مطالبه خسارت از ضامن

مطالبه خسارت از ضامن

مطالبه خسارت از ضامن


5/5 - (32 امتیاز)

امروز با موضوع بررسی شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تسهیلات بانکی همراهتان هستیم.

انواع دعاوی بانکی در نوشته های متعدد توسط گروه وکلای رسمی مهر توضیح داده شد.

با توجه به قبول و انجام وکالت تخصصی دعاوی اقتصادی و بانکی توسط دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی دعاوی مالی و اقتصادی در تهران، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، با وکلای ما تماس بگیرید.

سوالات مهم مطالبه خسارت از ضامن

آیا بانک می تواند از ضامن هم مطالبه خسارات قراردادی نماید؟

دریافت خسارات تاخیر تادیه علاوه بر دین اصلی از ضامن چه مستندی دارد؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی و اقتصادی در تهران کیست؟

میزان مسئولیت ضامن قراردادهای تسهیلات بانکی چقدر است؟

اخذ خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهر نویس چه مبنای حقوقی دارد؟

آیا ارسال اظهارنامه برای مطالبه خسارت از ضامن ضرورت دارد؟

✅چکیده:

🔹قرارداهای الحاقی بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر،حدود تعهدات ضامن

🔹بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و بطور مستقیم عهده دار پرداخت اقساط می باشد و از تخلف خود اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد اخطار قرار گیرد

نمونه رای بطلان معامله

🔹دادنا‌مه‌ شماره

8909975112401261

🔹مورخ:

1389/9/22

✅«راجع به دادخواست صندوق …. با وکالت آقای سید هادی … به طرفیت 1- آقای هانی … 2- خانم سیما … حاوی دعوایی با خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 444/333/173 ریال موضوع قرارداد اعطاء و تسهیلات به خوانده اول با ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ 000/000/160 ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از خواهان دریافت نموده اما برابر با شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت اقساط امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطاء تسهیلات می باشد مورد استفاده قرار نداده است.

نظر به اینکه بر حسب قرارداد پیوست، اقرار خوانده اول و اسناد مربوط به اخطاریه خوانده اول و تعهد ایشان در مقابل خواهان، دین خواندگان (به ترتیب مدیون اصلی و مسئول پرداخت) محرز است.

 عدم پرداخت اقساط سبب حال شدن کل بدهی و تعهد به پرداخت وجه آن به همراه خسارات مقرر بر حسب قرارداد می گردد.

نظر به اینکه خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارایه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده جریمه های مقرر نیز برآید.

و نظر به اینکه در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است.

تا سبب جریان خسارت قراردادی شود.

زیرا بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و بطور مستقیم عهده دار پرداخت اقساط می باشد و از تخلف خود اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود.

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

این خسارات از نوع خسارت تأخیر تأدیه است که مطابق اصول حاکم بر آنها، مطالبه، شرط تحقق و جریان یافتن آن می باشد.

ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد.

و خواهان تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر حسن نیت قراردادی و شرط ضمنی رفتارنموده باشد.

اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند اصل دین را می تواند از ضامن وصول کند اما انتظار خسارت تاخیر را نمی تواند داشته باشد و نظر به اینکه ضامن، تنها مسئولیت تضامنی خود را پذیرفته است اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات تأخیر تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق مهر امام رضا (ع) تصمیم به تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید تصریح می نمود.

در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده تفسیر می شود چنین تضمینی به دست نمی آید.

مطالبه خسارت از ضامن

انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات مشروع ضامنین است.

که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را حق خود می دانند. لذا دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، دعوا را ثابت می داند.

با اجازه حاصل از ماده 10-219 قانون مدنی و مواد 220-225 قانون مذکور در مورد رعایت شرایط عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه طرفین، حکم بر محکومیت آقای هانی … به پرداخت مبلغ 444/333/173 ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ 246/349 تومان (سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان) از جهت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما … به پرداخت مبلغ 400/333/133 ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ 468/622/2 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

اعتراض به دستور تخلیه

پرداخت این مبالغ به صورت تضامنی است.

اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده باید وصول گردد به نحوی که سبب جمع شدن چند طلب در حق خواهان نشود. رأی دادگاه نسبت به خوانده اول آقای هانی … حضوری و به جهت اقرار وی قطعی است و نسبت به خوانده دوم خانم سیما به جهت شرایط حکم غیابی، غیابی محسوب می گردد و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده می باشد».

🔹‌شعبه‌‌ 29 ‌دادگاه‌‌ ‌عمومی‌ ‌‌مشهد عبدالله خدابخشی

مطالبه خسارت از ضامن

دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی و اقتصادی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پرونده مطالبه خسارت از ضامن

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

ابطال جانشینی بانک در شهرک های تولیدی

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی بانکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مطالبه خسارت از ضامن

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مطالبه خسارت از ضامن

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی پولی و بانکی

2 دیدگاه

 • سلام
  بانک حق داره خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد و خسارت های دیگه رو از ضامن بگیره؟

  • سلام و عرض احترام

   ممنوعیت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین در صورت عدم اطلاع رسانی به ضامنین و راهنین

   بانک مرکزی در تمامی فرمت‌های یکپارچه قراردادها این نکته را متذکر شده‌است که بانک تسهیلات‌دهنده در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط مشتری باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه مراتب عدم پرداخت، توسط مشتری را به ضامنین و راهنین (وثیقه گذاران) اطلاع رسانی کند در غیر اینصورت حق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را نخواهد داشت.

   موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *