دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی


5/5 - (153 امتیاز)

با موضوع بررسی صلاحیت دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی همراه شما هستیم.

دادسرای اقتصادی به عنوان دادسرای ویژه، به جرایم اقتصادی، پولی و بانکی رسیدگی می‌ نماید.

رسیدگی دادسرا به جرایم همانند رسیدگی دادگاه به جرایم نیست.

در دادسرا ابتدا تحقیق توسط بازپرس صورت می‌ گیرد و در صورت موافقت دادستان و بازپرس بر سر متهم بودن شخص قرار مجرمیت صادر می‌ شود و با صدور کیفرخواست پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می‌ شود.

در دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، بازپرس و دادیاران آشنایی ویژه و مهارت خاصی در پرونده‌ های اقتصادی دارند.

دادسرا در تحقیقات خود مدارک و مستندات شاکی و مدعی العموم (دادستان) را بررسی می‌ نماید و تحقیقات را از متهم آغاز می کند.

کلیه حقوق دفاعی به متهم مانند حق داشتن وکیل و… تفهیم و یادآوری می‌ شود و متهم می‌ تواند در دادسرای جرایم اقتصادی حتی در جرمی مانند ورشکستگی به تقلب درخواست وکیل نماید.

سوالات مهم

دفتر وکیل دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی در تهران کجاست؟

مجازات ورشکستگی چست و دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی چه نقشی دارد؟
وکیل تضمینی برای ورشکستگی و یا نقض حکم ورشکستگی چه اختیاراتی دارد؟
برای طرح شکایت کیفری ورشکستگی در دادسرای مفاسد اقتصادی چه اقدامی لازم است؟
نقش وکیل در پرونده‌ های کیفری ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

مطالبه سهم الشرکه

ورشکستگی به تقصیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی بدون سوءنیت است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می‌ دهد که موجب ورشکستگی خود یا شرکت است.

در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرمی از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی (تنبیهی و تربیتی) تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال (کوتاهی) کرده است.
یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوءنیت و قصد به ضرر طلبکاران اقدام نموده است.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که ممکن است تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را “موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر” می‌ نامند.

در مواردی قانون، تقصیر را محرز می‌ داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که “موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر” نامیده می‌ شود.

موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر 

به موجب قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌ شود، در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه (ایشان) در ایام عادی نسبت به عایدی (درآمدی) و درآمد او فوق العاده بوده است.

در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم (غیرواقعی) نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.

اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازک تر (کمتر) از مظنه (ارزش) روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات (نوعی سند تجاری) یا به طریق دیگر باشد.

کلاهبرداری شبکه ای

اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

وکیل آنلاین دادسرای امنیت اخلاقی

در همین راستا بر اساس ماده (542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته‌ ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:

اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.

اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال (1303) و (1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

وکیل دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

ورشکستگی به تقلب چیست و چه مجازاتی دارد؟

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.

ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت و قصد می باشد، مثل کلاهبرداری. اصولاَ اشخاص شیاد و کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند.

مخصوصا که در روابط تجاری اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود معاملات تجاری متوقف خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.

مطابق قانون تجارت: “هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه (قرارداد) و معاملات صوری (غیرواقعی) از میان برده باشد، همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.”

دادخواست ابطال اجرائیه بانک

طبق مواد قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقلب حبس از سه تا پنج سال است.

موارد اعلام ورشکستگی به تقلب 

مفقود کردن دفاتر:

دفاتر تجاری، اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند.

بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوءنیت و قصد باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند: آتش سوزی، سیل یا دزدی و… این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

اما اگر عمداَ تاجر دفاتر تجاری خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملا نشانگر سوءنیت و تقلب او می‌ باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.

مخفی کردن قسمتی از دارایی خود:

از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد.

حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است؛ بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.

وکیل آنلاین جرایم پزشکی آنلاین

از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری (غیرواقعی):

دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است.

حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود.

مثلا: اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل (کمتر) به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری (غیرواقعی) انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.

تجدید نظر از حکم ورشکستگی

مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.

وکیل تضمینی پرونده ورشکستگی به تقلب و تقصیر

عنوان وکیل تضمینی چند سالی است که در جراید و رسانه‌ های مجازی بسیار به چشم می‌ خورد.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی وکیل با تجربه پرونده ورشکستگی با سابقه قضایی بر این باور است که این عنوان جز کلاهبرداری از متقاضیان استخدام وکیل معنی دیگری ندارد.

همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه بارها عنوان فرمودند، با طرح این موضوع، توهین مستقیم به دستگاه قضایی انجام می‌ شود.
وقتی وکیل نتیجه را با عنوان وکیل تضمینی ورشکستگی تعهد می‌ کند به معنی فساد در نظام قضایی است، بنابراین در برخورد با اینگونه وکلا دقت داشته باشید.

وکیل پایه یک دادگستری ملک

وکیلی که خلاف سوگند وکالت و دور از شرف و شان اقدام به اخذ وکالت با این تعهد می کند قطعا قابل تعقیب کیفری و انتظامی است.
نحوه طرح شکایت ورشکستگی به تقلب در دادسرای ویژه امور اقتصادی، طرح هرگونه شکایت در دادسرای ناحیه 32 تهران ویژه امور اقتصادی، از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک امکان پذیر است.
بنابراین در ابتدا امر نیازی به مراجعه مستقیم شما به ساختمان دادسرا نیست.

ابتدا از طریق دفتر وکیل تخصصی دادسرای اقتصادی نسبت به ثبت نام در ثنا و تنظیم دقیق شکایت اقدام نموده و پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای ویژه اقتصادی، در صورت نیاز به مراجعه حضوری برای شما احضاریه فرستاده می شود.

بنابراین قبل از هر اقدامی به نظر می رسد مشاوره تخصصی با وکیل دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی ضروری به نظر می رسد.

شکایت از حکم ورشکستگی

آیا مخفی کردن دفاتر تجاری موجب ورشکستگی خواهد شد؟

اگر عمدا تاجر دفاتر تجاری خود را مخفی کند؛ این موضوع نشانگر سوءنیت و تقلب او می‌ باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.

ثبت شکایت در دادسرای اقتصادی چگونه است؟

برای ثبت شکایت در دادسرای اقتصادی باید شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمود.

راه های تماس با دفتر وکیل تخصصی جرایم اقتصادی، پولی و بانکی در تهران

شماره های ثابت دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی

02188663925
02188663926
02188663927

شماره موبایل وکیل اقتصادی، پولی و بانکی

09120067661
09120067662
09120067663

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل امور بانکی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای امور بانکی ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین جرایم اقتصادی در تهران
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه می نماید؛
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی
معرفی بهترین وکیل ملکی
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی و تلفن بهترین وکیل دادسرای اقتصادی تهران
دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

2 دیدگاه

 • سلام روزتون به خیر
  خرداد سال گذشته با شکایت شخصی که من در قرارداد بین المللی داورشون بودم از طرف شعبه ۵ دادسرای پولی بانکی سابق و ۱۲ فعلی جرائم اقتصادی یکماه بازداشت موقت شدم و بعد که کلی با شرایط سخت تو اداره آگاهی شاپور بازداشت بودم بی دلیل پرونده حقوقی رو کیفری کردند و قرار ده میلیارد تومنی برام صادر کردند.
  حالا پرونده رفته دادگاه کیفری یک استان تهران و به اتهام کلاهبرداری قرار هست محاکمه بشم.
  در صورتی که شاکی آومد تو آگاهی و گفت که شکایتی که وکیلش زده بود دروغه.
  حالا من یه وکیل متخصص دادسرای جرائم اقتصادی میخوام که بتونه ازم تو دادگاه کیفری یک دفاع کنه و حقمو بگیره.
  من خیلی خسارت و ضرر و زیان بهم وارد شده

  • سلام وقت به خیر
   پدادسرای سابق ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی به موارد اخلال در نظام ارزی و پولی کشور رسیدگی می کرد.
   دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی با دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ادغام شده و دادسرای ناحیه 32 تهران را تشکیل داده است.
   اگر شاکی رضایت خودش رو اعلام کرده و یا اینکه کذب ادعای ایشون ثابت بشه قطعا دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
   در جرائم عمومی مانند کلاهبرداری رضایت شاکی اگر مبلغ بالای ده میلیون تومان باشه، پرونده رو مختومه نخواهد کرد بلکه به جنبه عمومی جرم توسط دادگاه رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
   چه بسا که حکم صادر شده مبنی بر برائت شما باشه.
   در خصوص بند آخر هم در صورت نیاز به وکیل تخصصی جرایم اقتصادی میتونین حتی در ایام نوروز و تعطیلات هم با شماره های زیر تماس بگیرید.
   09120067661
   09120067662
   09120067663
   09120067664

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *