4.9/5 - (22 امتیاز)

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی حقوقی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مرد در حال سرک کشیدن به داخل اتاق کارم بود وقتی چشمش به من افتاد اجازه خواست تا برای طرح چند پرسش وارد شود بعد از نشستن روی صندلی در حالیکه نفس هاش بخاطر بالا آمدن از پله های ساختمان به شماره افتاده بود از او خواستم تا قبل از صحبت و شرح ماجرا چند لحظه ای سکوت کند و آرام بگیرد.

چند لحظه بعد نفس عمیقی کشید و گفت: اقای مهری مشاوره و وکالت طلاق و اقرار به وصول مهریه خانم را شما انجا دادید و به خواست خدا یک سال پیش تمام مراحل و تشریفات طلاق به خوبی انجام شد و من و همسر سابقم از هم جدا شدیم.

با اینکه تقریبا همه اموالم را به او داده بودم و بجز یک چمدان چیزی نداشتم اما خوشبختانه توانستم خیلی زود به اوضاع زندگی ام سر و سامان بدهم و برای اینکه دوباره برایم مزاحمتی فراهم نکند خانه ای خارج از شهر تهیه کردم و مدتی با آرامش و آسودگی کامل به تنهایی زندگی کردم تا بعد از چندین ماه بچه ها با پرس و جو از این و آن بلاخره از محل زندگی ام با خبر شدند و قضیه پیش همسر سابقم هم لو رفت.

مهلت اعاده دادرسی

آیا اعاده دادرسی در پرونده طلاق پذیرفته می شود؟

راستش از آن روز دوبار درگیر این قضیه هستم خانمی که تا دیروز مدام پرخاشگری می کرد و هروز با راه انداختن دعوا و مرافعه و طرح شکایت به این دادگاه و آن دادگاه زندگی را به کام همه ما تلخ کرده بود(برای مثال یکبار چند سال بعد از طلاق وامی را که پولش را گرفته و خورده بود را به گردن من انداخت که نگاهی به لایحه اعاده دادرسی آن در این مقاله می اندازیم)

امروز به التماس افتاده و با گریه و زاری و اینکه تو فقط من را عقد کن تا بتوانم از دفترچه بیمه درمانی ام استفاده کنم اصرار دارد تا برگردد.

مرد در ادامه گفت: راستش را بخواهید دلم برای او می سوزد او به لحاظ روانی بیمار است من هم شصت و پنج سال را رد کرده ام و هیچ انگیزه ای برای ازدواج با کس دیگری ندارم اما می دانم در صورتیکه برگردد زندگی ام تا اخر عمر روی خوش نخواهد دید. نمی دانم چه کنم دلم می سوزد …

اگر به دنبال بهترین وکیل برای تنظیم لایحه اعاده دادرسی حقوقی هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.

نکات مهم در تنظیم لایحه اعاده دادرسی حقوقی

چجوری لایحه اعاده دادرسی حقوقی بنویسم؟

تو لایحه اعاده دادرسی حقوقی به چیزی اشاره کنیم؟

بهترین وکیل اعاده دادرسی حقوقی تهران کیست؟

ایراد شکلی را فراموش نکنید. 

وفق ماده 1002 قانون مدنی که اشعار می دارد:

« اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد از این روی وفق نشانی اعلامی در دادنامه معترضُ عنه اقامتگاه اینجانب (خوانده دعوی) در نشانی شهر تهران، میدان لذا شورای محترم حل اختلاف ایوان فاقد صلاحیت محلی برای ورود به دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخوانده بوده است توضیحاً اینکه با توجه به عدم سررسید اقساط وام دینی شکل نگرفته بوده است که تجدیدنظرخوانده بخواهد به سبب آن اقدام قراردادی نماید فلذا سرایت قرارداد بانکی به این دعوی (مطالبه وجه ) از حیث صلاحیت محلی ناشی سهو شورای محترم بوده است و دعوی مذکور باید در محل اقامت اینجانب طرح می گشت و همانگونه که مستحضرید عدم رعایت صلاحیت محلی موجبات نقض و از هم گسیختگی دادنامۀ معترضُ عنه را فراهم آورده است.

اعتراض به رد اعاده دادرسی

ایراد ماهوی مهمترین بخش لایحه اعاده دادرسی حقوقی

صرفنظر از ایراد شکلی فوق الاشاره که بر دادنامه معترض عنه وارد است از نظر ماهیتی نیز بر اساس دادنامه یادشده ایرادات فراوانی وارد است که موجبات از هم گسیختگی دادنامه معترض عنه را فراهم نموده که متاسفانه شورای محترم حل اختلاف آنرا لحاظ ننموده است.

تمام ابعاد مسایل زندگی عادی را به لایحه فرا بخوانید

_ همانگونه که در مانحنُ فیه لایحه اولیه (در قسمت شرح ماوقع)معروض گردید تجدیدنظرخوانده سابقاً همسر قانونی اینجانب بوده است.

(ماحصل زندگی مشترکمان دو اولاد اناث می باشد )

و در زمان زوجیت به اتفاق یکدیگر اقدام به اخذ دو وام از بانک مسکن شعبه ایوان غرب یکی به نام اینجانب و دیگری به نام ایشان نمودیم (که هردو ضامن یکدیگر نیز شدیم ) که عملاً اقساط هر دو وام را اینجانب پرداخت می نمودم و با وجه حاصل از وام اقدام به خرید ملک نمودم و بعد از آن به علت پاره ای اختلافات وقت (حدود مهرماه سال 1388) سعی بر آن داشتم تا تجدیدنظرخوانده را به زندگی مشترک دلگرم نمایم که در راستای تحکیم زندگی مشترک املاک خریداری شده را طی دو مبایعنامه صوری یکسان و عادی به تاریخ 08/07/1388 به شماره های 1220 و 1221 در اختیار ایشان قرار دادم( که کپی مصدق مبایعنامه شماره 1220 به انضمام ورقه انتقال قطعه دیگر ملک مذکور به شماره مبایعنامه 1221و به کد رهگیری 10516 بپیوست تقدیم حضور است .)

که تدقیق در مبایعنامه های پیوستی فوق الاشعار حکایت از صوری بودن بیع مذکور دارد زیرا که :

دنبال انصاف طلبی باشید

اولاً قیمت روز آن املاک هرکدام حدوداً بیست و دو میلیون تومان بوده که در ستون ثمن مبایعنامه دو میلیون تومان درج گردیده

تفاضل دیه

_و ثانیاً همانطور که واضح است ثمن مندرجه حتی رد و بدل نیز نگردیده

_و ثالثاً  طبق عرفً جامعه متداول است که هرگاه مردى بخواهد ملکی را در اختیار همسر خود که براى او زحمات زیادى کشیده (یا به نیت تقویت عواطف و محبت ؛) قرار بدهد در قالب معامله صورى این عمل را انجام می دهد به این ترتیب که در ایام حیات بصورت صوری طی مبایعنامه عادی به او مى‌فروشد. لیکن ثمنى در کار نیست یعنى مرد از زن پول ملک را مطالبه نمى‌نماید و این قبیل معاملات چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد و معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد

_علی هذا پس از وقوع طلاق با عنایت به اینکه فرزندان مشترکمان با زوجه (تجدیدنظرخوانده ) زندگی می کردند در ذهنم نیز متصور نمی گشت که تجدیدنظرخوانده قید حلال و حرام را کنار بگذارد و از اسناد صوری که در دست دارد سوء استفاده نماید و ملک را به دیگری واگذار نماید از این روی معاملات مذکور را تا کنون نیز باطل ننمودم.

استناد به شهادت شهود در لایحه اعاده دادرسی حقوقی

_پس از آنکه آگاه گردیدم نامبرده مابقی اقساط هر دو وام را (که هنوز موعد سررسید اقساط دو سال بعد آن نیز نرسیده است) تسویه نموده و سپس علیه اینجانب دعوی مطالبه وجه طرح نموده؛ از مکر و حیله وی خبردار گردیدم بدین جهت در لایحه اولیه اشاره نمودم تجدیدنظر خوانده از جیب خود ِمن، یعنی از محل دارایی من این وام را تسویه نموده (که طی این مرقومه به توضیح آن پرداختم) “…….

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

تجدیدنظر خوانده؛ اقدام به تسویه اقساط باقی مانده وامی می نماید ( که بازپرداخت اقساط وام تا تاریخ 13/4/ 1398 مهلت دارد ) که تماماً عواید آن را نیز به جهت مقاصد معروضه، در اختیار وی قرار داده بودم (در راستای این مدعا استماع شهادت شهود و یا تحقیق محلی و هرگونه اقدام مقتضی که برای آشکار شدن حقیقت لازم است مورد استدعاست )……” حالیه علاوه بر امارات مذکور در راستای تقویت دفاعیات معنونه ؛ اسناد معاملات صوری را نیز برای تنویر اذهان دادگاه محترم و دفاع از حقوق خویش ضمیمه می نمایم تا دادگاه محترم اشراف پیدا نماید که چگونه مبلغ وام تسویه گشته و تجدیدنظرخوانده چه سودای باطلی در سر دارد.

در پایان ضمن پوزش از اطالۀ کلام با عنایت به جمیع موارد فوق الاشعارو لاحیه اولیه، نقض دادنامه معترضُ عنه و صدور تصمیمات شایسته قضایی و ارشاد تجدیدنظرخوانده به عدم ایذای اینجانب، از محضر آن عالیمقام مورد استدعاست.

با تجدید احترامات فائقه

لایحه اعاده دادرسی حقوقی

دفتر وکالت وکیل آنلاین اعاده دادرسی حقوقی در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

تنظیم لایحه توسط وکیل

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل جهت تنظیم لایحه اعاده دادرسی

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل تخصصی اعاده دادرسی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل اعاده دادرسی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل اعاده دادرسی حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023