مشاوره حقوقی آنلاین

وکیل مشارکت سهامی بانک و مشتری

وکیل مشارکت سهامی بانک و مشتری


5/5 - (21 امتیاز)

با موضوع مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل درجه یک همراه شما هستیم.

مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی

🔻 برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره این افراد چه می‌گوید.

🔻قانون اشاره می‌کند: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌ کیفیت مخففه کند.

🔻تبصره 1: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

🔻تبصره 2: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی در تصادفات رانندگی:

🔻ماده714 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.

🔻تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

🔻ماده715

هرگاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

🔻ماده716

هرگاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی آنلاین

⁣✍️دیه ازاله بکارت و افضاء

✅ هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب مسئولیت پرداخت مهرالمثل است.

🔻تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

🔻تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش (تفاوت دیه عضو سالم و ناقص) جداگانه دارد.

– افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات کی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

🔻تبصره: افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

وکیل ملکی آنلاین در تهران

⁣⁣✍️پرداخت بدهی‌های متوفی

✅هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود، اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟

زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند.

اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون (بدهی) متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد.

در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی (بدهی) که به ترکه میت (اموال متوفی) تعلق گرفته.»

در سه موردی که بیان می‌شود ماترک (اموال باقی‌مانده فرد فوت شده) متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

۱_هزینه کفن و دفن خود متوفی

۲_مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.

۳_ پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است

در چه مواردی بیمه بیکاری قطع می‌شود؟

مشاوره حقوقی آنلاین کارگر و کارفرما

✅پاسخ

مطابق قانون بیمه بیکاری، در موارد ذیل مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود:

📌زمانی که بیمه شده مجددا به کار مشغول شود.

📌بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

📌بیمه شده از قبول شغل تخصص خودو یا شغل مشابه خودداری ورزد.

📌بیمه شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

📌بیمه شده به کار بازگردد.

⁣✍️طلاق از جانب زوجه به دلیل تحقق شروط ضمن عقد.

🔻شروط ضمن سند ازدواج شامل ۱۲شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح (ازدواج) می‌گویند. این شروط عبارتند از:

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود؛ یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح (ازدواج) است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد.

چنانچه مرد زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک

به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که مرد در سند ازدواج آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در سند ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

 آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟

مشاوره حقوقی آنلاین دیه و ارث

اختیارات دیوان عدالت اداری

🔸 پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.

🔸قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

🔸اما چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.

🔸نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ تأکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

بخشی از مسؤولیت های کیفری مدیران در شرکت های سهامی🔰

مشاوره حقوقی آنلاین شرکتهای تجاری

🔺🔺تنظیم ننمودن صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام، که در آن هویت کامل، اقامتگاه، تعداد سهام و آرای هریک از حاضرین قید نشده و به امضای آنان نرسیده باشد.

این مسؤولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال جزای نقدی خواهد بود. ( ماده ی ۲۵۵ با توجه به ماده ی ۹۹ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

🔺🔺دعوت ننمودن عمدی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در هر سال برای انتخاب بازرس شرکت.

این مسؤولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی ۲۵۹ با توجه به ماده ی ۱۴۴ قانون تجارت)

🔺🔺عدم دعوت بازرس شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت.

این مسؤولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ۲۵۹ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

🔺🔺ممانعت عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت.

این مسؤولیت متوجه رئیس هیات مدیره، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی ۲۶۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

🔺🔺 اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت.

این مسؤولیت متوجه رئیس هیات مدیره، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی ۲۶۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

🔺🔺 در اختیار نگذاردن مدارک و اسنادی که برای انجام وظایف بازرسان لازم است.

این مسؤولیت متوجه رئیس هیات مدیره، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی ۲۶۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

اقاله چیست؟

مشاوره حقوقی آنلاین قراردادهای ملکی

🔹همگی این ضرب المثل را شنیده ایم که “نه خانی آمده و نه خانی رفته” به این معنی که گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است.

🔹اقاله یکی از روش های پایان یافتن قرارداد است و به این معنی است که طرفین با رضایت قرارداد را فسخ می کنند و همه چیز به حالت اول باز می گردد و گویا اصلا اتفاقی صورت نگرفته است.

🔹در صورت اقاله توسط طرفین قرارداد، حتی اگر خسارتی برای فسخ قرارداد تعیین شده باشد، هیچ مسئولیت و خسارتی متوجه طرفین نمی باشد.

🔹 نام دیگر اقاله، تفاسخ است.⁣

آیاحکم توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد برای مهریه جایزاست؟

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده

سوال:

زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامهای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامهای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه=۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬۱۳۵۶ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکو ٌم علیه٬ وقتی جائز است که محکو ٌم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکو ٌم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

ربا

✅هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربامحسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبسو تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

🔹در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

🔹 هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

🔹هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

⁣💠ادعای جعل در خصوص اسناد

🔸احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

🔸هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

💠مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا

🔸جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است.

این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود.

بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست.

از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟

🔸بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته و فروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل و انتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید و سند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل و انتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده و مالک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.

🔸دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت “این سند برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار است” آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد.

دانستنی های معامله :

🔸در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطالبه کند.

🔸فروشنده می تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

🔸اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مال نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد – به استناد خیار تاخیر ثمن، فسخ کند.

🔸فروشنده میتواند در قرارداد شرط کند که تاخیر در پرداخت و یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ میشود

🔸 اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر در انجام توافق شده باشد که به آن وجه التزام می‌گویند در صورت تاخیر در پرداخت، فروشنده می‌تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را نیز تقدیم دادگاه کند.

🔸اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می‌تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رهایی یابد.

مشاوره حقوقی آنلاین

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلّق به دیگری.

در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدّی و تعزیری تقسیم می‌شود.

سرقت حدّی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها و ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی ما مشخّص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است که ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد(ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی).

مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست سارق(ماده ۲۷۸قانون مجازات اسلامی). اگر حتی یکی از شروط ۱۴گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدّی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد.

دراین‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.

در این نوشتار به ادامه بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

🔸. سرقت صرفاً مسلّحانه یا صرفاً همراه با آزار(سرقت دارای ۱ شرط):

نمونه پرونده موفق شرب خمر

مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات «هرگاه سرقت، همراه آزار باشد و یا سارق، مسلّح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاّق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه‌بر مجازاتِ واردکردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاّق مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

شدّت آزار در تحقّق این نوع سرقت مهم نیست.

از طرفی تهدیدکردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقّی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه‌براین، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

هم‌چنین، آزاررساندن یا تهدیدکردن توسط یکی از سارقین، ظاهراً سرقت کلّ افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ منتها ملاک همراه آزاربودن سرقت، از زمانی است که عملیّات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته آخر این‌که اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب‌وشتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

🔸. راهزنی:

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشسته تا فردی از مکان مورد نظر آن‌ها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند. مطابق ماده ۶۵۳ قانون مجازات «هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاّق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود»

🔸. کیف‌زنی یا جیب‌بُری:

در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است.

سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها و متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاّق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

تحویل ندادن ملک در زمان مقرر به مستأجر چه تبعاتی دارد؟ 

🔵قراردادهای ملکی معمولا از دو طرف مالک و خریدار یا موجر و مستأجر تشکیل می‌شوند و هر کدام از این طرفین دارای وظایف و تکالیف مربوط به خود هستند و در صورت عمل نکردن به وظایف خود مشمول وظایف قانونی می‌شوند.

🔹یکی از شایع‌ترین مشکلانی که میان موجر و مستأجر رخ می‌دهد، تحویل ندادن ملک به مستأجر در زمان قانونی و از سوی موجر است که قانونگذار برای این موضوع جرم مخصوصی را در نظر گرفته است.

اگر موجر در زمان مشخصی ملک را تحویل مستأجر ندهد، باید به دادگاه حقوقی جواب بدهد.

🔹مستأجر باید دادخواست به خواسته الزام به تحویل عین مستأجر را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست کند.

🔹 دادگاه به نظر و دادخواست مستأجر می‌پردازد و پس از بررسی دقیق حکم را صادر می‌کند.

◀️پس از آن که حکم دادگاه صادر شد، مستأجر می‌تواند عین مال خود را از موجر دریافت کند.⁣

مشاوره حقوقی آنلاین

در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟

مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است،

زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.

داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی‌تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد.

چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است،

اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.

به گزارش گروه وکلای رسمی، مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

✅۱- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد:

باید صراحتاً اعلام شود رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد موضوعی نیست.

بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیل حکمی محسوب می‌شود.

✅۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است:

یعنی داور باید درخصوص موضوع داوری، رأی صادر کند و خارج از موضوع، از موارد ابطال رأی داوری است.

✅۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد:

در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود؛ نه همه رای داور

✅۴- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد:

به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، مخالفت داشته باشد.

✅۵- رأی به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند:

همانند تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری کنند همچنین داورانی که به‌موجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند، از جمله این موارد هستند.

✅۶- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده باشد:

چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد بنابراین عقد اصلی بی‌اعتبار، موجب بی‌اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض خواهد بود.

خیانت در امانت مدیران شرکت

❇️موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده.

موارد بطلان رأی داور احصا شده و فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد،

اما چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی داوری کند، هرچند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نباشد، نمی‌توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب کرد.

⁣مهریه

منفعت هم می‌تواند مهریه قرار گیرد، مثلاً حق سکونت بیست سال در خانه معینی یا حق استفاده از منافع یک دستگاه اتوبوس برای مدت معینی.

مهریه می‌تواند حق باشد، مثل حق سُکنی یا حق ارتفاق (عبور و مرور ) یا حق شرب و یا حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی یا حتی حق فسخ معامله و… زیرا این حقوق ارزش مالی دارند.

مهریه می‌تواند قبول بدهی زن از ناحیه مرد باشد، یعنی مرد تعهد کند بدهی همسرش را به طلبکار پرداخت کند و زن آنرا به عنوان مهریه تلقی کند.

مهریه می تواند ثمره یک باغ باشد، یعنی میوه های یک باغ که منفعت باغ محسوب می‌شود مهر درنظر گرفته شود.

مهریه می‌تواند آموزش باشد، مثل آموزش زبان، نقاشی و…

مشاوره حقوقی آنلاین

⁣💠 جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟

🔸 تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده است و شرایط تحقق آن و نیز مجازات آن ذکر شده است.

🔸هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه و یا با اکراه،حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و… نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

♦️مجازات مرتکب چیست؟

🔸چنان که به واسطه این عمل وجهی یا عملی را تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته ای را از دیگری بگیرد به حبس از 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو ماه تا دوسال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

عدم حضور مساوی با جلب

معنی جمله “نتیجه عدم حضور جلب است” چیست؟

این جمله را بیشتر مردم شنیده‌اند؛ وقتی که اخطاریه ای برای متهم جرمی از دادسرا ارسال می‌شود.

این جمله در آن نوشته می‌شود، توصیه می شود وقتی که چنین اخطاریه‌ای به دستتان رسید که بازپرسی شما را احضار کرده است و جمله نتیجه عدم حضور جلب است هم نوشته شده است، قبل از مراجعه به شعبه بازپرسی با مشورت وکیل با توجه نوع جرم، ضامنی جهت کفالت یا دادن وثیقه همراه خود به دادسرا ببرید.

بهتر است در روز پایانی هفته هم به دادسرا مراجعه نکنید و حتما در اول وقت اداری، خود را به شعبه بازپرسی معرفی کنید.

آگاه باشید نوشتن جمله مذکور به معنی پذیرش ادعای شاکی یا محکومیت شما نیست تازه پرونده شروع شده است و می‌توانید از خود دفاع کنید.

آیا سرقفلی ملک می‌تواند مهریه باشد؟

هر چیزی که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد را می‌توان مهریه قرارداد و سرقفلی نیز یک حق مالی و قابل نقل و انتقال است و می‌توان آن را مهریه قرار داد.

آیا می‌توان خسارت تاخیر در انجام قرارداد و خسارت قراردادی را با هم دریافت نمود؟

اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر در انجام توافق شده باشد که به آن وجه التزام می‌گویند در صورت تاخیر در پرداخت، فروشنده می‌تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را نیز تقدیم دادگاه کند.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل و مشاور حقوقی آنلاین

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل و مشاور حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *