شکایت از حکم ورشکستگی

شکایت از حکم ورشکستگی

شکایت از حکم ورشکستگی


5/5 - (24 امتیاز)

با موضوع شکایت از حکم ورشکستگی با شما هستیم.

شکایت از حکم در معنای حقیقی کلمه یعنی همان تجدیدنظر خواهی کردن از حکم که می‌تواند منتهی به رسیدگی به دعاوی حقوقی و تجاری معمولا در دو مرحله و در برخی موارد در سه مرحله صورت می‌پذیرد.

بدوا دادگاه نخستین به دعوی ورشکستگی رسیدگی می‌نماید و سپس بعد از صدور حکم و گذشت 20 روز از ابلاغ آن به طرفین دعوی قابل تجدیدنظر یا همان شکایت در دادگاه تجدیدنظر استان است

لازمه شناخت در خصوص شکایت از حکم ورشکستگی آگاهی به آیین دادرسی مدنی و پرداختن به این موضوع که چه ساز وکاری در دعاوی ورشکستگی حاکم است.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

بسیاری از افراد در کشور ما از فلسفه وجودی احکام و ورشکستگی اطلاع ندارند،سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که نهاد ورشکستگی تاجر  چه تفاوتی با اعسار اشخاص غیر تاجر دارد،

در شرع بدهکار ناتوان از پرداخت دیون را در امان خدا رها می‌کنند، لیکن ورشکستگی به قرینه این معنا مبنای شرعی ندارد و تنها فرصتی برای شروع دوباره تاجر فراهم نماید ، و تاجر از پس دیون خویش برآید، از قدیم بازرگانان مرام خاص خود را داشتند و قواعد زندگی بازرگانی با زندگی انسان‌های عادی جامعه متفاوت بود و آنها هرگز نمی‌توانند به سادگی شانه از تعهد خالی نمایند.

بررسی رویه قضایی در حکم ورشکستگی

در نظام قضایی حال حاضر  کشور ما آرا وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور در بحث ورشکستگی تاثیر شگرفی بر شرایط مسئولیت بازرگانان دریافت کننده تسهیلات بانکی کشور ایجاد کرده است که به آن می‌پردازیم.

مسئولیت ضامن ورشکسته

اشخاصی که به دنبال اخذ حکم ورشکستگی اگر نتوانند با دلایل متقن این دعوی را پیش ببرند، چنانچه در دادگاه بدوی شکست بخورند در مقام شکایت از حکم ورشکستگی نیز دچار مشکل می‌شوند و اصطلاحا راه بر شکایت آنها از حکم ورشکستگی بسته می‌شود و دیگر موجبی برای ورشکستگی نخواهند داشت، پس توصیه ما این است بی مقدمه به سمت تقدیم دادخواست ورشکستگی نروید، به محض اینکه قصد اقدام به اخذ حکم ورشکستگی داشتید، حتما با وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری متخصص دعاوی ورشکستگی مشاوره شوید.

اما سخن اصلی ما در این مقاله بحث بررسی قابلیت شکایت  از حکم ورشکستگی است، جهات شکایت از حکم ورشکستگی چه چیزی می‌تواند باشد، پاسخ این پرسش را به شما می‌گوییم.

اگر به دنبال بهترین وکیل شکایت از حکم ورشکستگی هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل شکایت از حکم ورشکستگی را معرفی می‌نماییم.

جهت رزرو وقت مشاوره تلفنی و یا حضوری با محمدرضا مهری وکیل شکایت از حکم ورشکستگی با خطوط ثابت و تلفن های همراه موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس حاصل نمایید.

وظایف و اختیارات عضو ناظر

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که:

به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

وکیل تخصصی ورشکستگی

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود. اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده 418 قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.

وکیل آنلاین جرایم پزشکی تهران

ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد. به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

شکایت از حکم ورشکستگی

انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.
بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند.

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است.
یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری. این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است:

«مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

تجدید نظر از حکم ورشکستگی

تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است. مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد. قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد. اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد. با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌. برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود. بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد. به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

شکایت از حکم ورشکستگی
آیا به وکیل تخصصی ورشکستگی نیاز دارید؟
مراتب اعلام شکایت کیفری ورشکستگی در دادسرای ویژه اقتصادی چیست؟
برای مشاوره آنلاین درباره نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی و یا اعلام ورشکستگی با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت تماس بگیرید.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

راههای تماس با دفتر وکیل تخصصی ورشکستگی

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی حکم ورشکستگی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ورشکستگی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
شکایت از حکم ورشکستگی

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

3 دیدگاه

  • سلام وقت بخیر من سهامدار یه شرکت بزرگ تولیدی هستم که بدون اطلاع سهامداران اعلام ورشکستگی اون بر اساس دادخواست یک طلبکار صوری صادر شده و نکته جالب اینه که کارخونه متعلق به شرکت همچنان در حال تولید هست.
    چه جوری میتونم حکم ورشکستگی رو تغییر بدم؟

    • سلام اگر حکم دادگاه صادر شده به عنوان معترض ثالث و اگر در مرحله رسیدگی قرار دارد به عنوان وارد ثالث میتونین وارد پرونده بشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *