نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی


4.9/5 - (36 امتیاز)

با موضوع نمونه رای ابطال اجراییه بانکی با شما همراه هستیم.

 

در این مقاله به بررسی اجراییه بانکی و مسایل و بخشنامه‌های پیرامون آن خواهیم پرداخت.

یکی از چالش بر انگیزترین بحث‌ها ابطال اجراییه بانکی در عالم حقوق است.

یعنی باید یکسری مسایل رخ داده باشد که در ماهیت (محتوا) یا شکل اجراییه، منقصتی (نقصی) در اجراییه ایجاد کرده باشد تا بتوان با استناد به آن اجراییه را باطل نمود یا بالعکس در دفاع از اتقان (درست و محکم بودن) اجراییه مسایلی را مدنظر قرار داد تا منجر به عدم ابطال آن گردد.

شکایت از بانک‌ها در چند مبحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ بسته به نوع تخلف صورت گرفته؛ نوع شکایت متفاوت است.

به همین دلیل مرجع طرح دعوا و شکایت متفاوت خواهد بود؛ به طور مثال اگر شکایت در خصوص تخلفات بانک‌ها باشد می‌توان از طریق بازرسی بانک اقدام نمود.

اما اگر موضوع شکایت تخلفات بانک‌ها در تنظیم قراردادهای بانکی باشد؛ مرجع شکایت از بانک‌ها دادگاه می‌باشد.

نگاهی به دستور العمل‌های بانکی داریم تا مقام نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل‌های بانکی بر عهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسه اعتباری است خواهشمند است.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

دکتر محمدرضا مهریوکیل متخصص ابطال اجراییه بانکی با سابقه قضاوت دادگستری و مشاوره حقوقی بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در این مقاله نمونه رأیی بدین شرح برای مخاطبان گرامی ارایه نمودند.

سوالات مهمی که در نمونه رای ابطال اجراییه بانکی، بررسی خواهند شد:

بررسی نمونه حکم ابطال اجراییه بانکی

در پرونده‌ای بانک عامل اقدام به تنظیم سند رهنی و پرداخت وام به یکی از شرکت‌ها نمود.

به دلیل عقب افتادن پرداخت بدهی شرکت، نهایتاً بانک عامل اقدام به صدور اجراییه روی سند رهنی و حراج ملک نمود.

پس از مزایده و تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام بانک تنظیم می‌گردد که با مراجعه اعضاء شرکت به آقای دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی و اعطا وکالت به ایشان، دعوایی علیه بانک در دادگاه مطرح و با موفقیت، حکم به ابطال اجراییه، ابطال مزایده و ابطال انتقال سند رهنی به علیه بانک گردید.

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

بررسی بخشنامه‌های الزام آور بانک مرکزی

صرف نظر از جریان دادگاه فوق در این مقاله در راستای آگاهی بخشی بیشتر به بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

در نمونه‌ای از این دستورالعمل‌ها که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک هزار و یکصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفته:

کلاهبرداری از طریق رمز ارز

مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارایه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه کنند.

یعنی ابتدا اقدام به طرح شکایت ننمایند، چرا که احتمال تحمیل هزینه وجود داشته و امکان دارد حتی موضوع با یک بررسی اداری ساده نیز حل شود.

در بخشنامه مذکور بانک‌ها و موسسات مالی مورد شکایت مشتری موظف به اقدام لازم به منظور رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول شکایت شده‌اند.

مضاف اینکه بر این اساس چنانچه، مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری اعتراض داشته باشد، می‌تواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از بانک یا موسسه اعتباری و مستندات مربوط، به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.

یعنی باز هم ظرفیت قانونی برای رسیدگی غیر قضایی وجود دارد.

همچنین در این بخشنامه مقرر شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذاشته و در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری یا قائم مقام وی می‌توانند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور، جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال نماید.
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا موسسه اعتباری لازم‌الاجرا است.

طبق ابلاغیه بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری نظیر استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات، ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه (تاریخ ابلاغ دستورالعمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام کنند.

بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

در این بخشنامه درج شده که با یادآوری اینکه، موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان از بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از سالیان پیشین مطرح بوده و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک نسبت به رسیدگی به شکایات یاد شده اقدام می‌کرده، بازنگری در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات را به دلیل افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و تنوع عملیات و خدمات بانکی اجتناب ناپذیر عنوان شده است.

در هرصورت رسیدگی شایسته، چه از لحاظ ماهوی و چه از جنبه شکلی به شکایات مردمی موجبات ارتقای کیفیت عملکرد مؤسسات مزبور و افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف مردم را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این بخشنامه مرقوم شده است که با وجود تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته، به دلیل افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت این بانک و تنوع عملیات انجام شده و خدمات ارایه شده توسط نهادهای مذکور، این بانک را بر آن داشت تا در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های نوین مدنظر و با طراحی یک مدل نظارتی در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری، نسبت به تدوین مجموعه ضوابطی برای تعیین ساختار و نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات اقدام نمایند.
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نکات حائز اهمیت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان بانک‌ها

۱- تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری از قبیل استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع‌رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات، ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه (تاریخ ابلاغ دستورالعمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام کنند.

نمونه رای ابطال سند رهنی

این دستورالعمل به دلیل اهمیت آن باید در هیأت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری به تصویب برسد.

۲- با توجه به اهمیت رسیدگی شایسته به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری و افزایش سطح رضایتمندی و اطمینان خاطر آحاد جامعه از نحوه فعالیت و عملکرد مؤسسات یاد شده، هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی می‌تواند موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) “قانون پولی و بانکی کشور” و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (۱۰) دستورالعمل، در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن شود.

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

سند رهنی چیست؟

سند هر نوع مالی اعم از سند خانه، ماشین و…، که جهت تضمین بازپرداخت طلب، به عنوان وثیقه، گرفته می‌شود، سند رهنی است.

اجراییه چیست؟

نوشته‌ای است که جهت آگاهی افراد از اجرای حکم صادر شده، از مراجع اجرای حکم، صادر می‌شود و به موجب آن می‌توان حکم را اجرا نمود.

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بانکی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق بانکی در ایران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر دعاوی پولی بانکی
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور پرونده جرایم اقتصادی
بهترین وکیل فرجام خواهی در دعاوی بامکی
نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

خیابان ولیعصر- قبل از میدان ونک- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه4- واحد9

2 دیدگاه

  • سلام ما یه ملکی در منطقه 5 تهران داریم، برادرم بدون اطلاع ما سند خونمون که به اسم مادرم هست رو گذاشته رهن بانک و از روی اون وام گرفته ما چجوری میتونیم اون سند رو آزاد کنیم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      بانک بدون اذن مادرتان و ارائه وکالتنامه، سند رهنی تنظیم نمی‌نماید، بنابراین به نظر می‌‍‌رسد برادرتان از مادر وکالتنامه داشتند. برای ارائه توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *