رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری


5/5 - (29 امتیاز)

با موضوع رسیدگی به پرونده کلاهبرداری با شما هستیم.

روند رو به رشد پرونده‌های کلاهبرداری با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه در ابعاد مختلفی بروز یافته است.

کلاهبرداری در فضای مجازی، کلاهبرداری از طریق سایت‌های شرط بندی و قمار، کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام، کلاهبرداری با وعده برنده شدن در مسابقات اینترنتی و راه‌های بسیار زیادی که با بردن مال مردم وضعیت امنیت مالی و اعتماد جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی نیز به این منظور آغاز به فعالیت نموده است.
فراوانی پرونده‌های کلاهبرداری، قوه قضاییه را نیز با چالش جدی روبرو کرده است.
راهروی دادسراهای عمومی و تخصصی مملو از افرادی است که برای شکایت از کلاهبرداران مراجعه نموده‌اند.
این امر دادرسی در پرونده‌های خاص را با کندی مواجه نموده است.

در ادامه دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل با سابقه بیست ساله به بررسی نحوه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری خواهد پرداخت.

نحوه شکایت و روند رسیدگی به جرم کلاهبرداری

قدم اول برای شکایت از کلاهبرداری تقدیم شکواییه است، زیرا طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات و دلایل قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است.

البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

 نحوه تنظیم شکوائیه کلاهبرداری

در شکواییه موارد زیر قید می‌شود:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛

انواع مالکیت اراضی

موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) یا مظنون (مشکوک) در صورت امکان؛
قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. البته اگر از این اوراق استفاده نکنید، مانع رسیدگی نمی‌باشد.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نمایند:

تصدیق اوراق پیوستی:

همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمام اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست (همراه) شکواییه نموده و این اسناد را طبق بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵.۰۰۰ ریال» مصدق نماید.

تمبر هزینه شکایت کیفری:
باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰.۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

تقدیم شکواییه به دادسرای صالح رسیدگی

پس از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم آن به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد.

طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرای‌ها برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

دادسرای محل وقوع جرم:
اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدا شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:
اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه (شکایت) به دادسرایی تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.

کودک آزاری توسط مادر

دادسرای محل اقامت متهم:
به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

تحویل شکواییه به معاونت ارجاع

ابتدا شکواییه در یکی از دفاتر خدمات قضایی در هر نقطه ایران که ساکن هستید باید به ثبت برسد.

از طریق سیستم شکواییه به دادسرای صالح ارسال می شود.
پس از ارجاع شکواییه موارد زیر باید انجام شود:
شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق (تایید شده) نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می‌کند.

معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید.

قبل از ثبت پرونده در دادسرا، پرونده به کلانتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزۀ آن دستگیر شده ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود.

در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.

پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از نوشتن شماره پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده کلاهبرداری را در اختیار شعب رسیدگی‌کننده قرار خواهد داد.

امهال تسهیلات بانکی

اگر پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده کامل باشد، بازپرسی یا دادیاری رسیدگی‌کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت-روز-ماه-سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه‌ و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌کند.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده آماده رسیدگی است.

مقام رسیدگی‌کننده بعد از استماع (شنیدن) اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم رأی صادر می‌نمایند.

در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.

ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان (مدتی زمانی که اگر تمام شود، امکان تعقیب و مجازات متهم وجود ندارد) قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالح از سوی شاکی می‌باشد.

بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند قبل را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند.

این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفر خواست صادر می‌کند و از دادگاه خواستار کیفر و مجازات مجرم می‌شود.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود.

دفاع مشروع در قتل عمد

پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به طرفین شکواییه را خواهد داد.

در صورت ناقص بودن پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

چنانچه دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند.

این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

با اعتراض هریک از اصحاب دعوا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد.

بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می‌شود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد.

چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می‌گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.

اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود و این دادسرا طبق مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

روند رسیدگی به پرونده کلاهبرداری چیست؟

پرونده‌های کلاهبرداری مانند سایر پرونده‌ها پس از ثبت به دادسرا ارجاع می‌شوند و پس از انجام تحقیقات در دادسرا برای صدور رای به دادگاه ارجاع خواهد شد.

 مشاوره حقوقی خرید و فروش رمز ارزها

در مرحله تجدید نظر حضور اصحاب دعوا الزامی است؟

خیر الزامی نیست مگر به تشخیص دادگاه تجدید نظر که حضور را الزامی بداند.

 

 

 

در صورت نیاز به وکیل جهت پرونده کلاهبرداری با شماره های زیر تماس بگیرید.

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کلاهبرداری

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کلاهبرداری
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پرونده کلاهبرداری
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور در پرونده کلاهبرداری
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده کلاهبرداری
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

4 دیدگاه

  • سلام خسته نباشید، تقریبا ۳ سال پیش با یه دختری از طریق تلگرام آشنا شدم ،چون از اول اعتقادی به دوست دختر نداشتم ،این دختر به من ابراز علاقه خیلی نشون داد تا اینکه از زندگی خودش گفت که کارخونه دار و خانواده پولدار هستن ولی دورغ بود چند بار بهش گفتم من بدرد تو نمیخورم چون هیچ جوره نمیشه ولی با تهدید خودکشی و اینکه نمیتونم بدون تو زندگی کنم منو تحت تاثیر قرار داد ، خانواده دختر با من در ارتباط بودن و وعده ازدواج دورغین دادن و پدرش که خودشو استاد دانشگاه جا زده بود گفت که زودتر ازدواج میکنید ولی دورغ بود حتی مادرش هم بهم میگفت ، امسال عید به من گفتن میخایم عروسی بگیریم و دختره از من بخاطر خرید های که کرده بود از من پول میخواست و من تحت فشار روحی روانی قرار داد حتی مادرش چون با من در ارتباط بود میگفت من ۵۰ میلیون تیکه تیکه ازم گرفتن بعنوان خرید ولی دورغ بود کلاهبرداری کردن ،تا وقتی که فهمیدم دورغه همه خانواده گوشی هاشونو خاموش کردن ، شکایت کردم پلیس فتا گفته مدرک چی داری من گفتم پیام های که دختره بهم گفته میخام خرید کنم و از اونطرف مادرش که منو اغفال میکرد دارم که با پرینت و پیام هاشو و رسید هاشو دارم دادم به پلیس فتا، بنظر شما شکایت من به جایی میرسه؟ کمکم کنید

    • سلام روزتون به خیر. اگه دلایل کافی مبنی بر توسل به وسایل متقلبانه داشته باشین و بتونین ثابت کنید بله امکان به نتیجه رسیدن دارین.

  • سلام فامیل ما با یکی دوست شد طرف به دروغ میگفت ما تو کار موسیقی هستیم و موزیک تو سایت میزاریم تو برامون کارت بیار و پول از کارت برامون بگیر یه پولی بهت میدیم اینم زیر سن قانونی و نمی‌دونست قضیه از چه قراره تا وقتی که رفیقاش بهش فهموندن این یارو کلاهبرداره و از طریق پیج های مختلف کلاهبرداری میکنه فامیل ما با یارو کلا قطع رابطه کرد حالا گرفتنش گفتن تو هم شریک بودی تو این کار و تقریبا دوماه و خورده ای گذشته و هنوز دادگاه تشکیل نشده که جرم هر کدوم ثابت شه چقدر طول میکشه برای شروع دادگاه؟ و جرم این فامیلمون امکان داره خیلی سنگین باشه؟

    • سلام روز به خیر اطلاعی از پرونده ایشون و اتهامشون نداریم که بتونیم نظری بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *