وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک،وکیل ملکی


4.9/5 - (228 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین با شما مخطبان گرامی همراه هستیم.

اگر با مسائل ملکی فراوانی روبرو هستید یا در زمینه قوانین ملکی نیاز به مشاوره و یا وکیل متخصص ملکی دارید ما این نوید را به شما می‌دهیم که با وجود متخصص‌ترین وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین در پایگاه وکیل آنلاین ملکی نگرانی شما برطرف خواهد شد.

با معرفی وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق و استاد دانشگاه دیگر اضطراب دعاوی را نخواهید داشت.

محمدرضا مهری را با چه عناوینی در وکیل آنلاین پیدا کنیم؟

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری جزا و با تجربه، وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با دانش عالی، وکیل زمین محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری کیفری و تخصص عالی.

در این مقاله قصد داریم تمام مواد قانونی که در قانون مدنی به امور ملک و املاک و ملکی اختصاص یافته را توسط محمدرضا مهری وکیل ملک بررسی نماییم.

نکات مهم وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین

قانون مدنی در خصوص املاک چه قوانینی ایجاد کرده است؟

تمام قوانین ملک در قانون مدنی با محمدرضا مهری

دفتر وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین کجاست

برای مشاوره وکیل ملک، وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین چیکار کنیم

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۴۶ قانون مدنی گفته شده:

هر گاه موصی‌به (مالی که نسبت به آن وصیت شده است) منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

‌ابتدا عین (خود) ملک با منافع آن تقویم می‌شود و سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه (نداشتن قابلیت انتفاع) بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث ‌حساب می‌شود.

‌اگر موصی‌به (مورد وصیت) منافع دایمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرر گردیده:

در صورتی مهرالمسمی (مهریه تعیین شده با توافق یکدیگر) مجهول باشد یا مالیت (ارزش اقتصادی) نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل (مهریه‌ای که توسط کارشناس تعیین می‌شود) خواهد ‌بود.

در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸۶ قانون مدنی گفته شده:

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می ‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید (برگردد).

مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند.

ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود فرزند دارد نمی‌ تواند مادام که فرزندان او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده است از این حق استفاده کند.

در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین) نخواهد داشت.

مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است، بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء (شیوه‌ای از شیوه‌ها) به اتباع ایران منتقل کند.

در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده ‌خواهد شد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل آنلاین ملک توضیح داد در  ماده ۸۱۷ قانون مدنی بیان شده

در مقابل شریکی که به حق شفعه (حق تقدم شریک، در خرید ملک مشترک) تملک (مالک شود) میکند، مشتری (خریدار) ضامن درک (در صورتی که ملک شخص دیگری باشد مسئول است) است نه بایع (فروشنده).

لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه (اعمال حق شفعه) مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع (کسی که دارای حق شفعه است) حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۱۰ قانون مدنی بیان گردیده:

اگر ملک دو نفر در ممر (محل عبور و مرور) یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد.

اگر چه در‌خود ملک مشاعاً (مشترک) شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد. دیگری حق شفعه ندارد

وکیل اراضی و املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۰۹ قانون مدنی

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

وکیل زمین محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۰۸ قانون مدنی مقرر شده

هر گاه مال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه (سهم) مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۶۰۴ قانون مدنی بیان گردیده

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق (حق عبور) دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۵۹۷ قانون مدنی بیان شده

تقسیم ملک از وقف جایز (مجاز) است ولی تقسیم مال موقوفه (وقفی) بین موقوف‌علیهم (اشخاصی که وقف به نفع آنها شده است) جایز نیست.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۵۹۴ قانون مدنی مقرر شده بود

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند، شریک یا شرکاء متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند.

در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع (جلوگیری از درگیری) و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای (تناسب) موقع به شرکت در تنقیه (لایه روبی) یا تعمیر یا اجاره یا بیع (خرید و فروش) سهم خود اجبار کند.

وکیل تخصصی ملکی شمال تهران توضیح داد در  ماده ۴۵۹ قانون مدنی مقرر شده است

در بیع شرط به مجرد (محض) عقد مبیع (مورد معامله) ملک (دارایی) مشتری میشود با قید خیار (اختیار بر هم زدن قرارداد) برای بایع (فروشنده)

بنابراین اگر بایع (فروشنده) به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد (پس دادن) مبیع (مورد معامله) مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع (مورد معامله) میگردد.

اگر بالعکس بایع (فروشنده) به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع (مورد معامله) را‌ استرداد (پس بگیرد) کند از زمان فسخ مبیع (مورد معامله) مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله (به دست آمده) از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۴۴۲ قانون مدنی مقرر شده

در مورد تبعض صفقه (تجزیه شدن) قسمتی از ثمن (مبلغ قرارداد) که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

‌آن قسمت از مبیع (مورد معامله) که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع (شراکت) دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن (مبلغ قرارداد) را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

وکیل انلاین ویژه دعاوی ملک محدوده ولنجک توضیح داد در ماده ۳۵۵ قانون مدنی گفته شده

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ (بر هم زدن قرارداد)معامله را‌ خواهد داشت.

اگر معلوم شود که بیشتر است بایع (فروشنده) میتواند آن را فسخ (بر هم زند) کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ (توافق) نمایند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد درباره  ماده ۳۲۳ قانون مدنی

اگر کسی ملک مغصوب (غصب شده) را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین (خود مال) و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  خصوص ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی (بدون داشتن سمت مال دیگری را بفروشد) نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک (در مالکیت) معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل (جانب و سمت) او ولایتا (به عنوان نماینده) یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ (درست بودن) و صحت معامله موکول به اجازه معامل (معامله کننده) است در غیر این صورت ‌معامله باطل خواهد بود.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملکی ویژه شمال تهران توضیح داد در ماده ۲۵۴ قانون مدنی بیان شده

هر گاه کسی نسبت به مال غیر (دیگری) معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء (شیوه‌ای) به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابق نخواهد بود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۷۵ قانون مدنی بیان شده

اگر کسی در ملک غیر (دیگری) دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی ‌مالکیت تعلق می‌گیرد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۶۶ قانون مدنی گفته شده است

اگر کسی در ملک غیر (دیگری) یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که مقرر است رفتار نماید.

وکیل ملکی تهران محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده است

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول (مثل خانه) درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی (تصرف به زور یا تصرف بدون اجازه قانونی یا بدون رضایت مالک)، ممانعت (مانع شدن و جلوگیری) از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۵۴ قانون مدنی بیان شده

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن (اجازه) مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۵۲ قانون مدنی بیان شده است که

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختص آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌ نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۳۹ قانون مدنی گفته شده

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن (اجازه) از طرف ‌مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک تخصصی محدوده نیاوران توضیح داد در  ماده ۱۳۶ قانون مدنی بیان شده

حریم مقداری از اراضی (زمین‌ها) اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع (استفاده) از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۳ قانون مدنی

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن میتواند از دیوار مختص خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۳۲ قانون مدنی اذعان شده است

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۲۷ قانون مدنی مقرر شده است

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۳۱ قانون مدنی بیان شده

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف (بردارد) کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.

ماده ۱۱۲ قانون مدنی

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری (مثل حق عبور از یک ملک).

ماده ۹۴ قانون مدنی

صاحب آن املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ قانون مدنی

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ قانون مدنی

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً (خود چشمه) یا انتفاعاً (منفعت) حقی داشته‌ باشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل با تجربه شمال تهران در زمینه ملک توضیح داد در ماده ۹۷ قانون مدنی بیان شده است

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و ….

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن (اجازه) داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن (اجازه) خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۹ قانون مدنی

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن (اجازه) او.

وکیل خانه محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۰ قانون مدنی

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد:

به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود.

مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید.

چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند.

بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند.

در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن (اجازه) صاحب ملک.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۰۱ قانون مدنی

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء (شیوه‌ای) حق انتفاع (استفاده) داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۲ قانون مدنی

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۳ قانون مدنی

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک بین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه (سهم) مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود.

مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

حق‌ ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع (نفع بردن) از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۵ قانون مدنی

کسی که حق‌ ارتفاق در ملک غیر (دیگری) دارد مخارجی که برای تمتع (استفاده) از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد.

مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۶ قانون مدنی

مالک ملکی که مورد حق‌ ارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع (ضایع شدن) یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۰۷ قانون مدنی

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا می‌کند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۸ قانون مدنی بیان شده است

در تمام مواردی که انتفاع (استفاده) کسی از ملک دیگری به موجب اذن (اجازه) محض باشد:

مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن (اجازه) خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۹ قانون مدنی

دیواری که بین دو ملک واقع است مشترک بین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

توضیح ماده ۱۷ قانون مدنی توسط بهترین وکیل ملک تهران

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد:

از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و…  به طور کلی هر مال منقول (مالی که قابلیت جابجایی دارد مثل خودرو) که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد،

از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی آن وجود ندارد مثل خانه و زمین) است.

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

حق انتفاع از اشیا غیر منقول چیست؟

حق انتفاع (استفاده) از اشیاء غیر منقول مثل:

حق عمری (استفاده به میزان عمر خود) و سکنی (سکونت) و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین) از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۲۷ قانون مدنی

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات (اموالی که مالک ندارند) نامیده میشود.

مثل اراضی (زمین) موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

توضیح ماده ۲۹ قانون مدنی توسط تیم وکلای تخصصی ملک آنلاین

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق ارتفاق.

۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی اقرار (اعتراف) کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است:

در این صورت مشارالیه (ایشان) نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند.

مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

 توضیح ماده ۳۸ قانون مدنی 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی (بنا) آن است تا هر کجا بالا رود.

نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد.

مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

بنا و درخت روی زمین متعلق به چه کسی است؟

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود.

مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع چیست؟

حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین (جسم و خود مال) آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

شرایط صحت وقف چیست؟

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود.

همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق (حق شخص در ملک دیگری مثل حق عبور و مرور) موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین

دفتر وکالت وکیل آنلاین ملک در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

وکیل ملک

تلفن های تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری متانکلائی

021-88663925

021-88663926

021-88663628

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

23 دیدگاه

  • سلام
   وکیل تخصصی ملک در منطقه یک تهران رو حتما در صورت مشاوره با شما و پذیرش پرونده بهتون معرفی می کنیم.
   اما جهت اطلاع شما عرض کنیم که ما هیچ وکیل با نفوذی در دستگاه قضایی نمیشنناسیم و اصولا وکلایی که ادعای نفوذ در دستگاه قضایی رو دارند به نوعی کلاهبرداری می کنند.

  • من تجربه انجام کار وکالت با دکتر مهری برای کار ملکی تو منطقه یک تهران داشتم.
   بگذریم از اینکه طبق تعرفه وکالت کار نمیکنن و حق الوکاله ایشون خیلی زیاده ولی راستشو بخواین اینکه کادر مجرب و فوق العاده علمی خوبی دارن خیال آدمو از بابت پیگیری پرونده راحت میکنه.
   فقط تنها عیب این موسسه اینه که دسترسی به شخص دکتر مهری حداقل ۲۴ ساعت زمان میبره که البته موکل انتظار داره هر چه سریعتر بتونه با وکیلش تماس داشته باشه نه اینکه ۲۴ ساعت معطل تماس بمونه
   نکته دیگه اینکه دکتر مهری در بیشتر مواقع خارج از کشور هست و کار رو به سایر وکلای موسسه مهر پارسیان واگذار میکنه.
   اما در مجموع من موسسه حقوقی مهر پارسیان رو برای کار وکالت ملکی شمال تهران ترجیح میدم

 • سلام جناب روزتون بخیر
  من همسرم سال ۹۷ ملکی برای مهریه به من دادن که الان بعد ۴ سال متوجه شدم ملک‌متعلق به عموی ایشون بوده که ساکن هلند هستن؟ الان تکلیف مهریه من چی میشه؟

  • سلام وقت بخیر
   در صورتی که مهرالمسمی (مهریه تعیین شده با توافق یکدیگر) ملک غیر باشد، خانوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر
  ما یک زمین زراعی بزرگ داریم که در حومه نوشهر و ۲ دستگاه تراکتور و ۱ دستگاه کمباین برای این زمین تهیه شده ما ۳ تا شریک هستیم امسال به خاطر اقساط معوقه بانک زمین رو توقیف کرده و ماشین آلات روهم توقیف کرده آیا این مورد ممکن با استناد به چه قانونی؟ آیا شما وکالت در شما قبول میکنید.

  • سلام وقت بخیر
   مطابق ماده ۱۷ قانون مدنی:حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و… به طور کلی هر مال منقول (مالی که قابلیت جابجایی دارد مثل خودرو) که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی آن وجود ندارد مثل خانه و زمین) است.
   برای هماهنگی کار وکالت و رزرو تایم مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام سوالی داشتم من یک باغی خریداری کردم در فشم که حدود ۲۰  راس درخت میوه داشت و ۱۰ راس درخت چنار
  الان شخصی اومده و مدعی درخت ها متعلق به ایشون آیا این اصلا ممکن؟

  • سلام وقت بخیر
   هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. باید مستندات طرف مقابل بررسی شود. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص امور ملکی با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید من ۱۴ سال پیش به برادرم حق استفاده  از آب چاه ملکم رو دادم یک ملک در منطقه ساوجبلاغ  که باغ و الان خودم به اون میزان اب برای آبیاری درختام نیاز دارم  الان آیا میتونم این حق ازش بگیرم

 • با سلام و وقت بخیر، بنده مالک سه دانگ از شش دانگ ملکی هستم و چند نفر، مالک سه دانگ دیگر می‌باشند. آیا بنده می‌توانم با درخواست افراز، فقط سهم خودم را از بقیه جدا کنم یا برای افراز، اجبارا سهم کلیه شرکا باید مورد افراز قرار بگیرد؟ لام به توضیح است که، امکان افراز برای سایرین با توجه به ناچیز بودن سهم آنها مقدور نیست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر ملک مشاع قابل افراز باشد، شما میتوانید فقط سهم خود را جدا نمایید و سهم سایر شرکا مشاع باقی بماند، در این صورت شما میتوانید در خواست افراز به اداره ثبت، محل وقوع ملک بدهید، درخواست شما در اداره ثبت رسیدگی و تصمیم گرفته میشود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید. شوهرم سال 97 یه آپارتمانی رو با مبایعه نامه از یه املاکی خریدم کردم بخاطر آماده نبودن سند در مبایعه نامه متراژ آن با نوشتن حدود 74 متر ثبت شد. الان حدود 86 سانتی متر بر متراژ اضافه شده یعنی86/88 و این موضوع در مبایعه نامه قید نشده. فروشنده مدعیه که اضافه متراژ باید بر اساس قیمت روز محاسبه بشه. الان ادعای فروشنده قانونیه و میشه به ماده 7 قانون پیش فروش 89 استناد کرد ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق ماده ۷ قانون پیش فروش آپارتمان، ما به التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار میگیرد و حتی با توافق کردن به صورت شفاهی، نمیتواند مخالف قانون آمره فوق باشد. مقدار 86 سانتیمتر اضافه بر متراژ فوق از موارد به وجود آوردنده حق فسخ برای پیش فروشنده نمیباشد، زیرا 86 سانتیمتر کمتر از 6 درصد کل متراژ میباشد.

 • سلام. وقت بخیر من خونه ای رو اجاره کردم بدون کد رهگیری. سوالم اینه قرارداد بدون کد رهگیری برای اجاره کردن منزل مشکل حقوقی داره؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق مصوبه هیئت وزیران، کد رهگیری برای آژانسهای املاک لازمالاجرا میباشد، البته تاثیر حقوقی در قراردادهای خرید و فروش و اجاره ندارد، مثلا باعث عدم قطعیت و عدم وقوع یک قرارداد نمیگردد. تاثیر آن فقط در جنبه اثباتی موضوع در محاکم قضایی میباشد، که میتوان موضوع دعوا را اثبات نمود و همچنین مانع از کلاهبرداری و فروش مال غیر میگردد.

 • سلام. ملکی دارم که قسمتی از آن در طرح شهرداری هست. بخوام بفروشم این مورد در قرارداد فروش ذکر میشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خرید و فروش قسمتهای واقع در طرح بستگی به توافق افراد دارد. هرچند در سند رسمی ملک متراژ مشخص شده باشد، ولی معمولا افراد این میزان را از متراژ کل ملک کسر کرده و مبلغ باقیمانده را به فروشنده پرداخت میکنند.

 • سلام خسته نباشید من ۱۴ سال پیش به برادرم حق استفاده از آب چاه ملکم رو دادم یک ملک در منطقه ساوجبلاغ که باغ و الان خودم به اون میزان اب برای آبیاری درختام نیاز دارم الان آیا میتونم این حق ازش بگیرم

  • سلام وقت بخیر
   ماده ۱۰۸ قانون مدنی بیان داشته است: در تمام مواردی که انتفاع (استفاده) کسی از ملک دیگری به موجب اذن (اجازه) محض باشد، مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن (اجازه) خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

 • سلام. ما خونه ای را اجاره کردیم و در شروط ضمن عقد اجاره آمده وقتی که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در حین اجاره اگر ما از این شرط سرپیچی کنیم و پول کلانی برای رهن و اجاره از فرد دیگری بگیریم، کار ما فقط جنبه مدنی داره و کیفری نیست یا نوعی کلاهبرداریه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   باتوجه به فرض سوال، فقط تخلف مستاجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، حتی اینکه وجهی را نیز تحت عنوان ودیعه که مرسوم است از منتقلالیه دریافت کرده باشد، چنانچه در زمان مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه شما پس از انقضاء مدت در آنجا که شامل قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 نیست، انتقال منافع به غیر را انجام نمودید از جهت انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت قابل تعقیب کیفری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *