مالکین اموال بالاخص اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) به موجب اسباب تملک (مالک شدن) که مهم‌ترین آن عبارتند از عقود (قراردادها) و تعهدات وارث نسبت به مال غیرمنقول رابطه عینی پیدا کرده و مالک می‌گردند.

پرسش اساسی اینجاست که چنانچه مالکیت مالی غیرمنقول اعم از اراضی (زمین‌ها) و املاک به موجب هر یک از قراردادها از قبیل، بیع (خرید و فروش)، صلح، هبه (هدیه دادن) و یا ایقاعات (نوعی عمل حقوقی که با یک اراداه انجام می‌شود) و یا وقایع حقوقی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، منتقل الیه (شخصی که مال به او منتقل شده است/خریدار) چگونه می‌تواند مال و یا حصه (سهم) خود از مال مشاع (مشترک) را متصرف شده و از منافع آن بهره‌مند گردد.

اگر به دنبال بهترین وکیل هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم در معرفی وکیل ملکی آنلاین کل تهران

نحوه طرح دعوای الزام به تسلیم مبیع (مال مورد معامله).

جستجوی بهترین وکیل ملکی در تهران.

طرح دعوا درباره اراضی (زمین‌های) فاقد سند رسمی.

الزام به تسلیم اراضی و املاک

نخستین راهکاری که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد قطعاً این خواهد بود که انتقال گیرنده مال تحت هر عنوان اعم از خریدار، متصالح (شخصی که صلح به نفع او شده است)، متهب (شخصی که به او هدیه داده شده است)، وارث و… می‌تواند با طرح دعوی الزام به تسلیم اراضی و املاک نسبت به دریافت و تصرف و بهره‌مندی از آن، دعوی مذکور را مطرح نماید.

انواع اراضی

این پاسخ هر چند پاسخ نادرستی نیست چه آنکه در بسیاری از اموال منقول (اموالی که می‌توان آنها را جابجا نمود مثل خودرو و صندلی) فاقد سند رسمی با طرح چنین دعوایی منتقل الیه قادر به دریافت و تصرف مال می‌باشد.

اما این قاعده و طرح مستقیم دعوی الزام به تسلیم در خصوص همه اموال مخصوصا اموال غیرمنقول صدق نمی‌نماید.

دلیل این امر که البته محل اختلاف بسیاری از حقوقدانان می‌باشد، اختلافی است که نسبت به آثار اجرایی قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مواد 10-219-220-338-362-339 قانون مدنی، هرگونه دلیل و اماره‌ای (نشانه‌ای) که حاکی از انتقال مالکیت به منتقل الیه (خریدار) باشد را پذیرفته است.

لذا فرضاً صرف وجود مبایعه نامه عادی که نشان از انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار دارد را دلیل مکفی (کافی) برای طرح دعوای الزام به تسلیم مال غیرمنقول (مثل خانه و زمین) مورد معامله توسط خریدار به طرفیت فروشنده می‌داند.

قانون ثبت اسناد در این خصوص چه می‌گوید؟

از سوی دیگر بر خلاف این نظر مواد 22-46-47-48 قانون ثبت به عنوان قانون لاحق (جدید) مقرر می‌دارد که اموال غیرمنقول (اموالی که می‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) مکلف به ثبت در دفتر املاک اداره ثبت و سپس دریافت سند رسمی هستند.

اشخاصی که سند رسمی دریافت نکردند قانوناً مالک شناخته نمی‌شوند چرا که دولت و سایر مراجع تنها شخصی را مالک می‌داند که نام وی در دفتر املاک به عنوان آخرین مالک ثبت و سند رسمی مالکیت دریافت نموده است.

لذا منتقل الیه (خریدار) که با وجود دریافت مبایعه نامه و یا تقسیم نامه و … سند رسمی اخذ ننموده قادر به طرح دعوی الزام به تقسیم نخواهد بود.

تجدید بنای ملک فرسوده

در نهایت نظر بینابین و معقولی که حاصل از جمع مقررات قانون مدنی و قانون ثبت است با درنظر گرفتن عدم اعتبار صرف سند عادی در برابر سند رسمی، تجمیع و تلفیق سند عادی به انضمام (همراه) ادله (دلایل) دیگر را واجد وجاهت قانونی لازم برای رویارویی با سند رسمی و رد آن می‌داند.

نتیجه این بحث این خواهد بود که انتقال گیرنده مال غیرمنقول (مثل خانه و زمین) می‌بایست نخست به مقدمات دعوی الزام به تسلیم مال غیرمنقول رسیدگی کرده و عندالزوم در صورتی که مال دارای سند رسمی است نسبت به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام وی اقدام کند.

اموال فاقد سند رسمی

در صورتی که مال فاقد سند رسمی است با توسل به دلایل دیگر نسبت به اثبات مالکیت خود و اخذ رای دادگاه اقدام لازم را به عمل آورد، سپس با طرح دعوی الزام به تسلیم مال نسبت به دریافت و تصرف مال غیرمنقول مورد نظر اعم از اراضی (زمین‌ها) و املاک و آپارتمان، منتفع گردد.

البته بدیهی است که طرح همزمان دعاوی مرتبط با وحدت منشا از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت به همراه الزام به تسلیم فاقد مانع قانونی است.

لازم به ذکر است که ممکن است برای طرح چنین دعوایی موانعی چون عدم صدور گواهی پایان کار و یا صورت مجلس تفکیکی به عنوان موانع مقدم، سر راه رسیدن به مقصود دریافت و تصرف مال غیرمنقول قرار گیرند.

لذا به عهده انتقال گیرنده است که با طرح خواسته‌هایی چون الزام به اخذ پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی به همراه دعاوی فوق و یا به صورت مستقل مقدمات رسیدن به مال غیرمنقول و تصرف مال را فراهم کند.

وکیل ملکی آنلاین شمال تهران

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

نحوه طرح دعوای ملکی در این گونه موارد

اما در خصوص چنین دعوایی بهتر است که انتقال گیرنده با طرح دعوی علیه مالک رسمی و فروشنده (سازنده) و سایر ایادی (اشخاص) و انتقال دهنده‌گان و انتقال گیرندگانی که قبل از وی مالک مال غیرمنقول (مثل خانه و زمین) بوده‌اند و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.

بدیهی است که طرح چنین دعوایی مستلزم ارائه دلایلی چون مبایعه نامه، اظهارنامه، شهادت شهود و یا همان استشهادیه و نیز رسیدهای پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) می‌باشد. طرح دعوی تقسیم و افراز و تفکیک و تسلیم به طرفیت همگی آنان صورت می‌پذیرد.

پر واضح است که عدم ایفای (انجام) تعهد توسط انتقال دهنده و یا شریک محکوم، واجد ضمانت اجراهای متعددی برای مشارالیه (ایشان) یا مشارالیهم است.

اجرت المثل ایام تصرف

از بدیهی ترین ضمانت اجراهای عدم تسلیم مال غیرمنقول به منتقل الیه (خریدار) آن، اجرت المثل، وجه التزام، حق حبس (انجام ندادن تعهد تا زمان انجام تعهد توسط طرف مقابل) و نیز حق فسخ (بر هم زدن قرارداد) می باشد.

این ضمانت های اجرا ممکن است ناشی از حکم قانون که عبارتند از حق حبس و حق فسخ و اجرت المثل باشد.

مادامی که فروشنده مال غیرمنقول تمامی مال را به تحویل و تسلیم خریدار نداده، خریدار نیز نسبت به پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) معامله دارای حق حبس است.

در واقع می‌تواند تا زمان عدم تحویل و تسلیم کامل مال از پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی) به فروشنده خودداری نماید.

همچنین چنانچه فروشنده قانوناً ملزم به تحویل مبیع (مورد معامله) گردد.

متخصص دعاوی ملکی در تهران

ولی معذور از تسلیم (تحویل دادن) باشد و یا آنکه قدرت بر تسلیم از بین رفته باشد خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

همچنین ممکن است در قرارداد بین، طرفین با رضایت یکدیگر مبلغی را به عنوان جریمه و خسارات تاخیر در تحویل و تسلیم اراضی و املاک مورد معامله تعیین نمایند که چنین مقرره ای برای طرفین واجد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا است.

این نهاد دقیقا همان نهادی است که اجرت المسمی (اجرت توافق شده) نام دارد.

بدیهی است که اراضی و املاک دارای عین و منافع هستند، حال مالکی که برای مدتی به جهت عملیات انتقال دهنده و یا متصرف از منافع مال خود بدون اذن (اجازه) و رضایت محروم مانده است همچون روابط بین: خریدار و فروشنده، شرکا مال مشاعی (مشترک)، غاصب، متصرف عدوانی (بدون رضایت مالک یا اجازه قانونی) و… می تواند با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و تقدیم منافعی که از آن محروم مانده تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف، نسبت به احقاق حق خود با

طرح دعوی مطالبه اجرت المثل به طرفیت متصرف یا انتقال دهنده اقدام لازم را به عمل آورد.

دعوای افراز و تقسیم ملک ورثه‌ای به طرفیت چه افرادی طرح می‌شود؟

تنظیم و طرح دادخواست تقسیم و افراز و تفکیک و تسلیم به طرفیت همگی وراث باید تنظیم گردد.

با چه دلایلی باید طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمود؟

ارائه دلایلی چون مبایعه نامه، اظهارنامه، شهادت شهود و یا همان استشهادیه و نیز رسیدهای پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) می‌باشد.

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قراردادهای

حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *