اجرای موقت حکم ورشکستگی

اجرای موقت حکم ورشکستگی

اجرای موقت حکم ورشکستگی


4.9/5 - (52 امتیاز)

با موضوع اجرای موقت حکم ورشکستگی با شما هستیم.

اجرای موقت هرگونه حکمی مخاطراتی دارد که حقوقدانان به آن واقف هستند، حکم ورشکستگی که مانند کیمیایی کمیاب از دل دادگستری خارج می‌شود، اجرای آن آثار قابل بازگشت و غیرقابل بازگشتی را در پی دارد.

در برخی موارد اجرای موقت حکم امکان پذیر است اما در اکثر مواقع اجرای موقت آثار زیان باری احتمالی را در پی دارد که قلم قاضی را نسبت به اجرای دستور آن متوقف می‌کند، مهم‌ترین آگاهی در اینجا این است که تحت چه شرایطی می‌توان حکمی را مانند حکم ورشکستگی به نحو موقت اجرا کرد.

در توضیح اهمیت اجرای موقت حکم ورشکستگی باید گفت فلسفه اجرای موقت در این است که فوریت اقتضا می‌کند در حال حاضر حکمی اجرا شود، یعنی تاخیر سبب ضرری است که به مراتب زیان آن از تعجیل و فوریت بیشتر است، به نحوی که اگر اجرا صورت نپذیرد خواهان را با آثار غیرقابل جبرانی مواجه خواهد کرد.

هیچ وقت امکان اعاده وضعیت آن ایجاد نخواهد شد و از این جهت است که اجرای موقت حکم اهمیت می‌یابد اما همیشه قانونگذار برای مجوز دادن به چنین اموری ضمانت‌هایی از اجرا کننده نیز دریافت می‌نماید.

اجرای موقت حکم ورشکستگی چه مزیتی دارد؟

در این مقاله به کلام واضح تر ما به دنبال این هستیم که آگاهی یابیم که تحت چه شرایطی می‌توان حکم ورشکستگی را به شکل موقت اجرا کرد تا آن نتیجه مطلوب حاصل شود.

جرم استفاده از سند مجعول

بدین منظور باید حتما فلسفه ورشکستگی را بدانیم این توضیح که ورشکستگی تاسیس حقوقی ای جهت حمایت از تجار زیان دیده است دید عمیقا یکطرفه‌ای به موضوع است زیرا که در اصل ورشکستگی به دنبال حمایت از حقوق طلبکاران منصف است، یعنی قانونگذار با شناخت بازار تجارت این آگاهی را داشته که گاهی ناملایمات دنیای تجارت اصیل‌ترین و ماهرترین تجار را هم دچار پریشانی‌هایی خواهد کرد.

پس باید منطقا حقی برای تجار قائل بود که آنها بتوانند موقتا حکم ورشکستگی را اجرا کنند، اما باید دید به لحاظ قانونی نیز چنین ظرفیتی برای حکم ورشکستگی وجود دارد.

تشریح اهمیت تاریخ توقف در پرونده ورشکستگی

در این مقاله به دنبال شناختن این حق و ظرفیت قانونی هستیم.

تاریخ توقف در ورشکستگی اگر نگوییم مهم‌ترین عامل در تعیین نتیجه دعاوی ورشکستگی است بیراه نگفته‌ایم و این تاریخ توقف است که سرنوشت دعوی را مشخص می‌کند.

تاریخ توقف آثار حقوقی فراوانی دارد که باعث می‌شود معاملات تاجر تحت تاثیر آن قرار بگیرد.
برخی از تجار با هدف عدم پرداخت سود تسهیلات به بانک به دنبال اخذ حکم ورشکستگی از محاکم هستند.
شناخت رویه قضایی و آرا وحدت رویه در خصوص ورشکستگی می‌تواند برگ برنده شما در این دعاوی باشد.

محمدرضا مهری مشاور سابق بانک مرکزی با سابقه قضاوت دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه حقوق تجارت امروز در موسسه حقوقی مهرپارسیان آماده شنیدن پرسش‌های شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

کوله باری از تجربه و هنر وکالت تلفیقی از توانمندی در وکیل دادگستری است که او را پیروز دعاوی ورشکستگی می‌سازد.
بهترین راه برای پیدا کردن وکیل پایه یک دادگستری که تخصص در خصوص ورشکستگی داشته باشد نگاه و بررسی رزومه اوست.
یکی از موفقترین وکلا در زمینه ورشکستگی وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری می‌باشد

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

اگر به دنبال بهترین وکیل برای اجرای حکم موقت ورشکستگی هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل متخصص ورشکستگی را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم اجرای حکم موقت ورشکستگی

وکیل برای اجرای موقت حکم ورشکستگی چگونه قابل دسترسی است؟

آیا امکان اجرای موقت حکم ورشکستگی وجود دارد؟

نحوه اجرای موقت حکم ورشکستگی
عدم تعیین حدود و قلمرو اجرای موقت حکم موجب بروز اختلاف نظر گردیده است. گروهی معتقد به اجرای کامل حکم بدوی می‌باشند و گروهی صرفا حکم بدوی را تا حفظ حقوق طلبکاران قابل اجرا می‌دانند؛ نظر اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد.

اجرای حکم قبل از قطعیت آن را اجرای موقت می نامند مانند ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به دعوای تصرف عدوانی در اجزای موقت حکم بدوی پس از گذشتن مدت واخواهی و قبل از گذشتن مواعد تجدید نظر قابل اجرا می‌باشد. در واقع واخواهی در این موارد اثر تعلیقی دارد ولی تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد.

باید توجه داشت که حکم ورشکستگی بعد از صدور قابل توقیف و تعطیل نیست مگر درصورت حدوث شرایط عامه مندرج در ماده ۲۴ ق.ا.ا.م و حدوث شرایط خاص امکان ادامه کار ورشکسته توسط حمایت بستانکاران یا خود ورشکسته

برای اجرای حکم ورشکستگی نیازی به صدور اجراییه نیست ولی با این وجود، دکتر شمس آنرا حکم تاسیس می‌داند؛ اگر چه صرفا برای حکم اعلامی اجرائیه صادر نمی‌گردد.

اعتراض تجدید نظر خواهی راجع به حکم ورشکستگی

قسمتی از ماده ۵۳۷ قانون تجارت مبنی بر مهلت اعتبار اشخاص ذی نفع راجع به حکم ورشکستگی همچنان معتبر می‌باشد به موجب همبن ما ده اعتراض از طرف اشخاص ذی نفع مقیم ایران ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذی نفع مقیم خارج از کشور ظرف ۲ ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی ( نه از تاریخ ابلاغ ) به عمل می آید.

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

و قسمتی از ماده ۵۳۷ قانون تجارت مبنی بر مهلت واخواهی تاجر ورشکسته راجع به حکم ورشکستگی منسوخ گردیده است و به موجب ماه ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مهلت واخواهی تاجر ورشکسته از حکم ورشکستگی تا ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی می باشد.

به نظر می رسد چنانچه حکم بدوی دایر بر حدوث ورشکستگی باشد مهلت این اعتراض از تاریخ اعلام حکم بدوی و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بدوی صادر کننده حکم می باشد ولی چنانچه حکم تجدیدنظر دایر بر حدوث ورشکستگی باشد : مهلت این اعتراض و مرجع رسیدگی با سکوت قانونی مواجه می باشند.

شرایط ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل می شود (ماده ۴۱۲ ق.ت.). ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:

۱ – تاجر بودن ۲ – توقف در پرداخت بدهی

چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود.

قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت.

ماده ۲ قانون تجارت یادآور می‌شود:

مباشرت در تجارت شرط نیست؛ یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است. همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم. و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می‌کنند لزوما تاجر نیستند.

توقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدان ها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد.

نظر اول: به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد (دکتر علی آبادی، ستوده و کاتبی) و به قول برخی ماده ۴۱۲ بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود. (اسکینی)

وکیل شرکت دانش بنیان

دیوان عالی کشور نیز در رأی ش ۳۵۷۶ اسفند ۴۲ هیات عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته‌ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است؛ طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجر را مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می‌دانند.

نظر دوم: باید وضع مالی تاجر پریشان باشد (عرفانی، فراهانی،…). شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷ مراد از وقفه را عجز تاجر از تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست.

هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ موید نظر اول است؛ ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد، زیرا ماده ۴۱۲ ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.

شرایط طرح دعوای ورشکستگی به تقصیر را می دانید؟
برای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته چه اقدامی لازم است؟

برای مشاوره حقوقی درباره اجرای موقت حکم ورشکستگی با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل شرکتهای تجاری در تهران تماس بگیرید.

مجازات تاجر ورشکسته به تقلب چیست؟

مجازات ورشکسته به تقلب به موجب قانون مجازات اسلامی حبس خواهد بود.

شرایط اعاده اعتبار تاجر ورشکسته چیست؟

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته دارای چند شرط است که می‌توان به مواردی همچون گذشت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی، اثبات صحت عمل خود و انعقاد قرارداد ارفاقی اشاره نمود.

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

راههای تماس با دفتر بهترین وکیل ورشکستگی در تهران

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ورشکستگی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ورشکستگی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین شرکتهای تجاری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حکم ورشکستگی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
اجرای موقت حکم ورشکستگی

بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور در پرونده ورشکستگی
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده ورشکستگی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین تجاری در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *