5/5 - (35 امتیاز)

با موضوع نمونه رای ابطال اجراییه بانکی با شما همراه هستیم.

سری به اجراییه بانکی و مسایل و بخشنامه ها میزنیم، یکی از چالش بر انگیزترین بحث ها ابطال اجراییه بانکی در عالم حقوق است.

یعنی باید یکسری مسایل رخ داده باشد که به نحو ماهیتی یا شکلی منقصتی در اجراییه ایجاد کرده باشد تا بتوان با استناد به آن اجراییه را باطل نمود یا بالعکس در دفاع از اتقان اجراییه مسایلی را مد نظر قرار داد تا منجر به عدم ابطال آن گردد.

نگاهی به دستور العمل های بانکی داریم تا ببینیم واقعا مقام نظارت بر اجرای بخشنامه ها چه کسی است.

مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد ا دستورالعمل های بانکی  بر عهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسه اعتباری است خواهشمند است .

محمدرضا مهری وکیل متخصص ابطال اجراییه بانکی با سابقه قضوات دادگستری و مشاوره حقوقی بانک ها من جمله بانک مرکزی در این مقاله نمونه ای بدین شرح برای مخاطبان گرامی ارایه نمودند .

نکات مهم نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

چجوری ابطال اجراییه بانکی را درخواست کنیم؟

بهترین وکیل برای ابطال اجراییه بانکی در تهران کیست؟
راهکارهای ابطال اجراییه بانک چیست؟
دستور العمل های بانک مرکزی از تصویب تا نظارت چگونه هدایت می شوند؟

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

بررسی نمونه حکم ابطال اجراییه بانکی

در پرونده ای بانک عامل اقدام به تنظیم سند رهنی و پرداخت وام به یکی از شرکت‌ها نمود. به دلیل عقب افتادن پرداخت بدهی شرکت، نهایتاً بانک عامل اقدام به صدور اجراییه روی سند رهنی و حراج ملک نمود.

پس از مزایده و تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام بانک تنظیم می گردد که با مراجعه اعضاء شرکت به آقای دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی و اعطا وکالت به ایشان، دعوایی علیه بانک در دادگاه مطرح و با موفقیت، حکم به ابطال اجراییه، ابطال مزایده و ابطال انتقال سند رهنی به علیه بانک گردید.

دادگاه دارای صلاحیت برای ابطال قراردادهای بانکی کجاست؟
آیا سازمان تعزیرات حکومتی امکان رسیدگی به شکایت از بانکها را دارد؟
چگونه می توان حکم ابطال اجراییه های بانکی را دریافت نمود؟
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

بررسی بخشنامه های الزام آور بانک مرکزی

صرفنظر از جریان دادگاه فوق در این مقاله در راستای آگاهی بخشی بیشتر به عزیزان سری به بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی زدیم.

در نمونه ای از این دستورالعمل‌ها که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفته، مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارایه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارایه کنند.

یعنی بدوا اقدام به طرح شکایت ننمایند، چرا که احتمال تحمیل هزینه وجود داشته و امکان دارد حتی موضوع با یک بررسی اداری ساده نیز حل شود.

وکیل حقوقی در تعطیلات نوروز

در بخشنامه مذکور بانک ها و موسسات مالی مورد شکایت مشتری  موظف به اقدام لازم به منظور رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول شکایت شده اند.

مضاف اینکه براین اساس چنانچه، مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری اعتراض داشته باشد، می تواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری و مستندات مربوط، به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارایه و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می نماید. یعنی بازهم ظرفیت قانونی برای رسیدگی غیر قضایی وجود دارد.

همچنین در این بخشنامه مقرر شده است که بانک ها و موسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذاشته و در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری یا قائم مقام وی می توانند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور، جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال نماید،
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا موسسه اعتباری لازم الاجرا است.

طبق ابلاغیه بانک مرکزی، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری نظیر استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات، ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه (تاریخ ابلاغ دستورالعمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام کنند.

وکیل خوب تهرانپارس

در این بخشنامه درج شده که با یادآوری اینکه، موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان از بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از سالیان پیشین مطرح بوده و مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک نسبت به رسیدگی به شکایات یاد شده اقدام می کرده، بازنگری در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات را به دلیل افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری و تنوع عملیات و خدمات بانکی اجتناب ناپذیر عنوان شده است.

در هرصورت رسیدگی شایسته، چه از لحاظ ماهوی و چه از جنبه شکلی به شکایات مردمی موجبات ارتقای کیفیت عملکرد مؤسسات مزبور و افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف مردم را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این بخشنامه مرقوم شده است که با وجود تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته، به دلیل افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت این بانک و تنوع عملیات انجام شده و خدمات ارایه شده توسط نهادهای مذکور، این بانک را بر آن داشت تا در راستای سیاست ها و برنامه های نوین مدنظر و با طراحی یک مدل نظارتی در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری، نسبت به تدوین مجموعه ضوابطی برای تعیین ساختار و نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات اقدام نمایند.
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نکات حائز اهمیت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان بانکها

۱- تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری از قبیل استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع‌رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات، ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه (تاریخ ابلاغ دستورالعمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام کنند. این دستورالعمل به دلیل اهمیت آن باید در هیأت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری به تصویب برسد.

دعاوی بیمه‌

۲- با توجه به اهمیت رسیدگی شایسته به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری و افزایش سطح رضایتمندی و اطمینان خاطر آحاد جامعه از نحوه فعالیت و عملکرد مؤسسات یاد شده، هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی می‌تواند موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) ”قانون پولی و بانکی کشور” و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (۱۰) دستورالعمل، در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن شود.

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بانکی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق بانکی در ایران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر دعاوی پولی بانکی
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور پرونده جرایم اقتصادی
بهترین وکیل فرجام خواهی در دعاوی بامکی
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

خیابان ولیعصر- قبل از میدان ونک- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه4- واحد9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023